Category Archives: rouwbegeleiding

BIRGITT NAESSENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

Contactgegevens

Naessens Birgitt
Walter Scottstraat 5
2050 Antwerpen

GSM: 0486362954
E-mail: bnaessens1@gmail.com


Werkdomein

Expertise in kinderpsychiatrische problematieken autisme, ADHD, Gilles de la Tourette, ... door het werken op UKJA en de kinderpsychiatrische groepspraktijk Mozaiek.
Vanuit het intensief werken met ouders en koppels heb ik tevens een uitgebreide ervaring opgebouwd in het werken met burn - out, depressie, angststoornissen, rouwverwerking en koos ik er een aantal jaren geleden voor om ook een aanbod te doen voor volwassenen.
Ik ben systeemtherapeutisch opgeleid dus ik plaats een probleem in een ruimere context en bekijk hoe dit verschillende systemen zoals werk, school, gezin en relaties beïnvloedt.


Thema's

Burn -out
Depressie
Autisme
ADHD
Angst
Rouw
....


Doelgroep

Kinderen, jongeren en volwassenen

ANNELEEN VANROY

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ALKEN

Contactgegevens

Vanroy Anneleen
Meerdegatstraat 96, 3570 Alken
GSM: 0494/655095
E-mail: Anneleen_Vanroy@hotmail.com
Website: www.phpt-de-verbinding.be


Werkdomein

Psychotherapie – Hypnotherapie

Therapie, de samenwerking tussen cliënt en therapeut, is voor mij, een proces waarbij in gesprek alles een plaats krijgt. Ik zal me daartoe zo goed mogelijk richten op jou en op jouw hulpvraag en ruimte geven aan jouw verhaal. Heb je te maken met ingrijpende en pijnlijke gebeurtenissen en zoek je ondersteuning bij het verwerken ervan, verlang je ernaar om dingen in je leven anders aan te pakken, staan gevoelens van angst, van boosheid, van verdriet, pijn, stress, uitputting, lusteloosheid, … je goed functioneren in de weg, heb je behoefte aan persoonlijke groei,… ? In therapie ga ik samen met jou een stuk van jouw weg, met respect voor wie jij bent. Daarbij werk ik vanuit Interactionele Vormgeving en heb ik een voorliefde voor hypnose als methodiek.

Interactionele Vormgeving is een interactief model waarbij therapeutische stromingen en wereldbeelden met elkaar in interactie worden gebracht. Elke stroming blijft in zijn eigenheid bestaan en zo bijdragen tot een ruimere werkelijkheid. Als I.V.-therapeut werk ik vanuit een meersporenbeleid en benader ik je hulpvraag vanuit diverse richtingen zonder strikt vast te houden aan één zienswijze. Verder gebruik ik methodes uit de verschillende therapeutische stromingen. Samen zoeken en bepalen we de doelstelling van de therapie en de meest geschikte wegen om dit te bereiken. We werken samen aan het ontdekken van meer mogelijkheden en keuzes in je leven met oog voor het grotere geheel.


Thema's

 • Stemmings - en angststoornissen
 • Pychosomatische klachten en chronische aandoeningen
 • Stress, overspannenheid, burnout en slaapproblemen
 • Levensvragen en levenskwaliteit
 • Relationele problemen
 • Trauma
 • Verlieservaringen (rouw, scheiding,...)

Doelgroep

(jong)volwassenen
koppels


Opleiding

 • Licenciaat in de Psychologie
 • Therapeut in de Interactionele Vormgeving
 • Postgraduaat Seksuologisch Hulpverlener
 • Hypnotherapeut (Basisopleiding aan VHYP)
 • Burn -out coach
 • Brainspotting Fase 1
 • Basisopleiding ACT

Werkervaring

In het verleden heb ik als klinisch psycholoog gewerkt in een algemeen ziekenhuis, waar ik ervaring opdeed als onco- en liaisonpsycholoog. Vervolgens heb ik gewerkt voor CONEO (Centrum voor Ondersteuning na Economisch Ontslag) en heb ik een zwangerschapsvervanging gedaan als studentenpsycholoog op het UCLL.


Lidmaatschap

 • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV).

