Category Archives: loopbaanbegeleiding

ELS DEMESMAEKER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE HERENT

Contactgegevens 

Els Demesmaeker
Dalenstraat 34, 3020 HERENT

GSM: 0475 70 45 29
E-mail: els.demesmaeker@psycholoog.be


Werkdomein

Persoonlijke en professionele vragen


Thema's

Zingeving, Burn-out, Loopbaan, Relatie


Doelgroep

Volwassenen


Werkwijze

Soms weet je niet meer welke richting uit met je leven. Er is iets gebeurd waardoor je vroegere manier van functioneren niet meer klopt. Je bent je zingeving kwijt. Je twijfelt of je relatie nog voedend is voor jou. Je werk kost alleen nog energie. Je bent een verlies nog aan het verwerken en vindt je draai niet meer.

Al deze vragen kunnen aanleiding zijn om even stil te staan bij jezelf. Om samen met een buitenstaander te bekijken wat er speelt . We maken ruimte en tijd om op verkenning te gaan naar je verlangens, je dromen, naar wie je in essentie bent. Doorheen het leven dwalen we soms af van wie we in wezen zijn, en dan raken we stilaan uitgeblust of depressief.

Ik werk via verschillende methoden, aangepast aan jouw vraag. Gesprek en dialoog zijn de belangrijkste. Soms maak ik ook gebruik van opstellingen omdat dat op een directe manier zichtbaar maakt wat jou onder de waterlijn onbewust vasthoudt.

Doorheen onze gesprekken geef ik je een spiegel waarmee je meer inzicht krijgt in wie je bent, wat jou gelukkig maakt en zin geeft. We staan stil bij je belemmeringen en angsten die je in de weg zitten om verder te gaan. Mijn stijl is luisterend, aanwezig en op jouw tempo, ik geef actief terug wat ik zie en stimuleer je om een stapje verder te gaan in het worden wie je in essentie bent.

NATHALIE VAN NOYEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE WILSELE

Contactgegevens

Van Noyen Nathalie
Aarschotsesteenweg 545, 3012 Wilsele
GSM: 0468269890
E-mail: PsycholoogWilsele@psycholoog.be
Website: www.psycholoogwilsele.be


Werkdomein

Psychologische begeleiding voor volwassenen en loopbaanbegeleiding


Thema's

depressie, burn-out, bore out, werkgerelateerde problemen, levensvragen, angsten, relationele problemen, verwerking en omgaan met handicap, chronisch ziekte,...


Doelgroep

Volwassenen, jongvolwassenen, personen met een handicap en hun netwerk.


Werkwijze

In mijn praktijk te Wilsele bied ik zowel psychologische begeleiding als loopbaancoaching aan. Het gemeenschappelijk uitgangspunt hierbij is concrete, oplossingsgerichte ondersteuning. De specifieke aanpak en uitwerking bepalen we samen en is afhankelijk van jouw vraagstelling, wensen en mogelijkheden.


Praktisch

Tarief voor psychologische begeleiding:60 euro/60 min Tarief voor loopbaanbegeleiding: Loopbaancheques of 60 euro + BTW/60 min

Eigen vervoer: in de buurt van de praktijk is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Openbaar vervoer: er is een bushalte voor de deur (Wilsele Sint-Agathakerk).

De praktijk is volledig rolstoel toegankelijk en er is een wachtruimte voorzien.

JUDITH VANDAELE

PSYCHOLOOG TE ELEWIJT

Contactgegevens

Vandaele Judith
Keizer Karellaan 61
1982 Elewijt
 
tel: 015/610190
gsm: 0493/515890
e-mail: judith.vandaele@psycholoog.be


Werkdomein

Burn-Out, Loopbaanbegeleiding, Coaching, Outplacement, Werk-Privé gerelateerde issues. Balans Werk-prive.


Doelgroep

Volwassenen.
Adolescenten.

EVA ZABARYLO

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MELLE

Contactgegevens

Zabarylo Eva
Brusselsesteenweg 263-265
9090 Melle
gsm: 0475 28 64 28

E-Mail: eva.zabarylo@psycholoog.be
Website: www.eniava.be


Werkdomein

Ik ga samen met jou op zoek naar manieren om (terug) in beweging te komen, letterlijk en/of figuurlijk.

