Category Archives: seksuoloog

LEEN THYS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT ANTWERPEN EN SCHILDE

Contactgegevens

Leen Thys

Mechelsesteenweg 235, 7.02
2018 Antwerpen

Boskant 16
2970 Schilde

gsm: 0496/07.44.27
e-mail: thysleen@gmail.com


Werkdomeinen

Ondersteunende en inzichtgevende psychotherapie
Seksuologie
Kirlianfotografie (energetische foto in functie van diagnosestelling) lichtpunctuur (energetische behandeling met licht en kleur)


Thema's

Neurose - Depressie - Traumaverwerking - Seksuele problematiek bij vrouwen


Doelgroep

gezinnen, koppels ,kinderen, adolescenten, volwassenen, ouders


Therapie-opleiding

Client-centered Psychotherapie - psycho-analytisch georiënteerd


Bijkomende opleidingen

 • EMDR (Rapid Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)

  Deze techniek kan toegepast worden om traumatische ervaringen, alsook minder zwaar geladen, maar toch onverwerkte emotionele gebeurtenissen/ dan wel post traumatische stressstoornissen (PTSS) op een versnelde manier te verwerken.

  Voor bijkomende informatie over EMDR surf naar: www.emdr-belgium.be

 • Hypnose

  Hypnose wordt gebruikt als hulpmiddel in de psychotherapie

 • HAT energetische verwerkingstechniek

Doelgroep

Volwassenen

TARA VAN DE CRAEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LIER EN ANTWERPEN

Contactgegevens

Therapiepraktijk Tara Van de Craen
Antwerpsesteenweg 17
2500 Lier
 
Pluspunt Groepspraktijk
Terliststraat 32
2018 Antwerpen
 
gsm: 0470439323
e-mail: praktijk@taravandecraen.be
website: www.taravandecraen.be


Werkdomein

Klinische psychologie
Seksuologie
Gezinstherapie
Relatietherapie
Psychotherapie en begeleiding van kinderen en adolescenten, volwassenen
Ouderbegeleiding
psychodiagnostisch onderzoek
Individuele Psychotherapie, gezinstherapie, koppeltherapie


Thema's

 
gedrags- en emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen, identiteitsproblemen, allerlei problemen waardoor de (puberteits)ontwikkeling spaak loopt, leer- en concentratieproblemen, gezinsconflicten, problemen met sociale vaardigheden en assertiviteit, problemen met zelfbeeld, problemen rond seksualiteit, opvoedingsproblemen


Doelgroep

gezinnen, koppels ,kinderen, adolescenten, volwassenen, ouders

SANDRA DIAS ALVES

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KORTRIJK

Contactgegevens

Sandra Dias Alves
Klinisch Psychologe - Klinisch Seksuologe - Psychotherapeute - Relatie Therapeute

Sint-Sebastiaanslaan 5A app.12 bus 4
8500 Kortrijk
GSM: 0495/12-1220

E-mail: psysda@telenet.be
Website: www.psycholoog.be/sandra.dias.alves

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie
Psychologe : Erkenningsnummer Psychologencommissie : 592104017
Ervaring : 25 jaar


Werkdomein

Individuele psychotherapie
Partnerrelatie Therapie
Psycho-begeleiding van kanker patiënten en familieleden
Gezinstherapie
Groepstherapie
Sekstherapie
Advies
Assertiviteistraining
Coaching en supervisie aan studenten/hulpverleners
Samenwerking met andere hulpverleners en artsen in het algemeen.

Scholen van psychotherapie :
Cognitieve gedragstherapie;
Transactionele Analysis;
Psychodrama;
Systeemtherapie;
Relaxatietherapie;
Psychoanalysis;
Opleiding in Onco-Psychologie (Stichting tegen Kanker en Cédric Hèle Instituut).
Psychologische begeleiding van mensen met kanker buiten het ziekenhuis (zie omschrijving hieronder).