Erkenningsnummer Psychologencommissie 802112221


TIM PEETERS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ROTSELAAR

Contactgegevens

Peeters Tim
Sparrenstraat 7
3110 Rotselaar
Tel: 0494499398
GSM: 0494499398
E-mail: tim.peeters@psycholoogleuven.be
Website: www.psycholoogleuven.be


Werkdomein

* Identiteitsvragen
* Trauma, PTSS
* Oorlogsslachtoffers, terreur, aanslagen
* Seksueel misbruik, incest
* Psychosomatische klachten
* Werkgerelateerde klachten, zoals burn-out
* Algemeen onwelbevinden
* Rouwverwerking
* Chronisch vermoeidheidsyndroom en Fibromyalgie
* Angst en depressie (paniekaanval, hyperventilatie, OCD, depressieve stoornissen, ...)
* Psychiatrische problematieken
* Autisme en ASS
* Levensvragen
* Zingevingsvragen
* Relaxatietherapie
* Psycho-educatie over stoornissen
* Slaapcursus
* Workshops
* Groepscohesie


Thema's

* Identiteitsvragen
* Trauma, PTSS
* Oorlogsslachtoffers, terreur, aanslagen
* Seksueel misbruik, incest
* Psychosomatische klachten
* Werkgerelateerde klachten, zoals burn-out
* Algemeen onwelbevinden
* Rouwverwerking
* Chronisch vermoeidheidsyndroom en Fibromyalgie
* Angst en depressie (paniekaanval, hyperventilatie, OCD, depressieve stoornissen, ...)
* Psychiatrische problematieken
* Autisme en ASS
* Levensvragen
* Zingevingsvragen
* Relaxatietherapie
* Psycho-educatie over stoornissen
* Slaapcursus
* Workshops
* Groepscohesie


Doelgroep

Ik geef zowel individuele, koppel- als groepstherapie aan adolescenten (+14) en volwassenen die geconfronteerd worden met psychische problemen en hieraan via gesprekstherapie onder begeleiding van een psycholoog-psychotherapeut willen werken. We werken via gesprekstherapieën, die zowel kortdurend als langdurend en intensief van aard kunnen zijn. Afhankelijk van de problematiek en de vraag werken we ondersteunend, inzichtgevend of oplossingsgericht.

Ik werk zowel op individuele basis, als met koppels, gezinnen en groepen.
Indien nodig, werk ik ook met tolken om het taalprobleem te verhelpen

PATRICK GYSELEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE OOSTENDE

Contactgegevens

Gyselen Patrick
Amsterdamstraat 60
8400 Oostende
 
tel: 059 508090
gsm: 0468 102 463
e-mail: patrick.gyselen@telenet.be


Werkdomein

Individuele gesprekstherapie
Eclectische benadering


Thema's

- verwerken traumatische voorgeschiedenis
- depressie (als existentiële crisis)
- zingevingsvragen
- verwerken van verlies (nabestaande bij overlijden of zelfdoding, relatiebreuk)
- vragen rond seksuele orïëntatie of seksueel verlangen (geen daderhulp, geen dysfuncties)


Doelgroep

- jongvolwassenen
- volwassenen
- bejaarden


Bijkomende informatie

Talen:
gesprekken kunnen gevoerd worden in Nederlands, Frans, Engels
 
Meer dan drie decennia ervaring met psychologische counseling eerste lijn (CGSO, CAW)
 
Achtergrond:
-licentiaat psychologie (KU Leuven)
Therapeutische richting : client centered therapie
- gespecialiseerde in de psychotherapie, richting Freudiaans-Lacaniaanse psychoanalyse ( Universiteit Gent )
- Counseling Existentieel Welzijn, (KU Leuven )

MARJAN GERARTS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Marjan Gerarts - Traumapsycholoog EMDR
Einde Were 48
9000 Gent
0473/60 26 56
E-Mail: mail@marjan-gerarts.be
 


Doelgroep

Kinderen, Jongeren, Jongvolwassenen, Volwassenen


Werkdomein

Traumaverwerking: therapeutische begeleiding bij het verwerken van moeilijke, schokkende en traumatische ervaringen - zoals pesten, misbruik, mishandeling, verwaarlozing, een ongeval.  
 