Tijdens de begeleiding wordt naar jou als geheel gekeken. Je bént niet je emoties, je gedachten, je gedrag, je lichaam,... maar elk van deze aspecten is wel een deel van jou. Daarom krijgen ze in de begeleiding allemaal aandacht.

Er wordt ook naar jouw situatie gekeken vanuit verschillende perspectieven.
Eén therapiemethode is nooit de waarheid. Daarom worden verschillende therapeutische waarheden en interventies met elkaar in interactie gebracht. Samen met jou wordt gekeken naar wat jij belangrijk vindt en welke technieken het meest bij jou aansluiten. Binnen dezelfde begeleiding kan bijv. zowel aandacht geschonken worden aan het "systeem" waarbinnen je functioneert (je familie, je werk,...) als aan het lichaam waarin je woont.

Er wordt gewerkt vanuit een samenwerkingsrelatie, een "niet-oordelende houding", met mildheid en aandachtige aanwezigheid voor jouw eigenheid.


Thema's

 • stressgerelateerde en emotionele problemen (onrust, angst, spanning, burn-out, depressie, ...)
 • identiteitsproblemen (zelfbeeld, zingeving, motivatie, levensfase, seksualiteit, ...)
 • psychosomatische klachten
 • loopbaanproblematieken

Doelgroep

Voor individuen, koppels, gezinnen.

Voor iedereen die op zoek is naar een luisterend oor, begeleiding, steun, stimulatie, motivatie.

Voor iedereen die zichzelf wil leren kennen, ontdekken, aanvaarden, veranderen, ontplooien en die (meer of opnieuw) wil leren genieten.


Opleiding

 • Licentiate in de psychologie
 • Therapeute in de Interactionele Vormgeving
 • Erkenningsnummer psychologencommissie: 802108022
 • Aansluiting bij BFP, VVKP, VVTIV.
 • Erkend Nia-lesgever

Praktisch

Sessie: €50 (1 uur)  
 
Contante betaling en op het einde van elke sessie.
Indien een afspraak de dag zelf geannuleerd wordt, kan deze aangerekend worden.

PSYCHOLOGENPRAKTIJK DE BRAAM 

GROEPSPRAKTIJK TE HEIST OP DEN BERG

Contactgegevens

Psychologenpraktijk De Braam
Grote Braamstraat 8D
2220 Heist op den Berg
Tel: 015/230.229 (ma-wo-vrij vm)
E-Mail: info@debraam.be
Website: http://www.debraam.be

Aanmelden kan online (http://www.debraam.be/werkwijze) of telefonisch op maandag-, woensdag- of donderdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur.


Werkdomeinen

De Braam is werkzaam op 3 terreinen: we bieden kwaliteitsvolle psychologische dienstverlening voor particulieren, organisaties en hulpverleners; dit kan op 4 manieren:
Psychodiagnostiek: het beschrijven en trachten begrijpen van iemands functioneren m.b.v. gedragsobservatie, semi-gestructureerde interviews en vragenlijsten.
Psycho-educatie: op een laagdrempelige manier informeren over psychologische onderwerpen
Psychotherapie: behandeling van psychische klachten en/of problemen in de vorm van gesprekken
Psychosociale trainingen: training van vaardigheden om beter om te gaan met psychische klachten en/of problemen
Learn2ACT is een spin-off van De Braam en staat voor evidence-based blended care: Acceptance and Commitment Therapy wordt hier gecombineerd met mHealth. Meer info op www.learn2act.net


Medewerkers

Ellen Excelmans

erkenningsnummer psychologencommissie: 772107415

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Erkend tabakoloog
 • Specialisatie in de gedragstherapie
 • Specialisatie in de klinische psychodiagnostiek
 • Enkele kortere opleidingen zoals Goldsteintherapie, EMDR en ACT
 • Specialisatie in Acceptance and Commitment Therapy of ACT
 • Enkele kortere opleidingen in mindfulness, EMDR en goldsteintherapie

