Category Archives: neuropsycholoog

Evi Dekeyser

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MARKE

Contactgegevens

Evi Dekeyser
Praktijk voor Neuropsychologie bij kinderen en volwassenen
Rekkemsestraat 327
8510 Marke

E-mail: evi.dekeyser@psycholoog.be

Ondernemingsnr.0704.966.306
Erkenningsnr. psychologencommissie 862113363


Aanbod

Intelligentiebepaling
Neuropsychologisch onderzoek (aandacht, concentratie, geheugen, …)
Begeleiding van patiënt/mantelzorger bij degeneratieve aandoeningen


Wat is een neuropsychologisch onderzoek?

Tijdens een neuropsychologisch onderzoek gaan we samen op zoek naar een verklaring voor cognitieve klachten of gedragsveranderingen die mogelijks moeilijkheden opleveren doorheen het dagdagelijkse leven.

We vangen het onderzoek aan met een gesprek waarbij de klachten en het dagelijks functioneren helder in kaart worden gebracht. Vervolgens worden de verschillende cognitieve functies (aandacht, geheugen, taal, waarneming, ruimtelijk denken alsook uitvoerende functies zoals planning en redeneringsvermogen) geobjectiveerd aan de hand van specifiek, wetenschappelijk onderbouwd testmateriaal.

Alle resultaten samen bieden ons een zicht op het algemeen cognitief functioneren, met z'n sterktes en zwaktes. Aan de hand hiervan kan een antwoord geformuleerd worden op de probleemstelling.


Doelgroep

Kinderen, volwassenen, ouderen


Wanneer

- Intelligentiebepaling ikv logopedische begeleiding, tegemoetkoming VAPH, ...
- U ervaart moeilijkheden in het dagelijks functioneren ten gevolge van een verminderde concentratie, geheugenklachten, moeite met plannen/organiseren, …
- U merkt gedragsverandering zoals bv. interesseverlies, algemene vertraging, impulsiviteit, ongeremdheid, emotionele instabiliteit, …
- Vermoeden beginnend dementieproces


Aanmelding

De praktijk is geopend op woensdag-, vrijdag- en zaterdagnamiddag na afspraak.
U kunt zich aanmelden:
- telefonisch 0475/39.88.42
Indien de telefoon niet wordt opgenomen - ondermeer tijdens onderzoek - kunt u een boodschap nalaten en bel ik u zo spoedig mogelijk terug.
- per mail: evi.dekeyser@psycholoog.be

Indien u omwille van bepaalde redenen niet tot in de praktijk raakt kan het neuropsychologisch onderzoek uitzonderlijk aan huis gebeuren (regionaal), mits bijkomende kilometer- en prestatievergoeding


Opleiding

2010: Master Klinische Psychologie - KUL
2013: Systeem therapeutisch omgaan met rouw- en verlieservaring – Context Leuven
2018/2019: Neuropsychologie - VUB
Continue kwaliteitsbewaking ahv permanente deelname aan intervisie en bijscholing omtrent uiteenlopende thema's.


STEPHANIE TEOH

PSYCHOLOOG IN ANTWERPEN

Contactgegevens

AZ Sint-Maarten/CEPOS/polikliniek
2570 Duffel

Sint-Jozef Kliniek
Kasteelstraat 23
2880 Bornem

2600/2610 Berchem/Wilrijk
Ringlaan

gsm: 0472/92.26.77
e-mail: stephanie.teoh@psycholoog.be
website: www.psyrebro.be  


Werkdomein

Psychologische begeleiding
Psychotherapie (Cognitieve Gedragstherapie, mindfulness - meditatie)
Psychodiagnostiek en advies
Neuropsychologische diagnostiek en advies
Expertise


Thema's

Angstproblemen (algemene angst, faalangst, fobie...)
Stemmingsproblemen (depressie, neerslachtigheid...)
Gedragsproblemen (ADHD, obsessief gedrag, eetproblemen...)
Verslavingen
Identiteitsproblemen (laag zelfbeeld, minderwaardigheidsproblemen...)
Life coaching
Stress & nervositas (spanning, hyperventilatie, slaapproblemen...)
Relatieproblematieken
Rouw en verlies
Sociale omgangsproblemen (sociale angst, introvertie, pesten...)
Trauma (ongeval, aangrijpende gebeurtenissen...)
CVA/fibromyalgie
Psychiatrische problemen (borderline, paranoia...)