Rouw- en verliesverwerking: psychologische ondersteuning na een ingrijpend overlijden of bij een ander pijnlijk verlies.


Werkwijze

Individuele therapie: zowel gespreks- als speltherapie.  
 
EMDR therapie: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, krachtige techniek voor het verwerken van zowel eenmalig trauma als langdurige traumatisering.  
 
Begeleiding ouders: bij minderjarigen worden ouders steeds nauw betrokken in het proces.


Opleiding

EMDR, Mental Upgrade System Center
Rouwverwerking, Zorgsaam
Traumahulpverlening, Interactieacademie
Hulpverlening seksueel misbruik, Kern vzw
Master in de Klinsische Psychologie, UGent

ESTHER VON ARX

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KALMTHOUT

Contactgegevens

Praktijk Esther von Arx
Leopoldstraat 24
2920 Kalmthout

e.mail:vonarx@telenet.be
tel: +32(0)476/22.86.42
website:www.praktijkesther.be

Praktijk De Giraf
e.mail:esther@praktijkdegiraf.be
tel: +32(0)476/22.86.42
website:www.praktijkdegiraf.be


Doelgroep

(jong)volwassenen en jongeren (16-21jaar) - zowel individuele sessies als groepssessies (groepen beperkt tot 6 personen)


Werkdomein

 • Burn-out
 • Stress en werkgerelateerde topics
 • Traumabegeleiding
 • Rouwverwerking
 • Jongeren
 • Depressie
 • Behandeling van angst en paniek
 • Begeleiding koppels
 • Begeleiding bij miskraam, abortus, vruchtbaarheidsbehandelingen, etc

Werkwijze

Je kan een eerste afspraak maken via telefoon of via mail (zie hiervoor mijn contactgegevens onder de rubriek ‘contact’). Alle volgende afspraken worden daarna telkens op het einde van iedere sessie gemaakt.

Wat mag u verwachten van het eerste gesprek?
Een eerste gesprek is vooral bedoeld als kennismaking. Binnen dit gesprek wordt er ruimte gemaakt om je verhaal te doen. Tijdens een eerste sessie proberen we zicht te krijgen op wie jij bent en wat je vraag is. Ook jij ziet wie ik ben en voelt aan hoe ik werk. Op het einde van het eerste gesprek kijken we of we samen verder op pad gaan. In gezamenlijk overleg wordt dan gekozen voor verdere begeleiding of een geschikte doorverwijzing. Vanzelfsprekend is het erg belangrijk dat je je goed voelt bij je therapeut. Daarom is een eerste gesprek altijd vrijblijvend: je maakt kennis en vertelt iets over jezelf. Ik op mijn beurt zal je iets meer vertellen over mijzelf en mijn manier van werken. Samen wordt er stilgestaan bij jouw verwachtingen van de therapie en bij de haalbaarheid om die verwachtingen in te lossen. Ook als je twijfelt of therapie iets voor jou is, kan je gerust een afspraak maken, deze twijfels bespreken en dan een beslissing nemen.
Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim en aan de ethische code van psychologen. Dat betekent dat ik over jou en je therapie absoluut niets aan derden vertel, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.


Opleidingen

 • Master in de Klinische Psychologie (KU Leuven)
 • Postgraduaat Cliëntgerichte Therapie (FMS)
 • Postgraduaat Psychodiagnostiek

Lidmaatschap van beroepsverenigingen

 • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Erkend als psycholoog bij de psychologencommissie (Belgische Federatie van Psychologen

PSYCHOLOGENPRAKTIJK DE BRAAM 

GROEPSPRAKTIJK TE HEIST OP DEN BERG

Contactgegevens

Psychologenpraktijk De Braam
Grote Braamstraat 8D
2220 Heist op den Berg
Tel: 015/230.229 (ma-wo-vrij vm)
E-Mail: info@debraam.be
Website: http://www.debraam.be

Aanmelden kan online (http://www.debraam.be/werkwijze) of telefonisch op maandag-, woensdag- of donderdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur.