Werkwijze

Als gedragstherapeut werkt zij vrij directief. Na een grondige probleemanalyse wordt in samenspraak een bepaald probleem geselecteerd waaraan gewerkt zal worden. Dit gebeurt aan de hand van allerlei gedrags- en cognitieve technieken. De hoofdklemtoon ligt wel op het gedrag. Acceptatie- en mindfulnesstechnieken kunnen ook gebruikt worden. Deze technieken worden ingeoefend in de sessies en idealiter verder eigen gemaakt in de thuissituatie.
Regelmatig wordt de voortgang van de therapie geëvalueerd. Gedragstherapie werkt met concrete doelstellingen waar regelmatig naar terug gegrepen wordt. Hierdoor krijgt u ook zelf zicht op uw evolutie. Gedragstherapie beoogt immers zelfredzaamheid. Dit is ook de reden waarom er steeds aandacht besteed wordt aan terugvalpreventie: het vermijden van soortgelijke problemen in de toekomst.

Specialiteiten

 • Overmatig alcohol-, medicatie- en illegaal drugsgebruik en rookstopbegeleiding
 • Eetproblemen en overgewicht
 • Assertiviteitsproblemen
 • Problemen met impulsiviteit en zelfcontrole
 • Specifieke angsten, piekeren en dwang
 • Neuropsychologisch onderzoek bij aandachts- en geheugenproblemen

Sara Belmans

erkenningsnummer psychologencommissie: 842108703

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de gedragstherapie i.o.

Werkwijze  

In de eerste gesprekken zal zij samen met u een duidelijke probleemanalyse maken. Vervolgens tracht ze in onderlinge overeenkomst een probleemgebied af te bakenen waaraan gewerkt zal worden. Ze beoogt hierbij nieuwe inzichten aan te reiken en nieuwe vaardigheden aan te leren. U heeft hierin een actieve rol. Hierbij worden mogelijks opdrachten gegeven en het therapieverloop wordt regelmatig besproken.

Specialiteiten

 • Stressgerelateerde klachten
 • Angst en depressie
 • Verlies- en rouwverwerking
 • Psychosomatische klachten

Els Van Thielen

erkenningsnummer psychologencommissie: 882110852

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de (cognitieve) gedragstherapie i.o.

Werkwijze

In het begin van de therapie brengen we samen de hulpvraag en de verwachtingen in kaart. De klachten worden in kaart gebracht en in samenspraak proberen we tot een mogelijk begeleidingsplan te komen.

In de therapie wordt aan de slag gegaan met cognitieve en gedragstherapeutische technieken; gedachten, gevoelens en gedrag staan centraal. Vaak wordt er gewerkt met opdrachten om thuis uit te voeren om daar een verandering te bewerkstelligen. Therapie biedt geen pasklare antwoorden, maar schept voorwaarden waardoor u makkelijker een veranderingsproces kan starten. De resultaten van de behandeling worden op regelmatige basis geëvalueerd en de therapie wordt, indien nodig, bijgestuurd.

Specialiteiten

 • Stressgerelateerde klachten
 • Angst en depressie

Marc Janssens (°1963)

erkenningsnummer psychologencommissie: 631109626

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de gedragstherapie i.o.
 • Enkele kortere opleidingen in contextuele hulpverlening en ACT

Werkwijze  

Tijdens de eerste gesprekken wordt er een grondige probleemanalyse gemaakt. Ook staan we stil bij de zaken die voor u belangrijk zijn in het leven, uw aspiraties en ambities. Op basis van al deze gegevens wordt er gezamenlijk beslist waar we ons in de therapie op richten en wordt een therapieplan opgesteld.

De therapie richt zich enerzijds op het verwerven van inzichten. Anderzijds is het belangrijk om effectief aan de slag te gaan met het geleerde. Daarom wordt er ook gewerkt met huiswerkopdrachten.

Het uiteindelijke doel is dat u meer greep krijgt op uw eigen leven en bijgevolg meer het leven gaat leiden waar u zelf voor kiest.

Regelmatig staan we stil bij de vorderingen die worden gemaakt en bekijken we samen of we nog op het goede spoor zitten.

Specialiteiten

 • Angst en depressie
 • Burn-out en werkgerelateerde problemen
 • Psychosomatische klachten
 • Stressgerelateerde klachten
 • Autismespectrumstoornis

Lien Van Eynde

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902113493

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de client-centered en experiëntiële psychotherapie i.o.

