Category Archives: oplossingsgerichte psychotherapie

GROEIBOERDERIJ

GROEPSPRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE TE BOEZINGE

Graag laten we u kennismaken met onze groepspraktijk voor psychologie en psychotherapie, Groeiboerderij, gelegen nabij Ieper.

Zoals de naam laat uitschijnen kan je ons situeren op een boerderij gelegen in een rustige, groene omgeving. We werken met twee psychologen samen, elk vanuit zijn eigen specialiteit. Evelien neemt de zorg voor volwassenen en koppels op zich. Maaike zet haar enthousiasme in voor zowel jonge kinderen en hun ouders als voor volwassenen.


Contactgegevens

Adres : Vanheulestraat 1
8904 Boezinge

T 0479 74 50 43


Evelien Vierstraete

° 1979
T 0479/74 50 43
M evevierstraete@hotmail.com

Ingeschreven op de lijst van de erkende psychologen bijgehouden door de psychologencommissie onder het erkenningsnummer 792106162.
Lid van de Belgische federatie voor psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Lid van de Belgische vereniging voor Relatie, gezins- en systeemtherapeuten

Opleidingen :
Master in de Klinische psychologie - Universiteit Gent (2002)
Relatie- en gezinstherapie – Kern, Sint-Niklaas (2008)
Equine Assisted Psychotherapie - Eagala (Equine Assisted Growth And Learning Association) (2010)
Basiscursus schematherapie De viersprong, Bergen-op-zoom (Nl)(2014)
Verschillende opleidingen Acceptance and Commitment Therapie Act-Academie, Ranst(2015,2017,2018)

Vormingen:
Motiverende gesprekstechnieken
Suïcidepreventie
Oplossingsgericht werken bij adolescenten
...

Permanente deelname aan intervisiegroepen en supervisie

Ervaring :
15 jaar ervaring binnen de bijzondere jeugdzorg, psychiatrie, Boeren op een kruispunt en de thuispraktijk.

Doelgroep :
Volwassenen -koppels

Werkdomein :
Depressieve klachten : negatief denken, gevoel van lusteloosheid, geen interesse meer hebben, ...
Angst : fobie, paniek, dwanggedachten en -handelingen
Stress-en spanningsklachten, burn-out
Levensfaseproblemen : puberteit, jongvolwassenheid, mid-lifecrisis, ...
Identiteitsvragen : wie ben ik?, vragen rond seksualiteit
Laag zelfvertrouwen : laag zelfbeeld, moeilijk beslissingen kunnen nemen, assertiviteitsproblemen
Partnerrelatieproblemen : echtscheiding, overspel, vertrouwensbreuken, communicatiemoeilijkheden, verlies aan verbinding binnen de relatie, moeite met de dagdagelijkse routine, leren omgaan met verschil binnen de relatie...
Relatiegesprekken waarbij je eventueel de verbinding wenst te versterken door stil te staan bij de valkuilen in je relatie.
Levensfasemoeilijkheden binnen een relatie : overgang van een koppel naar een gezin, lege nestfase, relatie na pensioen
Gezinsconflicten, moeilijke communicatie tussen verschillende gezinsleden, Singles ondersteunen in hun zoektocht naar een partner
...


Maaike Hanoulle

°1988
T 0491/ 599 231

Ingeschreven op de lijst van de erkende psychologen bijgehouden door de psychologencommissie onder het erkenningsnummer 882116457.
Lid van de Belgische Federatie voor Psychologen.
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen.

Opleidingen:
Bachelor in de psychiatrische verpleegkunde – KATHO Roeselare (2010)
Master in de Klinische Psychologie – Universiteit Gent (2016)

Permanente deelname aan vormingen, intervisiegroepen en supervisie

Ervaring:
Sinds 2010 tewerkgesteld als psychiatrisch verpleegkundige binnen Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart te Ieper. Daarnaast sinds 2016 werkzaam als psychologe op zelfstandige basis.

Doelgroep:
Jonge kinderen en hun ouders – Jongvolwassenen – Volwassenen

Werkdomeinen:
Jonge kinderen en hun ouders
-> Slaapproblemen
-> Gedragsproblemen
-> Emotionele problemen

Jongvolwassenen en volwassenen
-> Depressieve klachten
-> Angst
-> Stress- en spanningsklachten
-> Laag zelfvertrouwen


Praktisch

Aanmelding kan telefonisch of per mail. Indien u telefonisch geen antwoord krijgt gelieve uw naam en telefoonnummer in te spreken op het antwoordapparaat en ik bel u zo snel mogelijk terug.

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarbij we de verwachtingen en de mogelijkheden binnen de therapie op elkaar afstemmen. In gezamenlijk overleg spreken we af om een begeleiding op te starten of kijken we voor een gepaste doorverwijzing.

Binnen de therapie wordt gebruik gemaakt van systemische, cognitieve en schemagerichte technieken.


Ligging

In een rustige, groene omgeving net buiten de Noorderring van Ieper. Op een boogscheut van de afrit van de A19, centraal gelegen tussen Boezinge, Ieper en Langemark-Poelkapelle.

