Category Archives: groepstherapie

NELE DE MEYERE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUGGE

Contactgegevens

Bloemenstraat 23
8310 Brugge (Assebroek)
GSM: 0497/53.48.51.
E-mail: nele.de.meyere@telenet.be


Werkdomein

Individuele psychotherapie: gesprekstherapie en/of lichaamsgerichte therapie
Relaxatietherapie
Partner- en gezinstherapie
Groepstherapie
Teambegeleiding en teambuilding
Coaching en supervisie van hulpverleners
Advies en psycho-educatie Vorming  


Thema's

Relatie- en gezinsproblemen
Opvoedingsmoeilijkheden
Echtscheidingsproblematiek Conflictsituaties (relaties, gezin, werk)
Communicatiemoeilijkheden
Assertiviteit en sociale vaardigheden
Zelfbeeld en zelfvertrouwen Identiteitsproblemen
Moeilijkheden bij beslissingen en keuzes Verslavingsproblemen
Eetproblemen
Depressie en depressieve klachten
Angst, faalangst
Stress en spanningsklachten
Hyperventilatie
Psychosomatische klachten
Pijn
Burnout en moeilijkheden op professioneel vlak
Rouwverwerking Verlieservaringen en verwerkingsmoeilijkheden
Omgaan met emoties (verdriet, kwaadheid, angst,...)
Levensfaseproblemen
Begeleiding bij groeiprocessen
Zingevings- en spirituele vragen


Professionele achtergrond

 • Licentiaat in de psychologie; erkend door en lid van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 742106048); lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
 • Geaggregeerde voor het onderwijs
 • Relatie-, Gezins- en Systeemtherapeut; erkend door, en lid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie
 • Bijkomende opleidingen in lichaamsgericht werken, autogene training, relaxatietherapie, emotioneel lichaamswerk, communicatie, teambegeleiding, verslavingszorg
 • Naast zelfstandige praktijk, relevante ervaring in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en residentiële psychiatrie
 • Zorg voor kwaliteit via deelname aan supervisie, intervisiegroepen, continue bijscholing

TINY VAN DER AUWERA

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE TERALFENE

Contactgegevens

Psychologenpraktijk Helica
Okaaistraat 106
1790 Teralfene (Affligem)
(vlakbij afrit E40)
gsm: 0486/08.06.03

E-mail: tiny.vanderauwera@live.be


Werkdomeinen

Psychotherapie voor kinderen en jongeren.


Thema's

* Emotionele problemen (vb. depressie, rouw, echtscheiding, laag zelfbeeld,...)
* Angst- en stemmingsstoornissen
* Gedragsproblemen (vb. hyperactiviteit, agressie,...)
* Opvoedingsondersteuning
* Eetproblemen
* Ontwikkelingsproblemen
* Traumaverwerking
* Sociale problemen (vb. weerbaarheid, pesten en gepest worden,...)
* Fysiek, seksueel en/of psychisch misbruik
* Psychosomatische klachten
* Slaapproblemen
* Hechtingsproblematieken
* Werkhoudingsproblemen


Doelgroep

Kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar


Lidmaatschappen

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
Erkenningsnummer Psychologencommissie : 852109461


Opleidingen

Master Klinsiche Psychologie (5 jaar, UGent)
Postgraduaat 'Omgaan met kinderen en jongeren met psychische problemen'
(2 jaar, HoGent)
Postacademische vorming 'Klinische psychodiagnostiek bij kinderen' (2 jaar, VUB)
Therapie opleiding : Permanente Vorming 'Gedragstherapie bij kinderen en jongeren', UGent, 2012-2015


Praktisch

* intakegesprek met de ouders en/of het kind
* individuele therapie en/of ouderbegeleiding
* tussentijdse gesprekken met de ouders en het kind
* overleg met derden (school, clb, arts, ...)

U kan telefonisch of via mail een afspraak maken.
Indien ik niet bereikbaar ben via GSM, kan u steeds een boodschap inspreken
en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Consultatie enkel mogelijk op afspraak.
Elke consultatie duurt ongeveer 1 uur.
Voor kinderen onder de 18 jaar zijn er verschillende terugbetalingsmogelijkheden via de mutualiteit.


Trainingen


Kom op voor jezelf !  

