Category Archives: contextuele therapie

SERAP KALANKALDI

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENK EN MAASMECHELEN

Algemeen

Serap Kalankaldi is Klinisch psychologe en Systeemtherapeute. Ze is in 2007 afgestudeerd aan de VUB als master in de Klinische Psychologie. Ze deed haar stage in een CGG. Ze heeft ervaring als schoolpsychologe in het kleuter- en in het lager onderwijs. Daarnaast heeft ze ervaring in het onderwijsveld als lector psychologie aan de PHL, als Research Assistant aan de Universiteit Maastricht. Ze heeft ook gewerkt in verschillende psychologenpraktijken. Momenteel is ze ook te werkzaam in het Medisch Centrum voor Huisartsen (MCHM) te Maasmechelen.

Bijkomende opleidingen:
Familie- en Systeempsychotherapie met bijzondere aandacht voor gedwongen hulpverlening en forensische casuïstiek (2013-2016)
Basisopleiding in Systeemtherapie voor kinderen en jongeren (2012)
Postacademische vorming ´Klinische psychodiagnostiek bij volwassenen`(2007-2009)

Ze richt zich op individuele therapie van kinderen, jongeren en volwassenen vanuit een systemisch kader, meerbepaald de contextuele benadering. Ze doet ook aan relatietherapie.

Meest behandelde problematieken: Levensfaseproblemen, verwerkingsproblemen (rouw, verlies, echtscheiding), angstklachten (faalangst, depressie, negatief zelfbeeld en minderwaardigheidsgevoelens), psycho-educatie, ouderbegeleiding, interculturele hulpverlening, emotionele problemen, trauma, aanpassingsproblemen, identiteitsproblemen, postnatale depressie, persoonlijkheidsstoornissen, werkgerelateerde problemen, gedragsproblemen


Contactgegevens

0488/24.69.68

Werkadressen:
Ars Curae
Koning Boudewijnlaan 43/1 - 3600 Genk
http://www.arscurae.be/

Medisch Centrum voor Huisartsen Maasmechelen (MCHM)
Koning Albertlaan 35/3 - 3630 Maasmechelen

Lid van BFP, VVKP, BVRGS
Erkenningsnummer Psychologencommissie:
842107303

Talen: Nederlands, Turks

MARC BEERNAERTS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Marc Beernaerts
Psychologische Praktijk bvba
Ankerslaan 2
9050 Gent
 
gsm: 0478/46.23.33
Ondernemingsnummer: 0478 190 895  


Situering

Ik werk met verschillende problemen die in aanmerking komen voor behandeling in een ambulante setting. De aanpak wordt afgestemd op de problematiek. Efficiëntie staat centraal. Van bij de eerste zittingen moet duidelijk zijn voor de cliënt dat de aanpak ertoe doet. Verwijzers ontvangen desgewenst zonder bijkomende kosten een verslag omtrent begeleidingsaanpak en evolutie. Samenwerking met andere professionelen waar nodig.


Werkdomein

Volwassenen en jongvolwassenen hebben problemen als depressie, angsten, paniek, fobieën, obsessieve en compulsieve problemen, eetstoornissen, relatieproblemen, insomnia, persoonlijkheid- en identiteitsproblemen, psychofysiologische klachten, seksuele disfuncties, posttraumatische problemen & slachtofferproblemen, …

Relatiebegeleiding is inbegrepen.

Ik werk met kinderen en jongeren met diverse problemen. Ik combineer mijn klinische kennis & ervaring inzake begeleiding met een grondige kennis van diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsproblemen. Ik heb op deze manier een goed beeld van de ruime problematiek van het kind. De aanmeldingen zijn breed: gedragsproblemen, angsten, ADHD, ASS, tics, slaapproblemen, leerstoornissen, scheidingsperikelen, geweld, …


Werkwijze

Elke persoon is verschillend. Het is mogelijk een standaard aanpak voorop te stellen. De oriëntatie op het probleem zal de verdere begeleiding sturen. Telefonische vragen omtrent aanpak kunnen in grote lijnen beantwoord worden, maar nuancering is nodig in de eerste contacten.
 
Een gedragstherapeutische - , contextuele - of oplossingsgerichte aanpak kan het meest gewenst zijn, maar evengoed kan een psychodynamische oriëntatie van belang zijn. Bij kinderen wordt meestal tegelijk ouderbegeleiding om de in het onderkennen en opvangen van specifieke problemen te verhogen.