Adres : Vanheulestraat 1, 8904 Ieper

RAF JANSSOONE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKEREN

Contactgegevens

Raf JANSSOONE  
 
Bosstraat 66
2180 Ekeren  
 
gsm: 0487/375.376
e-mail: rjanssoone@gmail.com


Werkdomein

Psychologische hulpverlening voor adolescenten en volwassenen

 • Individuele – en groepsgesprekken
 • Overleg met derden (bv. CLB, school, arts,…)

Thema's

 • Depressieve klachten, stress, burnout
 • Emotionele problemen, Borderline
 • Gedragsproblemen en agressie
 • Autisme en ADHDH
 • Trauma: angststoornissen, posttraumatische stressstoornis,...
 • Psychose
 • Fysieke en/of psychische mishandeling
 • Verslaving
 • Dwang
 • Volwassenen met een beperking
 • ...

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Volwassenen
 • Gezin, koppel,…

Methode

Ik ben een erkend klinisch psycholoog. Ik ben lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP) en de Psychologencommissie. Tevens ben ik bestuurslid van de Psychologenkring Antwerpen-Noord.
Naast mijn werk met mensen met een verstandelijke beperking ben ik al meer dan 10 jaar werkzaam als zelfstandig klinisch psycholoog.

Ik vertrek steeds vanuit een basishouding die gebaseerd is op empathie, echtheid en respect. De therapeutische relatie bepaalt immers in grote mate het effect van een analyse. Medeleven en een oprecht luisterend oor zijn in dit verband cruciaal.

Verder ben ik voorstander van een eclectische visie, d.w.z. dat ik kenmerken van verschillende therapeutische stromingen tracht te integreren. Bijvoorbeeld de psychoanalyse met bijzondere aandacht voor het onbewuste en het verleden, de gedragstherapie die meer direct op gedrag gaat ingrijpen en de systeemtherapie omdat een persoon nooit gescheiden kan worden van zijn context. Verder haal ik ook inspiratie uit de oplossingsgerichte therapie die meer focust op de oplossing en op wat nog wel werkt dan op het probleem.


Praktisch

Een eerste afspraak kan best telefonisch worden gemaakt maar een aanmelding via mail is ook mogelijk. Indien ik niet bereikbaar ben via GSM, gelieve een bericht in te spreken dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

Een afspraak is mogelijk op:
Dinsdagavond 19-22u
Woensdag 09-22u
Donderdagavond 19-22u
Uitzonderlijk op vrijdag
Huisbezoeken ook mogelijk

WIEBEKE SEYMORTIER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKSAARDE

Contactgegevens

Wiebeke Seymortier
Klinisch psycholoog – Psychotherapeut

Praktijkadres (vanaf 1 juli):
KLAVO bvba
Eksaarde-Dorp 96
9160 Eksaarde (Lokeren)

Tel: 0486/86.04.32.
Mail: wiebeke@klavo.be


Visie en werkwijze

Werken aan uw algemeen welzijn, en dat in een sfeer van optimisme, staat centraal!

U kunt bij mij terecht voor:
-gesprekstherapie
(oplossingsgerichte systeemtherapie)
-EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
-familieopstellingen
-sofrologie (relaxatie)

Deze methoden kunnen apart of gecombineerd toegepast worden. Dit is telkens afhankelijk van uw specifieke vraag, verwachtingen en doelstellingen.

Een eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin we de aanleiding tot contactname, uw doelstellingen en verwachtingen verkennen en verduidelijken.. Er wordt uitgelegd wat je verder kan verwachten van de begeleiding en de werkwijzen die eventueel kunnen worden toegepast in de volgende sessies.

In een tweede fase gaan we concreet aan het werk met de doelstellingen.

In een laatste en afsluitende fase wordt er teruggeblikt op het afgelegde proces en bekijken we samen wat je kan doen om er voor te zorgen dat de resultaten blijvend zijn.


Doelgroep

Volwassenen, koppels, families


Aanpak

Gesprekstherapie kan je helpen anders te voelen, te denken, te doen. De leidraad die gebruikt wordt is deze van de oplossingsgerichte systeemtherapie. Deze denkwijze laat ons toe op een zeer aangename, efficiënte wijze op zoek te gaan naar en toegang te krijgen tot jouw krachten, hulpbronnen en mogelijkheden in plaats van ons blind te staren op de moeilijkheden. Samen gaan we op zoek naar ofwel concrete oplossingen die bij jou passen ofwel naar andere mogelijkheden om comfortabeler met jouw moeilijkheden om te gaan. We richten ons vooruit, naar de toekomst, en we werken met de voor jou nuttige doelstellingen.

In deze vorm van therapie wordt ook rekening gehouden met jouw context en de relaties die je hebt met jouw omgeving. Indien nuttig bekijken we ook jouw familiegeschiedenis en waar nodig vullen we het systeemgericht denken aan met cognitieve technieken.