Assertiviteitstraining voor kinderen tussen 8 en 12 jaar

Programma :

10 kindbijeenkomsten en 3 ouderbijeenkomsten
De kindbijeenkomsten gaan door op zaterdagochtend van 10 tot 11 uur, startend op zaterdag 4 september. De ouderbijeenkomsten vinden plaats op 2 en 27 september en 25 oktober, van 20 tot 22u.

Kostprijs en Locatie :

De volledige training kost € 350 (dit omvat: 10 sessies voor het kind, 3 sessies voor de ouders, een werkboek voor het kind, een opvolgboek voor de ouders, het benodigde materiaal, een drankje tijdens de sessies en huur van de lokalen) De training zal plaatsvinden in het Onthaalcomplex Keizershallen, Keizersplein 21b, 9300 Aalst

Interesse of bijkomende vragen ?

Neem contact op met kinder- en jeugdpsycholoog Tiny Van der Auwera, op het nummer 0486/08.06.03 of mail naar vanderauwera.tiny@psycholoog.be

NAIADE

Groepspraktijk Psychotherapie te Kessel-Lo

Home
Aanbod
Team
Bereikbaarheid
Publicaties
Links
Contact

NAIADE GROOT:
vestiging voor het volwassenteam
Koning Albertlaan 104
3010 Kessel-Lo
NAIADE KLEIN:
vestiging voor het kinder- en jongerenteam
Koningin Astridlaan 14 Kessel-Lo
0473/11.16.74.
info@naiade-therapie.be

Naiade

Naiade is een groepspraktijk voor psychotherapie, gelegen in de buurt van het centrum van Leuven. Je kan bij ons terecht voor individuele psychotherapie, partnerrelatietherapie, gezinstherapie, groepstherapie en specifieke therapeutische programma’s.

Wij staan garant voor een kwaliteitsvolle hulpverlening door aan monitoring te doen. Door op regelmatige en systematische manier het therapietraject te evalueren, proberen we ons aanbod optimaal af te stemmen op jouw vragen en verwachtingen.

Wij voorzien tevens in een aanbod van opleiding, vorming en supervisie.

Al onze therapeuten hebben een universitaire basisopleiding en een bijkomende erkende therapieopleiding gevolgd. Ieder van hen is aangesloten bij een gangbare beroepsvereniging en heeft een ruim aantal jaren professionele ervaring.

 

LAURA VINGERHOEDT

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

Contactgegevens

Laura Vingerhoedt
 
Jan Van Rijswijcklaan 39, 2018 Antwerpen
Tel: 0479/654.056
 
E-mail : info@lauravingerhoedt.be
Website : www.lauravingerhoedt.be


Voorstelling

Ik ben Laura Vingerhoedt en werk als klinisch psycholoog in mijn eigen praktijk. Hier behandel ik jongvolwassenen en volwassenen door gericht te luisteren en mee op zoek te gaan naar wat zij nodig hebben om te groeien. Ik heb een directieve aanpak wat wil zeggen dat ik op een zachte manier de cliënt inzichten probeer te geven en dat probeer ik binnen 10 sessies te doen. Ik wil dat cliënten snel weer zelf aan de slag kunnen metde tools die ik hen geef. Ook geef ik thuisopdrachten mee.


Voor wie?

Leeftijdsspecialiteit: jong volwassenen en volwassenen
Sessietypes:Individuele therapie, Gezinstherapie, Groepstherapie, Relatietherapie
Therapieplaats: In de therapiepraktijk
Talen:Nederlands, Engels

 
Behandelen van
 
Persoonlijke ontwikkeling
Identiteitsproblemen
Perfectionisme
Gedragsproblemen
Opvoedingsproblemen
Niet goed in je vel zitten
ADHD
Onzekerheid
Angst - sociale angst
Angst en fobieën
Verlegenheid
Verlatingsangst
Stress en spanningen
Angst en paniekaanvallen
Assertiviteitstraining
Assertiviteit HSP - hooggevoeligheid
Echtscheiding
Pesten
Laag zelfbeeld
Posttraumatische stress PTSS
Winterdepressie
Dwangstoornis
Hechtingsstoornis
Faalangst
Eetstoornis
Concentratiemoeilijkheden
Depressie
Weinig zelfvertrouwen


Praktische informatie

Werkmomenten: Overdag, 's avonds en op zaterdag.
Consultprijs: Voor alle sessies wordt 56 euro aangerekend.
Sessieduur:Een sessie duurt 60 minuten
Wachtlijst:Geen
Opleidingen:Ik heb mijn diploma 'Master in de klinische psychologie' behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in 2012.
Ik heb mijn vierjarige postgraduaat in de Integratieve Psychotherapie succesvol afgerond in september 2017.
 