Werkdomeinen

De Braam is werkzaam op 3 terreinen: we bieden kwaliteitsvolle psychologische dienstverlening voor particulieren, organisaties en hulpverleners; dit kan op 4 manieren:
Psychodiagnostiek: het beschrijven en trachten begrijpen van iemands functioneren m.b.v. gedragsobservatie, semi-gestructureerde interviews en vragenlijsten.
Psycho-educatie: op een laagdrempelige manier informeren over psychologische onderwerpen
Psychotherapie: behandeling van psychische klachten en/of problemen in de vorm van gesprekken
Psychosociale trainingen: training van vaardigheden om beter om te gaan met psychische klachten en/of problemen
Learn2ACT is een spin-off van De Braam en staat voor evidence-based blended care: Acceptance and Commitment Therapy wordt hier gecombineerd met mHealth. Meer info op www.learn2act.net


Medewerkers

Ellen Excelmans

erkenningsnummer psychologencommissie: 772107415

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Erkend tabakoloog
 • Specialisatie in de gedragstherapie
 • Specialisatie in de klinische psychodiagnostiek
 • Enkele kortere opleidingen zoals Goldsteintherapie, EMDR en ACT
 • Specialisatie in Acceptance and Commitment Therapy of ACT
 • Enkele kortere opleidingen in mindfulness, EMDR en goldsteintherapie

Werkwijze

Als gedragstherapeut werkt zij vrij directief. Na een grondige probleemanalyse wordt in samenspraak een bepaald probleem geselecteerd waaraan gewerkt zal worden. Dit gebeurt aan de hand van allerlei gedrags- en cognitieve technieken. De hoofdklemtoon ligt wel op het gedrag. Acceptatie- en mindfulnesstechnieken kunnen ook gebruikt worden. Deze technieken worden ingeoefend in de sessies en idealiter verder eigen gemaakt in de thuissituatie.
Regelmatig wordt de voortgang van de therapie geëvalueerd. Gedragstherapie werkt met concrete doelstellingen waar regelmatig naar terug gegrepen wordt. Hierdoor krijgt u ook zelf zicht op uw evolutie. Gedragstherapie beoogt immers zelfredzaamheid. Dit is ook de reden waarom er steeds aandacht besteed wordt aan terugvalpreventie: het vermijden van soortgelijke problemen in de toekomst.

Specialiteiten

 • Overmatig alcohol-, medicatie- en illegaal drugsgebruik en rookstopbegeleiding
 • Eetproblemen en overgewicht
 • Assertiviteitsproblemen
 • Problemen met impulsiviteit en zelfcontrole
 • Specifieke angsten, piekeren en dwang
 • Neuropsychologisch onderzoek bij aandachts- en geheugenproblemen

Sara Belmans

erkenningsnummer psychologencommissie: 842108703

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de gedragstherapie i.o.

Werkwijze  

In de eerste gesprekken zal zij samen met u een duidelijke probleemanalyse maken. Vervolgens tracht ze in onderlinge overeenkomst een probleemgebied af te bakenen waaraan gewerkt zal worden. Ze beoogt hierbij nieuwe inzichten aan te reiken en nieuwe vaardigheden aan te leren. U heeft hierin een actieve rol. Hierbij worden mogelijks opdrachten gegeven en het therapieverloop wordt regelmatig besproken.

Specialiteiten

 • Stressgerelateerde klachten
 • Angst en depressie
 • Verlies- en rouwverwerking
 • Psychosomatische klachten

Els Van Thielen

erkenningsnummer psychologencommissie: 882110852

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de (cognitieve) gedragstherapie i.o.

Werkwijze

In het begin van de therapie brengen we samen de hulpvraag en de verwachtingen in kaart. De klachten worden in kaart gebracht en in samenspraak proberen we tot een mogelijk begeleidingsplan te komen.

In de therapie wordt aan de slag gegaan met cognitieve en gedragstherapeutische technieken; gedachten, gevoelens en gedrag staan centraal. Vaak wordt er gewerkt met opdrachten om thuis uit te voeren om daar een verandering te bewerkstelligen. Therapie biedt geen pasklare antwoorden, maar schept voorwaarden waardoor u makkelijker een veranderingsproces kan starten. De resultaten van de behandeling worden op regelmatige basis geëvalueerd en de therapie wordt, indien nodig, bijgestuurd.

