CAROLINE DE MOOR

KINDERPSYCHOLOOG TE GENT

Contactgegevens

Caroline De Moor
Meulesteedsesteenweg 180
9000 Gent

gsm: 0486/11.08.34
e-mail: carolinedemoor@skynet.be
 
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 742106362      


Werkdomein

De redenen waarom men consulteert zijn zeer uiteenlopend, en voor iedereen individueel. Wat er nu juist zo lastig is, of wat er nu eigenlijk fout loopt, is vaak moeilijk te omschrijven; maar gaat vaak gepaard met tal van klachten zoals angsten, onzekerheid, lichamelijke klachten,gebrek aan concentratie, stress, onbegrip, depressie, relationele problemen, slapeloosheid, oververmoeidheid, lichamelijke klachten,steeds terugkerende ziektes,...  
 
Soms krijgen deze klachten de bovenhand en wordt het dagdagelijks functioneren zwaar waardoor men iets aan de situatie wil veranderen maar niet altijd even goed weet hoe. Therapie biedt de mogelijkheid om vastgelopen situaties opnieuw te bekijken en in vraag te stellen zodat men opnieuw greep kan krijgen op het leven en kan verder gaan.  
 
Niet alleen volwassenen kunnen het moeilijk hebben, ook adolescenten, kinderen, kleuters en baby’s maken soms een zware periode door. Als ouder kan het vreselijk zijn om zijn kind te zien lijden en tracht men oplossingen te zoeken om het voor zijn kind wat dragelijker te maken. Het is immers als oudere niet altijd evident om toegang te krijgen tot wat er zich afspeelt bij zijn kind.  
 
Afwisselend en afhankelijk van de vraag en de problematiek kan individueel met het kind, of samen met de ouders gewerkt worden.  


Thema’s

- Baby’s en kleuters  
 
Men maakt zich soms zorgen omdat de baby of kleuter niet goed slaapt, niet vlot of voldoende eet, plasproblemen heeft, ontroostbaar lijkt en onophoudelijk huilt, driftbuien heeft, of net te rustig is en te weinig contact zoekt...  
 
Men probeert vaak alles uit wat binnen de mogelijkheden ligt, maar gezien de taal van het kind nog niet voldoende ontwikkelt is, kan het zeer moeilijk zijn om als volwassene te weten te komen wat er nu eigenlijk scheelt. Ouders kunnen hierbij begeleid worden en krijgen een plaats aangeboden waar kan gepraat worden over de moeilijkheden die worden ervaren. Er wordt getracht om samen met de ouders de oorzaak van de symptomen bij het kind te achterhalen.  
 
- Kinderen  
 
Kinderen worden verondersteld zorgeloos op te groeien, het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om te zien dat het voor u kind niet zo vlot loopt als verondersteld wordt. De reden en symptomen kunnen zeer uiteenlopend zijn, echtscheiding, pesten, gepest worden, agressie, ADHD, gedragsproblemen, teruggetrokkenheid, eetmoeilijkheden, slaapproblemen, trauma, ongeval, rouw,ziekte,...  
 
Via therapie kan getracht worden om een plaats te geven aan de moeilijkheden, afwisselend en afhankelijk van de vraag en de problematiek kan individueel met het kind, of samen met de ouders gewerkt worden.  
 
- Adolescenten  
 
Als adolescent verandert er veel en kan men soms een periode doormaken waarbij men zich niet goed in zijn vel voelt en het lastig heeft. Ook hier is het moeilijk om te zeggen wat er nu eigenlijk zo lastig is of wat er nu eigenlijk fout loopt en wordt men vooral met klachten geconfronteerd. De klachten kunnen zeer divers zijn zoals, lusteloosheid, concentratieproblemen, slapeloosheid, eenzaamheid, opstandigheid, agressie, eetproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, middelengebruik,...  
 
Zowel voor de jongere als voor de ouder kunnen deze klachten zwaar wegen en kan men via therapie trachten een manier te zoeken om opnieuw verder te kunnen.   


Doelgroep

- baby's en kleuters samen met een verzorger  
- kinderen  
- adolescenten  
- volwassenen  


Betaling

Voor kinderen tot 18 jaar zijn verschillende terugbetalingsmogelijkheden via de mutualiteit.