Category Archives: systeemtherapie

SERAP KALANKALDI

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENK EN MAASMECHELEN

Algemeen

Serap Kalankaldi is Klinisch psychologe en Systeemtherapeute. Ze is in 2007 afgestudeerd aan de VUB als master in de Klinische Psychologie. Ze deed haar stage in een CGG. Ze heeft ervaring als schoolpsychologe in het kleuter- en in het lager onderwijs. Daarnaast heeft ze ervaring in het onderwijsveld als lector psychologie aan de PHL, als Research Assistant aan de Universiteit Maastricht. Ze heeft ook gewerkt in verschillende psychologenpraktijken. Momenteel is ze ook te werkzaam in het Medisch Centrum voor Huisartsen (MCHM) te Maasmechelen.

Bijkomende opleidingen:
Familie- en Systeempsychotherapie met bijzondere aandacht voor gedwongen hulpverlening en forensische casuïstiek (2013-2016)
Basisopleiding in Systeemtherapie voor kinderen en jongeren (2012)
Postacademische vorming ´Klinische psychodiagnostiek bij volwassenen`(2007-2009)

Ze richt zich op individuele therapie van kinderen, jongeren en volwassenen vanuit een systemisch kader, meerbepaald de contextuele benadering. Ze doet ook aan relatietherapie.

Meest behandelde problematieken: Levensfaseproblemen, verwerkingsproblemen (rouw, verlies, echtscheiding), angstklachten (faalangst, depressie, negatief zelfbeeld en minderwaardigheidsgevoelens), psycho-educatie, ouderbegeleiding, interculturele hulpverlening, emotionele problemen, trauma, aanpassingsproblemen, identiteitsproblemen, postnatale depressie, persoonlijkheidsstoornissen, werkgerelateerde problemen, gedragsproblemen


Contactgegevens

0488/24.69.68

Werkadressen:
Ars Curae
Koning Boudewijnlaan 43/1 - 3600 Genk
http://www.arscurae.be/

Medisch Centrum voor Huisartsen Maasmechelen (MCHM)
Koning Albertlaan 35/3 - 3630 Maasmechelen

Lid van BFP, VVKP, BVRGS
Erkenningsnummer Psychologencommissie:
842107303

Talen: Nederlands, Turks

ROBBIN WILLEMS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE HASSELT

Contactgegevens

Willems Robbin
Hendrik van Veldekesingel 21/1.01
3500 Hasselt
Tel: 0494792672
GSM: 0494792672
E-mail: robbin.perspectief@psycholoog.be
Website: www.praktijkperspectief-hasselt.be


Werkdomein

Individuele therapie en coaching voor ouders met als kader de cognitieve oplossingsgerichte systeempsychotherapie.

We werken zo kortdurend als mogelijk, en zo lang als noodzakelijk. De therapie wordt gekenmerkt door doelgerichtheid (jouw veranderwens en doelen staan centraal) en krachtgerichtheid (gericht op jouw competenties en die van je omgeving).


Thema's

Faalangst
Stress
Zelfvertrouwen
Assertiviteit
Angst
Moeilijke gevoelens en gedachten
Opvoeding


Doelgroep

Studenten
(jong)volwassenen
Ouders

BIRGITT NAESSENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

Contactgegevens

Naessens Birgitt
Walter Scottstraat 5
2050 Antwerpen

GSM: 0486362954
E-mail: bnaessens1@gmail.com


Werkdomein

Expertise in kinderpsychiatrische problematieken autisme, ADHD, Gilles de la Tourette, ... door het werken op UKJA en de kinderpsychiatrische groepspraktijk Mozaiek.
Vanuit het intensief werken met ouders en koppels heb ik tevens een uitgebreide ervaring opgebouwd in het werken met burn - out, depressie, angststoornissen, rouwverwerking en koos ik er een aantal jaren geleden voor om ook een aanbod te doen voor volwassenen.
Ik ben systeemtherapeutisch opgeleid dus ik plaats een probleem in een ruimere context en bekijk hoe dit verschillende systemen zoals werk, school, gezin en relaties beïnvloedt.


Thema's

Burn -out
Depressie
Autisme
ADHD
Angst
Rouw
....


Doelgroep

Kinderen, jongeren en volwassenen

JOSIENNA DAVIDSE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Contactgegevens

Josienna Davidse
Martelarenplein 20E
3000 Leuven

GSM: 0474-087578
E-mail: dialooginbeweging@gmail.com
Website: www.dialooginbeweging.eu

De praktijk is het gemakkelijkste te contacteren per mail.
De voertaal is Nederlands.
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 672111016.


Werkdomein

Dialoog in Beweging is een zelfstandige praktijk van Josienna Davidse. Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van (jong) volwassenen op individuele basis en in relatie vorm. Soms zijn enkele coachingsgesprekken voldoende, maar meestal gaat het om meerdere diepgaandere gesprekken.


Thema's

In de praktijk komen allerlei thema's voor. Te denken valt aan onzekerheden, (faal)angst, perfectionisme, rouw, HSP, moeite met keuzes maken, familie en relatie problemen.


Doelgroep

Volwassenen.
De praktijk is vlot toegankelijk per voet, fiets, auto, trein.


Methode

Voornamelijk zijn de werkmethoden gesprekstherapie en systemisch werk. Systemisch werk wordt toegepast als er specifiek om gevraagd wordt, of wanneer er b.v sprake is van (relatie) problemen die duidelijk voortkomen uit de familiaire achtergrond.

