Category Archives: tabakoloog

MIA SCHEERS

PSYCHOLOOG TE LONDERZEEL

Contactgegevens 

Mia Scheers
Topmolen 82
1840 Londerzeel

GSM: 0477783461
E-Mail: miascheers@telenet.be
Website: www.psycholoog.be/mia-scheers


Aanbod / Aanpak

Psychologische consultatie
Psychotherapie/ EFT/ACT
EMDR/Psychotraumatologie
Relaxatietherapie
Tabakologie
Mijn aanpak is eclectisch: een combinatie van oplossingsgerichte, gedrags, cognitieve en psychodynamische invalshoeken – dit aangepast aan de hulpvraag, mogelijkheden en behoeften van de cliënt/patiënt


Thema's

Je kan bij mij terecht voor de volgende problemen:

• Depressieve of angstige stemming,
• Rouw/ traumaverwerkingsproblemen, posttraumatische stress
• Burn-out, stress en werk gerelateerde emotionele problemen, faalangst,
• Jezelf kwijt zijn, in de knoop liggen met jezelf en/of anderen, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsvragen, existentiële vragen,
• Problematisch controlegedrag, vermijdingsgedrag,
• Relationele problemen, moeilijk jezelf kunnen zijn bij anderen, eenzaamheid, afhankelijkheidsproblemen, levensfaseproblemen,
• Omgaan met (onduidelijke) lichamelijke klachten, …


Doelgroep

Jong volwassenen (vanaf 16jr), volwassenen en ouderen
Individueel of als koppel


Een afspraak maken

De gesprekken kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans en Engels verlopen
Men kan een eerste afspraak maken via de telefoon 0477/783461 of per mail miascheers@telenet.be
Video- en telefonische therapie mogelijk

De verdere gesprekken worden samen gepland op momenten dat het best schikt (overdag of ’s avonds)


Opleiding en permanente vorming, Lidmaatschap

• Master in de klinische psychologie, optie volwassenen (KUL)
• Psychoanalytisch psychotherapeut/ Seksuologie (Belgisch opleidingscentrum in psychotherapeutische wetenschappen)
• EMDR/EFT (Bivt)
• Relaxatietherapeut (Open Mind)
• ACT therapeut (ACT academie)
• Tabakoloog
• Permanente vorming rond diverse onderwerpen: depressie, traumaverwerking, motivationele gesprekstechnieken, mindfulness, omgaan met collega’s tijdens coronacrisis…

• Erkend door de Psychologencommissie (nr. 632108412)
• Belgische Federatie van de Psychologen (BFP)
• Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (VVKP)
• Bestuurslid Psychologenkring Vlaams Brabant Noord

YVES KERREMANS

PSYCHOLOGISCH CENTRUM FUNDAMENTA

Contactgegevens

Psychologisch centrum Fundamenta
Ten Bergstraat 7
2830 Willebroek

Tel: 03/866.12.92
e-mail: info@pcfundamenta.be
website: www.pcfundamenta.be


Team

Yves Kerremans
Klinisch psycholoog
Gedragstherapeut
Tabakoloog
Voltijds

Liesbeth Maes
Kinderpsychologe
Gedragstherapeut
Deeltijds

Nicky Caelen
Klinisch Psycholoog
Deeltijds Consulent


Werkdomein

Psychologisch centrum Fundamenta behandelt 7 categorieën van problemen.

1. Levensproblemen
Je voelt je (niet meer) goed in je vel. Je persoonlijke relaties gaan de laatste tijd minder goed dan vroeger. Je voelt steeds meer de druk van het leven en het wordt moeilijker aan iedereens verwachtingen te voldoen. Je hebt minder contact met vrienden of ervaart een soort gemaakte afstand. Je hebt bepaalde problemen die als een zwaard boven jou zweven en je ziet nog moeilijk het bos door de bomen. Ook mensen die begeleiding willen bij het afvallen, kunnen bij Fundamenta terecht.

2. Klinische problemen
Een klinisch probleem is een aanwijsbare (psychiatrische) problematiek zoals bepaalde angsten, een depressie, verslaving (tabak, alcohol, drugs, e.a.), paniek etc. Soms kaderen ook vage klachten binnen een klinische problematiek, maar vaak kan er in een eerste gesprek al veel worden uitgeklaard.