Erkenningsnummer psychologencommissie:842112408
 
Ik ben ook lid van de beroepsvereniging: BFP en VVKP
 
Afhankelijk van de mutualiteit waarbij u aangesloten bent, is er een terugbetaling voorzien. Raadpleeg zelf uw mutualiteit voor alle informatie.

SARAH MATKOSKI

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE WILLEBROEK

Contactgegevens

Praktijk: BALANZA
Adres: Westdijk 71/004 , 2830 Willebroek
Telefoon: 0479 41 91 90
 
Website: www.balanza.be
Email: sarahmatkoski@balanza.be
 
Telefonische aanmelding is gewenst  


Persoonsgegevens

Naam: Sarah Matkoski
 
Opleiding:
Licentiaat / master in de Psychologie, optie: klinische (volwassenen) - KULeuven - afgestudeerd in 2006
Systeemtherapie IPRR (in opleiding)
 
Lidmaatschap:
BFP - erkenningsnummer 832106801
VVKP


Dienstverlening

Psychologische begeleiding
 
Doelgroep en thema's:
 
Jongeren, jongvolwassenen en volwassenen
 
Individuele begeleiding: piekeren, stress, rouw, eetproblemen, zelfvertrouwen, …
Koppelbegeleiding: relatieproblemen, miscommunicatie, communicatie na scheiding, …
Gezinsbegeleiding: opvoedingsmoeilijkheden, omgaan met een gediagnosticeerde stoornis bij een van de gezinsleden, …
 
Tarieven:
 
Individuele begeleiding: intake 50 euro - vervolgsessies 45 euro
Koppelbegeleiding: intake 60 euro - vervolgsessies 50 euro
Gezinsbegeleiding: Intake 65 euro - vervolgsessies 55 euro

 
Groepssessies:
Thematische groepssessies bestaande uit één of meerdere sessies. In kleine groep kunnen ervaringen met lotgenoten worden gedeeld
 
Workshops:
Thematische sessies met als doel het informeren, vormen of optimaliseren van vaardigheden

SANDRA DIAS ALVES

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KORTRIJK

Contactgegevens

Sandra Dias Alves
Klinisch Psychologe - Klinisch Seksuologe - Psychotherapeute - Relatie Therapeute

Sint-Sebastiaanslaan 5A app.12 bus 4
8500 Kortrijk
GSM: 0495/12-1220

E-mail: psysda@telenet.be
Website: www.psycholoog.be/sandra.dias.alves

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie
Psychologe : Erkenningsnummer Psychologencommissie : 592104017
Ervaring : 25 jaar


Werkdomein

Individuele psychotherapie
Partnerrelatie Therapie
Psycho-begeleiding van kanker patiënten en familieleden
Gezinstherapie
Groepstherapie
Sekstherapie
Advies
Assertiviteistraining
Coaching en supervisie aan studenten/hulpverleners
Samenwerking met andere hulpverleners en artsen in het algemeen.

Scholen van psychotherapie :
Cognitieve gedragstherapie;
Transactionele Analysis;
Psychodrama;
Systeemtherapie;
Relaxatietherapie;
Psychoanalysis;
Opleiding in Onco-Psychologie (Stichting tegen Kanker en Cédric Hèle Instituut).
Psychologische begeleiding van mensen met kanker buiten het ziekenhuis (zie omschrijving hieronder).