Mogelijke aanmeldingsredenen:
Verwerking van verlieservaringen, trauma, depressieve klachten, angsten, stressgerelateerde klachten, relationele moeilijkheden, psychosomatische klachten, steeds tegen dezelfde patronen aanlopen, identiteitsvragen, …

Wanneer het in therapie allemaal niet zo duidelijk is kan psychodiagnostiek je meer inzicht geven in jezelf. Dit biedt ook de nodige handvatten om de therapie op een juiste en efficiënte manier aan te pakken waardoor je vlugger resultaat zal ondervinden. Je moeilijkheden worden dan inzichtelijker waardoor we makkelijker je krachten en de bij jou passende oplossingen kunnen opsporen.

Afhankelijk van de aanmeldingsreden en de problematiek kan er tijdens de begeleiding ook gebruik gemaakt worden van andere invalshoeken en technieken zoals EMDR, familieopstellingen en/of sofrologie:

EMDR is een methode die bruikbaar is voor de verwerking van negatieve gebeurtenissen. EMDR kan toegepast worden indien de huidige klachten gelinkt zijn aan concrete gebeurtenissen uit het verleden. Het is een wetenschappelijk erkende methode die kan toegepast worden in het kader van o.a. trauma, angst, stress, laag zelfbeeld,… .

Familieopstellingen worden gebruikt om inzicht en verandering te krijgen in de processen en dynamiek die in relaties, gezinnen en families een rol spelen. Deze methodiek kan ingezet worden bij vragen die betrekking hebben op jouw herkomst of jouw familie- of gezinsbanden, bij andere hulpvragen met een relationeel karakter of indien er mogelijks iets relationeels aan de basis ligt van de klachten, wanneer het gaat over ziekte, psychosomatische klachten, incest, partnerproblemen, opvoedingsmoeilijkheden, …

Sofrologie bestaat uit een reeks relaxatie- en bewustzijnsoefeningen die gebaseerd zijn op Oosterse technieken.
Deze methode werd ontwikkeld door de neuropsychiater A. Caycedo. Tijdens de oefeningen ga je met je aandacht naar je lichaam, jouw gevoelens en gedachten. De oefeningen leiden tot lichamelijke en geestelijke ontspanning en hebben een positief effect op je gezondheid en algemeen welbevinden.
Jij leert jezelf tot ontspanning te brengen en bovendien zijn de oefeningen makkelijk toe te passen, ook tijdens alledaagse activiteiten. Sofrologie wordt vaak toegepast in ziekenhuizen om psychische en lichamelijke klachten aan te pakken maar kan ook worden gebruikt om bv. (sport)prestaties te verbeteren. Je zal de krachten en het verborgen potentieel in jezelf meer ontwikkelen en deze bewuster kunnen inzetten.


Relevante opleidingen (chronologisch)

 • Licentiaat in de klinische psychologie, optie relatie- en gezinstherapie (UG)
 • Algemene Initiële Lerarenopleiding (UG)
 • Sofrologie: basisiopleiding + vervolgopleiding (5 jaar, Iscasof)
 • Oplossingsgerichte cognitieve en systeempsychotherapie, management & coaching (psychotherapeutische opleiding, 4 jaar, Korzybski-Instituut)
 • EMDR practitioner (2 jaar, Bipe)
 • Familieopstellingen (1 jaar, Leren over Leven)
 • Opleiding partnerrelatietherapie (1 jaar, School voor Relatietherapie)
 • Opleiding tot DISC gecertificeerd coach (2,5 dagen, DISC Factor NL, in opleiding)
 • Kortdurende opleidingen gevolgd in 2015:
  -EBTA congres 2015 ‘Don’t think, observe!’ (Wenen, sept ’15, 3 dagen)
  -‘EMDR & dissociation’ (Université de Lorraine, nov ‘15, 3 dagen )
 • Kortdurende opleidingen in 2016:
  -‘Het nieuwe familieopstellen’ met Bert Hellinger (Hellinger sciencia, Charleroi, maart ’16, 3 dagen)
  -EMDR Europe Conference 2016 (Den Haag, juni ’16, 3 dagen)
 • Kortdurende opleidingen in 2017:
  - Mindfullness voor ouders (Stresskliniek ZNA, juni ’17, 3 voormiddagen)

Relevante werkervaringen (chronologisch)

 • Stage (6 maanden) in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en Crisispsychologie (Defensie, Militair Hospitaal Koningin Astrid te Brussel)
 • Trainer bij het Centrum voor Nascholing van het Gemeenschapsonderwijs (2003-2007)
 • Freelance trainer bij Relatiestudio Gent (2007 – 2009)
 • Freelance trainer bij Upgrading vzw (2008-2012)
 • Zelfstandige privé-praktijk sinds januari 2006 te Lokeren
 • In de periode sept ’14 – aug’17 maakte ik als zelfstandig psychologe ook deel uit van de huisartsenpraktijk MediTeam Zele.
 • Zaakvoerder KLAVO bvba sinds dec ‘14

Lidmaatschappen

BfP, VVKP, VVDO, BVRGS, EMDR Belgium


Praktisch

Nederlandstalig & Engelstalig

Consultaties kunnen enkel op afspraak.