3. Relatie- en gezinsproblemen
Problemen waarin de relatie tussen twee of meerdere mensen centraal staan, vallen onder relatie- en gezinsproblemen. Je denkt aan scheiden, maar wil de relatie nog één ultieme kans geven, of je wilt als vrienden uit elkaar gaan. Een gezin waarin er spanningen zijn tussen de kinderen en één of meerdere ouders vallen hier ook onder.

4. Adolescenten
Tieners vanaf 14 jaar die levensproblemen of klinische problemen hebben. Het gaat dan vaak vooral over pesten, depressieve gevoelens, eetproblemen, schoolproblemen etc. Adolescenten hebben vaak specifieke problemen gebonden aan hun levensfase.

5. Mentaal mindervaliden
Bij mentaal mindervaliden is het soms zaak om op een andere manier dingen uit te leggen dan bij de gemiddelde volwassene. In ons centrum hebben we iemand werken die enkele jaren ervaring heeft binnen de geestelijke gezondheidszorg in een centrum voor mindervaliden.

6. Kinderen
Sinds 2014 werkt er ook deeltijds een kinderpsychologe bij ons die ervaring heeft met gedragstherapie bij kinderen. Kinderen vereisen, anders dan volwassenen, een heel specifieke aanpak afhankelijk van hun leeftijd. Het volstaat dus absoluut niet om inzichten vanuit ervaring met volwassenen zomaar toe te passen bij kinderen, daarom is specialistische hulp van een kinderpsychologe altijd de beste oplossing.

7.Rookstopbegeleiding
De enige vorm van terugbetaalde therapie, op dit moment, is rookstopbegeleiding bij een erkend tabakoloog. Deze terugbetaling is er gekomen omdat roken 1 van de grootste gezondheidsproblemen is waarmee we in de moderne tijd te maken hebben. In ons centrum werkt een erkend tabakoloog en op die manier kan u geholpen worden om efficiënt en zonder hoge kosten te stoppen met roken indien u dat wenst.


Thema's

Levensproblemen, angststoornissen, depressie, burn-out, relationele moeilijkheden, gezinstherapie, stress, rookstopbegeleiding, negatief zelfbeeld, dwangstoornissen, eetstoornissen…


Therapie

Bij PC Fundamenta willen we de mens centraal stellen in het zoeken naar een oplossing. Therapie moet volgens onze filosofie ook passen binnen de leefwereld van de patiënt en aangepast worden aan zijn/haar specifieke noden. Wij hebben bij PC Fundamenta kennis en ervaring uit verschillende gedragstherapeutische therapiescholen (gedragstherapie, gedragsanalyse, ACT, etc) en scholen ons constant bij op basis van wetenschappelijk onderzoek.


Doelgroep

Kinderen
Volwassenen en adolescenten
Koppels & gezinnen
Mentaal mindervaliden


Afspraken

Afspraken zijn mogelijk van 9u tot 22u op alle dagen behalve op woensdag. Als geen enkel moment past, kan er een uitzondering worden gemaakt.
Indien het om welke reden dan ook een grote drempel is om te bellen, kan je altijd een mailtje sturen met de specifieke vraag je op te bellen. Mails en telefoontjes worden quasi altijd diezelfde dag nog beantwoord tenzij het centrum gesloten is.


Lidmaatschappen

Lid van de Belgische Federatie van psychologen (BFP)
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 861111871

WENDELINE LEMMENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SCHOTEN EN SCHILDE

Contactgegevens

Wendeline Lemmens

Beemdenlaan 31
2900 Schoten

Kerkelei 38/1
2970 Schilde

GSM: 0473/68.17.12
Website: www.psycholoog-lemmens.be
E-mail: contact@psycholoog-lemmens.be


Over mezelf

Ik ben afgestudeerd als klinisch psychologe aan de K.U.Leuven en volgde eveneens de volgende opleidingen:

• Postgraduaat, Integratieve psychotherapie, Universiteit Antwerpen
• Klinische hypnose, Katholieke Universiteit Leuven
• Tabakologie, Katholieke Universiteit Leuven
• EMDR, EMDR België
• Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie, Katholieke Univeristeit Leuven
• Burn-out en stressmanagment, The Human Link

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer: 852110592).


