Category Archives: EMDR therapie

MIA SCHEERS

PSYCHOLOOG TE LONDERZEEL

Contactgegevens 

Mia Scheers
Topmolen 82
1840 Londerzeel

GSM: 0477783461
E-Mail: miascheers@telenet.be
Website: www.psycholoog.be/mia-scheers


Aanbod / Aanpak

Psychologische consultatie
Psychotherapie/ EFT/ACT
EMDR/Psychotraumatologie
Relaxatietherapie
Tabakologie
Mijn aanpak is eclectisch: een combinatie van oplossingsgerichte, gedrags, cognitieve en psychodynamische invalshoeken – dit aangepast aan de hulpvraag, mogelijkheden en behoeften van de cliënt/patiënt


Thema's

Je kan bij mij terecht voor de volgende problemen:

• Depressieve of angstige stemming,
• Rouw/ traumaverwerkingsproblemen, posttraumatische stress
• Burn-out, stress en werk gerelateerde emotionele problemen, faalangst,
• Jezelf kwijt zijn, in de knoop liggen met jezelf en/of anderen, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsvragen, existentiële vragen,
• Problematisch controlegedrag, vermijdingsgedrag,
• Relationele problemen, moeilijk jezelf kunnen zijn bij anderen, eenzaamheid, afhankelijkheidsproblemen, levensfaseproblemen,
• Omgaan met (onduidelijke) lichamelijke klachten, …


Doelgroep

Jong volwassenen (vanaf 16jr), volwassenen en ouderen
Individueel of als koppel


Een afspraak maken

De gesprekken kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans en Engels verlopen
Men kan een eerste afspraak maken via de telefoon 0477/783461 of per mail miascheers@telenet.be
Video- en telefonische therapie mogelijk

De verdere gesprekken worden samen gepland op momenten dat het best schikt (overdag of ’s avonds)


Opleiding en permanente vorming, Lidmaatschap

• Master in de klinische psychologie, optie volwassenen (KUL)
• Psychoanalytisch psychotherapeut/ Seksuologie (Belgisch opleidingscentrum in psychotherapeutische wetenschappen)
• EMDR/EFT (Bivt)
• Relaxatietherapeut (Open Mind)
• ACT therapeut (ACT academie)
• Tabakoloog
• Permanente vorming rond diverse onderwerpen: depressie, traumaverwerking, motivationele gesprekstechnieken, mindfulness, omgaan met collega’s tijdens coronacrisis…

• Erkend door de Psychologencommissie (nr. 632108412)
• Belgische Federatie van de Psychologen (BFP)
• Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (VVKP)
• Bestuurslid Psychologenkring Vlaams Brabant Noord

ANNICK DE CEULAER

PSYCHOLOOG TE BOUTERSEM EN BIERBEEK

Contactgegevens

De Ceulaer Annick
ID-entiteit, Brugstraat 9, 3370 Boutersem
Adelante, Lovenjoelsestraat 8a, 3360 Bierbeek

GSM: 0485/54.39.58
E-mail: Annick.Deceulaer@psycholoog.be


Werkdomein

Systeemtherapie,
EMDR-practioner i.o.
Cognitieve gedragstherapeutische technieken


Thema's

Stress, burn out, ingrijpende gebeurtenissen, emotieregulatie


Doelgroep

Volwassenen

TRAUMACENTRUM LEONCE ROELS

GROEPSPRAKTIJK TE ZOTTEGEM


Kijk op therapie
Trauma
Wat is EMDR?
Doelgroep
Werkwijze
Afspraak

Traumacentrum Léonce Roels
Léonce Roelsstraat 7
9620 Zottegem
info@centrumpsychotrauma.be
M 0468 41 65 47

Kijk op therapie

Na bijna 30 jaar in het werkveld zijn er een paar zekerheden die de basis vormen van mijn werk.
Hoe simpel het ook mag lijken: elke mens is uniek en heeft zijn eigen unieke ervaringen gehad die hem gemaakt hebben tot wie hij/zij is. Als iemand hulp nodig heeft omdat het even niet gaat, dan is het eerste dat ik moet doen een idee krijgen van de unieke gebeurtenissen/ervaringen die deze persoon hebben gevormd en soms een beetje vervormd. Wat ik wil doen is zorgen dat mensen terug bij zichzelf kunnen komen, terug weten wie ze zijn, wie ze waren in hun kern, wat ze ook hebben meegemaakt dat hen vervormd heeft in hun gedrag, hun denken of hun voelen.
Therapie is een kwestie van vertrouwen kunnen geven, zich kwetsbaar kunnen opstellen, wat helemaal niet gemakkelijk is, zeker niet voor mensen die psychisch gekwetst zijn geweest in hun gevoelens of in hun zelfwaarde of die lichamelijk beschadigd zijn geweest door niet respectvol, grensoverschrijdend gedrag.
Mensen moeten weten dat er altijd hoop is en dat er hulpverleners zijn die weten wat ze doen gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek dat de psychologie in de laatste 30 jaar sterk heeft laten evolueren van een gespreks-gerichte aanpak naar een doe-gerichte aanpak.
Traumagerichte therapie kan mensen snel laten voelen dat verandering mogelijk is.
Met het project ’Traumacentrum Léonce Roels’ heb ik een groep van ervaren collega’s rond mij geschaard die allemaal doordrongen zijn van het blijvend effect van onverwerkte traumatische ervaringen en die weten hoe ze kunnen helpen bij de verwerking ervan.