RAF JANSSOONE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKEREN

Contactgegevens

Raf JANSSOONE  
 
Bosstraat 66
2180 Ekeren  
 
gsm: 0487/375.376
e-mail: rjanssoone@gmail.com


Werkdomein

Psychologische hulpverlening voor adolescenten en volwassenen

 • Individuele – en groepsgesprekken
 • Overleg met derden (bv. CLB, school, arts,…)

Thema's

 • Depressieve klachten, stress, burnout
 • Emotionele problemen, Borderline
 • Gedragsproblemen en agressie
 • Autisme en ADHDH
 • Trauma: angststoornissen, posttraumatische stressstoornis,...
 • Psychose
 • Fysieke en/of psychische mishandeling
 • Verslaving
 • Dwang
 • Volwassenen met een beperking
 • ...

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Volwassenen
 • Gezin, koppel,…

Methode

Ik ben een erkend klinisch psycholoog. Ik ben lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP) en de Psychologencommissie. Tevens ben ik bestuurslid van de Psychologenkring Antwerpen-Noord.
Naast mijn werk met mensen met een verstandelijke beperking ben ik al meer dan 10 jaar werkzaam als zelfstandig klinisch psycholoog.

Ik vertrek steeds vanuit een basishouding die gebaseerd is op empathie, echtheid en respect. De therapeutische relatie bepaalt immers in grote mate het effect van een analyse. Medeleven en een oprecht luisterend oor zijn in dit verband cruciaal.

Verder ben ik voorstander van een eclectische visie, d.w.z. dat ik kenmerken van verschillende therapeutische stromingen tracht te integreren. Bijvoorbeeld de psychoanalyse met bijzondere aandacht voor het onbewuste en het verleden, de gedragstherapie die meer direct op gedrag gaat ingrijpen en de systeemtherapie omdat een persoon nooit gescheiden kan worden van zijn context. Verder haal ik ook inspiratie uit de oplossingsgerichte therapie die meer focust op de oplossing en op wat nog wel werkt dan op het probleem.


Praktisch

Een eerste afspraak kan best telefonisch worden gemaakt maar een aanmelding via mail is ook mogelijk. Indien ik niet bereikbaar ben via GSM, gelieve een bericht in te spreken dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

Een afspraak is mogelijk op:
Dinsdagavond 19-22u
Woensdag 09-22u
Donderdagavond 19-22u
Uitzonderlijk op vrijdag
Huisbezoeken ook mogelijk

WIEBEKE SEYMORTIER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKSAARDE

Contactgegevens

Wiebeke Seymortier
Klinisch psycholoog – Psychotherapeut

Praktijkadres (vanaf 1 juli):
KLAVO bvba
Eksaarde-Dorp 96
9160 Eksaarde (Lokeren)

Tel: 0486/86.04.32.
Mail: wiebeke@klavo.be


Visie en werkwijze

Werken aan uw algemeen welzijn, en dat in een sfeer van optimisme, staat centraal!

U kunt bij mij terecht voor:
-gesprekstherapie
(oplossingsgerichte systeemtherapie)
-EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
-familieopstellingen
-sofrologie (relaxatie)

Deze methoden kunnen apart of gecombineerd toegepast worden. Dit is telkens afhankelijk van uw specifieke vraag, verwachtingen en doelstellingen.

Een eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin we de aanleiding tot contactname, uw doelstellingen en verwachtingen verkennen en verduidelijken.. Er wordt uitgelegd wat je verder kan verwachten van de begeleiding en de werkwijzen die eventueel kunnen worden toegepast in de volgende sessies.

In een tweede fase gaan we concreet aan het werk met de doelstellingen.

In een laatste en afsluitende fase wordt er teruggeblikt op het afgelegde proces en bekijken we samen wat je kan doen om er voor te zorgen dat de resultaten blijvend zijn.


Doelgroep

Volwassenen, koppels, families


Aanpak

Gesprekstherapie kan je helpen anders te voelen, te denken, te doen. De leidraad die gebruikt wordt is deze van de oplossingsgerichte systeemtherapie. Deze denkwijze laat ons toe op een zeer aangename, efficiënte wijze op zoek te gaan naar en toegang te krijgen tot jouw krachten, hulpbronnen en mogelijkheden in plaats van ons blind te staren op de moeilijkheden. Samen gaan we op zoek naar ofwel concrete oplossingen die bij jou passen ofwel naar andere mogelijkheden om comfortabeler met jouw moeilijkheden om te gaan. We richten ons vooruit, naar de toekomst, en we werken met de voor jou nuttige doelstellingen.

In deze vorm van therapie wordt ook rekening gehouden met jouw context en de relaties die je hebt met jouw omgeving. Indien nuttig bekijken we ook jouw familiegeschiedenis en waar nodig vullen we het systeemgericht denken aan met cognitieve technieken.

Mogelijke aanmeldingsredenen:
Verwerking van verlieservaringen, trauma, depressieve klachten, angsten, stressgerelateerde klachten, relationele moeilijkheden, psychosomatische klachten, steeds tegen dezelfde patronen aanlopen, identiteitsvragen, …

Wanneer het in therapie allemaal niet zo duidelijk is kan psychodiagnostiek je meer inzicht geven in jezelf. Dit biedt ook de nodige handvatten om de therapie op een juiste en efficiënte manier aan te pakken waardoor je vlugger resultaat zal ondervinden. Je moeilijkheden worden dan inzichtelijker waardoor we makkelijker je krachten en de bij jou passende oplossingen kunnen opsporen.

Afhankelijk van de aanmeldingsreden en de problematiek kan er tijdens de begeleiding ook gebruik gemaakt worden van andere invalshoeken en technieken zoals EMDR, familieopstellingen en/of sofrologie:

EMDR is een methode die bruikbaar is voor de verwerking van negatieve gebeurtenissen. EMDR kan toegepast worden indien de huidige klachten gelinkt zijn aan concrete gebeurtenissen uit het verleden. Het is een wetenschappelijk erkende methode die kan toegepast worden in het kader van o.a. trauma, angst, stress, laag zelfbeeld,… .