Werkdomein

Iedereen is welkom in mijn praktijk voor psychologische consultatie. Het therapeutisch uitgangspunt is respect voor de persoon in zijn totaliteit. Empathisch luister ik gericht en ondersteunend naar je noden, verlangens en zorgen. Ik werk met verschillende therapeutische technieken die afgestemd zijn op jouw authenticiteit. Deze technieken zijn o.a. EMDR, Mindfulness, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie en cliëntgerichte therapie.


Thema's

Heb je soms het gevoel dat negatieve gedachten, emoties en gebeurtenissen je lijken te overvallen? Of het gevoel jezelf voorbij te lopen? Dit kan veel energie van je wegnemen. Zo kan therapie een anker van rust voor je zijn, waar je weer tot jezelf kan komen. Positieve veranderingen en persoonlijke groei kunnen zo bekomen worden.

De redenen voor een consultatie zijn vaak zeer uiteenlopend en voor iedereen verschillend. Daarom is het vaak een moeilijke taak om deze problemen juist te omschrijven. Zij gaan vaak gepaard met tal van klachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- een lichamelijke ziekte of beperking bij jezelf of iemand uit je omgeving
- stressklachten (spanning, overbelasting, burn -out)
- emotionele problemen
- trauma
- depressie: gevoel van leegte, geen betekenis vinden, geen levensdoel, weinig
hoop, negatieve gedachten, piekeren, …
- angst: faalangst, verlatingsangst, paniekaanvallen, fobie,…
- relationele problemen (communicatie, conflicthantering, hechtingsproblemen)
- identiteitsproblemen (zelfbeeld, zingeving, motivatie, levensfaseproblematiek)
- chronische vermoeidheid
- psychosomatische klachten
- verslaving
- existentiële vragen
- ….


Doelgroep

Adolescenten, volwassenen en senioren


Werkwijze

U kan mij bereiken via email of gsm. Indien ik via gsm onbereikbaar ben, gelieve dan je bericht via voice mail in te spreken. Ik bel je dan zo snel mogelijk terug.

VALENTINE LEMAIGRE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-AGATHA-RODE (HULDENBERG)

Contactgegevens

Lemaigre Valentine

Privépraktijk
Oude Waversebaan 48
3040 Sint-Agatha-Rode (Huldenberg)

gsm: 0494/98.12.57
e-mail: valentine.lemaigre@psycholoog.be


Werkdomein

psychologische begeleiding
cognitieve gedragstherapie
rookstopbegeleiding
 
individueel
overdag


Thema's

Verschillende psychologische en gedragsproblemen kunnen in mijn psychotherapie praktijk aan bod komen:
- stressproblemen zoals burnout, stresshantering, overspannenheid
- angstproblemen zoals faalangst, dwang, paniek, fobieën, sociale angst
- psychosomatische klachten
- roken
- persoonlijkheidsgerelateerde problemen zoals perfectionisme
- stemmingsproblemen zoals depressie, dysthymie
- slaapproblemen
In een eerste gesprek wordt er steeds gepeild naar de verwachtingen en worden de behandelingsmogelijkheden besproken.


Doelgroep

(jong)volwassenen


Talen

Nederlands, Frans, Engels


Achtergrond

Valentine Lemaigre heeft verschillende jaren ervaring in haar psychotherapie praktijk, in een universitair ziekenhuis, en in samenwerking met bedrijven rond stressgerelateerde problemen. Ze verdiepte zich voornamelijk in gedragsproblemen, angstklachten, stemmingsklachten, gezondheids- en werkgerelateerde klachten. Ze leidde verschillende jaren het rookstopprogramma in het ziekenhuis, was mede-oprichtster van een psychotherapeutisch luik in een huisartsenpraktijk alsook van een psychiatrie-psychotherapie praktijk. Ze volgt regelmatig bijscholing en intervisie.