Ludwig Cornil


Trauma

Negatieve levenservaringen als basis van pathologie

Mensen die naar een psycholoog of psychotherapeut gaan, doen dat omdat ze een probleem
ervaren. Ze komen op raadpleging omdat ze het moeilijk hebben met een bepaald aanhoudend
negatief gevoel, of een gedrag van zichzelf of van iemand anders of omdat ze vastzitten in hun
denken.
Wanneer de psycholoog aan de patiënt vraagt: ’wat wil je met de therapie bereiken?’
is het antwoord steevast een verandering in het probleem of -in psychologische termen- het
symptoom.
Dat is een terechte wens, maar tegelijk ook een valkuil, want vele mensen beseffen niet dat een
symptoom betekent dat het een symptoom is van iets anders en dat aan dat ‘iets anders’ moet
worden gewerkt om het symptoom te kunnen veranderen.
Als we bij de dokter gaan kunnen we gemakkelijk erkennen dat het niet volstaat om een zalfje
te smeren op de vinger die ontstoken is omdat daar een splinter in steekt. Een zalfje of het
klevertje zal niet volstaan, het zal misschien wel de wonde wegsteken maar wat eigenlijk moet
gebeuren is dat de splinter verwijderd wordt.
Hetzelfde geldt voor psychische symptomen. Die kunnen vergeleken worden met de roodheid
en de pijn van de wonde. Natuurlijk willen we dat het symptoom verdwijnt, maar dat kunnen we
enkel door aan de onderliggend oorzaken te werken.
We zouden kunnen zeggen dat een probleem (ontsteking) zich toont via een symptoom of
symptomen (roodheid, pijn), maar gevoed wordt door een onderliggende oorzaak (splinter).

De therapeuten binnen ons centrum beschikken over de know how en de ervaring om samen met de patiënt de oorzaak van het probleem en de symptomen
in kaart te brengen en vervolgens deze onderliggende traumatische en negatieve levenservaringen te helpen verwerken.
Heel lang heeft men in de psychologie enkel gepraat en ’gezalfd’, maar de vooruitgang staat niet stil en ook op ons werkdomein heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat psychotherapeutische methodes zoals EMDR (zie verder) op een effectieve en efficiënte wijze traumatische ervaringen helpen verwerken.
Wat mensen moeten doen om gelukkig te zijn en opnieuw zichzelf te kunnen worden is zich bevrijden van de last van het verleden, dat nog altijd aan de touwtjes trekt.
In traumatherapie gaan we de traumatische ervaringen stuk voor stuk verwerken tot wanneer de patiënt in staat is zijn of haar eigen leven te bepalen en richting te geven.
En we volgen daarbij het ritme van de patiënt.


Wat is EMDR?

EMDR of Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een vorm van therapie die onverwerkte herinneringen helpt verwerken. Vaak liggen pijnlijke ervaringen aan de basis van problemen in ons leven. Duidelijke voorbeelden zijn traumatische ervaringen zoals sexueel misbruik, lichamelijk geweld of ernstige emotionele verwaarlozing die kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld, problemen met het vertrouwen van de ander of een overmatige neiging om
alles in het leven proberen te controleren.
Ook ervaringen waar niet zozeer de intensiteit alswel de chroniciteit of de herhaling van het gebeuren kenmerkend waren, kunnen sporen hebben nagelaten bij de persoon. Een voorbeeld daarvan is het kind dat gedurende jaren geplaagd/gepest wordt omwille van de kleur van zijn haar of de dikke brilglazen en eveneens een negatief zelfbeeld heeft ontwikkeld.
Soms is het verband tussen de pijnlijke ervaringen en het actuele probleem duidelijk, zoals schrik om met de auto te rijden na een auto-ongeluk, maar vaak is die link veel minder duidelijk.
De eerste fase van de EMDR-therapie zal er dan ook uit bestaan om na te gaan of het huidig probleem sowieso gelinkt kan worden aan pijnlijke, onverwerkte herinneringen.
EMDR is een psychotherapeutische benadering die bestaat uit drie elementen:

1. Een werkingsmechanisme
Hoewel het na 25 jaar wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk vast staat dat EMDR werkt,
weet niemand precies waarom. Er zijn een aantal ideeën over de werkingsmechanismen, die
meestal gebaseerd zijn op neurobiologische gegevens, maar er is nog geen sluitende uitleg voor
de positieve resultaten