Thema's

Relatie(s)problemen: Echtscheiding, 3rde in de relatie, ouderschap, co-ouderschap problemen, verliefdheid, conflictsituaties, seksuele intimiteit
op het werk, aggressiviteit, communicatie probleem, seksuele problemen, enz.;
Gezinsproblemen : Conflictsituaties in het gezin, machtstrijdrelaties , overlijden;
Communicatie probleem (in relaties, werk, sociaal);
Angst (faalangst, Hyperventilatie, agorafobie, paniekstoornissen, spanningsklachten, obssessies, angst om angst te krijgen);
Burn-out;
Opvoedingsprobleem (ouders-kind, ouders-ouders, kind-ouders);
Depressie (depressieve klachten, futloos, post-natale depressie);
Assertiviteitstrainig;
Eetstoornissen (anorexia + boulimia nervosa);
Eenzaamheid (probleem met sociale kontakten);
Stress;
Structuur creëren;
Rouwverwerking (van alle soorten);
Gedragsprobleem (aggressiviteit, isolatie, te intiem zijn);
Emotionele problemen (up's en downs);
Mishandeling (fysisch, psychisch, seksueel);
Psychosomatische klachten (pijnen in het algemeen, tics, obsessies);
Perversies;
Levensfaseprobleem (puberteit, midlifecrisis, menopause, andropause, levenscrisissen);
Identiteitscrisis - seksueel - (homo/hetero/bi/tanseksueel/aseksueel/andere?);
Conflict met zichzelf (in de knoop zitten);
Zelfvertrouwen problematiek (probleem om beslissingen/keuzes te maken, zelfbeeld);
Slachtoffer gevoel;
Postoperatoire aanpassingen (psychologische begeleiding);
Kanker verwerking (leren omgaan met kanker, nieuwe aanpassingen aan een nieuwe realiteit en de dreiging en veranderingen die kanker vaak achterlaat - , o.a. patiënt wordt vaak geconfronteerd met beperkingen, vermoeidheid, vragen, angst en onzekerheid. Ook behandeling van de partner of familieleden van de patiënt(e) i.v.m. de ziekte en gevolgen daarvan);
Incest verwerking;
Seksuele problemen (libido verlies, vaginisme, dyspareunie, pijn tijdens penetratie, impotentie, erectie probleem, vroegtijdigezaadlozing,
Viagra of niet?, post-partum depressie, zwangerschap x seks, IVF psychologische begeleiding + opvolging, kinderwens, adoptiewens, ongewenste
zwangerschap, Psychologische begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling, seksuele identiteit, homoseksualitiet, biseksualiteit, hermafrodisme,
transeksualiteit,enz.).


Doelgroep

Adolescenten (vanaf 16 jaar);  
Volwassenen (eventueel - als nodig - betrokkene kinderen, vrienden, enz., met toestemming van de patiënt);  
Ouderen;  
Partners (hetero, homo, bi);  
Gezinnen;  
Studenten en hulpverleners.


Taal

Nederlands, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Frans (kennis).


Consultaties

Op afspraak (telefonisch of via e-mail)  

EMMANUEL DECLERCQ

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE VILVOORDE

Contactgegevens

Declercq Emmanuel
Stationlei 66
1800 Vilvoorde
 
tel: 02 251 57 53
gsm: 0498 42 91 54
email: emmanuel.declercq@skynet.be


Werkdomein

Analytische psychotherapie
Klinische seksuologie
Psychotraumatologie  


Thema's

Als analytisch psychotherapeut werk ik vanuit een analytische denkkader (niet-directief, vrije associatie) met volwassenen en adolescenten. De therapiën zijn individueel.  
 
De sexo-therapieën zijn symptoomgericht (erectieproblemen, ejaculatieproblemen, dyspareunie, vaginisme, problemen i.v.m. de sexuele begeerte, de sexuele opwinding of het orgasme, ...). De seksuologische consultaties zijn ofwel individueel ofwel met de partner.


Doelgroep

adolescenten en volwassenen


Achtergrond

Ik ben Master in de klinische psychologie (Vrije Universiteit Brussel).  
 
Verder heb ik een vierjarige opleiding gevolgd in de analytische psychotherapie Université Catholique de Louvain), een tweejarige opleiding in de psychodiagnostiek (interuniversitair) , een éénjarige opleiding in de klinische seksuologie (Université Catholique de Louvain) en een gespecialiseerde universitaire opleiding in psychotraumatologie (Université de Paris VII).  
 