2001: licentie klinische psychologie
2004: tabakologie
2005: doctor in de medische wetenschappen
2011: cognitieve gedragstherapie

LEENTJE MARGUILLIER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE JETTE

NEDERLANDS

Momenteel is de agenda volgepland. Ik kan voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen.
Bestaande cliënten kunnen uiteraard nog steeds een afspraak maken. Met dank voor uw begrip.


Contactgegevens

Leentje Marguillier
Verzetsstraat 12
1090 Jette

0477 18 42 70
E-mail: leentje.marguillier@psycholoog.be


Werkdomein

Iedereen wordt wel eens uit balans gebracht door negatieve ervaringen, gevoelens of gedachten. Doorgaans kom je er met gezond verstand en een flinke dosis optimisme wel weer uit.
Het kan echter ook gebeuren dat je het gevoel krijgt vast te zitten. Je begrijpt niet hoe dat komt en hoe je uit die negatieve spiraal kan geraken.
Op zo´n momenten kan het nuttig zijn beroep te doen op iemand die je helpt je problemen in kaart te brengen. Iemand die je begeleidt in het vinden van nieuwe inzichten die toelaten je leven terug in handen te nemen.

Een paar voorbeelden:

 • Je hebt het moeilijk met je job.
 • Je wordt overspoeld door gevoelens die je niet begrijpt en die je maar moeilijk onder controle kan houden.
 • Je hebt een aantal veranderingen in je leven meegemaakt en vraagt je af hoe het nu verder moet.
 • Je komt ´s morgens moeilijk op gang en zelfs de meest eenvoudige dagtaken zijn een zware opgave.
 • Je bent zo bang geworden voor een aantal situaties dat ze je normale functioneren onder druk zetten.
 • Je bent een dierbare verloren en geraakt maar niet over het verlies heen.
 • Je bent slachtoffer geweest van een ingrijpende gebeurtenis.

Specialisatie

Hypnose / EMDR

Traumaverwerking / Slachtofferhulp

Erkend tabakoloog

Sinds 1 oktober 2009 heeft iedereen die wil stoppen met roken recht op 8 terugbetaalde rookstopbegeleiding verspreid over 2 jaar.
Als erkend tabakoloog, begeleid ik mensen in het versterken van hun motivatie om te stoppen alsook in het vinden van technieken om beter met onthoudingsverschijnselen om te gaan.


Thema’s

Stressbeheersing in het algemeen en op het werk (burn-out)
Depressieve en angstige gevoelens
Traumaverwerking
Levensfaseproblemen, rouw- en verliesverwerking
Assertiviteit
Rookstopbegeleiding


Doelgroep

Jongvolwassenen
Volwassenen


Over mezelf

Ik ben psychologe van opleiding (Licentiate in de Klinische Psychologie)en lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (www.vvkp.be)
Erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (www.bfp-fbp.be) – Erkenningsnummer 702106911.


Praktisch

Je kan telefonisch een afspraak maken op 0477 18 42 70. Indien ik niet bereikbaar ben, gelieve je naam en telefoonnummer in te spreken. Ik bel je dan zo spoedig mogelijk terug.
Taal: Nederlands, Frans en Engels

 • Intake gesprek (het eerste gesprek): 70€
 • Consultatie 1 uur : 60 €
 • Consultatie 1u30 : 80 €

Bepaalde mutualiteiten kennen onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijke terugbetaling toe.

Rookstopbegeleiding:
https://rookstop.vrgt.be/wat-een-tabakoloog/terugbetaling

Een consultatie annuleren vormt geen probleem, maar gelieve dit minstens 24 uur op voorhand te doen. Dit geeft andere cliënten de gelegenheid eerder te komen of uren anders te regelen. Indien je niet 24 uur op voorhand iets laat weten, zal de sessie worden aangerekend.


Bereikbaarheid

De praktijk is eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer:
Op 3 minuten wandelafstand : Bus 88 en 49
Op 5 minuten wandelafstand : Tram 19, 51, 62 en 93
Op 10 minuten wandelafstand : Station van Jette en Metro 6 (halte Pannenhuis en Bockstael)

Parkeren in de straat is gratis bij gebruik van de blauwe parkeerschijf, voor een duur van maximum 2u.Grotere kaart weergeven


FRANCAIS

Actuellement, l'agenda est entièrement planifié. Je ne peux pas accepter de nouveaux clients pour le moment. Les clients existants peuvent bien sûr encore prendre rendez-vous. Merci pour votre compréhension.