Specialiteiten

 • Stressgerelateerde klachten
 • Angst en depressie

Marc Janssens (°1963)

erkenningsnummer psychologencommissie: 631109626

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de gedragstherapie i.o.
 • Enkele kortere opleidingen in contextuele hulpverlening en ACT

Werkwijze  

Tijdens de eerste gesprekken wordt er een grondige probleemanalyse gemaakt. Ook staan we stil bij de zaken die voor u belangrijk zijn in het leven, uw aspiraties en ambities. Op basis van al deze gegevens wordt er gezamenlijk beslist waar we ons in de therapie op richten en wordt een therapieplan opgesteld.

De therapie richt zich enerzijds op het verwerven van inzichten. Anderzijds is het belangrijk om effectief aan de slag te gaan met het geleerde. Daarom wordt er ook gewerkt met huiswerkopdrachten.

Het uiteindelijke doel is dat u meer greep krijgt op uw eigen leven en bijgevolg meer het leven gaat leiden waar u zelf voor kiest.

Regelmatig staan we stil bij de vorderingen die worden gemaakt en bekijken we samen of we nog op het goede spoor zitten.

Specialiteiten

 • Angst en depressie
 • Burn-out en werkgerelateerde problemen
 • Psychosomatische klachten
 • Stressgerelateerde klachten
 • Autismespectrumstoornis

Lien Van Eynde

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902113493

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de client-centered en experiëntiële psychotherapie i.o.

Werkwijze  

In de eerste gesprekken worden uw problemen in kaart gebracht. Hierbij wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan uw levensloop/voorgeschiedenis. De doelstelling van de therapie wordt m.a.w. duidelijk bepaald: waar wordt naartoe gewerkt?

De gesprekken zullen voornamelijk vanuit een clientgerichte invalshoek gebeuren. Hierbij wordt u niet benaderd vanuit uw probleem of diagnose, maar vanuit uzelf als persoon. De psycholoog leeft zich zo goed mogelijk in, accepteert u zoals u bent en helpt u uzelf niet te veroordelen. Ook de interactie tussen u en de psycholoog komt geregeld aan bod. Dit kan helpen om zicht te krijgen op de manier waarop u met anderen omgaat.

Er wordt daarnaast ook regelmatig stil gestaan bij de vorderingen die gemaakt worden en hoe de therapie en de therapeutische relatie wordt ervaren door u als cliënt.

Specialiteiten

 • Angst en depressie
 • Verlies- en rouwverwerking
 • Existentiële vragen (levensvragen)

Lien De Rijdt

erkenningsnummer psychologencommissie: 872112646

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Seksuoloog i.o.
 • Specialisatie in de gedragstherapie i.o.
 • Specialisatie in Acceptance and Commitment Therapy

Werkwijze  

Vooraleerst worden uw klachten in kaart gebracht en wordt uw hulpvraag geconcretiseerd. Wat verwacht u van therapie? Waar wil u naartoe? Wat zijn uw doelstellingen? Hoe komt het dat u hier alleen nog niet in slaagde?

De behandeling gebeurt vanuit een gedragstherapeutische invalshoek. We zullen samen een probleemsamenhang opstellen die het ontstaan en voortbestaan van uw klachten verklaart. Aan de hand hiervan zullen we samen zoeken naar handvaten en manieren om anders met uw klachten om te gaan. Therapie heeft als doel om niet alleen binnen de gespreksruimte, maar ook en vooral in uw dagelijkse leven verandering en vooruitgang te bewerkstelligen. Om dit te verwezenlijken kan dan ook met huiswerkopdrachten worden gewerkt.

Specialiteiten

 • Stressgerelateerde klachten
 • Angst, dwang en depressie
 • Piekeren
 • Assertiviteitsproblemen
 • Seksuele problemen

Caroline Thys

erkenningsnummer psychologencommissie: 872111435

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de psycho-oncologie
 • Specialisatie in de systeempsychotherapie i.o.

Werkwijze  

Nadat u de eerste stap heeft gezet om contact op te nemen, volgt een eerste gesprek. In dit eerste verkennend gesprek wordt samen gezocht naar uw concrete hulpvraag. In de verdere therapie wordt gewerkt volgens een methode die het best bij uw noden aansluit. Dit kan betekenen dat belangrijke personen uit uw nabije omgeving worden uitgenodigd of dat er (thuis)opdrachten gegeven worden.