Familieopstellingen worden gebruikt om inzicht en verandering te krijgen in de processen en dynamiek die in relaties, gezinnen en families een rol spelen. Deze methodiek kan ingezet worden bij vragen die betrekking hebben op jouw herkomst of jouw familie- of gezinsbanden, bij andere hulpvragen met een relationeel karakter of indien er mogelijks iets relationeels aan de basis ligt van de klachten, wanneer het gaat over ziekte, psychosomatische klachten, incest, partnerproblemen, opvoedingsmoeilijkheden, …

Sofrologie bestaat uit een reeks relaxatie- en bewustzijnsoefeningen die gebaseerd zijn op Oosterse technieken.
Deze methode werd ontwikkeld door de neuropsychiater A. Caycedo. Tijdens de oefeningen ga je met je aandacht naar je lichaam, jouw gevoelens en gedachten. De oefeningen leiden tot lichamelijke en geestelijke ontspanning en hebben een positief effect op je gezondheid en algemeen welbevinden.
Jij leert jezelf tot ontspanning te brengen en bovendien zijn de oefeningen makkelijk toe te passen, ook tijdens alledaagse activiteiten. Sofrologie wordt vaak toegepast in ziekenhuizen om psychische en lichamelijke klachten aan te pakken maar kan ook worden gebruikt om bv. (sport)prestaties te verbeteren. Je zal de krachten en het verborgen potentieel in jezelf meer ontwikkelen en deze bewuster kunnen inzetten.


Relevante opleidingen (chronologisch)

 • Licentiaat in de klinische psychologie, optie relatie- en gezinstherapie (UG)
 • Algemene Initiële Lerarenopleiding (UG)
 • Sofrologie: basisiopleiding + vervolgopleiding (5 jaar, Iscasof)
 • Oplossingsgerichte cognitieve en systeempsychotherapie, management & coaching (psychotherapeutische opleiding, 4 jaar, Korzybski-Instituut)
 • EMDR practitioner (2 jaar, Bipe)
 • Familieopstellingen (1 jaar, Leren over Leven)
 • Opleiding partnerrelatietherapie (1 jaar, School voor Relatietherapie)
 • Opleiding tot DISC gecertificeerd coach (2,5 dagen, DISC Factor NL, in opleiding)
 • Kortdurende opleidingen gevolgd in 2015:
  -EBTA congres 2015 ‘Don’t think, observe!’ (Wenen, sept ’15, 3 dagen)
  -‘EMDR & dissociation’ (Université de Lorraine, nov ‘15, 3 dagen )
 • Kortdurende opleidingen in 2016:
  -‘Het nieuwe familieopstellen’ met Bert Hellinger (Hellinger sciencia, Charleroi, maart ’16, 3 dagen)
  -EMDR Europe Conference 2016 (Den Haag, juni ’16, 3 dagen)
 • Kortdurende opleidingen in 2017:
  - Mindfullness voor ouders (Stresskliniek ZNA, juni ’17, 3 voormiddagen)

Relevante werkervaringen (chronologisch)

 • Stage (6 maanden) in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en Crisispsychologie (Defensie, Militair Hospitaal Koningin Astrid te Brussel)
 • Trainer bij het Centrum voor Nascholing van het Gemeenschapsonderwijs (2003-2007)
 • Freelance trainer bij Relatiestudio Gent (2007 – 2009)
 • Freelance trainer bij Upgrading vzw (2008-2012)
 • Zelfstandige privé-praktijk sinds januari 2006 te Lokeren
 • In de periode sept ’14 – aug’17 maakte ik als zelfstandig psychologe ook deel uit van de huisartsenpraktijk MediTeam Zele.
 • Zaakvoerder KLAVO bvba sinds dec ‘14

Lidmaatschappen

BfP, VVKP, VVDO, BVRGS, EMDR Belgium


Praktisch

Nederlandstalig & Engelstalig

Consultaties kunnen enkel op afspraak.

Afspraken kunnen enkel kosteloos geannuleerd kunnen worden tot 8u30 op de dag van afspraak, dit per telefoon of sms. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.
Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd werd zal er een verzuimvergoeding aangerekend worden gelijk aan het volledige bedrag van de ingeplande sessie.
Hou er rekening mee dat deze vergoeding niet gerecupereerd kan worden bij uw ziekenfonds, er heeft immers geen consult plaatsgevonden.


Aanbod

 • Individuele therapie voor volwassenen (45 minuten)
 • Partner- en familietherapie (75 minuten)
 • Individuele familieopstellingen (120 min)

PAUL SCHOBRE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE AARSCHOT

Contactgegevens

Trivium-Psychologenpraktijk
Winterstraat 58
3201 Aarschot (Langdorp)
 
Gsm: +32 (0)486/030106
E-mail: Trivium-Psychologenpraktijk@Pandora.be


Werkdomein

Psychotherapie

Individuele therapie:
- Cognitieve gedragstherapie,
- Systeemtherapie,
- Schematherapie,
- EMDR
 
Relatietherapie
 
Gezinstherapie


Thema's

Individuele- partnerrelatie- en gezinsproblematiek.
Angst- en stemmingsstoornissen, somatoforme stoornissen,
werk- of schoolgerelateerde problematiek,
persoonlijkheidsproblemen, complex trauma.