Doelgroep

Adolescenten
Jongvolwassenen
Volwassenen
Ouderen

MERCEDES WOLTERS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE DRONGEN

Contactgegevens

Avennesdreef 25
9031 Drongen
gsm: 0486/63.74.16
e-mail: mercedes.wolters@psycholoog.be
website: www.zin-zien.be


Werkdomein

Psychotherapie
Neuropsychologisch onderzoek
Mindfulnesstraining

Thema’s

Stress
Depressie
Levensvragen


Doelgroep

Volwassenen

EVELIEN VAN DOOREN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LOKEREN

Contactgegevens

Van Dooren Evelien
Klinisch neuropsycholoog - psychotherapeut i.o.

Praktijkadres:
Buisschootstraat 2
9160 Lokeren

GSM: 0495/63 41 16
E-mail: evelienvandooren@psycholoog.be

Erkend psycholoog bij de Psychologencommissie, erkenningsnummer 892114094
Lid van BFP, VVKP en VVPT.


Werkdomein

psychodynamische kindertherapie (speltherapie, ouderbegeleiding, ouder-kindtherapie): vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief samen zoeken naar wat moeilijk loopt en hoe we dit kunnen aanpakken, op het tempo van het kind.

neuropsychologisch onderzoek (intelligentie, aandacht & concentratie, executieve functies…), evt. in functie van het opstellen van een sterkte-zwakteprofiel.


Thema's

Gedrags- en emotionele moeilijkheden (complex trauma, woedebuien, angst, separatiemoeilijkheden, sociale problemen, omgaan met verlies, omgaan met een beperking of anders zijn,…)


Doelgroep

Kinderen en jongeren tussen 0-18 jaar
Kinderen met licht tot matig verstandelijke beperking


Werkervaring

- MFC De Hagewinde in Lokeren (2011-1014)
- MPI Zonneken in Sint-Niklaas: vervanging afdelingsverantwoordelijke type 2 (2014-2015)
- Psychologenpraktijk voor kinderen en jongeren Lochristi, meer info op www.praktijkcentrumlochristi.be
- Diagnostisch onderzoek bij Dienst voor logopedie Lynn Lammens en Logoteam Zaman (Lokeren) en Het logopediehuis (Gavere)
- Afdelingspsycholoog kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling Fioretti PC Guislain (2016-2018)
- Psycholoog dubbeldiagnose mobiel careteam PANGG Antwerpen (2018-…)


Diploma's en opleidingen

- Master in de klinische psychologie (UGent, 2012)
- Permanente vorming klinische neuropsychologie (UGent i.s.m. KULeuven en VUB, 2013-2015)
- Postgraduaat psychodynamische kinderpsychotherapie (KULeuven, 2015-2019)
- korte vormingen rond wederzijds emotionele beschikbaarheid, misbruik en mishandeling bij kleuters,...


Praktische info

De consultaties zijn op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail. In een verkennend gesprek wordt de hulpvraag verder uitgeklaard.
Indien nodig wordt een diagnostisch traject gestart. Dit kan neuropsychologisch onderzoek zijn, een belevingsonderzoek (waarin de belevingswereld van het kind bekeken wordt aan de hand van tekeningen, prenten,…) of beide.
Op basis van de bekomen info uit vorige fases wordt samen met de ouders en het kind gekeken naar de mogelijkheden voor verdere begeleiding. Dit kan individuele (spel)therapie zijn, maar ook ouder-kindtherapie, psycho-educatie of ouderbegeleiding. Uiteraard kan dit opnieuw besproken worden tijdens het therapieproces.

PSYCHOLOGENNET

NETWERK VAN PSYCHOLOGEN

Psychologennet is een netwerk van psychologen door psychologen:

 • Voor wie hulp zoekt: wetenschappelijk onderbouwde psychologische hulpverlening
 • Voor wie wacht op hulp: online tools voor wie wacht op psychologische hulpverlening
 • Voor psychologen: praktijkondersteuning, opleiding en supervisie voor psychologen

Wetenschappelijk onderbouwde psychologische hulpverlening

Het eerste  gesprek is een kennismakingsgesprek en wordt ook wel de intake genoemd.  Tijdens de intake zal de psycholoog je hulpvraag zo goed mogelijk in kaart brengen en een gericht behandeladvies geven.  Hij zal ook in grote lijnen uitleggen wat die behandeling precies inhoudt.  Op basis hiervan kan je beslissen of dit iets voor jou is.  Als blijkt dat de psycholoog je onvoldoende kan helpen in je hulpvraag, dan zal hij je doorverwijzen naar een voor jou geschikte hulpverlening.