Werkwijze  

In de eerste gesprekken worden uw problemen in kaart gebracht. Hierbij wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan uw levensloop/voorgeschiedenis. De doelstelling van de therapie wordt m.a.w. duidelijk bepaald: waar wordt naartoe gewerkt?

De gesprekken zullen voornamelijk vanuit een clientgerichte invalshoek gebeuren. Hierbij wordt u niet benaderd vanuit uw probleem of diagnose, maar vanuit uzelf als persoon. De psycholoog leeft zich zo goed mogelijk in, accepteert u zoals u bent en helpt u uzelf niet te veroordelen. Ook de interactie tussen u en de psycholoog komt geregeld aan bod. Dit kan helpen om zicht te krijgen op de manier waarop u met anderen omgaat.

Er wordt daarnaast ook regelmatig stil gestaan bij de vorderingen die gemaakt worden en hoe de therapie en de therapeutische relatie wordt ervaren door u als cliënt.

Specialiteiten

 • Angst en depressie
 • Verlies- en rouwverwerking
 • Existentiële vragen (levensvragen)

Lien De Rijdt

erkenningsnummer psychologencommissie: 872112646

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Seksuoloog i.o.
 • Specialisatie in de gedragstherapie i.o.
 • Specialisatie in Acceptance and Commitment Therapy

Werkwijze  

Vooraleerst worden uw klachten in kaart gebracht en wordt uw hulpvraag geconcretiseerd. Wat verwacht u van therapie? Waar wil u naartoe? Wat zijn uw doelstellingen? Hoe komt het dat u hier alleen nog niet in slaagde?

De behandeling gebeurt vanuit een gedragstherapeutische invalshoek. We zullen samen een probleemsamenhang opstellen die het ontstaan en voortbestaan van uw klachten verklaart. Aan de hand hiervan zullen we samen zoeken naar handvaten en manieren om anders met uw klachten om te gaan. Therapie heeft als doel om niet alleen binnen de gespreksruimte, maar ook en vooral in uw dagelijkse leven verandering en vooruitgang te bewerkstelligen. Om dit te verwezenlijken kan dan ook met huiswerkopdrachten worden gewerkt.

Specialiteiten

 • Stressgerelateerde klachten
 • Angst, dwang en depressie
 • Piekeren
 • Assertiviteitsproblemen
 • Seksuele problemen

Caroline Thys

erkenningsnummer psychologencommissie: 872111435

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de psycho-oncologie
 • Specialisatie in de systeempsychotherapie i.o.

Werkwijze  

Nadat u de eerste stap heeft gezet om contact op te nemen, volgt een eerste gesprek. In dit eerste verkennend gesprek wordt samen gezocht naar uw concrete hulpvraag. In de verdere therapie wordt gewerkt volgens een methode die het best bij uw noden aansluit. Dit kan betekenen dat belangrijke personen uit uw nabije omgeving worden uitgenodigd of dat er (thuis)opdrachten gegeven worden.

Uw leert uw eigen krachten te (her)ontdekken, deze op een helpende manier aan te wenden en in verbinding te brengen met uw omgeving zodat een langdurige verandering tot stand kan komen. Dit alles gebeurt vanuit een systeemtheoretische visie waarin u als persoon in verbinding staat met uw omgeving of gezin, zowel in het heden als het verleden.

Specialiteiten

 • Omgaan met (langdurige) ziekte
 • Verwerking bij verlies en rouw
 • Relationele problemen
 • Depressie en stressgerelateerde klachten

Tine De Coster

erkenningsnummer psychologencommissie: 882112544

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de gedragstherapie i.o.

Werkwijze  

In de therapie proberen we in eerste instantie zicht te krijgen op de moeilijkheden die u ervaart, uw hulpvraag en verwachtingen. We proberen hierbij tot een gedeelde kijk op uw klachten en krachten te komen. Daarna wordt een begeleidingsplan opgesteld dat voornamelijk gebeurt vanuit een gedragstherapeutische invalshoek. Indien gewenst kunnen er ook voor u belangrijke anderen bij de begeleiding betrokken worden (dit gebeurt natuurlijk steeds in overleg). We bekijken ook geregeld hoe de begeleiding loopt om zicht te krijgen op de evolutie.