Doelgroep

Jongeren (vanaf 15 jaar) en volwassenen


Kwalificatie en lidmaatschap

Lic. Klinische psychologie (Universiteit Gent)
Drs. Geestelijke gezondheidkunde/ Master in Mental Health Sciences (Universiteit Maastricht)
Systeemtherapeut (Interactie Academie Antwerpen/ erkend lid BVRGS)
Cognitief-gedragstherapeut (Universiteit Leuven/ erkend lid VVGT)
EMDR-Practitioner (Integrativa/Erkend lid EMDR-Belgium)
Schematherapeut (ISST/ Nederlands Register Schematherapie)
Lid VVKP (Vlaamse Vereniging Klinisch psychologen).
Erkenning psychologencommissie (lidnr. 601106291)

IVES MEIRESONE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SCHOTEN

Contactgegevens

Ives Meiresone
Klinisch Psycholoog
Churchilllaan 111, bus 3
2900 Schoten

0472/49.19.39
ivesmeiresone.psycholoog@gmail.com
 
erkenningsnummer 871113392  


Doelgroep

Ik begeleid jongvolwassenen, volwassen en senioren met diverse hulpvragen/problematieken.
 
Problemen die onder andere aan bod kunnen komen zijn
 
*algemene levensvragen
*angst en – paniekaanvallen
*depressie
*faalangst, onzekerheid
*burn-out, stress
*keuzemoeilijkheden
*psycho-pedagogische counseling
*omgaan met chronische pijnen
*rouwverwerking
*zingeving

Praktisch

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek bespreek ik graag met jou zowel jouw als mijn verwachtingen, waarna we elkaar leren kennen als therapeut – cliënt. Na dit eerste gesprek kunnen we op regelmatige basis samen zitten om samen aan je obstakels te werken.
De frequentie van de behandeling wordt bekeken in functie van de problematiek.
 
Het tarief voor het eerste gesprek bedraagt € 40,00. De prijs voor volgende consultaties bedraagt € 55,00. In dit bedrag zit uw reservatie, voorbereidend werk, het gesprek zelf en dossierwerk inbegrepen. Bij betaling krijgt u een ontvangstbewijs en indien nodig een attest van aanwezigheid.
Als je door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op een afspraak zullen de kosten voor dit gesprek niet aangerekend worden indien minstens 24 uur op voorhand wordt verwittigd.
 
Een afspraak kan telefonisch of per mail gemaakt worden op volgende momenten:
Maandag: 9 uur – 20 uur
Vrijdag: 9 uur – 20 uur
 
Een gesprek kan plaatsvinden op eigen initiatief of op verwijzing van een arts of ander deskundige.


Over mezelf

Ik ben afgestudeerd aan de KU Leuven in de klinische psychologische wetenschappen in 2013. Ik ben werkzaam als zelfstandig psycholoog in mijn thuispraktijk te Brasschaat. Binnen mijn behandeling werk ik voornamelijk cognitief-gedragstherapeutisch en dit vanuit een systemisch kader. Hiernaast ben ik werkzaam voor OCMW Wijnegem waarbij ik hoofdzakelijk insta voor de psychologische begeleiding van de bewoners van WZC Rustenborg.
Verder heb ik drie jaar gewerkt als ‘coördinator animatie en reactivatie’ in WZC Sint Vincentius. Binnen deze functie was ik leidinggevende van een team kinesisten, ergotherapeuten en animatoren. Ook de vrijwilligerswerking als het pastorale gebeuren vielen onder mijn coördinerende functie. Ik heb hier heel wat ervaring opgedaan in het werken met senioren. Op de werkvloer heb ik thema’s als dementie, depressie, zingeving, … van nabij beleefd.
 
Ook heb ik ervaring opgebouwd in de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) te Brasschaat (Psychologische begeleiding en gespreksvoering zowel in groep als individueel, diagnostiek, psycho-educatie en assertiviteitstraining) waar ik mijn laatstejaars stage heb doorlopen. Tot slot heb ik stage gelopen bij Stichting Mamio Namen Project in Suriname (Psychosociale begeleiding van mensen met HIV/aids en hun omgeving, psycho-educatie) en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding te Berchem (Diagnostiek, begeleidende gesprekken (zowel in groep als individueel).

TINE WASTIELS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE DIEPENBEEK

Voorstelling psychologiepraktijk EAS

Psychologiepraktijk EAS is een duopraktijk voor kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen. De praktijk heeft twee vestigingen, met name in Diepenbeek en in Maasmechelen.

EAS komt van de godin Eastre. Deze godin staat symbool voor lente, groei en wedergeboorte. Een therapeutisch proces is immers steeds een groeiproces van vallen en opstaan, waarbij we samen met de cliënt op zoek willen gaan naar betekenis en verandering. We nemen daarbij niet de positie in van probleemoplosser. We willen samen met de cliënt op weg gaan en hem de mogelijkheid geven om zelf zijn richting te zoeken in het leven. Dit is een onvoorspelbaar maar boeiend traject, waarbij we kunnen botsen op onzekerheden en kwetsbaarheden, maar vooral ook oog willen hebben voor krachten en competenties van cliënten.

We werken daarbij vanuit een systeemtherapeutische en holistische visie, waarbij we mensen trachten te begrijpen door te kijken naar hun brede context (relaties met anderen, verleden, visies, ervaringen, …).

Daarnaast hechten we er ook belang aan om goed samen te werken met betrokken diensten en onze doorverwijzers ( zoals psychiaters, artsen, diagnostische en begeleidingscentra, scholen en CLB’s,…). Zo kunnen we het hulpverleningsaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de noden en behoeften van de cliënt.

Binnen EAS creëren we ruimte voor intervisie en supervisie (in samenwerking met een psychiater) en investeren we in degelijke opleidingen en bijscholingen. Op deze manier staan we garant voor een professioneel en evidence-based hulpverleningsaanbod.