Ik ben eveneens lid van diverse beroepsverenigingen zoals de "Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie" (VVPT), de "Société Des Sexologues Universitaires de Belgique" (S.S.U.B.) en het Belgische Instituut vor psychotraumatologie (waaarvan ik deelnemend lid ben).  
 
De therapie kan in het nederlands of in het frans.  

PSYCHOLOGENNET

NETWERK VAN PSYCHOLOGEN

Psychologennet is een netwerk van psychologen door psychologen:

 • Voor wie hulp zoekt: wetenschappelijk onderbouwde psychologische hulpverlening
 • Voor wie wacht op hulp: online tools voor wie wacht op psychologische hulpverlening
 • Voor psychologen: praktijkondersteuning, opleiding en supervisie voor psychologen

Wetenschappelijk onderbouwde psychologische hulpverlening

Het eerste  gesprek is een kennismakingsgesprek en wordt ook wel de intake genoemd.  Tijdens de intake zal de psycholoog je hulpvraag zo goed mogelijk in kaart brengen en een gericht behandeladvies geven.  Hij zal ook in grote lijnen uitleggen wat die behandeling precies inhoudt.  Op basis hiervan kan je beslissen of dit iets voor jou is.  Als blijkt dat de psycholoog je onvoldoende kan helpen in je hulpvraag, dan zal hij je doorverwijzen naar een voor jou geschikte hulpverlening.

 • Psychodiagnostiek: Soms is bijkomende diagnostiek nodig.  Een psychodiagnostisch onderzoek dient om je functioneren beter te begrijpen zodat we je behandeling kunnen afstemmen op je individuele mogelijkheden en beperkingen.
 • Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen die aan de orde is als het niet meer mogelijk is om je problemen alleen of met de hulp van je vrienden of familieleden op te lossen.
 • Vaardigheidstraining: Voor sommige probleemgebieden werken we in groep. Een vaardigheidstraining is geen groepstherapie. Het is niet de bedoeling om in te gaan op individuele problemen. Je leert hier hoe je beter kan omgaan met psychische problemen in het algemeen.  Soms kan het volgen van een training al voldoende zijn om meer vat te krijgen op je leven.

Wachtlijst te lang?

Je hoeft niet te wachten om in actie te komen. Je kan al aan jezelf beginnen werken. Psychologennet biedt online tools zodat je alvast aan de slag kunt gaan.


Follow-up

Psychologennet biedt ook nazorg. Met behulp van een app kan de psycholoog de koers van je leven vanop afstand volgen en bijsturen waar nodig.


Coördinator Psychologennet

Ellen Excelmans (erkenningsnummer psychologencommissie 772107415)

Ellen Excelmans is klinisch psycholoog (KULeuven, 2000), psychodiagnosticus (VUB, 2003) en gedragstherapeut (KULeuven, 2005) van opleiding.  Ze heeft 20 jaar ervaring in het begeleiden van cliënten met diverse psychische klachten en problemen; dit zowel in een ambulante als in een residentiële context.  Ze heeft een specifieke interesse in derde generatie gedragstherapieën en schoolt zich hierin dan ook regelmatig bij.

In haar therapeutisch werk begint ze steeds met een grondige analyse van de hulpvraag van de cliënt.  Er wordt gekeken naar hetgeen de cliënt wil veranderen in zijn of haar leven en wat maakt dat hij of zij hiertoe niet komt.  Op basis hiervan wordt er in samenspraak een behandelplan opgesteld.  Er worden handvaten aangereikt om het leven opnieuw in eigen handen te nemen zodat men het leven kan leiden dat men wil.  Hierbij wordt niet alleen gewerkt met technieken uit de gedragstherapie; acceptatie- en mindfulnesstechnieken kunnen ook aan bod komen.

Ellen Excelmans is erkend opleider voor de KMO-portefeuille en als supervisor is ze erkend door de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen en de Vlaamse Vereniging voor GedragsTherapeuten.