Thema's

Relatie(s)problemen: Echtscheiding, 3rde in de relatie, ouderschap, co-ouderschap problemen, verliefdheid, conflictsituaties, seksuele intimiteit
op het werk, aggressiviteit, communicatie probleem, seksuele problemen, enz.;
Gezinsproblemen : Conflictsituaties in het gezin, machtstrijdrelaties , overlijden;
Communicatie probleem (in relaties, werk, sociaal);
Angst (faalangst, Hyperventilatie, agorafobie, paniekstoornissen, spanningsklachten, obssessies, angst om angst te krijgen);
Burn-out;
Opvoedingsprobleem (ouders-kind, ouders-ouders, kind-ouders);
Depressie (depressieve klachten, futloos, post-natale depressie);
Assertiviteitstrainig;
Eetstoornissen (anorexia + boulimia nervosa);
Eenzaamheid (probleem met sociale kontakten);
Stress;
Structuur creëren;
Rouwverwerking (van alle soorten);
Gedragsprobleem (aggressiviteit, isolatie, te intiem zijn);
Emotionele problemen (up's en downs);
Mishandeling (fysisch, psychisch, seksueel);
Psychosomatische klachten (pijnen in het algemeen, tics, obsessies);
Perversies;
Levensfaseprobleem (puberteit, midlifecrisis, menopause, andropause, levenscrisissen);
Identiteitscrisis - seksueel - (homo/hetero/bi/tanseksueel/aseksueel/andere?);
Conflict met zichzelf (in de knoop zitten);
Zelfvertrouwen problematiek (probleem om beslissingen/keuzes te maken, zelfbeeld);
Slachtoffer gevoel;
Postoperatoire aanpassingen (psychologische begeleiding);
Kanker verwerking (leren omgaan met kanker, nieuwe aanpassingen aan een nieuwe realiteit en de dreiging en veranderingen die kanker vaak achterlaat - , o.a. patiënt wordt vaak geconfronteerd met beperkingen, vermoeidheid, vragen, angst en onzekerheid. Ook behandeling van de partner of familieleden van de patiënt(e) i.v.m. de ziekte en gevolgen daarvan);
Incest verwerking;
Seksuele problemen (libido verlies, vaginisme, dyspareunie, pijn tijdens penetratie, impotentie, erectie probleem, vroegtijdigezaadlozing,
Viagra of niet?, post-partum depressie, zwangerschap x seks, IVF psychologische begeleiding + opvolging, kinderwens, adoptiewens, ongewenste
zwangerschap, Psychologische begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling, seksuele identiteit, homoseksualitiet, biseksualiteit, hermafrodisme,
transeksualiteit,enz.).


Doelgroep

Adolescenten (vanaf 16 jaar);  
Volwassenen (eventueel - als nodig - betrokkene kinderen, vrienden, enz., met toestemming van de patiënt);  
Ouderen;  
Partners (hetero, homo, bi);  
Gezinnen;  
Studenten en hulpverleners.


Taal

Nederlands, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Frans (kennis).


Consultaties

Op afspraak (telefonisch of via e-mail)  

KRISTOF VANNESTE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MECHELEN

Door wie?

Kristof woont samen met partner in Mechelen en werkt in de bijzondere jeugdzorg.

Naast psychotherapie heeft hij een ruime interesse in de Oosterse filosofieën en gevechtskunsten. Zo schreef hij zijn eindwerk over "Gestalttherapie en aikido"

Professioneel:

Werkervaring:


Voor wie?

Inamo wil zich specifiek richten op adolescenten en jongvolwassenen (16-35 jaar). Kenmerkend voor beide groepen is dat ze hun plaats nog moeten zoeken en veroveren in de maatschappij. Dit loopt echter niet altijd van een leien dakje.

 Mogelijke aanmeldingsklachten:

 • Emotionele klachten
  depressie, verdriet, lusteloosheid, angsten of spanningen, stress, levensmoeheid, het gevoel vast te lopen in het leven…
 • Verwerkingsmoeilijkheden
  rouw, trauma, ziekte, scheiding, schuld, ingrijpende situaties…
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak:
  hyperventilatie, hoofdpijn…
 • Identiteitsvragen
  zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfafbakening, culturele identiteit, geaardheid…
 • Contact- en relatieproblemen
  agressie, verlegenheid, onzekerheid, eenzaamheid, moeite om belangrijke relaties te onderhouden
 • Existentiële vragen en zingevingsproblemen
 • Aanpassingsproblemen
  adolescentie, loskomen van thuis, ouder worden, midlife, nieuwe levensfase…
 • Opvoedingsproblemen

U kan bij mij terecht voor:

 • Individuele therapie — adolescenten (vanaf 16 jaar) en volwassenen
 • Gezinstherapie
 • Groepstherapie
 • Psycho-educatie

Praktisch

Hoe verloopt een therapie?