2. Een theoretisch model
Francine Shapiro heeft een heel mooie theorie uitgewerkt, die gebaseerd is op het principe dat
iedereen van ons beschikt over een aangeboren informatieverwerkingssysteem.
We maken veel dingen mee in ons leven die we normaalgezien spontaan verwerken. Ook al was
het lastig in het begin, na een tijdje kunnen we denken aan wat gebeurd is zonder dat we er ons
emotioneel of lichamelijk slecht bij voelen. Na een traumatische gebeurtenis kunnen we in shock
zijn, maar ons verwerkingsmechanisme zal ons helpen om die informatie een plaats te geven.
Dit proces kan tijd vragen. Denk bijvoorbeeld aan een overlijden. Het is pas wanneer ons verwerkingsmechanisme niet in staat is de informatie te verwerken -omwille van de intensiteit of de
chroniciteit van de ervaring- dat we gaan spreken over onverwerkte herinneringen. Aangezien
de persoon de informatie op het moment zelf niet kan verwerken, wordt die informatie opzij
geschoven (in het vriesvak gezet) en in zijn oorspronkelijk vorm opgeslagen.
Zolang die informatie niet is verwerkt blijft de persoon kwetsbaar en zal de herinnering kunnen
worden geactiveerd door allerlei prikkels uit de omgeving. Een onschuldige opmerking over het
uiterlijk van de partner, krijgt een andere dimensie wanneer het gaat om iemand die als kind
omwille van het uiterlijk gepest is geweest. Een aanraking door een geliefde voelt helemaal
anders aan wanneer misbruikervaringen door die aanrakingen worden geactiveerd.
EMDR bestaat eruit deze onverwerkte informatie op te sporen om die vervolgens te helpen
verwerken door het aangeboren informatieverwerkingssysteem te stimuleren.

3. Protocol en procedures
EMDR is een geprotocolleerde benadering, die enerzijds houvast biedt omwille van de structuur,
maar anderzijds voldoende vrijheid biedt om rekening te houden met elke individuele patiënt.
EMDR bestaat uit 8 fasen en wordt niet enkel toegepast op herinneringen uit het verleden, maar
ook op actuele problemen en zelfs geanticipeerde problemen in de toekomst.
De meeste mensen denken bij EMDR enkel aan de oogbewegingen, waarbij de ogen van de
patiënt in cadans de links-rechts bewegingen van de hand van de therapeut volgen.
Ook afwisselend links-rechts tikken of bilaterale klikjes in een koptelefoontje worden gebruikt,
terwijl de patient denkt aan de pijnlijke herinnering. De bilaterlale stimulatie echter is slechts
één component van het protocol, maar wel meest in het oog springende.
De EMDR-therapeut doet echter veel meer en volgt daarbij de 8 fasen.
Fase 1: bij het beluisteren van de patiënt zoeken naar het verband tussen de klacht en
onverwerkte herinneringen
Fase 2: de cliënt goed voorbereiden op het werk en hem/haar stabiliseren indien nodig
Fase 3: de onverwerkte informatie op een goede manier activeren (het vriesvak openen)
Fase 4: het aangeboren informatieverwerkingssysteem de informatie laten verwerken tijdens de
bilaterale stimulatie en de patiënt daarbij op de juiste manier begeleiden.
Fase 5: de positieve gedachten waar de patiënt spontaan toe komt helpen versterken
Fase 6: controleren van de lichamelijke reactie bij het denken aan de herinnering
Fase 7: op een goede manier de sessie afsluiten
Fase 8: in de daaropvolgende sessie het effect op de patiënt opvolgen en verder gaan met de
verwerking indien nodig
EMDR is een gespecialiseerde behandeling die enkel door goed opgeleide therapeuten mag
worden toegepast. Zoas elke methode is ook EMDR pas veilig en efficiënt in de handen van een
bekwame EMDR-therapeut.


Doelgroep

Het Traumacentrum Léonce Roels wil het referentiecentrum zijn voor de behandeling van psychotrauma in de streek. Onze therapeuten zijn allemaal speciaal opgeleid om met trauma in al zijn verschillende vormen te werken.
In het Traumacentrum Léonce Roels kunnen volwassen patiënten, adolescenten en kinderen terecht voor zowel individuele therapie, relatietherapie of gezinstherapie met een focus op het verwerken van traumatische en negatieve levenservaringen. Mogelijke problemen die kunnen gebaseerd zijn op onverwerkte traumatische ervaringen en dus reden voor aanmelding:

Oorzaak
Eénmalig Trauma Symptomen
Plots en onverwacht
• Ongeval op de weg
• Meemaken van agressie als slachtoffer
of als getuige
• Meemaken van brand
• Zelfmoord van familielid of kennis
• Overval
• Natuurramp
• Werkongeval
• Verkrachting
• Grensoverschrijdend gedrag
  Aanmeldingsprobleem
Symptomen
• Acute Stressstoornis
• Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
• Depressieve reactie
• Paniekaanvallen
• Slaapstoornissen
Oorzaak
Onverwerkte levensgebeurtenissen
Het normale verwerkingsproces stagneert.
• Geblokkeerde rouw
• Relationele breuken
• Verwerken van ziekte
• Verlies van lichaamsfuncties
  Aanmeldingsprobleem
Symptomen
• Depressieve reactie
• Verlies van levenslust
• Sociale isolatie
• Frustratie/Agressie
• Laag gevoel van eigenwaarde
• Suïcidaliteit
Meervoudig Trauma op volwassen leeftijd
De ervaringen worden traumatisch door het herhaald beleven van machteloosheid.
• Herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag
• Relationele breuken
• Verwerken van ziekte
• Verlies van lichaamsfuncties
• Pesten op het werk
  Symptomen
• Burn-out
• Depressie
• Veralgemeende angst
• Relationele problemen
• Eigenwaarde problemen
• Eetstoornissen
• Suïcidaliteit
Oorzaak
Meervoudig Trauma op kinderleeftijd
De traumatische ervaringen hebben het kind geraakt in zijn ontwikkeling.
• Seksueel misbruik intrafamiliaal
• Seksueel misbruik buiten het gezin
• Fysiek geweld door een ouder
• Emotionele verwaarlozing
• Leven met een psychisch zieke ouder
• Leven met een verslaafde ouder
• Leven met een gedragsmoeilijke broer
of zus
• Ongewenst zijn als kind
• Slepend ziekteproces van een familielid
meemaken
• Zelfmoord van ouder/broer/zus
• Gepest worden/uitgesloten worden
  Aanmeldingsprobleem
Symptomen
• Complexe PTSS
• OCD
• Burn-out
• Depressie
• Veralgemeende angst
• Relationele problemen
• Eigenwaarde problemen
• Eetstoornissen
• Verslavingen
• Suïcidaliteit