Contactgegevens:

Grote Braamstraat 8D
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015/230.229 (permanentie op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9 en 10 uur; dinsdag en donderdag tussen 18 en 19 uur)
E-mail: info@psychologennet.be

Aanmelden kan online via de website: www.psychologennet.be

DE MEIBOOM

INDIVIDUELE PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING EN COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Contactgegevens

Psychologenpraktijk De Meiboom
 
Vestiging Hasselt-centrum (aan het Kolonel Dusartplein):
Maastrichtersteenweg 11 bus 1
3500 Hasselt
 
Vestiging Stevoort:
Hasseltse Dreef 110
3512 Stevoort (Hasselt)
 
0485/327 830
info@de-meiboom.be
www.de-meiboom.be  


Werkdomein

Individuele psychologische begeleiding  
 
Cognitieve gedragstherapie  
 
Korte oplossingsgerichte therapie  
 
Therapie voor kinderen en jongeren  
 
Seksuologische hulpverlening  
 
Relatietherapie  
 
Je kan bij ons terecht voor uiteenlopende problemen, gaande van angst, gebrek aan assertiviteit, op zoek naar je eigen identiteit, depressieve klachten, dwangmatigheid, opvoedingsproblemen, omgaan met ADHD of autismespectrumstoornis, chronische ziekten, seksuele problemen, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek...  
 
Voor een volledig overzicht: zie www.de-meiboom.be.  


Thema's

Individueel, relatie, gezin  


Doelgroep

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
Ook gezins- en relatietherapie


Werkwijze

Volgens het gedragstherapeutisch proces; werken aan inzicht in het samenspel van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en gedrag en hoe dit positief bij te sturen; leren hoe op andere manieren tegen problematische situaties aan te kijken en ermee om te gaan.  
 
Ook wordt gebruik gemaakt van korte oplossingsgerichte therapie.


Bijkomende informatie

Al onze psychologen zijn erkend bij de Psychologencommissie.  
 
Publicaties van onze psychologen:  
 
2017 Nathalie Cardinaels - “Mildheid bij kanker” (Acco) (wordt verwacht)  
 
2015 Nathalie Cardinaels - “Burn-out bij hulpverleners” (Acco)
Kaat Bollen – “Boek der lusten: zin in jezelf, je lief en je bed” (Manteau)  
 
2014 Nathalie Cardinaels - “Omgaan met kanker” (Acco)  
 
2013 Kaat Bollen – “Met drie in bed – Tips en tricks van de seksuologe” (Manteau)  
 
2012 Nathalie Cardinaels - “Pleine conscience et cancer du sein” (Acco)
Kaat Bollen – “Het borstenboek” (Standaard Uitgeverij)  
 
2011 Nathalie Cardinaels - “Mindfulness bij borstkanker” (Acco)
Kaat Bollen –“Het schaamhaarboek” (Standaard Uitgeverij)  

CENTRUM VOOR PSYCHOTHERAPIE, PSYCHIATRIE EN SEKSUOLOGIE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Contactgegevens

Adres

Centrum voor Psychotherapie, Psychiatrie & Seksuologie
Geldenaaksevest 4/301 - 3de verdieping
3000 Leuven

Telefoon

Alle medewerkers kunnen rechtstreeks via hun persoonlijk telefoonnummer worden gecontacteerd (Zie Team)

E-mail: info@cpps.be
Nederlandstalige website: http://www.cpps.be
Engelstalige website: http://www.cpps.be/index_eng.html

Ligging

Met de trein of de bus

Het CPPS is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op wandelafstand (700m) van het trein- en busstation van Leuven (Kaartje: S). Bij het buitenkomen van het trein- of busstation steekt u het Martelarenplein over en slaat u linksaf. U volgt de Tiensevest tot voorbij het kruispunt Tiensepoort, waar de Geldenaaksevest begint. Het CPPS ligt aan uw rechterkant, net voorbij het kruispunt.
De dichtstbijzijnde bushalte is ‘Tiensepoort’ (in de Tiensestraat; Kaartje: T). Deze halte wordt aangedaan door de lijnen 380, 558, 7, 8 en 9.

Met de auto

Vanop de E40 neemt u de E314 en neem onmiddellijk afrit 15 richting Leuven centrum. U volgt de weg tot aan de Leuvense ring. Draai de Leuvense ring rechts op, richting Tienen en Diest. U rijdt tot aan de Tiensepoort. Het CPPS is dan aan uw linkerkant, net voor de verkeerslichten van de Tiensepoort. U kunt doorgaans vlot parkeren langs de Geldenaaksevest of de Schreursvest (parkeerschijf verplicht).