Via telefoon of email maken we een eerste afspraak.

In dit eerste intakegesprek maken we kennis en bekijken we jouw probleem of de hulpvraag waarmee je aanklopt. Welke verwachtingen heb je? Wat hoop je te bereiken via deze therapie?

Deze kennismaking dient ook om te kijken of we de tocht samen zien zitten. Zo nodig bespreken we een doorverwijzing.

In de volgende gesprekken gaan we aan de slag met jouw probleem of hulpvraag. Meer uitleg over de manier van werken vind je op de website. De duur van een psychotherapie is op voorhand moeilijk te bepalen. Veel hangt ook af van de aard van je problemen en wat je verwachtingen en doelstellingen zijn.

Een sessie kost 50 euro / 40 euro (soc.tar) en duurt 60 minuten. Afhankelijk van leeftijd en ziekenfonds is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Hiervoor doe je best navraag bij je ziekenfonds.


Contactgegevens

Kristof Vanneste
Psychotherapiepraktijk INAMO
Blaasbalgstraat 42 — 2800 Mechelen

Gsm: 0484/ 93 08 78
Email: kristof@inamo.be
Website : www.inamo.be

MICHAEL BLOEMEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ASSE EN AALST

Contactgegevens

Bloemen Michaël
 
Espazo
Dorpsstraat 32
1731 Asse (Relegem)
www.espazo.be
 
Psynetworks
Afspanningsstraat 35
9300 Aalst
www.psynetworks.com
 
GSM: 0472/44.30.73
E-Mail: michael@espazo.be


Werkdomein

 • Individuele therapie
 • Relatietherapie
 • Gezinstherapie
 • Talentencoaching
 • Vorming/groepstrainingen voor kinderen en volwassenen, bv. kindertraining 'Blij met mij' (www.espazo.be/blij-met-mij), The Artist's Way (www.espazo.be/artistsway), ...
 • Functioneel onderzoek bij kinderen en jongeren (intelligentie, concentratie, ...)

Thema’s

 • Stress en burn-out
 • Relationele moeilijkheden (conflicten, communicatieproblemen, sleur, ...)
 • Emotionele moeilijkheden (angsten, kwaadheid, verdriet, lusteloosheid, ...)
 • Gezinsproblemen (terugkerende ruzies, ...)
 • Studiemoeilijkheden (faalangst, dyslexie, leren leren, ...)
 • Levensvragen
 • Talenten
 • Creativiteit

Doelgroep

 • Kinderen en jongeren
 • Volwassenen
 • Koppels

Meer info

www.espazo.be
www.psynetworks.com

LIESBETH SAERENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Contactgegevens

Walk & Talk Wandelcoaching en -therapie

www.walktalk.be
Regio Leuven

gsm: 0471 46 15 23
e-mail: liesbeth@walktalk.be
Facebook: https://www.facebook.com/walktalkwandelcoaching


Werkdomein

Individuele wandelcoaching en -therapie
Erkend supervisor klinische psychologie en wandelcoaching/wandeltherapie
Themawandelingen, themadagen, workshops voor particulieren en binnen bedrijven :
zie http://www.walktalk.be/wandelmogelijkheden/


Werkwijze

Ben je door alle verplichtingen en verwachtingen jezelf kwijt geraakt? Je weet niet meer wie je bent, wat je nu eigenlijk wil in het leven en hoe je dat kunt bereiken? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek.
We gaan samen op weg. Op zoek naar jouw innerlijke kompas en welke richting dat uitwijst. Hoe je stappen in die richting kan zetten, over obstakels op de weg heen.
We doen dat heel letterlijk: door samen te gaan wandelen. Op die manier komt er meer rust en ruimte in je hoofd, krijg je terug een beter overzicht en word je geïnspireerd door wat we onderweg tegenkomen. Er komt dus ook in je leven vanalles in beweging.