Opgelet: In het kader van het ambulante traumacentrum werken we niet
met volgende problematieken, waarvoor meer geëigende contexten voorhanden zijn:
psychose, ernstige verslavingsproblematiek, sommige persoonlijkheidsproblematieken.


Werkwijze

Aanmelding
De eerste aanmelding kan telefonisch gebeuren op het centraal nummer of via het contactformulier op de website. Wij proberen u dan zo snel mogelijk een afspraak te geven bij één van
onze medewerkers. U kan zelf kiezen bij wie u een afspraak wenst te maken.

Eerste gesprek
Tijdens het eerste gesprek wordt nagegaan wat uw hulpvraag precies is en of de therapeut
hieraan tegemoet kan komen.
De therapeut zal in het eerste gesprek op basis van de informatie die u verstrekt proberen
een beeld te krijgen van een behandelplan en dat samen met u bespreken.
Mocht aan het einde van dit eerste contact blijken dat u verder wenst te werken met de
therapeut, kan een wekelijkse/tweewekelijkse, … afspraak worden vastgelegd.
Mocht de aard van uw hulpvraag of de context van deze ambulante setting niet beantwoorden
aan wat wij u kunnen bieden of wat u nodig heeft, zullen wij er alles aan doen om u gericht door
te verwijzen.

Therapeutische proces
Elke begeleiding is uniek omdat elke patiënt een uniek levensverhaal brengt. Dit betekent dat de
duur van de therapie sterk verschillend kan zijn. Met het Traumacentrum Léonce Roels streven
wij ernaar zo kort mogelijk en zo grondig mogelijk te werken.
Het ganse verloop van de begeleiding gebeurt met uw akkoord en u heeft op elk moment het
recht om uitleg te vragen of aan te geven als u iets niet wenst.


Afspraak

U kan een afspraak maken via het nummer M 0468 41 65 47. Mocht uw oproep niet beantwoord worden, kan u inspreken op onze voicemail en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.
U kan ook een afspraak maken door het contactformulier op onze website ‘www.centrumpsychotrauma.be in te vullen en te verzenden.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Traumacentrum Léonce Roels
Léonce Roelsstraat 7
9620 Zottegem
info@centrumpsychotrauma.be
M 0468 41 65 47
Brochure

Nora Perdu

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Nora Perdu
Voskenslaan 36A
9000 Gent
Tel:
GSM: 0497128196
E-mail: nora.perdu@psycholoog.be


Werkdomein

Psychotherapie voor kinderen en jongeren
EMDR (io)


Thema's

Je kan bij mij terecht met vragen over
traumatische gebeurtenissen (pesten, mishandeling, verwaarlozing, rouw en verlieservaringen,,..), cultuursensitieve hulpverlening, angsten, concentratiemoeilijkheden, depressieve gevoelens,..


Doelgroep

Ik werk met kinderen en jongeren.
Daarnaast kunnen ook volwassenen met trauma-gerelateerde vragen bij mij terecht.
Ik heb ervaring in het werken met mensen met verschillende culturele achtergronden.


Werkwijze

In psychotherapie vertrek ik altijd zoveel mogelijk vanuit het geloof in veerkracht en competenties van de cliënt. Therapie is een proces waarin we samen zoeken naar wat er moeilijk loopt en naar de mogelijkheden wanneer je vastloopt. Therapie kan je methoden en technieken aanreiken en nieuwe inzichten en vaardigheden bijbrengen die je vervolgens zelf kan toepassen. We gaan samen op zoek naar waar jij je zelf goed bij voelt en wat bij jou past. In therapie werken we samen om je opnieuw op pad te helpen.
Daarnaast kan therapie je een veilige plek bieden waar je volledig jezelf kan zijn en waar je vrij bent om je gevoelens, gedachten en zorgen uit te drukken. Dat kan helpen om vanbinnen tot rust te komen.


Praktisch

Psycholoog Erkenningsnummer: 922118369

Neem gerust contact op indien u nog vragen heeft of indien u een afspraak wenst te maken: 0497128196 of via mail: Nora.perdu@psycholoog.be

De praktijk bevindt zich aan de achterzijde van het Sint-Pietersstation in Gent.