EAS organiseert ook een aanbod van lezingen en vormingen op maat voor scholen, bedrijven en instellingen (o.a. over emotionele problemen bij kinderen, aanvaarding en verwerking van handicap, omgaan met stress, stemmingsstoornissen, …).


Voorstelling Tine Wastiels

Tine Wastiels is samen met Saartje Kortleven werkzaam bij psychologiepraktijk EAS als zelfstandig klinisch psychologe.

Zij biedt therapie aan voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen vanuit een systeemtherapeutisch perspectief.

Regelmatig aanbod van assertiviteitstrainingen en sociale vaardigheidstrainingen, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen (in samenwerking met collega Saartje Kortleven).
Aanbod van lezingen en vormingen op maat voor scholen, bedrijven en instellingen (o.a. over emotionele problemen bij kinderen, aanvaarding en verwerking van handicap,…).
Lid Belgische Federatie van Psychologen en Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen. Erkend psychologe door de psychologencommissie (erkenningsnummer 832109313).
Terugbetaling door ziekenfondsen: Euromut, Partena (minderjarigen), Liberale Mutualiteiten (tot 22 jaar) en Vlaams Neutraal Ziekenfonds (6 tot 16 jaar).

Opleidingen

• Master in de klinische psychologie - Katholieke Universiteit Leuven (2006)
• Bachelor Buitengewoon Onderwijs - KHLIM (2009)
• Jaaropleiding: "Werken met kinderen en jongeren vanuit een gezinsdynamisch perspectief" - vzw Rapunzel (2011)
• Postgraduaat in de Relatie-, Familie- en Systeempsychotherapie - Katholieke Universiteit Leuven (2011-2015)

Vorming/Bijscholing

• Het opzetten van een faalangsttraining (VonkenVisie)
• Gestalttherapiegroep (IVC)
• Training ontwikkelingsgericht coachen (PraxisNetwerk)
• Training oplossingsgericht coachen (ILFARO bvba)
• Training sociale wetgeving (Jobcentrum West-Vlaanderen)
• Volgt op regelmatige basis studiedagen over gedrags- en emotionele stoornissen, ontwikkelingsproblematieken (autisme, ADHD,…), handicaps, leerstoornissen,…

Relevante ervaring

Tine werkt sinds 2007 als klinisch psychologe binnen een school voor Buitengewoon Onderwijs. Zij ondersteunt het BuSO op orthopedagogisch en didactisch vlak en is de coördinator van het geïntegreerd onderwijs.

Daarnaast werkt zij in psychologiepraktijk EAS als klinisch psychologe. EAS is een duopraktijk die therapie en begeleiding aanbiedt voor kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en koppels. Naast individuele en gezinstherapie, is er bij EAS ook een groepsgericht aanbod.

Hiervoor werkte zij als loopbaancoach binnen een Dienst voor Gespecialiseerde Oriëntering en als behandelcoördinator binnen een observatie- en behandelingscentrum voor jongeren met een gedrags- of emotionele stoornis. Tijdens haar opleiding deed zij haar stage in het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk op de crisisafdeling voor adolescenten.
Verder werkte zij tweeëneenhalf jaar in groepspraktijk de Kiezel als therapeute en klinisch psychologe. Zij deed hier consultaties met kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen vanuit een systeemtheoretische visie.

Tine heeft ervaring met diagnostisch onderzoek, individuele en gezinsbegeleidingen, personal coaching, groepstherapieën en sociale vaardigheidstrainingen.


Wanneer is therapie aangewezen?

Binnen psychologiepraktijk EAS werken we met zowel kinderen, jongeren als volwassenen. De volgende hulpvragen kunnen aan bod komen:

Kinderen en jongeren:

- Emotionele problemen: depressie, angsten, laag zelfbeeld, hechtingsproblemen, emotionele blokkades, weinig zelfvertrouwen, trauma’s, rouwverwerking, ziekte of handicap, seksueel misbruik, identiteitsproblemen, zingeving…
- Opvoedingsmoeilijkheden: moeilijk gedrag, eet- of slaapproblemen, moeilijke relatie broers/zussen, aanpassingsproblemen bij adoptie, echtscheiding of nieuw samengestelde gezinnen, schoolweigeren,…
- Gedragsproblemen: woedeaanvallen, agressie, liegen, stelen, automutilatie, druggebruik,…
- Sociaal-relationele problemen: contactproblemen, assertiviteit, aanleren van sociale vaardigheden, pestproblemen,…
- Lichamelijke klachten zonder duidelijke reden: buikpijn, hoofdpijn,…
- Specifieke ontwikkelingsstoornissen zoals vertraagde ontwikkeling, autisme, ADHD,…
- Nazorg na kinderpsychiatrische opname

Volwassenen:

- Emotionele problemen: depressie, lusteloosheid, angsten, laag zelfbeeld, emotionele blokkades, weinig zelfvertrouwen, trauma’s, rouwverwerking, ziekte of handicap, seksueel misbruik, identiteitsproblemen, zingeving,…
- Gedragsproblemen: verslavingen, slaap- of eetproblemen, automutilatie,…
- Relatieproblemen
- Problemen binnen je loopbaan: stress, burn out, spanningsklachten, pesten op het werk,…
- Nazorg na psychiatrische opname


Therapeutisch aanbod

* Individuele psychotherapie:
- Kinderen en jongeren
- Volwassenen

* Relatietherapie

* Gezinstherapie

* Psychodiagnostisch onderzoek:
- Cognitief functioneren (IQ, aandacht, geheugen, planning,…)
- Persoonlijkheidsonderzoek
- Belevingsonderzoek

* Groepsaanbod:
- Assertiviteitstraining
- Sociale vaardigheidstraining
- Groepstherapie

Binnen psychologiepraktijk EAS werken we vanuit een systeemtherapeutisch perspectief. Dit wil zeggen dat we klachten of problemen niet enkel vanuit het perspectief van de individuele cliënt bekijken, maar ook aandacht hebben voor de context, zoals het gezin en de bredere familie.