Thema’s

Stressgerelateerde problemen en burn-out
Emotionele problemen (gevoelens van somberheid, futloosheid, angst, minderwaardigheid, eenzaamheid, onzekerheid, ...)
Persoonlijke ontwikkeling
Levens- en zingevingsvragen


Doelgroep

Jongvolwassenen - volwassenen - ouderen

Bedrijven


Opleiding

Klinische psychologie (KUL, 2002) – erkenningsnummer 772106193, lid van BFP en VVKP
Postgraduaat in de relatie-, familie- en systeempsychotherapie (KUL, 2009) – lid van BVRGS
Acceptance and Commitment Therapy (Allegre, 2013)
Wandelcoaching en outdoor therapie (Atma-Instituut, 2013 en Het Coach Bureau, 2016)
Relaxatietherapie (Centrum Open Mind, 2013)
Opleiding tot mindfulnesstrainer (Instituut voor Aandacht en Mindfulness, 2016)
Hartcoherentie (Fulfil, 2020)


Praktisch

Enkel op afspraak. Contact via gsm of via e-mail. Laat steeds je contactgegevens na op de voicemail zodat ik kan terugbellen.

Verwittig minstens 24 uur op voorhand als je verhinderd bent. Zonder verwittiging en geldige reden wordt de sessie aangerekend.

TINE WASTIELS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE DIEPENBEEK

Voorstelling psychologiepraktijk EAS

Psychologiepraktijk EAS is een duopraktijk voor kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen. De praktijk heeft twee vestigingen, met name in Diepenbeek en in Maasmechelen.

EAS komt van de godin Eastre. Deze godin staat symbool voor lente, groei en wedergeboorte. Een therapeutisch proces is immers steeds een groeiproces van vallen en opstaan, waarbij we samen met de cliënt op zoek willen gaan naar betekenis en verandering. We nemen daarbij niet de positie in van probleemoplosser. We willen samen met de cliënt op weg gaan en hem de mogelijkheid geven om zelf zijn richting te zoeken in het leven. Dit is een onvoorspelbaar maar boeiend traject, waarbij we kunnen botsen op onzekerheden en kwetsbaarheden, maar vooral ook oog willen hebben voor krachten en competenties van cliënten.

We werken daarbij vanuit een systeemtherapeutische en holistische visie, waarbij we mensen trachten te begrijpen door te kijken naar hun brede context (relaties met anderen, verleden, visies, ervaringen, …).

Daarnaast hechten we er ook belang aan om goed samen te werken met betrokken diensten en onze doorverwijzers ( zoals psychiaters, artsen, diagnostische en begeleidingscentra, scholen en CLB’s,…). Zo kunnen we het hulpverleningsaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de noden en behoeften van de cliënt.

Binnen EAS creëren we ruimte voor intervisie en supervisie (in samenwerking met een psychiater) en investeren we in degelijke opleidingen en bijscholingen. Op deze manier staan we garant voor een professioneel en evidence-based hulpverleningsaanbod.

EAS organiseert ook een aanbod van lezingen en vormingen op maat voor scholen, bedrijven en instellingen (o.a. over emotionele problemen bij kinderen, aanvaarding en verwerking van handicap, omgaan met stress, stemmingsstoornissen, …).


Voorstelling Tine Wastiels

Tine Wastiels is samen met Saartje Kortleven werkzaam bij psychologiepraktijk EAS als zelfstandig klinisch psychologe.

Zij biedt therapie aan voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen vanuit een systeemtherapeutisch perspectief.

Regelmatig aanbod van assertiviteitstrainingen en sociale vaardigheidstrainingen, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen (in samenwerking met collega Saartje Kortleven).
Aanbod van lezingen en vormingen op maat voor scholen, bedrijven en instellingen (o.a. over emotionele problemen bij kinderen, aanvaarding en verwerking van handicap,…).
Lid Belgische Federatie van Psychologen en Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen. Erkend psychologe door de psychologencommissie (erkenningsnummer 832109313).
Terugbetaling door ziekenfondsen: Euromut, Partena (minderjarigen), Liberale Mutualiteiten (tot 22 jaar) en Vlaams Neutraal Ziekenfonds (6 tot 16 jaar).