WIEBEKE SEYMORTIER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKSAARDE

Contactgegevens

Wiebeke Seymortier
Klinisch psycholoog – Psychotherapeut

Praktijkadres (vanaf 1 juli):
KLAVO bvba
Eksaarde-Dorp 96
9160 Eksaarde (Lokeren)

Tel: 0486/86.04.32.
Mail: wiebeke@klavo.be


Visie en werkwijze

Werken aan uw algemeen welzijn, en dat in een sfeer van optimisme, staat centraal!

U kunt bij mij terecht voor:
-gesprekstherapie
(oplossingsgerichte systeemtherapie)
-EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
-familieopstellingen
-sofrologie (relaxatie)

Deze methoden kunnen apart of gecombineerd toegepast worden. Dit is telkens afhankelijk van uw specifieke vraag, verwachtingen en doelstellingen.

Een eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin we de aanleiding tot contactname, uw doelstellingen en verwachtingen verkennen en verduidelijken.. Er wordt uitgelegd wat je verder kan verwachten van de begeleiding en de werkwijzen die eventueel kunnen worden toegepast in de volgende sessies.

In een tweede fase gaan we concreet aan het werk met de doelstellingen.

In een laatste en afsluitende fase wordt er teruggeblikt op het afgelegde proces en bekijken we samen wat je kan doen om er voor te zorgen dat de resultaten blijvend zijn.


Doelgroep

Volwassenen, koppels, families


Aanpak

Gesprekstherapie kan je helpen anders te voelen, te denken, te doen. De leidraad die gebruikt wordt is deze van de oplossingsgerichte systeemtherapie. Deze denkwijze laat ons toe op een zeer aangename, efficiënte wijze op zoek te gaan naar en toegang te krijgen tot jouw krachten, hulpbronnen en mogelijkheden in plaats van ons blind te staren op de moeilijkheden. Samen gaan we op zoek naar ofwel concrete oplossingen die bij jou passen ofwel naar andere mogelijkheden om comfortabeler met jouw moeilijkheden om te gaan. We richten ons vooruit, naar de toekomst, en we werken met de voor jou nuttige doelstellingen.

In deze vorm van therapie wordt ook rekening gehouden met jouw context en de relaties die je hebt met jouw omgeving. Indien nuttig bekijken we ook jouw familiegeschiedenis en waar nodig vullen we het systeemgericht denken aan met cognitieve technieken.

Mogelijke aanmeldingsredenen:
Verwerking van verlieservaringen, trauma, depressieve klachten, angsten, stressgerelateerde klachten, relationele moeilijkheden, psychosomatische klachten, steeds tegen dezelfde patronen aanlopen, identiteitsvragen, …

Wanneer het in therapie allemaal niet zo duidelijk is kan psychodiagnostiek je meer inzicht geven in jezelf. Dit biedt ook de nodige handvatten om de therapie op een juiste en efficiënte manier aan te pakken waardoor je vlugger resultaat zal ondervinden. Je moeilijkheden worden dan inzichtelijker waardoor we makkelijker je krachten en de bij jou passende oplossingen kunnen opsporen.

Afhankelijk van de aanmeldingsreden en de problematiek kan er tijdens de begeleiding ook gebruik gemaakt worden van andere invalshoeken en technieken zoals EMDR, familieopstellingen en/of sofrologie:

EMDR is een methode die bruikbaar is voor de verwerking van negatieve gebeurtenissen. EMDR kan toegepast worden indien de huidige klachten gelinkt zijn aan concrete gebeurtenissen uit het verleden. Het is een wetenschappelijk erkende methode die kan toegepast worden in het kader van o.a. trauma, angst, stress, laag zelfbeeld,… .

Familieopstellingen worden gebruikt om inzicht en verandering te krijgen in de processen en dynamiek die in relaties, gezinnen en families een rol spelen. Deze methodiek kan ingezet worden bij vragen die betrekking hebben op jouw herkomst of jouw familie- of gezinsbanden, bij andere hulpvragen met een relationeel karakter of indien er mogelijks iets relationeels aan de basis ligt van de klachten, wanneer het gaat over ziekte, psychosomatische klachten, incest, partnerproblemen, opvoedingsmoeilijkheden, …

Sofrologie bestaat uit een reeks relaxatie- en bewustzijnsoefeningen die gebaseerd zijn op Oosterse technieken.
Deze methode werd ontwikkeld door de neuropsychiater A. Caycedo. Tijdens de oefeningen ga je met je aandacht naar je lichaam, jouw gevoelens en gedachten. De oefeningen leiden tot lichamelijke en geestelijke ontspanning en hebben een positief effect op je gezondheid en algemeen welbevinden.
Jij leert jezelf tot ontspanning te brengen en bovendien zijn de oefeningen makkelijk toe te passen, ook tijdens alledaagse activiteiten. Sofrologie wordt vaak toegepast in ziekenhuizen om psychische en lichamelijke klachten aan te pakken maar kan ook worden gebruikt om bv. (sport)prestaties te verbeteren. Je zal de krachten en het verborgen potentieel in jezelf meer ontwikkelen en deze bewuster kunnen inzetten.