Tarieven
- individu: 50 euro
- koppel: 55 euro
- gezin: 60 euro
- co-therapie: 60 euro

Een sessie duurt 60 min.


Assertiviteitstraining jongeren
Eas organiseert opnieuw een assertiviteitstraining voor jongeren (13-18 jaar).

Voor wie?
Herken je één van de volgende situaties?

• Ik vind het moeilijk om contact te leggen of vrienden te maken
• Ik durf niet te zeggen wat ik denk omdat ik schrik heb voor de reactie van de ander
• Ik laat wel eens van mij profiteren
• Ik weet niet goed hoe ik voor mezelf moet opkomen.
• Contacten met vrienden, klasgenoten, ... lopen stroef
• Ik word wel eens gepest
• Ik voel me vaak bang en onzeker
• In groepen of groter gezelschap hou ik me vooral op de achtergrond
• Ik voel me gespannen in sociale contacten

Herken je jezelf in deze uitspraken? Wil je op een positieve en assertieve manier kunnen omgaan met anderen? Dan is deze training misschien wel iets voor jou!

Aanbod
Tijdens deze assertiviteitstraining leren we je hoe je assertiever en weerbaarder in het leven kan staan. Dit is immers niet iets wat aangeboren is. Opkomen voor jezelf kan je leren. Daarnaast helpen we je om zicht te krijgen op je sterke kanten en een positiever beeld te ontwikkelen over jezelf. Zelfvertrouwen dient immers als basis voor assertief gedrag.

De training gaat verder dan het aanleren van technieken en vaardigheden. Het is een ervaringsgericht proces, waarbij we leren kijken naar onszelf in relatie met anderen, aan de hand van spel, doe-activiteiten, muziek, creatieve technieken, ...

Je wordt ook uitgenodigd voor een ‘stretch-dag’ om te experimenteren met je eigen persoonlijke uitdagingen in de natuur. We bieden je dan buitenactiviteiten aan die je letterlijk ‘mee-maakt’ en die je de kans geven om anders te doen dan wat je gewend bent, dan wat comfortabel voelt. Hierbij word je geholpen en ondersteund door je groepsgenoten.

Verschillende thema's komen aan bod:
• Verbale en non-verbale communicatie (lichaamstaal)
• Een positief zelfbeeld ontwikkelen
• Herkennen en uiten van gevoelens
• Opkomen voor je mening
• Iets durven vragen aan een ander
• Durven weigeren, nee zeggen
• Reageren op pesten
• Leren contacten leggen
• Omgaan met en reageren op kritiek
• Ontvangen en geven van complimenten
• Omgaan met ruzie, agressie
• Je ontspannen voelen in sociale situaties
• Relaxatietechnieken

De training is een groepsgebeuren. De groep dient als steun maar biedt ook veel gelegenheid om te oefenen. Het groepsproces is van essentieel belang. We vertrekken zoveel mogelijk van het hier en nu en werken met voorbeelden en situaties uit het dagelijkse leven van jongeren. Dit om je meer inzicht te geven in je onzekerheid en angsten, maar ook zodat je kan leren om steviger in je schoenen te staan en op te komen voor jezelf!
Vanuit de veilige groep maken we de beweging naar de wereld daarbuiten. De klemtoon ligt op het oefenen en leren toepassen in je eigen dagelijkse leven.

Wanneer?
De training bestaat uit zes opeenvolgende sessies op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12u30.

Inschrijven
Inschrijven kan telefonisch of via mail. Na je inschrijving word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch:
• Saartje Kortleven (0486/495929)
• Tine Wastiels (0497/128613)

Email: info@psychologiepraktijk-eas.be

Kostprijs: 200 € voor de volledige training
(kennismakingsgesprek, drank en syllabus inbegrepen)

Adres: De training gaat door in de Eas-vestiging van Maasmechelen: Sint-Jorisstraat 40, 3630 Maasmechelen.


Hoe zet ik de eerste stap?

Maak gerust eens een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Psychologiepraktijk EAS
Tine Wastiels
Reitje 9
3590 Diepenbeek  

tine.wastiels@psychologiepraktijk-eas.be
GSM: 0497/128613  

www.psychologiepraktijk-eas.be

SAARTJE KORTLEVEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MAASMECHELEN

Voorstelling psychologiepraktijk EAS

Psychologiepraktijk EAS is een duopraktijk voor kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen. De praktijk heeft twee vestigingen, met name in Diepenbeek en in Maasmechelen.

EAS komt van de godin Eastre. Deze godin staat symbool voor lente, groei en wedergeboorte. Een therapeutisch proces is immers steeds een groeiproces van vallen en opstaan, waarbij we samen met de cliënt op zoek willen gaan naar betekenis en verandering. We nemen daarbij niet de positie in van probleemoplosser. We willen samen met de cliënt op weg gaan en hem de mogelijkheid geven om zelf zijn richting te zoeken in het leven. Dit is een onvoorspelbaar maar boeiend traject, waarbij we kunnen botsen op onzekerheden en kwetsbaarheden, maar vooral ook oog willen hebben voor krachten en competenties van cliënten.

We werken daarbij vanuit een systeemtherapeutische en holistische visie, waarbij we mensen trachten te begrijpen door te kijken naar hun brede context (relaties met anderen, verleden, visies, ervaringen, …).