Team

Het Centrum voor Psychotherapie, Psychiatrie & Seksuologie is een groepspraktijk te Leuven, waar u terecht kan voor individuele gesprekstherapie, partnerrelatietherapie, gezinstherapie, psychiatrische diagnostiek en behandeling.

De praktijk bestaat sinds 1998 en kent een goede samenwerking met de verschillende actoren in de geestelijke gezondheidszorg in de regio.

Alle medewerkers in de praktijk hebben zich na hun universitaire basisopleiding tot psycholoog, pedagoog of geneesheer-specialist, verder gespecialiseerd in een psychotherapeutische behandelvorm.

Dr. Aagje Archie (1979)

Psychiater (KU Leuven)
Voortgezette opleiding in de oplossingsgerichte systemische therapie, i.o. (Korzybski)
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.

Doelgroep: (jong)volwassenen, psychiatrische diagnostiek en behandeling, psychotherapie.

Taal: Nederlands

Tel: 0491 / 07.03.13

Lies Brants (1977)

Master Klinische Psychologie (K.U.Leuven)
Erkenningsnummer Psychologencommissie 772105718
Cognitieve Gedragstherapie (U.I.Antwerpen)

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychologe in het regionaal ziekenhuis Heilig Hart te Leuven.

Doelgroep: individuele therapie, (jong)volwassenen

Taal: Nederlands

Tel: 0485 / 07.19.34

Hilde Eneman (1969)

Master Klinische Psychologie (U.C.L., Louvain-la-Neuve)
Erkenningsnummer Psychologencommissie 692105615
Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie (K.U.Leuven)
Opleiding groepstherapie
Opleiding dialectische gedragstherapie

Erkend supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychologe-psychotherapeute op het Medisch en Psychotherapeutisch Centrum voor Studenten K.U. Leuven .

Doelgroep: (jong)volwassenen, individuele therapie

Taal: Nederlands, Engels, Frans, Duits

Tel: 0486 / 61.42.49

Marleen Gheldof (1966)

Master Pedagogische Wetenschappen (K.U.Leuven)
Master Familiale en Seksuologische Wetenschappen (K.U.Leuven)
Voortgezette academische opleiding in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (K.U.Leuven)
Bijkomende opleidingen: Psychoanalytische psychotherapie, Trauma en dissociatie, E.M.D.R., coachend leidinggeven.
Aspirant-lid Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychotherapeute op het Medisch en Psychotherapeutisch Centrum voor Studenten K.U. Leuven .

Doelgroep: (jong)volwassenen, individuele therapie, relatietherapie.

Taal: Nederlands, Engels

Tel: 0486 / 71.31.47

Helga Martens (1969)

Master Klinische Psychologie (KU Leuven)
Erkenningsnummer van de Psychologencommissie: 692112393
Master Familiale en Seksuologische Wetenschappen (KU Leuven)
Voortgezette academische opleiding in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (KU Leuven)

Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en de Belgische Federatie van Psychologen.
Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychologe-therapeute op de behandelingseenheden Crisisinterventiecentrum en Angst en Depressie van het UPC KU Leuven Campus Leuven.

Doelgroep: (jong)volwassenen, individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie.

Taal: Nederlands, Engels

Tel: 0483 / 62.87.83

Hilde Van Raemdonck (1973)

Master Klinische Psychologie (K.U.Leuven)
Erkenningsnummer Psychologencommissie 732107040
Voortgezette Academische Opleiding Psychoanalytische Psychotherapie (K.U.Leuven)

Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, de Belgische Federatie van Psychologen, en de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychologe-psychotherapeute in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel-deelwerking de Vest.

Doelgroep: (jong)volwassenen, individuele therapie

Taal: Nederlands, Engels

Tel: 0472 / 42.00.73

Joachim Van Walle (1975)

Master Klinische Psychologie (VUB)
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 751108535
Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie (FMS)
Specialisatie Existentiële Psychotherapie

Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, de Belgische Federatie van Psychologen, en de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psycholoog-psychotherapeut op het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg te Brussel, deelwerking Oudergem.