Relevante opleidingen (chronologisch)

 • Licentiaat in de klinische psychologie, optie relatie- en gezinstherapie (UG)
 • Algemene Initiële Lerarenopleiding (UG)
 • Sofrologie: basisiopleiding + vervolgopleiding (5 jaar, Iscasof)
 • Oplossingsgerichte cognitieve en systeempsychotherapie, management & coaching (psychotherapeutische opleiding, 4 jaar, Korzybski-Instituut)
 • EMDR practitioner (2 jaar, Bipe)
 • Familieopstellingen (1 jaar, Leren over Leven)
 • Opleiding partnerrelatietherapie (1 jaar, School voor Relatietherapie)
 • Opleiding tot DISC gecertificeerd coach (2,5 dagen, DISC Factor NL, in opleiding)
 • Kortdurende opleidingen gevolgd in 2015:
  -EBTA congres 2015 ‘Don’t think, observe!’ (Wenen, sept ’15, 3 dagen)
  -‘EMDR & dissociation’ (Université de Lorraine, nov ‘15, 3 dagen )
 • Kortdurende opleidingen in 2016:
  -‘Het nieuwe familieopstellen’ met Bert Hellinger (Hellinger sciencia, Charleroi, maart ’16, 3 dagen)
  -EMDR Europe Conference 2016 (Den Haag, juni ’16, 3 dagen)
 • Kortdurende opleidingen in 2017:
  - Mindfullness voor ouders (Stresskliniek ZNA, juni ’17, 3 voormiddagen)

Relevante werkervaringen (chronologisch)

 • Stage (6 maanden) in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en Crisispsychologie (Defensie, Militair Hospitaal Koningin Astrid te Brussel)
 • Trainer bij het Centrum voor Nascholing van het Gemeenschapsonderwijs (2003-2007)
 • Freelance trainer bij Relatiestudio Gent (2007 – 2009)
 • Freelance trainer bij Upgrading vzw (2008-2012)
 • Zelfstandige privé-praktijk sinds januari 2006 te Lokeren
 • In de periode sept ’14 – aug’17 maakte ik als zelfstandig psychologe ook deel uit van de huisartsenpraktijk MediTeam Zele.
 • Zaakvoerder KLAVO bvba sinds dec ‘14

Lidmaatschappen

BfP, VVKP, VVDO, BVRGS, EMDR Belgium


Praktisch

Nederlandstalig & Engelstalig

Consultaties kunnen enkel op afspraak.

Afspraken kunnen enkel kosteloos geannuleerd kunnen worden tot 8u30 op de dag van afspraak, dit per telefoon of sms. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.
Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd werd zal er een verzuimvergoeding aangerekend worden gelijk aan het volledige bedrag van de ingeplande sessie.
Hou er rekening mee dat deze vergoeding niet gerecupereerd kan worden bij uw ziekenfonds, er heeft immers geen consult plaatsgevonden.


Aanbod

 • Individuele therapie voor volwassenen (45 minuten)
 • Partner- en familietherapie (75 minuten)
 • Individuele familieopstellingen (120 min)

WENDELINE LEMMENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SCHOTEN EN SCHILDE

Contactgegevens

Wendeline Lemmens

Beemdenlaan 31
2900 Schoten

Kerkelei 38/1
2970 Schilde

GSM: 0473/68.17.12
Website: www.psycholoog-lemmens.be
E-mail: contact@psycholoog-lemmens.be


Over mezelf

Ik ben afgestudeerd als klinisch psychologe aan de K.U.Leuven en volgde eveneens de volgende opleidingen:

• Postgraduaat, Integratieve psychotherapie, Universiteit Antwerpen
• Klinische hypnose, Katholieke Universiteit Leuven
• Tabakologie, Katholieke Universiteit Leuven
• EMDR, EMDR België
• Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie, Katholieke Univeristeit Leuven
• Burn-out en stressmanagment, The Human Link

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer: 852110592).


Werkdomein

Iedereen is welkom in mijn praktijk voor psychologische consultatie. Het therapeutisch uitgangspunt is respect voor de persoon in zijn totaliteit. Empathisch luister ik gericht en ondersteunend naar je noden, verlangens en zorgen. Ik werk met verschillende therapeutische technieken die afgestemd zijn op jouw authenticiteit. Deze technieken zijn o.a. EMDR, Mindfulness, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie en cliëntgerichte therapie.


Thema's

Heb je soms het gevoel dat negatieve gedachten, emoties en gebeurtenissen je lijken te overvallen? Of het gevoel jezelf voorbij te lopen? Dit kan veel energie van je wegnemen. Zo kan therapie een anker van rust voor je zijn, waar je weer tot jezelf kan komen. Positieve veranderingen en persoonlijke groei kunnen zo bekomen worden.

De redenen voor een consultatie zijn vaak zeer uiteenlopend en voor iedereen verschillend. Daarom is het vaak een moeilijke taak om deze problemen juist te omschrijven. Zij gaan vaak gepaard met tal van klachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- een lichamelijke ziekte of beperking bij jezelf of iemand uit je omgeving
- stressklachten (spanning, overbelasting, burn -out)
- emotionele problemen
- trauma
- depressie: gevoel van leegte, geen betekenis vinden, geen levensdoel, weinig
hoop, negatieve gedachten, piekeren, …
- angst: faalangst, verlatingsangst, paniekaanvallen, fobie,…
- relationele problemen (communicatie, conflicthantering, hechtingsproblemen)
- identiteitsproblemen (zelfbeeld, zingeving, motivatie, levensfaseproblematiek)
- chronische vermoeidheid
- psychosomatische klachten
- verslaving
- existentiële vragen
- ….