Afspraken kunnen enkel kosteloos geannuleerd kunnen worden tot 8u30 op de dag van afspraak, dit per telefoon of sms. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.
Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd werd zal er een verzuimvergoeding aangerekend worden gelijk aan het volledige bedrag van de ingeplande sessie.
Hou er rekening mee dat deze vergoeding niet gerecupereerd kan worden bij uw ziekenfonds, er heeft immers geen consult plaatsgevonden.


Aanbod

 • Individuele therapie voor volwassenen (45 minuten)
 • Partner- en familietherapie (75 minuten)
 • Individuele familieopstellingen (120 min)

MARC BEERNAERTS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Marc Beernaerts
Psychologische Praktijk bvba
Ankerslaan 2
9050 Gent
 
gsm: 0478/46.23.33
Ondernemingsnummer: 0478 190 895  


Situering

Ik werk met verschillende problemen die in aanmerking komen voor behandeling in een ambulante setting. De aanpak wordt afgestemd op de problematiek. Efficiëntie staat centraal. Van bij de eerste zittingen moet duidelijk zijn voor de cliënt dat de aanpak ertoe doet. Verwijzers ontvangen desgewenst zonder bijkomende kosten een verslag omtrent begeleidingsaanpak en evolutie. Samenwerking met andere professionelen waar nodig.


Werkdomein

Volwassenen en jongvolwassenen hebben problemen als depressie, angsten, paniek, fobieën, obsessieve en compulsieve problemen, eetstoornissen, relatieproblemen, insomnia, persoonlijkheid- en identiteitsproblemen, psychofysiologische klachten, seksuele disfuncties, posttraumatische problemen & slachtofferproblemen, …

Relatiebegeleiding is inbegrepen.

Ik werk met kinderen en jongeren met diverse problemen. Ik combineer mijn klinische kennis & ervaring inzake begeleiding met een grondige kennis van diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsproblemen. Ik heb op deze manier een goed beeld van de ruime problematiek van het kind. De aanmeldingen zijn breed: gedragsproblemen, angsten, ADHD, ASS, tics, slaapproblemen, leerstoornissen, scheidingsperikelen, geweld, …


Werkwijze

Elke persoon is verschillend. Het is mogelijk een standaard aanpak voorop te stellen. De oriëntatie op het probleem zal de verdere begeleiding sturen. Telefonische vragen omtrent aanpak kunnen in grote lijnen beantwoord worden, maar nuancering is nodig in de eerste contacten.
 
Een gedragstherapeutische - , contextuele - of oplossingsgerichte aanpak kan het meest gewenst zijn, maar evengoed kan een psychodynamische oriëntatie van belang zijn. Bij kinderen wordt meestal tegelijk ouderbegeleiding om de in het onderkennen en opvangen van specifieke problemen te verhogen.


Doelgroep

Iedereen die in aanmerking komt voor ambulante begeleiding, met uitzondering van sommige verslaving- of daderaangelegenheden. Ik behartig problemen vanaf het 1ste levensjaar t.e.m. ouderen, en ik hou van de afwisseling. Geen psychosen.


Informatie

Licentiaat Klinische Psychologische
Psychotherapeut
 
Samenwerking met huisartsen, psychiaters en (neuro)pediaters.
 
Erkend door de verschillende ziekenfondsen.
Lid BFP en VVKP
Liever geen email i.v.m. informatievragen.
 
Ik genoot een universitaire opleiding en volgde meerdere postuniversitaire cycli en bijscholingen en volg de vakliteratuur.
 
Praktijk is goed gelegen, zeer vlot bereikbaar met de auto en met alle vormen van openbaar vervoer, parkeren is voorzien.
 
© Marc Beernaerts

 

KRISTEL SMETS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE HERK-DE-STAD

Contactgegevens

Paramedisch Centrum Welzijn
Grote Hoolstraat 62
3450 Herk-de-Stad

Hoe contacteren?
U kan mij contacteren via deze website.
E-mail: kristel@pmcw.be of telefonisch: 013/46.06.81.

Om praktische redenen werk ik alleen op afspraak. Indien ik niet bereikbaar ben, laat u best een kort bericht na op het antwoordapparaat, zodat ik u zelf zo snel mogelijk kan contacteren. Vergeet uw naam en nummer niet te vermelden.

Wanneer bereikbaar?
maandag en dinsdag vanaf 8.30u tot 19u30
vrijdag vanaf 8.30u tot 14.30u
Andere tijdstippen mogelijk in overleg.


Wie?

Kristel Smets (°1969)
 
Opleiding
• Master in de klinische psychologie, optie volwassenen aan de KU Leuven
• Postgraduaat Integratieve psychotherapie, optie volwassenen i.o. , aan de Universiteit Antwerpen-Capri.
• Langdurige opleiding Oplossingsgerichte psychotherapie, aan het Korzybski instituut
• Opleiding in rouw- en verliestherapie, de Bedding
• Kortdurende opleiding Acceptance Commitment Therapy aan de ACT Academie
 
Lidmaatschap
• Belgische Federatie van de Psychologen (BFP)
• Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (VVKP)
• Erkend door de Psychologencommissie, met lidnummer 692 111 928


Voor wie?