Opleidingen

• Master in de klinische psychologie - Katholieke Universiteit Leuven (2006)
• Bachelor Buitengewoon Onderwijs - KHLIM (2009)
• Jaaropleiding: "Werken met kinderen en jongeren vanuit een gezinsdynamisch perspectief" - vzw Rapunzel (2011)
• Postgraduaat in de Relatie-, Familie- en Systeempsychotherapie - Katholieke Universiteit Leuven (2011-2015)

Vorming/Bijscholing

• Het opzetten van een faalangsttraining (VonkenVisie)
• Gestalttherapiegroep (IVC)
• Training ontwikkelingsgericht coachen (PraxisNetwerk)
• Training oplossingsgericht coachen (ILFARO bvba)
• Training sociale wetgeving (Jobcentrum West-Vlaanderen)
• Volgt op regelmatige basis studiedagen over gedrags- en emotionele stoornissen, ontwikkelingsproblematieken (autisme, ADHD,…), handicaps, leerstoornissen,…

Relevante ervaring

Tine werkt sinds 2007 als klinisch psychologe binnen een school voor Buitengewoon Onderwijs. Zij ondersteunt het BuSO op orthopedagogisch en didactisch vlak en is de coördinator van het geïntegreerd onderwijs.

Daarnaast werkt zij in psychologiepraktijk EAS als klinisch psychologe. EAS is een duopraktijk die therapie en begeleiding aanbiedt voor kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en koppels. Naast individuele en gezinstherapie, is er bij EAS ook een groepsgericht aanbod.

Hiervoor werkte zij als loopbaancoach binnen een Dienst voor Gespecialiseerde Oriëntering en als behandelcoördinator binnen een observatie- en behandelingscentrum voor jongeren met een gedrags- of emotionele stoornis. Tijdens haar opleiding deed zij haar stage in het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk op de crisisafdeling voor adolescenten.
Verder werkte zij tweeëneenhalf jaar in groepspraktijk de Kiezel als therapeute en klinisch psychologe. Zij deed hier consultaties met kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen vanuit een systeemtheoretische visie.

Tine heeft ervaring met diagnostisch onderzoek, individuele en gezinsbegeleidingen, personal coaching, groepstherapieën en sociale vaardigheidstrainingen.


Wanneer is therapie aangewezen?

Binnen psychologiepraktijk EAS werken we met zowel kinderen, jongeren als volwassenen. De volgende hulpvragen kunnen aan bod komen:

Kinderen en jongeren:

- Emotionele problemen: depressie, angsten, laag zelfbeeld, hechtingsproblemen, emotionele blokkades, weinig zelfvertrouwen, trauma’s, rouwverwerking, ziekte of handicap, seksueel misbruik, identiteitsproblemen, zingeving…
- Opvoedingsmoeilijkheden: moeilijk gedrag, eet- of slaapproblemen, moeilijke relatie broers/zussen, aanpassingsproblemen bij adoptie, echtscheiding of nieuw samengestelde gezinnen, schoolweigeren,…
- Gedragsproblemen: woedeaanvallen, agressie, liegen, stelen, automutilatie, druggebruik,…
- Sociaal-relationele problemen: contactproblemen, assertiviteit, aanleren van sociale vaardigheden, pestproblemen,…
- Lichamelijke klachten zonder duidelijke reden: buikpijn, hoofdpijn,…
- Specifieke ontwikkelingsstoornissen zoals vertraagde ontwikkeling, autisme, ADHD,…
- Nazorg na kinderpsychiatrische opname

Volwassenen:

- Emotionele problemen: depressie, lusteloosheid, angsten, laag zelfbeeld, emotionele blokkades, weinig zelfvertrouwen, trauma’s, rouwverwerking, ziekte of handicap, seksueel misbruik, identiteitsproblemen, zingeving,…
- Gedragsproblemen: verslavingen, slaap- of eetproblemen, automutilatie,…
- Relatieproblemen
- Problemen binnen je loopbaan: stress, burn out, spanningsklachten, pesten op het werk,…
- Nazorg na psychiatrische opname


Therapeutisch aanbod

* Individuele psychotherapie:
- Kinderen en jongeren
- Volwassenen

* Relatietherapie

* Gezinstherapie

* Psychodiagnostisch onderzoek:
- Cognitief functioneren (IQ, aandacht, geheugen, planning,…)
- Persoonlijkheidsonderzoek
- Belevingsonderzoek

* Groepsaanbod:
- Assertiviteitstraining
- Sociale vaardigheidstraining
- Groepstherapie

Binnen psychologiepraktijk EAS werken we vanuit een systeemtherapeutisch perspectief. Dit wil zeggen dat we klachten of problemen niet enkel vanuit het perspectief van de individuele cliënt bekijken, maar ook aandacht hebben voor de context, zoals het gezin en de bredere familie.