Doelgroep

Adolescenten, volwassenen en senioren


Werkwijze

U kan mij bereiken via email of gsm. Indien ik via gsm onbereikbaar ben, gelieve dan je bericht via voice mail in te spreken. Ik bel je dan zo snel mogelijk terug.

WALTER DE JONGH

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KALMTHOUT

Contactgegevens

De Jongh Walter
Adres : Zwartvenlaan 13 2920 Kalmthout
 
tel: 03/666.64.40
gsm: 0495/301.805
e-mail: walter.dejongh@psycholoog.be
website: www.psychologenpraktijkdejongh.com  


Gehanteerde methoden

KENNISMAKINGSGESPREK : we starten steeds met een grondige intake in uw eigen belang.  
 
GESPREKSTHERAPIE : gesprekken vormen steeds de vertrekbasis, vanuit een COMBINATIE van experiëntiële therapie en systeemtherapie.  
 
EMDR
EMDR is een krachtige en snelwerkende psychotherapeutische methode. Ze werd ontwikkeld in 1987 en de effectiviteit werd aangetoond met wetenschappelijk onderzoek.
EMDR is efficiënt voor diepgaande en duurzame behandeling van storende herinneringen, psychotrauma en nachtmerries; woede, angsten, paniekaanvallen en sommige fobieën, en depressies die gebaseerd zijn op pijnlijke herinneringen. Bij verslavingsdrang, slaapproblemen, slaapwandelen, bedplassen, eetstoornissen en chronische pijn (whiplash, fantoompijn, e.a.) kan EMDR een bijdrage leveren om een gunstige ontwikkeling te bevorderen (www.emdr-belgium.be).  
 
HAT-AWARENESS is een zachte, gebruiksvriendelijke vorm van psychotherapie.
HAT is een SYNTHESE van elementen uit verschillende psychotherapeutische methoden, met name de cliëntgerichte benadering van Rogers; de cognitieve, gedragsmatige en lichaamsgerichte benaderingen, vrije associatie uit psychoanalyse, de Ericksoniaanse hypnose; EMDR, Mindfulness, en TFT. HAT is effectief gebleken bij de behandeling van een variëteit aan psychische problemen, zoals depressie, angsten en fobieën, emotionele blokkades, psychotrauma en storende herinneringen, dwanggedachten en dwanghandelingen, geblokkeerde rouw, problemen met zelfcontrole (zoals verslaving en eetstoornissen), stressmanagement, omgaan met kwaadheid.
Als psychotherapie voor een deel kan gedefinieerd worden als een zorgzame vorm van samenwerking, afgestemd op elke unieke cliënt, dan past het Awareness Streaming model van HAT daar perfect in. HAT-AS past zich volledig aan het individu en zijn/haar specifieke ervaringen en associaties aan. Daar komt nog bij dat de cliënt niet gedwongen wordt om zich aan een bepaalde interventie te houden en wordt de therapeut ook niet verplicht om zelf een oplossing te vinden.  
 
Life Span Integration Therapy
Lifespan Integration Therapy is een nieuwe therapeutische methode die ontwikkeld werd door de psychologe Peggy Pace in 2003. Lifespan Integration laat behandeling toe voor mensen met angststoornissen, zware stress, moeilijkheden met affectregulatie, een laag zelfvertrouwen en voor personen die slachtoffer waren van schokkende gebeurtenissen, verwaarlozing of misbruik, alsook mensen met hechtingsproblemen. Deze werkwijze laat toe nieuwe neuronale structuren op te bouwen en gedragspatronen los te laten die niet meer nuttig of aangepast zijn. Neurowetenschappen laten ons zien dat actuele structuren (‘operating systems’) eerst afgebroken moeten worden alvorens nieuwe neuronale netwerken kunnen heropgebouwd of geherstructureerd worden. De efficiëntie van Lifespan Integration Therapy wordt ondersteund door multipele casusbeschrijvingen. De werkwijze bestaat uit het herhaaldelijk overlopen van de levenslijn met daarbij een innerlijke dialoog tussen de delen van de persoon, zodat er een emotioneel evenwicht kan ontstaan. Het resultaat is een sterke vermindering van innerlijke onrust, angst en woede, een toename van zelfvertrouwen en het emotioneel loslaten van pijnlijke herinneringen. Het resultaat van deze werkwijze bij de cliënt is een diepe verandering en een nieuw emotioneel evenwicht.  