Doelgroep: (jong-)volwassenen, individuele psychotherapie

Taal: Nederlands, Engels

Tel: 0497 / 38.80.57

Mariska Christianen (1973)

Master Klinische Psychologie (K.U.Leuven)
Master Wijsbegeerte (K.U.Leuven)
Master Germaanse Talen (K.U.Leuven)
Opleiding Psychoanalytische Psychotherapie (K.U.Leuven)
Opleiding Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (Context, K.U.Leuven)

Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychotherapeute in het UPC K.U.Leuven Campus Kortenberg. Bijzondere ervaring met psychose bij jongvolwassenen.

Doelgroep: (jong)volwassenen, individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie.

Taal: Nederlands, Engels

Tel: 0488/83.78.29

Velina Pavlova (1982)

Master Klinische Psychologie (Universidad Complutense Madrid)
Master Familiale en Seksuologische Wetenschappen (K.U.Leuven)
Postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (K.U.Leuven, 2009-2012)

Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychotherapeute op Context, centrum voor relatie-en gezinstherapie. Bijzondere ervaring met multiculturele koppels.

Doelgroep: (jong)volwassenen, individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie.

Taal:Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Bulgaars

Tel: 0487/55.86.54


Werking

Psychotherapie
 
Wat is psychotherapie?  
 
Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen, die tot doel heeft deze klachten en problemen te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken.  
 
Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut. Vaak maken ook oefeningen en opdrachten thuis deel uit van de therapie. Het spreken over klachten en problemen met de psychotherapeut kan helpen om moeilijke keuzes te maken, om je anders te leren verhouden tot moeilijke situaties en die situaties anders te leren aanpakken, om bepaalde ervaringen te kunnen verwerken of om je leven meer zelf in handen te kunnen nemen.  
 
In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen, noch pasklare oplossingen. Veeleer is het de bedoeling dat je door middel van deze vorm van spreken over je problemen geholpen wordt om je eigen oplossingen te vinden.  
 
Er zijn verschillende vormen van psychotherapie, elk met hun eigen theoretische basis en praktische aanpak. Binnen onze groepspraktijk zijn de volgende psychotherapeutische behandelmodellen vertegenwoordigd:  
 
· Systeempsychotherapie  
· Clientgerichte-Experiëntiële Psychotherapie  
· Psychoanalytische Psychotherapie  
· Cognitieve gedragstherapie  
 
Psychotherapie kan individueel zijn of zich richten naar meerdere cliënten of patiënten tegelijkertijd, zoals het geval is bij relatietherapie of gezinstherapie.  
 
Voor wie?
 
Psychotherapie is een geschikte behandelmethode voor psychische klachten en problemen die je niet zelf of met behulp van familie of vrienden kunt oplossen. Deze klachten en problemen kunnen heel uiteenlopend zijn: angst, depressie, relatie- en gezinsproblemen, burn-out, verwerkingsmoeilijkheden, stressklachten, eetproblemen, dwangklachten,…  

Hoe verloopt therapie?
 
Er wordt steeds gestart met een verkennend gesprek. Doel van dit gesprek is zicht te krijgen op de hulpvraag en verwachtingen en na te gaan of psychotherapie een geschikte manier van werken zou kunnen zijn. Indien dat het geval is kan in overleg beslist worden om psychotherapie te starten. Soms kan een bijkomend gesprek gepland worden bij een psychiater, om de diagnose en/of de wenselijkheid van medicamenteuze therapie uit te klaren. Het is ook mogelijk dat een verwijzing wordt besproken, binnen de praktijk of naar een behandelaar buiten de praktijk, dit om een zo goed mogelijke afstemming te bekomen tussen uw specifieke hulpvraag en het psychotherapeutisch aanbod en de expertise van de psychotherapeut.  

Psychiatrie
 
Een psychiater is een geneesheer-specialist, die geschoold is in de diagnose en de behandeling van psychologische en psychiatrische problemen. Bij psychiatrische problemen wordt verondersteld dat er een wisselwerking is tussen psychologische en medisch-biologische factoren. De behandelmethoden die een psychiater gebruikt zijn dan ook vaak zowel psychotherapeutisch (zie hoger) als, wanneer nodig, medisch-biologisch (o.a. behandeling met geneesmiddelen).  