Tarieven
- individu: 50 euro
- koppel: 55 euro
- gezin: 60 euro
- co-therapie: 60 euro

Een sessie duurt 60 min.


Assertiviteitstraining jongeren
Eas organiseert opnieuw een assertiviteitstraining voor jongeren (13-18 jaar).

Voor wie?
Herken je één van de volgende situaties?

• Ik vind het moeilijk om contact te leggen of vrienden te maken
• Ik durf niet te zeggen wat ik denk omdat ik schrik heb voor de reactie van de ander
• Ik laat wel eens van mij profiteren
• Ik weet niet goed hoe ik voor mezelf moet opkomen.
• Contacten met vrienden, klasgenoten, ... lopen stroef
• Ik word wel eens gepest
• Ik voel me vaak bang en onzeker
• In groepen of groter gezelschap hou ik me vooral op de achtergrond
• Ik voel me gespannen in sociale contacten

Herken je jezelf in deze uitspraken? Wil je op een positieve en assertieve manier kunnen omgaan met anderen? Dan is deze training misschien wel iets voor jou!

Aanbod
Tijdens deze assertiviteitstraining leren we je hoe je assertiever en weerbaarder in het leven kan staan. Dit is immers niet iets wat aangeboren is. Opkomen voor jezelf kan je leren. Daarnaast helpen we je om zicht te krijgen op je sterke kanten en een positiever beeld te ontwikkelen over jezelf. Zelfvertrouwen dient immers als basis voor assertief gedrag.

De training gaat verder dan het aanleren van technieken en vaardigheden. Het is een ervaringsgericht proces, waarbij we leren kijken naar onszelf in relatie met anderen, aan de hand van spel, doe-activiteiten, muziek, creatieve technieken, ...

Je wordt ook uitgenodigd voor een ‘stretch-dag’ om te experimenteren met je eigen persoonlijke uitdagingen in de natuur. We bieden je dan buitenactiviteiten aan die je letterlijk ‘mee-maakt’ en die je de kans geven om anders te doen dan wat je gewend bent, dan wat comfortabel voelt. Hierbij word je geholpen en ondersteund door je groepsgenoten.

Verschillende thema's komen aan bod:
• Verbale en non-verbale communicatie (lichaamstaal)
• Een positief zelfbeeld ontwikkelen
• Herkennen en uiten van gevoelens
• Opkomen voor je mening
• Iets durven vragen aan een ander
• Durven weigeren, nee zeggen
• Reageren op pesten
• Leren contacten leggen
• Omgaan met en reageren op kritiek
• Ontvangen en geven van complimenten
• Omgaan met ruzie, agressie
• Je ontspannen voelen in sociale situaties
• Relaxatietechnieken

De training is een groepsgebeuren. De groep dient als steun maar biedt ook veel gelegenheid om te oefenen. Het groepsproces is van essentieel belang. We vertrekken zoveel mogelijk van het hier en nu en werken met voorbeelden en situaties uit het dagelijkse leven van jongeren. Dit om je meer inzicht te geven in je onzekerheid en angsten, maar ook zodat je kan leren om steviger in je schoenen te staan en op te komen voor jezelf!
Vanuit de veilige groep maken we de beweging naar de wereld daarbuiten. De klemtoon ligt op het oefenen en leren toepassen in je eigen dagelijkse leven.

Wanneer?
De training bestaat uit zes opeenvolgende sessies op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12u30.

Inschrijven
Inschrijven kan telefonisch of via mail. Na je inschrijving word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch:
• Saartje Kortleven (0486/495929)
• Tine Wastiels (0497/128613)

Email: info@psychologiepraktijk-eas.be

Kostprijs: 200 € voor de volledige training
(kennismakingsgesprek, drank en syllabus inbegrepen)

Adres: De training gaat door in de Eas-vestiging van Maasmechelen: Sint-Jorisstraat 40, 3630 Maasmechelen.


Hoe zet ik de eerste stap?

Maak gerust eens een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Psychologiepraktijk EAS
Tine Wastiels
Reitje 9
3590 Diepenbeek  

tine.wastiels@psychologiepraktijk-eas.be
GSM: 0497/128613  

www.psychologiepraktijk-eas.be