Voor jongeren vanaf 16 jaar oud, volwassenen en ouderen.


Wanneer naar de psycholoog/psychotherapeut?

Iedereen kent wel eens een periode waarin het minder goed gaat. Negatieve emoties en gedachten zoals angst, somberheid en bezorgdheid maken nu eenmaal deel uit van het leven. Vaak gaan deze klachten vanzelf weer over. Soms ook niet en denk je, zo kan ik niet verder. Op zo'n moment kun je op zoek gaan naar hulp. Je kan dan bij mij terecht om hierover te praten en samen te onderzoeken wat jij nodig hebt om je weer goed te voelen.
 
Voorbeelden van klachten waarvoor mensen hulp zoeken:
• Rouw en verlieservaringen
• Moeilijkheden met verwerken van ingrijpende gebeurtenissen of ernstige ziekten
• Emotionele problemen: Somberheid, lusteloosheid, depressie, posttraumatische stress…
• Gedragsproblemen: agressie, impulsiviteit, druk en chaotisch gedrag, conflicten…
• Stress, burn-out
• Slaapproblemen
• Angsten, Faalangst en onzekerheid
• Gebrek aan zelfwaardering en/of zelfvertrouwen
• Studieproblemen
• Problemen op het werk
• Relatieproblemen/echtscheiding
• Vragen rond opvoeding
• Persoonlijke groei


Werkwijze?

Iedereen met een hulpvraag kan een afspraak maken voor een eerste verkennend gesprek. In dit vrijblijvend gesprek van een uur is er de mogelijkheid om met elkaar kennis te maken en te voelen of die essentiële ‘klik’ er is. In dit gesprek worden jouw vragen en verwachtingen besproken als ook ingegaan op wat erbij je speelt en waaraan je wilt werken. Mocht je besluiten het begeleidingstraject bij mij in te gaan, dan maken wij een afspraak voor een vervolggesprek. Het verdere verloop van de therapie wordt in overleg bepaald. Ieder individu is anders en bijgevolg wordt de therapie afgestemd op jouw vragen en verwachtingen, met respect voor je eigen keuzes, tempo, mogelijkheden en grenzen.

KIM GOOVAERTS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BERINGEN EN BALEN

Contactgegevens

Goovaerts Kim
 
Everselstraat 10/1
3580 Beringen
(bij Artsenpraktijk Smeedereynde)
 
Molenstraat 118
2490 Balen
 
Tel: +32(0)478/25 73 01
E-mail: goovaertskim@gmail.com


Iedereen heeft het wel eens moeilijk: Een kind heeft moeite met vriendjes maken, wordt gepest, kan zich moeilijk aanpassen aan een nieuwe situatie of lijdt onder de echtscheiding van zijn ouders. Tieners en jongeren ondervinden moeilijkheden in hun zoektocht naar volwassenheid, wat vaak tot conflicten met hun ouders kan leiden. Als jongvolwassene is het niet altijd even makkelijk om uit te zoeken wat je wil in je job en je eigen plek in het leven te vinden. Als volwassene sta je weer voor andere uitdagingen: Een andere job? Kinderen of niet? Scheiden of blijven? Al deze nieuwe uitdagingen gaan vaak gepaard met stress.
 
Soms geraak je hier zelf uit, soms merk je dat het toch langer duurt of moeilijker loopt dan je had verwacht. Dan is het beter om professionele hulp te zoeken.
 
Vanuit het oplossingsgerichte werken focus ik sterk op wat u wil in plaats van het probleem. Hierbij verkennen we samen uw sterktes en kwaliteiten die kunnen helpen om het probleem aan te pakken.


Specialisaties

- Individuele-, groeps- en gezinstherapie
- Gesprekstherapie
- Oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie
- Hartcoherentie
- Assertiviteit en sociale vaardigheden
- Angsten en stress
- Ouderbegeleiding


Thema’s

Angsten en piekeren
Stressklachten en burn-out
CVS en fybromyalgie
Depressie/depressieve gevoelens
Gebrek aan zelfvertrouwen en negatief zelfbeeld
Sociale vaardigheden en Assertiviteit
Problemen op het gebied van impulsiviteit en zelfcontrole (o.a. ADHD, zelfverwondend gedrag,...)
Gezinsproblemen
Opvoedingsproblemen
Ontwikkelingsproblemen (ADHD, ASS)
Schoolspecifieke problemen: pesten, faalangst, studiebegeleiding
Gedragsproblemen
Rouw- en verliesverwerking
Emotionele problemen
Problemen op het vlak van de identiteit en levensfaseproblemen


Doelgroep

kinderen, adolescenten, volwassenen


Opleidingen

- Master in de klinische psychologie (Universiteit Leuven)
- Vierjarige opleiding in de oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie (Korzybski instituut)
- Tweedaagse rond het werken met duplo


Praktisch

Afspraken kunnen enkel telefonisch gemaakt worden. Spreek zeker een voicemail in indien ik niet kan opnemen.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 862110421
Beroepsverenigingen: BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen).