Teamwerking
 
Wanneer U dat goed vindt, wordt geprobeerd overleg te hebben met de verwijzer (huisarts, psycholoog, psychiater).  
 
Op regelmatige tijdstippen vindt een teamoverleg plaats. Daar kan, met uw goedkeuring, door de verschillende teamleden nagedacht worden over uw moeilijkheden. Wanneer dat gewenst is kan ook binnen de praktijk worden doorverwezen, bijvoorbeeld voor relatiegesprekken of voor psychiatrische diagnostiek en behandeling.  

Tarieven
 
Psychotherapie  
 
· Individuele gesprekstherapie voor (jong)volwassenen (duur 50 minuten): €40 - €45 
Jongeren onder de 18 kunnen een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van het ziekenfonds (niet bij alle ziekenfondsen van toepassing)  
· Relatietherapie (duur 60 minuten): €50 - €55  
 
Psychiatrie  
 
· De officiële tarieven die in het akkoord artsen-ziekenfondsen zijn vastgelegd worden gehanteerd.  

DAISY MOMBEEK

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MOPERTINGEN, BILZEN

Contactgegevens

Daisy Mombeek
Therapie, Coaching & Seksuologie
Mopertingenstraat 26
3740 Mopertingen, Bilzen

GSM: 0491-36.51.06
E-mail: Daisy.Mombeek@gmail.com


Kortdurende psychologische begeleiding

Dreig je vast te lopen? Of heb je het gevoel al helemaal vast te zitten?
Piekeren, moeilijk slapen, snel geïrriteerd zijn, hoofdpijn, spierpijnen, een opgejaagd gevoel,...
Dit ervaren we allemaal wel eens. Maar soms merken we dat we er zelf nog amper verandering in krijgen. We komen meer en meer vast te zitten.
 
Dan is het belangrijk om aan de bel te trekken en hulp te zoeken. Nog VOOR het van kwaad naar erger gaat.
 
In een gesprek brengen we het volgende in kaart: de klachten, de omstandigheden die NU een rol spelen en hoe jij hier als persoon mee omgaat. Vervolgens maken we een plan van aanpak en kijken we wat jij nodig hebt. Hopelijk kan je hier dan zelf mee aan de slag. En anders krijg je begeleiding waar jij dat nodig vindt.
 
Jij hebt dus zelf de regie.


Seksuologische begeleiding

Ervaar je moeilijkheden op seksueel gebied? Mis je de intimiteit? Heb je het gevoel te falen tegenover je partner? Of zit je met vragen/ twijfels over seksualiteit?
 
Je hoeft je hier zeker niet voor te schamen. Eén op vier mensen ervaart wel eens problemen op seksueel gebied. Vaak zijn deze problemen goed te verhelpen, dus blijf er zeker niet mee rondlopen.
 
Tijdens het eerste gesprek brengen we het volgende in kaart: de klachten, welke omstandigheden hier NU een rol bij spelen en hoe jij/jullie hiermee omgaan. Vervolgens geef ik uitleg over wat ik denk dat er aan de hand is. En samen kunnen we dan een plan van aanpak opstellen. Hopelijk kan je hier dan zelf mee aan de slag. En anders krijg je begeleiding waar jij dat nodig vindt.
 
Uitzoeken wat in de praktijk het beste werkt, dat doe je in alle privacy thuis.


Thema’s

Piekeren, stress, overspannen zijn, burn-out, moeite met slapen, lichamelijke klachten bij stress, weinig kunnen verdragen, emotioneel reageren,….
 
Geen zin om te vrijen, een verschil in seksueel verlangen, pijn bij het vrijen, vaginisme, moeite om opwinding te ervaren, orgasmeproblemen, erectieproblemen, seksverslaving.


Doelgroep

Adolescenten en volwassenen
Individueel, koppels en groepen


Lidmaatschap van beroepsverenigingen

Lid van de Belgische Federatie van Klinisch Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
Erkend psycholoog door de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 842111287)