Daarnaast hechten we er ook belang aan om goed samen te werken met betrokken diensten en onze doorverwijzers ( zoals psychiaters, artsen, diagnostische en begeleidingscentra, scholen en CLB’s,…). Zo kunnen we het hulpverleningsaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de noden en behoeften van de cliënt.

Binnen EAS creëren we ruimte voor intervisie en supervisie (in samenwerking met een psychiater) en investeren we in degelijke opleidingen en bijscholingen. Op deze manier staan we garant voor een professioneel en evidence-based hulpverleningsaanbod.

EAS organiseert ook een aanbod van lezingen en vormingen op maat voor scholen, bedrijven en instellingen (o.a. over emotionele problemen bij kinderen, aanvaarding en verwerking van handicap, omgaan met stress, stemmingsstoornissen, …).


Voorstelling Saartje Kortleven

Saartje Kortleven is samen met Tine Wastiels werkzaam bij psychologiepraktijk EAS als zelfstandig klinisch psychologe.

Zij biedt therapie aan voor jongeren, volwassenen en gezinnen vanuit een systeemtherapeutisch perspectief.

Regelmatig aanbod van assertiviteitstrainingen en sociale vaardigheidstrainingen, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen (in samenwerking met collega Tine Wastiels).

Lid Belgische Federatie van Psychologen en Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen.
Erkend psychologe door de psychologencommissie (erkenningsnummer 832108189).
Terugbetaling door ziekenfondsen: Euromut, Partena (minderjarigen), Liberale Mutualiteiten (tot 22 jaar) en Vlaams Neutraal Ziekenfonds (6 tot 16 jaar).

Opleidingen

• Master in de klinische psychologie, Universiteit Maastricht/UGent
• Jaaropleiding 'Begeleiding en verwerking bij seksueel misbruik', Vzw Educatieve Academie.
• Postacademische Vorming (eerste jaar) 'Klinische psychodiagnostiek bij volwassenen', samenwerking VUB/KUL/UGent
• Jaaropleiding "werken met kinderen en jongeren vanuit een gezinsdynamisch perspectief", vzw Rapunzel
• Vierjarige opleiding systeemtherapie (2011-2015),Interactie-Academie

Vorming/Bijscholing

• Introductie contextuele therapie (Kern)
• Workshop zinvol werken met genogrammen (Kern)
• Training psychotrauma (Educatieve Academie)
• Werken met cliënten met negatief zelfbeeld
• Zomercursus 2010 systeemtheoretische inspiraties (Interactie-Academie)
• Tussen heks en fee: het belang van vrouw zijn in de hulpverleningsrelatie (vzw Rapunzel)
• NAH en de therapeutische mogelijkheden (SEN)
• Referaat psychotrauma en verslaving (Mondriaan)
Saartje volgt op regelmatige basis studiedagen en vormingen bij rond relevante onderwerpen.

Relevante ervaring

Saartje werkt sinds september 2006 als psychologe bij vzw Katarsis. Dit is een residentieel centrum waar mannen en vrouwen tussen de 16 en 45 jaar, die problemen hebben met drugs, alcohol en/of medicatie terecht kunnen voor een behandeling. Ze maakt er deel uit van een multidisciplinair team en doet individuele begeleidingen en groepssessies, vrouwenwerking en psychodiagnostisch onderzoek.

Daarnaast werkt zij in psychologiepraktijk EAS als klinisch psychologe. EAS is een duopraktijk die therapie en begeleiding aanbiedt voor kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en koppels. Naast individuele en gezinstherapie, is er bij EAS ook een groepsgericht aanbod.

In het verleden deed Saartje ervaring op bij het CAD/MSOC te Genk, waar ze ambulante hulp aanbood aan mensen met een afhankelijkheidsprobleem. Tijdens haar opleiding liep ze stage bij de afdeling forensische psychiatrie op het OPZ te Rekem. Verder werkte zij drieëneenhalf jaar in groepspraktijk de Kiezel als therapeute en klinisch psychologe. Zij deed hier consultaties met jongeren, volwassenen, gezinnen en koppels vanuit een systeemtheoretische visie.

Saartje staat bij een nationaal adviescentrum in voor psychologische (crisis-)opvang en begeleiding van mensen die een schokkende of traumatische gebeurtenis meemaakten.

Zij heeft ervaring met diagnostisch onderzoek, individuele en gezinsbegeleidingen, personal coaching, groepstherapieën en sociale vaardigheidstrainingen.


Wanneer is therapie aangewezen?

Binnen psychologiepraktijk EAS werken we met zowel kinderen, jongeren als volwassenen. De volgende hulpvragen kunnen aan bod komen:

Kinderen en jongeren:

- Emotionele problemen: depressie, angsten, laag zelfbeeld, hechtingsproblemen, emotionele blokkades, weinig zelfvertrouwen, trauma’s, rouwverwerking, ziekte of handicap, seksueel misbruik, identiteitsproblemen, zingeving…
- Opvoedingsmoeilijkheden: moeilijk gedrag, eet- of slaapproblemen, moeilijke relatie broers/zussen, aanpassingsproblemen bij adoptie, echtscheiding of nieuw samengestelde gezinnen, schoolweigeren,…
- Gedragsproblemen: woedeaanvallen, agressie, liegen, stelen, automutilatie, druggebruik,…
- Sociaal-relationele problemen: contactproblemen, assertiviteit, aanleren van sociale vaardigheden, pestproblemen,…
- Lichamelijke klachten zonder duidelijke reden: buikpijn, hoofdpijn,…
- Specifieke ontwikkelingsstoornissen zoals vertraagde ontwikkeling, autisme, ADHD,…
- Nazorg na kinderpsychiatrische opname