Uw leert uw eigen krachten te (her)ontdekken, deze op een helpende manier aan te wenden en in verbinding te brengen met uw omgeving zodat een langdurige verandering tot stand kan komen. Dit alles gebeurt vanuit een systeemtheoretische visie waarin u als persoon in verbinding staat met uw omgeving of gezin, zowel in het heden als het verleden.

Specialiteiten

 • Omgaan met (langdurige) ziekte
 • Verwerking bij verlies en rouw
 • Relationele problemen
 • Depressie en stressgerelateerde klachten

Tine De Coster

erkenningsnummer psychologencommissie: 882112544

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de gedragstherapie i.o.

Werkwijze  

In de therapie proberen we in eerste instantie zicht te krijgen op de moeilijkheden die u ervaart, uw hulpvraag en verwachtingen. We proberen hierbij tot een gedeelde kijk op uw klachten en krachten te komen. Daarna wordt een begeleidingsplan opgesteld dat voornamelijk gebeurt vanuit een gedragstherapeutische invalshoek. Indien gewenst kunnen er ook voor u belangrijke anderen bij de begeleiding betrokken worden (dit gebeurt natuurlijk steeds in overleg). We bekijken ook geregeld hoe de begeleiding loopt om zicht te krijgen op de evolutie.

Specialiteiten

 • Angststoornissen (bv. fobieën, faalangst, sociale angst of paniekaanvallen)
 • Dwang (OCS)
 • Depressie en piekeren
 • Stressgerelateerde problemen

Sophie Liekens (°1986)

Erkenningsnummer psychologencommissie 862116357

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Doctor in de biomedische wetenschappen
 • Specialisatie in de eerstelijnspsychologie i.o.

Werkwijze  

In het eerste gesprek wordt samen gezocht naar je concrete hulpvraag. In de verdere therapie worden de juiste behandelmethoden en technieken gekozen en aangewend om effectieve kortdurende psychologische hulp te bieden.

Samen met de psycholoog leer je op een systematische wijze de onoverzichtelijke en verwarrende massa van gevoelens en reacties die eigen zijn aan je klachten te ordenen en terug te brengen tot overzichtelijke eenheden. Dit overzicht zal leiden tot actie, en actie moet uiteindelijk leiden tot verandering, tot reductie van klachten en tot versterking van jouw copingsstijl. Doorheen de gesprekken kom je tot inzicht, krijg je steun en coaching zodat je zelf in staat bent om je problemen in de toekomst aan te pakken en op te lossen.

Specialiteiten

 • Angst en depressie
 • Stressgerelateerde klachten en burn-out

Jessica Ginsberg

erkenningsnummer psychologencommissie: 722105938

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Criminoloog
 • Specialisatie in de oplossingsgerichte therapie
 • Specialisatie in de gedragscounseling i.o.

Werkwijze  

In een eerste verkennend gesprek wordt er geluisterd naar jouw verhaal.  Samen wordt een probleemgebied afgebakend waaraan je wil werken.  Je leert je krachten om te zetten in de praktijk.  Aangezien een probleem zelden op zichzelf staat, kunnen in samenspraak eventueel derden betrokken worden. Via huiswerkopdrachten wordt de therapie verdergezet in het dagdagelijkse leven.  Regelmatig wordt geëvalueerd of de doelstellingen bereikt worden.

Specialiteiten

 • Conflicten
 • Burn-out en werkgerelateerde problemen
 • Angst en depressie

 

ANN ONKELINX

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE AS EN OPGLABBEEK

Contactgegevens

Onkelinx Ann
Smeetsbergstraat 26, 3665 As
Weg naar Opoeteren 109A, 3660 Opglabbeek
gsm: 0475/49 75 08

email: levensprocessen@annonkelinx.be
website: www.begeleidinglevensprocessen.be


Werkdomein

 • Individuele therapie (volwassenen)
 • Rouw- en verliesverwerking
 • EMDR
 • Psychotraumatologie
 • Psycho-educatie