Specialiteiten

 • Angststoornissen (bv. fobieën, faalangst, sociale angst of paniekaanvallen)
 • Dwang (OCS)
 • Depressie en piekeren
 • Stressgerelateerde problemen

Sophie Liekens (°1986)

Erkenningsnummer psychologencommissie 862116357

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Doctor in de biomedische wetenschappen
 • Specialisatie in de eerstelijnspsychologie i.o.

Werkwijze  

In het eerste gesprek wordt samen gezocht naar je concrete hulpvraag. In de verdere therapie worden de juiste behandelmethoden en technieken gekozen en aangewend om effectieve kortdurende psychologische hulp te bieden.

Samen met de psycholoog leer je op een systematische wijze de onoverzichtelijke en verwarrende massa van gevoelens en reacties die eigen zijn aan je klachten te ordenen en terug te brengen tot overzichtelijke eenheden. Dit overzicht zal leiden tot actie, en actie moet uiteindelijk leiden tot verandering, tot reductie van klachten en tot versterking van jouw copingsstijl. Doorheen de gesprekken kom je tot inzicht, krijg je steun en coaching zodat je zelf in staat bent om je problemen in de toekomst aan te pakken en op te lossen.

Specialiteiten

 • Angst en depressie
 • Stressgerelateerde klachten en burn-out

Jessica Ginsberg

erkenningsnummer psychologencommissie: 722105938

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Criminoloog
 • Specialisatie in de oplossingsgerichte therapie
 • Specialisatie in de gedragscounseling i.o.

Werkwijze  

In een eerste verkennend gesprek wordt er geluisterd naar jouw verhaal.  Samen wordt een probleemgebied afgebakend waaraan je wil werken.  Je leert je krachten om te zetten in de praktijk.  Aangezien een probleem zelden op zichzelf staat, kunnen in samenspraak eventueel derden betrokken worden. Via huiswerkopdrachten wordt de therapie verdergezet in het dagdagelijkse leven.  Regelmatig wordt geëvalueerd of de doelstellingen bereikt worden.

Specialiteiten

 • Conflicten
 • Burn-out en werkgerelateerde problemen
 • Angst en depressie

 

CHRIS VERHEYDE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUGGE

Visie

In zowel mijn persoonlijke als professionele zoektocht heb ik inspiratie gevonden in de schilderijen van kunstenares Fabienne Verdier. Het beeld bovenaan is een uitnodiging tot verbinden, bewegen en veranderen.
Mijn opzet is cliënten te stimuleren om al hun mogelijkheden te benutten, hun doelstellingen te formuleren, oplossingen te bedenken voor concrete vragen en klachten en eigen keuzes te maken die hun zelfvertrouwen, zelfwaarde en individuele veerkracht verstevigen. De ruime context, de wijze waarop de cliënten omgaan met zichzelf en de anderen worden hierbij en in kaart gebracht. Dit gebeurt met een hoge mate van sensitiviteit, integriteit, respect, betrokkenheid, authenticiteit en eenvoud.
Oplossingsgericht denken en positieve psychologie vormen mijn referentiekader.


Contact

Chris Verheyde
Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge
Fosterpark 2 bus 201, 8000 Brugge
0475/656052
chris.verheyde@skynet.be
www.chrisverheyde.beDoelgroep

Doelgroep


Werkdomeinen

Begeleiding van volwassenen met werkgerelateerde vragen en problemen:
° Stress en spanningsklachten
° Burn out en bore out
° Faalangst, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwen
° Assertiviteit
° Sociale vaardigheden
° Begeleiding bij ontslag en bij veranderingen in de werkcontext
° Begeleiding bij conflicten met leidinggevenden en collega’s
 
Talentscreening en talentmanagement:
Toekomstige medewerkers met talenten, competenties en interesses in contact brengen en de juiste aansluiting te laten vinden met een nieuwe werkcontext.
 