Volwassenen:

- Emotionele problemen: depressie, lusteloosheid, angsten, laag zelfbeeld, emotionele blokkades, weinig zelfvertrouwen, trauma’s, rouwverwerking, ziekte of handicap, seksueel misbruik, identiteitsproblemen, zingeving,…
- Gedragsproblemen: verslavingen, slaap- of eetproblemen, automutilatie,…
- Relatieproblemen
- Problemen binnen je loopbaan: stress, burn out, spanningsklachten, pesten op het werk,…
- Nazorg na psychiatrische opname


Therapeutisch aanbod

* Individuele psychotherapie:
- Kinderen en jongeren
- Volwassenen

* Relatietherapie

* Gezinstherapie

* Psychodiagnostisch onderzoek:
- Cognitief functioneren (IQ, aandacht, geheugen, planning,…)
- Persoonlijkheidsonderzoek
- Belevingsonderzoek

* Groepsaanbod:
- Assertiviteitstraining
- Sociale vaardigheidstraining
- Groepstherapie

Binnen psychologiepraktijk EAS werken we vanuit een systeemtherapeutisch perspectief. Dit wil zeggen dat we klachten of problemen niet enkel vanuit het perspectief van de individuele cliënt bekijken, maar ook aandacht hebben voor de context, zoals het gezin en de bredere familie.

Tarieven
- individu: 50 euro
- koppel: 55 euro
- gezin: 60 euro
- co-therapie: 60 euro

Een sessie duurt 60 min.


Assertiviteitstraining jongeren
Eas organiseert opnieuw een assertiviteitstraining voor jongeren (13-18 jaar).

Voor wie?
Herken je één van de volgende situaties?

• Ik vind het moeilijk om contact te leggen of vrienden te maken
• Ik durf niet te zeggen wat ik denk omdat ik schrik heb voor de reactie van de ander
• Ik laat wel eens van mij profiteren
• Ik weet niet goed hoe ik voor mezelf moet opkomen.
• Contacten met vrienden, klasgenoten, ... lopen stroef
• Ik word wel eens gepest
• Ik voel me vaak bang en onzeker
• In groepen of groter gezelschap hou ik me vooral op de achtergrond
• Ik voel me gespannen in sociale contacten

Herken je jezelf in deze uitspraken? Wil je op een positieve en assertieve manier kunnen omgaan met anderen? Dan is deze training misschien wel iets voor jou!

Aanbod
Tijdens deze assertiviteitstraining leren we je hoe je assertiever en weerbaarder in het leven kan staan. Dit is immers niet iets wat aangeboren is. Opkomen voor jezelf kan je leren. Daarnaast helpen we je om zicht te krijgen op je sterke kanten en een positiever beeld te ontwikkelen over jezelf. Zelfvertrouwen dient immers als basis voor assertief gedrag.

De training gaat verder dan het aanleren van technieken en vaardigheden. Het is een ervaringsgericht proces, waarbij we leren kijken naar onszelf in relatie met anderen, aan de hand van spel, doe-activiteiten, muziek, creatieve technieken, ...

Je wordt ook uitgenodigd voor een ‘stretch-dag’ om te experimenteren met je eigen persoonlijke uitdagingen in de natuur. We bieden je dan buitenactiviteiten aan die je letterlijk ‘mee-maakt’ en die je de kans geven om anders te doen dan wat je gewend bent, dan wat comfortabel voelt. Hierbij word je geholpen en ondersteund door je groepsgenoten.

Verschillende thema's komen aan bod:
• Verbale en non-verbale communicatie (lichaamstaal)
• Een positief zelfbeeld ontwikkelen
• Herkennen en uiten van gevoelens
• Opkomen voor je mening
• Iets durven vragen aan een ander
• Durven weigeren, nee zeggen
• Reageren op pesten
• Leren contacten leggen
• Omgaan met en reageren op kritiek
• Ontvangen en geven van complimenten
• Omgaan met ruzie, agressie
• Je ontspannen voelen in sociale situaties
• Relaxatietechnieken

De training is een groepsgebeuren. De groep dient als steun maar biedt ook veel gelegenheid om te oefenen. Het groepsproces is van essentieel belang. We vertrekken zoveel mogelijk van het hier en nu en werken met voorbeelden en situaties uit het dagelijkse leven van jongeren. Dit om je meer inzicht te geven in je onzekerheid en angsten, maar ook zodat je kan leren om steviger in je schoenen te staan en op te komen voor jezelf!
Vanuit de veilige groep maken we de beweging naar de wereld daarbuiten. De klemtoon ligt op het oefenen en leren toepassen in je eigen dagelijkse leven.

Wanneer?
De training bestaat uit zes opeenvolgende sessies op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12u30.

Inschrijven
Inschrijven kan telefonisch of via mail. Na je inschrijving word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch:
• Saartje Kortleven (0486/495929)
• Tine Wastiels (0497/128613)

Email: info@psychologiepraktijk-eas.be

Kostprijs: 200 € voor de volledige training
(kennismakingsgesprek, drank en syllabus inbegrepen)

Adres: De training gaat door in de Eas-vestiging van Maasmechelen: Sint-Jorisstraat 40, 3630 Maasmechelen.


Hoe zet ik de eerste stap?

Maak gerust eens een afspraak voor een kennismakingsgesprek.  

Psychologiepraktijk EAS
Saartje Kortleven
Sint-jorisstraat 40
3630 Maasmechelen  

saartje.kortleven@psychologiepraktijk-eas.be
GSM: 0486/495929  

www.psychologiepraktijk-eas.be