Coordonnées

Leentje Marguillier
Rue de la Résistance 12
1090 Jette

0477 18 42 70
E-mail: leentje.marguillier@psycholoog.be


Domaines de travail

Tout le monde peut être perturbé par des expériences, des sentiments ou des pensées négatives. Habituellement, vous retrouvez votre équilibre avec le bon sens et une grande dose d'optimisme.
Il peut aussi arriver que vous ayez le sentiment de vous sentir bloqué. Vous ne comprenez pas pourquoi ni comment vous pouvez sortir de cette spirale négative.
A ce moment-là, il peut vous être utile de faire appel à quelqu'un qui vous aide à identifier ces problèmes. Quelqu'un qui puisse vous accompagner dans la recherche de nouvelles idées qui vous permettront de reprendre votre vie en main.

Quelques exemples de situations :

 • Vous avez des difficultés au travail.
 • Vous êtes submergé par des sentiments que vous ne comprenez pas et que vous avez difficile à contrôler.
 • Vous avez été confronté à des changements dans votre vie et vous vous demandez comment les gérer.
 • Vous avez dur à vous lancer dans la journée et même les tâches quotidiennes les plus simples vous paraissent être un défi majeur.
 • Vous êtes tellement angoissé à cause d'un certain nombre de situations que cela vous empêche de fonctionner normalement.
 • Vous avez perdu quelqu’un que vous aimiez beaucoup et vous constatez avoir des difficultés à retrouver votre équilibre au quotidien.
 • Vous avez été victime d’une expérience traumatisante.

Spécialisation

Hypnose / EMDR

Psychotraumatisme / Aide au victimes

Tabacologue reconnue

Depuis le 1 octobre 2009 toute personne souhaitant arrêter de fumer a droit à 8 consultations remboursées sur une période de 2 ans.
En tant que tabacologue reconnue, je vous aide à renforcer votre motivation d’arrêter de fumer et à tenir pendant le sevrage.


Thèmes

Gestion du stress en général et du stress au travail en particulier (burn-out)
Gestion des sentiments dépressifs et anxieux
Le traumatisme psychique
Problèmes quotidiens et le deuil
L'affirmation de soi
Accompagnement à l'arrêt du tabac


Groupe cible

Les jeunes adultes
Adultes


À propos de moi

Je suis psychologue de formation (Licence en Psychologie clinique)et membre du Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (www.vvkp.be).
Reconnue par la Fédération Belges des Psychologues (www.bfp-fbp.be) – Numéro d’enregistrement 702106911.


En pratique

Vous pouvez me contacter par téléphone au 0477 18 42 70 pour fixer un rendez-vous. Si je ne suis pas disponible lors de votre appel, veuillez me laisser un message et je vous rappellerai dès que possible.
Langue : Néerlandais, Français et Anglais

 • Première séance: 70€
 • Séance d' 1 h: 60 €
 • Séance d' 1 h 30: 80 €

Certaines mutualités accordent des remboursements partiels sous certaines conditions.

Guidance arrêt du tabac:
https://www.fares.be/fr/tabac-repertoire/

Annuler une consultation ne pose aucun problème, mais veuillez m’en informer au minimum 24 heures à l’avance. Ceci permet aux autres patients de venir plus tôt ou de changer l’horaire. En cas d’une annulation moins de 24 heures avant le rendez-vous, celui-ci vous sera facturé.


Accessibilité

Le cabinet est facilement accessible par les transports publics:
A 3 minutes de marche : Bus 88 et 49
A 5 minutes de marche : Tram 19, 51, 62 et 93
A 10 minutes de marche : La gare de Jette et Metro 6 (arrêt Pannenhuis et Bockstael)

Le stationnement dans la rue est gratuit moyennant l’utilisation d’un disque bleu de stationnement, pour une durée maximale de 2h.