 • Psychodiagnostiek: Soms is bijkomende diagnostiek nodig.  Een psychodiagnostisch onderzoek dient om je functioneren beter te begrijpen zodat we je behandeling kunnen afstemmen op je individuele mogelijkheden en beperkingen.
 • Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen die aan de orde is als het niet meer mogelijk is om je problemen alleen of met de hulp van je vrienden of familieleden op te lossen.
 • Vaardigheidstraining: Voor sommige probleemgebieden werken we in groep. Een vaardigheidstraining is geen groepstherapie. Het is niet de bedoeling om in te gaan op individuele problemen. Je leert hier hoe je beter kan omgaan met psychische problemen in het algemeen.  Soms kan het volgen van een training al voldoende zijn om meer vat te krijgen op je leven.

Wachtlijst te lang?

Je hoeft niet te wachten om in actie te komen. Je kan al aan jezelf beginnen werken. Psychologennet biedt online tools zodat je alvast aan de slag kunt gaan.


Follow-up

Psychologennet biedt ook nazorg. Met behulp van een app kan de psycholoog de koers van je leven vanop afstand volgen en bijsturen waar nodig.


Coördinator Psychologennet

Ellen Excelmans (erkenningsnummer psychologencommissie 772107415)

Ellen Excelmans is klinisch psycholoog (KULeuven, 2000), psychodiagnosticus (VUB, 2003) en gedragstherapeut (KULeuven, 2005) van opleiding.  Ze heeft 20 jaar ervaring in het begeleiden van cliënten met diverse psychische klachten en problemen; dit zowel in een ambulante als in een residentiële context.  Ze heeft een specifieke interesse in derde generatie gedragstherapieën en schoolt zich hierin dan ook regelmatig bij.

In haar therapeutisch werk begint ze steeds met een grondige analyse van de hulpvraag van de cliënt.  Er wordt gekeken naar hetgeen de cliënt wil veranderen in zijn of haar leven en wat maakt dat hij of zij hiertoe niet komt.  Op basis hiervan wordt er in samenspraak een behandelplan opgesteld.  Er worden handvaten aangereikt om het leven opnieuw in eigen handen te nemen zodat men het leven kan leiden dat men wil.  Hierbij wordt niet alleen gewerkt met technieken uit de gedragstherapie; acceptatie- en mindfulnesstechnieken kunnen ook aan bod komen.

Ellen Excelmans is erkend opleider voor de KMO-portefeuille en als supervisor is ze erkend door de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen en de Vlaamse Vereniging voor GedragsTherapeuten.


Contactgegevens:

Grote Braamstraat 8D
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015/230.229 (permanentie op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9 en 10 uur; dinsdag en donderdag tussen 18 en 19 uur)
E-mail: info@psychologennet.be

Aanmelden kan online via de website: www.psychologennet.be

ELLEEN VERMEIR

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BORNEM EN HAMME

Contactgegevens

AZ Rivierenland
Kasteelstraat 23
2880 Bornem
 
Privé-Praktijk
Damstraat 95
9220 Hamme
 
gsm: 0479/56.41.68.
e-mail: elleen.vermeir@psycholoog.be  


Werkdomein

Psychologische begeleiding
Psychotherapie (Cognitieve Gedragstherapie, systeemtherapie)
Psychodiagnostiek en advies
Neuropsychologische diagnostiek en advies
Expertise


Thema's

dementie(-screening)
Angstproblemen (algemene angst, faalangst, fobie...)
Stemmingsproblemen (depressie, neerslachtigheid...)
Gedragsproblemen (ADHD, obsessief gedrag, eetproblemen...)
Verslavingen
Identiteitsproblemen (laag zelfbeeld, minderwaardigheidsproblemen...)
Stress & nervositas (spanning, hyperventilatie, slaapproblemen...)
Relatieproblematiek
Rouw en verlies (ook begeleiding / ondersteuning rond euthanasie)
Sociale omgangsproblemen (sociale angst, introvertie, pesten...)
Trauma (ongeval, aangrijpende gebeurtenissen...)
CVA/fibromyalgie
Psychiatrische problemen (borderline, paranoia...)
Post-natale depressie
Aanvaarding / ondersteuning na CVA
Burn out