Thema's

Depressieve toestanden
Slaapstoornissen en slaapwandelen
Angsten, fobieën en hyperventilatie
Dwanggedachten en dwanghandelingen
Psychotrauma en storende herinneringen
Dissociatieve stoornissen
Geblokkeerde rouw
Verslaving en eetstoornissen
Suicidale ideatie en nazorg na zelfmoordpoging
Pijnmanagement (Vb. fantoompijn)
Personen met hechtingsstoornissen


Doelgroep

Volwassenen
Jongeren en kinderen


Lidmaatschap van beroepsverenigingen

Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
EMDR-Belgium
BIPE (Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie en EMDR)
NVNLP (Nederlandse Vereniging van NLP)


Ervaring

27 jaar ervaring waarvan 23 jaar in eigen praktijk.
 
Ook 20 jaar werkzaam als psycholoog bij POBOS, een organisatie voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen en voor bemiddeling als onafhankelijke vertrouwenspersoon bij pesterijen en ongewenst gedrag.

VEERLE VERLINDEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BOORTMEERBEEK

Contactgegevens

Verlinden Veerle
Rijmenamsebaan 102
3190 Boortmeerbeek
 
gsm: 0474930919
 
E-Mail: veerle.verlinden@psycholoog.be 


Doelgroep

 • Jongvolwassenen (min. 18 jaar)
 • Volwassenen

Methodiek

Ieder mens in uniek, doch dikwijls zijn we -door ervaringen in het verleden of heden- het contact met ons unieke zelf kwijtgeraakt. Hierdoor voelen we ons vervreemd van onszelf, we hebben geen grip meer op onze gevoelens, gedachten, ons leven. Via individuele gesprekken gaan we deze geblokkeerde ervaringen opzoeken, verwerken, zodat je geleidelijk meer in contact komt met je échte unieke zelf en vandaar dus ook met de zinvolheid van het leven.
 
Dit gebeurt via individuele gesprekstherapie, op basis van o.a. client centered therapie, gedragstherapie, mindfulness en EMDR.


Thema's

 • terugkerende depressies, stemmingschommelingen
 • angst en gepieker
 • stress en slaapproblemen
 • zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoelens, onzekerheid, besluitloosheid
 • leeg gevoel, levensvragen
 • rookstopbegeleiding
 • CVS, fibromyalgie
 • Posttraumatische stress stoornis

Bijkomende gegevens

Lid van de Belgische Federatie voor psychologen
Lid van de vereniging voor klinisch psychologen
Erkend door de psychologencommissie
Lid van VVCEPC


Praktisch

Afspraak op het nummer 0474/930919
 
Voor jongeren (die nog kindergeld trekken) terugbetaling mogelijk via CM
 
Volwassenen terugbetaling via sommige ziekenkassen

PAUL SCHOBRE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE AARSCHOT

Contactgegevens

Trivium-Psychologenpraktijk
Winterstraat 58
3201 Aarschot (Langdorp)

Gsm: +32 (0)486/030106
E-mail: Trivium-Psychologenpraktijk@Pandora.be


Werkdomein

Psychotherapie

Individuele therapie:
- Cognitieve gedragstherapie,
- Systeemtherapie,
- Schematherapie,
- EMDR

Relatietherapie
- Systemische relatietherapie
- Specialisatie: Schematherapie voor partnerrelaties

Gezinstherapie


Thema's

Individuele- partnerrelatie- en gezinsproblematiek.
Angst- en stemmingsstoornissen, somatoforme stoornissen,
werk- of schoolgerelateerde problematiek,
persoonlijkheidsproblemen, complex trauma.


Doelgroep

Jongeren (vanaf 15 jaar) en volwassenen


Kwalificatie en lidmaatschap

Lic. Klinische psychologie (Universiteit Gent)
Drs. Geestelijke gezondheidkunde/ Master in Mental Health Sciences (Universiteit Maastricht)
Systeemtherapeut (Interactie Academie Antwerpen/ erkend lid BVRGS)
Cognitief-gedragstherapeut (Universiteit Leuven/ erkend lid VVGT)
EMDR-Practitioner (Integrativa/Erkend lid EMDR-Belgium)
Trainer & Supervisor Schematherapeut (ISST/ Schematherapie Vlaanderen)
Lid VVKP (Vlaamse Vereniging Klinisch psychologen).
Erkenning psychologencommissie (lidnr. 601106291)

MARJAN GERARTS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Marjan Gerarts - Traumapsycholoog EMDR
Einde Were 48
9000 Gent
0473/60 26 56
E-Mail: mail@marjan-gerarts.be
 


Doelgroep

Kinderen, Jongeren, Jongvolwassenen, Volwassenen


Werkdomein

Traumaverwerking: therapeutische begeleiding bij het verwerken van moeilijke, schokkende en traumatische ervaringen - zoals pesten, misbruik, mishandeling, verwaarlozing, een ongeval.  
 
Rouw- en verliesverwerking: psychologische ondersteuning na een ingrijpend overlijden of bij een ander pijnlijk verlies.


Werkwijze

Individuele therapie: zowel gespreks- als speltherapie.  
 
EMDR therapie: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, krachtige techniek voor het verwerken van zowel eenmalig trauma als langdurige traumatisering.  
 
Begeleiding ouders: bij minderjarigen worden ouders steeds nauw betrokken in het proces.


Opleiding

EMDR, Mental Upgrade System Center
Rouwverwerking, Zorgsaam
Traumahulpverlening, Interactieacademie
Hulpverlening seksueel misbruik, Kern vzw
Master in de Klinsische Psychologie, UGent