Kostprijs per afspraak: 55 euro (gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteiten voor kinderen en jongeren, soms ook voor volwassenen).

HUGO VAN DEN BERGH

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-KATELIJNE-WAVER

Contactgegevens

Hugo Van den Bergh
Katelijnestraat 22
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel: 015 316868
GSM: 0486 460513
E-Mail: info@oplossingsgericht.be
Website: http://www.oplossingsgericht.be

Erkenningsnr psychologencommissie: 511106494


Werkdomein

Als oplossingsgerichte psychotherapeut ga ik samen met de cliënt op zoek naar oplossingen in zijn unieke context van wensen en verwachtingen. Uitgangspunt van dit therapiemodel is dat ieder mens beschikt over een probleemoplossend vermogen.
De oplossingsgerichte therapie is erop gericht dit vermogen te ontsluieren en te activeren, en stelt de cliënt daarmee (weer) in staat zijn eigen oplossingen te creëren.
Met andere woorden: niet de diagnose van het probleem is het vertrekpunt van de behandeling, maar de analyse van de oplossing!

De cliënt bepaalt zelf het doel van de therapie en het verleden is interessant in zoverre het om successen van de cliënt gaat, die kunnen ingebouwd worden in het therapeutisch proces. In elk ander geval ligt de focus van oplossingsgerichte therapie op het heden en de toekomst.
In de begeleidingssessies wordt de cliënt uitgenodigd en gestimuleerd om na te gaan hoe de situatie er uit zal zien wanneer de problemen zijn opgelost en te onderzoeken of er al momenten zijn die, al is het maar een beetje, lijken op de gewenste situatie. Het gaat er vervolgens om dit effectieve gedrag uit te breiden en vaker toe te leren passen.

Verschillende studies wijzen erop dat de oplossingsgerichte methode effectief is bij veel klachten, sneller dan andere therapievormen tot het gewenste resultaat leidt en daarbij een blijvende verandering teweeg brengt.
Indien gewenst/aangewezen kan deze benadering aangevuld worden met neuropsychotherapie, relaxatie, mindfulness, mind/body en meer gedragstherapeutische technieken om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
De ruime opleiding en ervaring die ik op deze gebieden opdeed, staan borg voor een kwaliteitsvolle aanpak.


Thema’s

Problemen horen nu eenmaal bij het leven. Meestal weet men hiermee met eigen creativiteit, een dosis gezond verstand én de steun uit de directe omgeving prima om te gaan. Soms loopt men echter vast en dan kan gesprekstherapie verder op weg helpen. Dat wil zeggen dat men samen met een psycholoog-psychotherapeut bekijkt welke concrete haalbare stappen men op de weg naar verandering kan zetten:

 • Bij het oplossen van allerlei soorten problemen zoals stress, vermoeidheid, energieproblemen, angst, paniekaanvallen, fobieën, slapeloosheid, hyperventilatie, somberheid, depressie, te weinig zelfvertrouwen, spanningshoofdpijn, burn-out…
 • Bij het oplossen van conflicten
 • Bij het oplossen van relatieproblemen en seksuele problemen
 • Bij het begeleiden van mensen die hun leven fors zien veranderen door ziekte, verlies, ingrijpende gebeurtenissen,…

De oplossingsgerichte therapie kan in feite gebruikt worden voor allerlei situaties waarvoor men een oplossing zoekt om verder te kunnen.


Doelgroep

Volwassenen en adolescenten


Ervaring

Hugo Van den Bergh (°1951) studeerde psychologie en familiale en seksuologische wetenschappen aan de KUL en heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van (1) individuen, paren en gezinnen die zich op één of andere manier vastgelopen voelen en (2) organisaties die de werkprocessen en het welzijn van medewerkers willen verbeteren. Hij volgde o.m. de 4-jarige opleiding in de oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie (Korzybski instituut) en de opleidingen tot ‘Master in Oplossingsgerichte therapie’ en ‘Master in Oplossingsgericht management en coaching’ (i.s.m. BFTC Milwaukee), waarbij hij het genoegen had te werken met Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, Yvonne Dolan, Ben Furman, Peter Szabo, Luc Isebaert e.a. grondleggers van het oplossingsgericht werken.
Sinds 1994 werkt hij als zelfstandig psychotherapeut en trainer-coach-consultant in binnen- en buitenland.

 • Lid van Belgische federatie van psychologen (BFP), Vlaamse vereniging van klinisch psychologen (VVKP) en Vlaamse vereniging voor seksuologie (VVS)
 • Lid-licentiehouder van het Institute for Business Technology (IBT)

GWENDOLYN FONTAINE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE AALST

Contactgegevens

Fontaine Gwendolyn
Mimosastraat 53
9300 Aalst
 
gsm: 0474/648.175
E-Mail: contact@gwendolynfontaine.be
Website: www.gwendolynfontaine.be


Werkdomein

Gesprekstherapie of begeleiding met individuen en koppels. Ik werk oplossingsgericht, wat betekent dat mijn therapievorm van het korte type is.