Loopbaanbegeleiding
Wil ik doen waar ik goed in ben?
Ik ben toe aan een nieuwe stap, hoe pak ik dat aan?
Wat zijn mijn groeikansen in mijn huidige job?
Hoe vind ik weer plezier in mijn werk?
Wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt?
Wat wil ik op professioneel vlak (nog) bereiken?
Heb ik de vereiste talenten om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan?
Hoe kan ik werk en privé beter op elkaar afstemmen?
Welke opleidingen kan ik volgen?
Hoe overtuig ik in een selectiegesprek?
Wat zijn mijn talenten en hoe toon ik die?
Wat geeft mij energie in mijn werk?
Zijn mijn loopbaanwensen realistisch?
 
Jouw loopbaanvraag?
 
De aanpak
Oplossingsgerichte loopbaanbegeleiding helpt je om je professionele bestemming helder te krijgen door middel van gesprekken en opdrachten. Samen brengen we je vaardigheden en voorkeuren in kaart, verhelderen je motivatie en ontwerpen een concreet ontwikkelingsplan (POP) en actieplan (PAP) om je (nieuwe) loopbaandoel te bereiken.
 
Het resultaat
Je gaat bewuster verder aan de slag in je leven en werkomgeving. Dat kan voor iedereen iets anders betekenen: of je kijkt anders naar je huidige leef- en werksituatie, of je gaat op zoek naar een andere job, of je neemt initiatieven in je privéleven. Hoe dan ook, je hebt opnieuw een juist gevoel bij wat je doet.
 
Praktisch
Vanaf 1 juli 2013 kan een individueel oplossingsgericht loopbaanbegeleidingstraject opgestart worden. Je betaalt 40 euro voor 1 loopbaancheque die goed is voor 4 uur individuele loopbaanbegeleiding. In totaal kunnen twee trajecten van 4u opgenomen worden.
De loopbaancheque kan aangevraagd worden via www.vdab.be/loopbaancheques.
 
Begeleiding bij sollicitatie
CV en motivatiebrief
Sollicitatiegesprek
Persoonlijk assessment ( persoonlijkheid, intelligentie, vaardigheden )
 
Begeleiding bij studiekeuze
Als student is een keuze maken voor je toekomst heel belangrijk maar niet steeds eenvoudig.
Er zijn zoveel mogelijkheden. Wat past er bij jou? Wat doe je graag, waar ben je goed in? Waar ben je graag mee bezig. Wat zijn je talenten? Wat lijkt jou de droomjob?
We gaan hierover met jou in dialoog en reiken gerichte oefeningen aan.


Opleiding

Master in de Klinische Psychologie
Diverse bedrijfsgerichte opleidingen ( HUB, Uams, Vlerick, Syntra )
Opleiding tot psychotherapeut aan het Korzybski Instituut te Brugge ( oplossingsgerichte cognitieve therapie )
Mastercourse Ericksioniaanse Therapie ( Amsterdam )
Opleiding Sensie therapeut ( jaaropleiding train de trainer )
Training stresshantering volgens de mindfulness methodiek ( David Dewulf )
Ontwikkelingsgericht bemiddelen


Ervaring

Docente Psychologie
Psycho-Pedagogisch Consulente
HR coach voor bedrijven en zorgcentra
Loopbaanbegeleider


Lidmaatschap

Begische federatie voor psychologen (BFP)
Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen (VVKP)
Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie (Vocap)
Psychologencommissie: erkenning van de titel “Psycholoog” : 552101137


Praktisch

Je bent van harte welkom voor een eerste gesprek.
Een afspraak kan telefonisch ( 0475/656052 )
of via mail (chris.verheyde@skynet.be) aangevraagd worden.
De praktijk is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer ( bus 23 ) en met de auto ( parking voor de ingang )

AN VANHOOREN 

PSYCHOLOOG TE GENT

Contactgegevens

An Vanhooren
Psycholoog - Loopbaancoach - Burnoutcoach

www.anvanhooren.be

- Sint-Machariusstraat 14 - 9000 Gent
- Adolf Baeyensstraat 99 - 9040 Gent

0478/846573 - info@anvanhooren.be

Ondnr. BE0636804307 - Psynr. 752110187 - Reknr. BE29001743659064

Loopbaancoaching ism sparkle-loopbaancoaching.be


Werkdomein

stress
burnout
zelfvertrouwen
faalangst
loopbanen


Doelgroep

(jong)volwassenen