Doelgroep

Adolescenten
Jongvolwassenen
Volwassenen
Ouderen  

ANNELIES SMOLDERS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE HASSELT EN SINT-LAMBRECHTS-HERK

Contactgegevens

Smolders Annelies
Groepspraktijk Huis Midori
 
Weggevoerdenstaat 40
3500 Hasselt
 
Pastorijstraat 11
Sint-Lambrechts- Herk
 
gsm: 0495 250 266
e-mail: annelies.smolders@psycholoog.be
www.anneliessmolders.be
www.huismidori.be


Werkdomein

Klinische Psychologie (Gedragstherapie, gezinstherapie, ACT, CCT, Psychoanalyse) - Slaapexpertise - Diagnostiek Autisme - AD(H)D - Rookstop - Begeleiding pijn/cvs Training faalangst - Training studieproblemen


Thema's

Psychotherapie:individueel - relatie- gezin
Coaching
Slaaptraining CBT
Mindfulness
Neuropsychologie


Doelgroep

Volwassenen (individueel - groep) - kinderen en adolescenten

ANN WILLEKENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SCHOTEN

Contactgegevens

Ann Willekens
Tijllaan 10
2900 Schoten
Consultatie enkel na telefonische afspraak

Gsm: 0476/94.82.03.
E-mail: annwillekens@skynet.be
Website: www.psychologeannwillekens.be


Problematieken en doelgroep

1. NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) bijvoorbeeld na een cva, een hersentrauma na val of verkeersongeval, hersentumor – Neurologische problematieken zoals jongdementie, Parkinson, MS, epilepsie...

(a) Psycho-educatie, (b) begeleiden bij het verwerkingsproces, (c) aanleren van compensatiestrategieën m.b.t. ervaren cognitieve en fysieke beperkingen en veranderingen zoals geheugen- en planningsproblemen, vermoeidheid, (d) zoeken van zinvolle dagbesteding (e) wat te doen met emotionele en gedragsveranderingen, (f) vormingen, lezingen, workshops, (g) supervisie…

Wie? Jongeren vanaf 14 jaar, volwassen en ouderen, individueel – koppels – gezinnen – school - … iedereen die betrokken is bij de persoon met een NAH.

2. Slaapstoornissen

Voor wie last heeft van inslaap- en doorslaapproblemen, te vroeg ontwaken, slechte slaapkwaliteit en wie opnieuw wil slapen zonder medicatie. Verder geef ik vormingen en lezingen over slaap, slaapstoornissen en niet-medicamenteuze behandeling van slaapproblemen.

Wie? Volwassen en ouderen, individueel of slaapcursussen in groep, (CGT-I, Cognitieve Gedragstherapie-Insomnia). Bedrijven die hun werknemers een slaapcursus of workshop willen aanbieden.

3. Algemene psychologie

Thema’s kunnen zijn: depressie, burn-out, levensfaseproblematiek, stress, vermijdingsgedrag, laag zelfbeeld, rouw en verlies, bvb. bij overlijden of bij chronische ziekte.

Wie? Volwassenen vanaf 18, individueel.

In mijn begeleidingen word ik geïnspireerd door de cognitieve gedragstherapie, ACT en de neuropsychologie. Allen wetenschappelijk onderbouwde therapieën die voor verschillende probleemvelden hun doeltreffendheid bewezen hebben.


Ervaring

 • November 2015 tot heden: AZ ST-Jozef, Malle, psychologe
 • 1995 tot oktober 2015: CEPOS, neuropsychologisch onderzoek en psychologische begeleiding bij personen met een NAH, epilepsie en slaapproblemen
 • Lid stuurgroep samenwerkingsverband NAH provincie Antwerpen.
 • Vormingen rond slaap en NAH, verschillende thema’s.

Opleiding en vereniging

 • Licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 1995)
 • Graduaat logopedie en audiologie (Lesius hogeschool, 1992)
 • Basisopleiding ACT (Ando Rockx, Lucas Goessens, Amsterdam)
 • Opleiding: Behandeling van burn-out voor klinisch psychologen (Human Link)
 • Verschillende studiedagen, workshops.
 • Intervisiegroep neuropsychologen rond NAH-gerelateerde thema’s
 • Psychologencommissie: erkend met registratienummer: 682106479
 • Lid van Vlaamse Vereniging voor Klinisch psychologen (VVKP)
 • Lid Belgische Federatie Psychologen (BFP)
 • Lid Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologen (VVN)
 • Geregistreerd bij CM als psycholoog voor gedeeltelijke terugbetaling bij de begeleiding van jongeren.