Thema’s

Bij Volwassenen:
- Emotionele problemen: stress, burn-out, depressie, angst, trauma's
- Moeilijkheden bij het begin van een nieuwe levensfase: alleen gaan wonen, samenwonen, kinderen krijgen, scheiding, nieuwe job, ontslag,..
- Gespreksbegeleiding voor koppels in moeilijkheden
- Rouw- & verliesverwerking na een schokkende gebeurtenis, overlijden, ongeval, geweld,...


Doelgroep

Jongvolwassenen vanaf 18 jaar, volwassenen en ouderen


Hoe gaan we te werk?

1. Afspraak maken – telefonisch of per mail
2. Kennismakingsgesprek bovenstaand adres
3. Begeleiding nodig?
4. Opstart therapie


Kostprijs

Individueel gesprek: 60 EUR
Koppelgesprek: 70 EUR

OPGELET: afspraken die minder dan 24u voor de afspraak worden geannuleerd, worden aangerekend.

GEERT OST

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT EN OOSTAKKER

Contactgegevens

Ost Geert

Rijsenbergstraat 152
9000 Gent

Gentstraat 3 bus A
9041 Oostakker

Mobiel: 0498 541 025
e-mail: geert.ost@psycholoog.be of geert_ost@hotmail.com

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 781107543

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), van de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO) en van EMDR België


Werkdomein

Psychologische begeleiding
Psychotherapie (Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, EMDR)
Psychodiagnostiek en advies


Werkwijze

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een moeilijke periode. Telkens houdt dat een zeer individueel verhaal in. Onaangename gevoelens, storende gedachten/herinneringen en/of schadelijke gewoontes blijken je niet los te laten. Waar je in het verleden zelf of samen met de hulp van familie of vrienden een oplossing kon vinden, lijkt dat nu voorlopig niet meer te lukken. Of het is net binnen die relaties dat het niet goed meer loopt.

Toch hoeft die moeilijke periode geen eindpunt te zijn. De stap naar een psycholoog zetten kan een uitweg bieden. Door in dialoog te treden met een neutrale partij, krijg je een andere kijk op die knelpunten. Zo kan die moeilijke periode net heel waardevol worden en je opnieuw hoop en kracht geven.

De oplossingsgerichte therapie combineert de inzichten en technieken van de cognitieve gedragstherapie en de systeemtherapie met elkaar. Het bijzondere aan het ‘oplossingsgerichte’ werken, is de manier waarop we naar ‘het probleem’ of ‘de klacht’ kijken. De focus ligt hierbij op het positieve en op de zelfhelende kracht van mensen. Er wordt gekeken naar je eigen krachten en mogelijkheden, ook wanneer ze voor jou momenteel misschien minder zichtbaar of voelbaar zijn. Jij bent de expert van je eigen leven en dankzij de expertise van de psycholoog op het vlak van o.a. therapeutische technieken wordt het mogelijk om je krachten opnieuw ten volle te benutten.

De aanmelding kan gebeuren via telefoon of mail. Dan kan een eerste gesprek – een kennismakingsgesprek – worden gepland. Tijdens dat gesprek is er ruimte om je hulpvraag aan bod te laten komen. Ook wanneer het momenteel voor jou misschien nog niet duidelijk is wat je vraag juist is. Je situatie wordt verkend en er wordt samen beslist of een begeleiding opstarten wenselijk is, en op welke manier dat voor jou waardevol zal zijn. Ook volgens welke frequentie dat zal gebeuren, bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks, bekijken we samen. Het is de bedoeling dat er tijdens de sessies waardevol ‘gewerkt’ wordt. Het meeste werk gebeurt echter daarbuiten, in het ‘echte’ leven, en daar ga jij aan de slag. We proberen de therapie zo concreet mogelijk te maken, steeds met respect voor jouw wensen en tempo. Er wordt in kleine stappen gewerkt om zo het hogere doel te bereiken, namelijk jij die je terug klaar voelt om volop van het leven te kunnen genieten!

In hoofdzaak werken we via individuele therapie, al kan het in sommige situaties aangewezen zijn om ook belangrijke mensen uit je netwerk (zoals je partner, je ouders ...) bij de therapie te betrekken. Koppel- of gezinsgesprekken zijn dus ook mogelijk. Dat wordt steeds samen met jou bekeken en beslist.

De gesprekken zijn mogelijk op twee plaatsen: Rijsenbergstraat 152 te Gent en Gentstraat 3A te Oostakker. Geef bij de aanmelding alvast je voorkeur mee.