Thema's

 • Begeleiding levensprocessen: tijdens iemands leven kunnen er momenten zijn dat het alleen niet meer lukt. Dat men lijkt vast te zitten, dat het leven niet meer stroomt. Dit kan zijn nav een depressie, angsten, relatieproblemen,... Op die momenten probeer ik te helpen het "levensproces" weer vlot te krijgen.
  Op welke manier? Op die manier die het best bij jou past. Veelal zullen gesprekken de basis zijn, maar er kan ook met creatieve werkmethoden (visualisaties, tekenen, rituelen,...)rond bepaalde levensthema's gewerkt worden.
 • Angst-, stemmings- en slaapklachten (depressieve klachten, stemmingsschommelingen, (faal)angst, hyperventilatie, slaapproblemen)
 • Rouw en verwerkingsproblemen (verlies, ziekte, echtscheiding, traumatische ervaringen, handicap)
 • Levens- en zingevingvragen (levensfaseproblemen, gevoel vastgelopen te zijn, levensmoeheid, vragen rond de dood en euthanasie)
 • Spanningsklachten (stress, overbelasting, burn-out)
 • Vragen rond identiteit en sociale vaardigheden (zelfbeeld, zelfvertrouwen, seksuele geaardheid, assertiviteit, eenzaamheid)
 • Psychologische ondersteuning bij medische problemen (kanker, CVS, pijnklachten, onvruchtbaarheid)
 • Lichamelijke problemen zonder aanwijsbare medische reden

Doelgroep

volwassenen


Lidmaatschappen

 • BFP (Belgische Federatie van Psychologen
 • VVKP, Klinisch psycholoog supervisor, Gecertificeerd klinische psycholoog (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
 • VVTIV (Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving)
 • BIPE (Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie en EMDR)
 • EMDR-Belgium
 • de stuurgroep Psykring GAOZ (Genk-As-Opglabbeek-Zutendaal)

Erkenningsnummer van de Psychologencommissie: 672103841.

ANN CAPPAERT

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BOOM

Contactgegevens

Cappaert Ann
Acacialaan 5
2850 Boom
 
gsm: 0473/ 49 53 78
e-mail: ann.cappaert@gmail.com


Werkdomein

Psychotherapie
Ondersteunende gespreksbegeleiding
Steunende nazorg na opname psychiatrie


Thema's

Emotionele problemen: depressie, innerlijke onrust, angstklachten
Rouw / gecompliceerde rouw
Levensfaseproblemen
Relationele / familiale spanningen


Doelgroep

volwassenen tot en met de hogere leeftijd

ANGELIQUE VERZELEN

PSYCHOLOOG TE MOERBEKE-WAAS

Contactgegevens

Verzelen Angelique
Heidewegel 31
9180 Moerbeke-Waas
 
gsm: 0496 / 97 71 65
E-Mail: angelique.verzelen@gmail.com
Website: www.praktijkmagnolia.be
 
Erkenningsnummer 722107369  


Werkdomein

Gezondheidspsychologie, Psycho-Oncologie, Cognitieve Gedragstherapie, Existentiele Psychologie, Palliatieve Zorg, supervisie voor beginnende psychologen in de Gezondheidspsychologie en de Psycho-Oncologie.


Thema's

Je kan bij mij terecht als je te maken krijgt met of vragen hebt rond:
- een lichamelijke ziekte bij jezelf of iemand uit je omgeving
- een diagnose van kanker
- stressklachten
- burnoutklachten
- chronische vermoeidheid
- rouw na een verlieservaring (overlijden, echtscheiding, ...)
- angst- of paniekgevoelens
- een fobie ( bvb. claustrofobie, spinnen, autorijden, agorafobie, sociale fobie, ...)
- dwang (OCD)
- fertiliteitsproblemen
- vragen ivm leven (als expat) in het buitenland
- een traumatische gebeurtenis
- depressieve klachten
- zingevingsvragen


Doelgroep

Volwassenen


Praktisch

Je kan contact opnemen via mijn GSM nummer of per mail.
Tijdens een eerste gesprek wordt steeds stilgestaan bij de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden. Op basis daarvan worden de doelstellingen en de verdere werkwijze besproken.
De kostprijs voor een sessie van 1 h bedraagt 55 euro.