Doelgroep

Iedereen die in aanmerking komt voor ambulante begeleiding, met uitzondering van sommige verslaving- of daderaangelegenheden. Ik behartig problemen vanaf het 1ste levensjaar t.e.m. ouderen, en ik hou van de afwisseling. Geen psychosen.


Informatie

Licentiaat Klinische Psychologische
Psychotherapeut
 
Samenwerking met huisartsen, psychiaters en (neuro)pediaters.
 
Erkend door de verschillende ziekenfondsen.
Lid BFP en VVKP
Liever geen email i.v.m. informatievragen.
 
Ik genoot een universitaire opleiding en volgde meerdere postuniversitaire cycli en bijscholingen en volg de vakliteratuur.
 
Praktijk is goed gelegen, zeer vlot bereikbaar met de auto en met alle vormen van openbaar vervoer, parkeren is voorzien.
 
© Marc Beernaerts

 

JOHAN ENGELEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKEREN

Contactgegevens

Psycholoog Johan ENGELEN
Alfons Jeurissenstraat 25
B-2180 EKEREN (centrum)
Tel. 03 542 61 70
 
Vrij gevestigde éérstelijnspraktijk voor Counseling en Psychotherapie

Dag- en avondpraktijk vlot toegankelijk na telefonische afspraak


Werkdomein

Behandeling van specifieke klachten en alle probleemgebieden met een psychologische evidentie;

… depressie, burn-out, psychosomatiek, angsten, onzekerheid, zelfvertrouwen, dwangfenomenen, CVS …, agressie, alcohol, inefficiënt gedrag, persoonlijkheid, …. les fractures de l’âme….

Betekenisverlening aan persoonlijke en maatschappelijke issues

Partner in het verwerven van optimale gezondheidsvaardigheden
Opvolging van kliniek, justitie, werkomstandigheden
Individueel, relatie, ouders en kinderen


Aanbod

Dynamische eigentijdse benadering met een heldere communicatie

Structureel, Cognitief, Gedrag, Context, Psychodynamisch, Schemagericht

Licentiaat Klinisch Psycholoog (KUL)
Opleiding Hypnotherapie (VHYP)
Voormalig stafmedewerker Kliniek De Viersprong (Halsteren,NL)
Freelance EAP-Psycholoog (ISWLimits-Eupora-Pulso)
www.psychologenkringantwerpennoord.be

ELSY T’JAMPENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LOCHRISTI

Contactgegevens

Elsy T'Jampens
Fazantenstraat 28  
9080 Lochristi  
 
Gsm: 0473 66 45 12
E-mail: elsy.tjampens@psycholoog.be
Website: www.psycholoog-lochristi.be


Werkdomein

Gesprekstherapie: individueel - koppel - ouder - context.
(Kortdurende) therapie als tijdelijke ondersteuning.
Langdurige therapie met het oog op persoonlijke groei.
Existentiële vragen.


Thema's

Rouw – en verliesverwerking.
Depressie, somberheid en lusteloosheid.
Eenzaamheid, angst, psychosomatische klachten, stress en burn-out.
Middelengebruik.
Moeilijkheden met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, met in het bijzonder: eigen ziekteproces, ziekteproces van een dierbare naaste.
Problematieken verbonden aan een bepaalde levensfase, met in het bijzonder ouderdomsproblematieken.
Zingevingsvragen ~ existentiële vragen.
Gezinsproblematieken, interpersoonlijke en relationele problemen.


Doelgroep

Jong volwassenen, volwassenen en ouderen


Relevante training

klinisch psycholoog ~ contextueel consulent ~ contextueel therapeut

ELS UREEL

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUGGE

Contactgegevens

Groepspraktijk:
Sint - Jorisstraat 43
8000 Brugge
0473/25.37.42
E-Mail: els.ureel@psycholoog.be


Werkdomein

Contextuele therapie
Systeemtherapie


Thema's

depressie
angsten
psychosomatische klachten
identiteit
relaties
verwerking
algemene psychotherapie
persoonlijke groei


Doelgroep

Volwassenen
Adolescenten


Relevante opleiding en ervaring

Opleiding:
Klinische Psychologie; major: Systeemtherapie; minor: ontwikkelingsgerichte psychotherapie (RUG).
Therapie-opleiding: Contextuele Therapie (Balans).
 
Relevante ervaring:
CAW: gezins- en relationeel welzijnswerk, bezoekruimte.
 
Groepspraktijk:
samenwerkend met een kinderpsychologe en een psychiater.