Thema’s

 • Emotionele problemen
  - angst, paniekaanval, fobie, hyperventilatie
  - depressieve gevoelens, stemmingsproblemen, somberheid, lusteloosheid ...
  - stress, spanning, nervositas
 • Sociale en relationele problemen
  - sociale vaardigheden, assertiviteit, eenzaamheid, sociale angst, pesten, introvertie ...
  - relatieproblematieken
 • Verslavingen
  - alcohol, drugs, medicatie, gokken, games
  - overmatig gebruik, misbruik, afhankelijkheid
  - advies voor partners, gezinsleden ...
 • Werk- en studentgerelateerde problemen
  - conflicten, pesten, burn-out, bore-out
  - prestatiedruk, faalangst, examenstress
 • Trauma
  - ongeval
  - aangrijpende gebeurtenissen
  - rouw en verliesverwerking
 • Gedragsproblemen
  - ADHD
  - obsessief/dwangmatig gedrag
  - impulscontrole, agressie
  - eetproblemen
 • Identiteitsproblemen en existentiële problemen
  - laag zelfbeeld, minderwaardigheidsproblemen
  - levensfase-moeilijkheden, zingevingsvragen

Doelgroep

Adolescenten
Jongvolwassenen
Volwassenen
Ouderen
Koppels
Gezinnen


Praktisch

Je kunt me steeds contacteren via gsm of via mail. Laat je contactgegevens na op de voicemail en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Consultaties zijn mogelijk in het Nederlands, Frans en Engels.

Tarief voor een individueel gesprek = € 60
Tarief voor een koppel- of gezinsgesprek = € 70

Een individueel gesprek duurt 50 minuten. Een koppel- of gezinsgesprek duurt 1 uur.

Kun je niet aanwezig zijn op een afspraak, verwittig dan zeker minstens 24 uur op voorhand. Zonder verwittiging en geldige reden wordt een forfait van 30 euro aangerekend.


Opleidingen

Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie en begeleiding (Korzybski Instituut -HoWest)
Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR (Integrativa)

Master Klinische Psychologie (Universiteit Gent)

Bachelor Sociaal Werk (Arteveldehogeschool)

Motiverende gespreksvoering en Hervalpreventie (VAD)

Levenslang leren, regelmatige intervisie- en supervisiemomenten

AN HOUBEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Wie ben ik?

An Houben
Klinisch psycholoog
Oplossingsgericht psychotherapeut
3bronnen@gmail.com

 • Zelfstandig psychotherapeut bij groepspraktijk 3bronnen (Leuven).
 • Trainer bij vormingscentrum Rapunzel (Diest).
 • Jarenlange ervaring in het opleiden en begeleiden van mensen in de sociale sector en het onderwijs.

Groepspraktijk 3 bronnen

Ik ben mede-oprichter van groepspraktijk “3 bronnen” in het centrum van Leuven. Binnen 3 bronnen delen we met ons team van psychologen en therapeuten een oplossingsgerichte visie op therapie.

Elke therapeut heeft zijn eigen achtergrond en specialisatie, zodat we onze cliënten een begeleiding op maat kunnen aanbieden.

Groepspraktijk 3 bronnen - Vaartstraat 22 - 3000 Leuven

Meer informatie over groepspraktijk 3 bronnen.


Waarvoor kan je bij mij terecht?

Vanaf 18 jaar kan je bij mij terecht voor begeleiding bij:

 • stress (bv. piekeren, snel geïrriteerd zijn, doemdenken...)
 • vermoeidheid en burn-out
 • depressie
 • angst (algemeen, faalangst; angst voor bepaalde situaties
 • moeite met aanpassing (bv. verwerken moeilijkheden in jeugd, moeite met verlies, rouw, moeilijke aanpassing aan bepaalde levensfase)
 • relatieproblemen
 • problemen in relaties / in sociale omgang
 • moeite met zelfaanvaarding, last van een negatief zelfbeeld
 • ASS, autisme spectrum stoornis (*)

(*) Ik was jarenlang begeleider voor leerlingen met autisme in het onderwijs. Vanuit deze ervaring begeleid ik mensen in het omgaan met autisme.


Hoe ga ik tewerk?

Soms kom je vast te zitten, heb je last van piekeren, onaangename gevoelens, schadelijke gewoontes. Meestal raak je er op eigen kracht bovenop of vind je steun bij familie of vrienden. Maar soms lukt dat niet. Of loopt het net binnen je relaties niet meer goed. Dan kan je bij een psycholoog terecht.

Ik besteed veel aandacht aan het opbouwen van een persoonlijke relatie. Door me grondig in te leven in je situatie leer ik je noden en verwachtingen kennen.

Samen staan we stil bij je klachten. Door hier dieper op in te gaan, krijgen ze soms al een andere betekenis. We zoeken hoe jij tot een betere situatie kan komen en wat je daarvoor kan en wil veranderen.

We bekijken pistes en oplossingen die een verschil kunnen maken. Welke daarvan heb je al verkend? Welke niet? We breiden dit arsenaal aan oplossingen uit, zodat je meer keuze hebt om de weg te gaan die je wil gaan.


Bijkomende opleidingen

 • Postgraduaat "Oplossingsgerichte cognitieve en systemisch psychotherapie en coaching" aan de Hogeschool West-Vlaanderen (2014-2018)
 • Coachen van werknemers in burn-out bij Senso vzw.
 • Coachen van loopbaanvraagstukken bij Vokans vzw.

Lid van volgende beroepsverenigingen:

 • Erkend psycholoog bij de Psychologencommissie
 • Lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)
 • Lid van Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO)
 • Lid van de raad van bestuur van Psychologenkring Leuven