CAROLINE MERTENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT OOSTERZELE

Contactgegevens

Therapie.Ca.Mer
Mertens Caroline

Geraardsbergse steenweg 34b
9860 Oosterzele

gsm: 0471/63.03.62
e-mail: caroline.mertens@psycholoog.be of caroline@therapiecamer.be
website: www.therapiecamer.be


Werkdomein

 • Gedragstherapie
 • Contextuele therapie
 • ACT (Acceptance and commitment therapy)
 • EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • CGT-I (insomnia)

Thema's

 • trauma
 • acute stress
 • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • angst (algemeen-specifiek-fobie)
 • paniekstoornis
 • dwanggedachte en/of dwanghandelingen
 • depressieve klachten
 • burn-out
 • suïcidaliteit
 • zelfverwondend gedrag
 • verlies/ rouw
 • slaapproblemen
 • zelfbeeld
 • levensvragen
 • eetproblemen
 • relationele problemen
 • omgaan met ziekte of beperkingen
 • gedragsproblemen
 • ...

Mocht u twijfelen of we uw vraag wel behandelen, mag u ons steeds contacteren.


Doelgroep

Jongeren en volwassenen


Werkwijze

 •  Aanmelding: U kan zich telefonisch of per mail aanmelden. We zoeken dan naar een geschikt moment om een intakegesprek te plannen.
 • Intake: Tijdens het intakegesprek kijken we wat de hulpvraag is en of we hieraan tegemoet kunnen komen. We bespreken samen het mogelijke traject. Indien wij niet kunnen beantwoorden aan uw hulpvraag, zoeken we samen naar een gepaste therapievorm.
 • Therapie: We gaan samen op pad, met uw hulpvraag in ons achterhoofd. We hebben aandacht voor allerlei thema's, vooral die dingen die voor u belangrijk zijn om op dat moment naar voor te schuiven. Dit kunnen dingen zijn die moeilijker gaan, maar ook dingen die juist heel goed gaan. We zullen doorheen het gesprek vragen stellen die enerzijds zorgen voor een beter begrip van het verhaal, maar anderzijds ook leiden tot innerlijke beweging. We werken samen waarbij we het verhaal op een onvoorwaardelijke manier ervaren en we samen steeds op zoek gaan naar de meest geschikte manier van omgaan met het verhaal. Regelmatig zullen we ook afspreken dat u thuis aan de slag gaat met uw probleem. Dat kan betekenen dat u over bepaalde begrippen informatie opzoekt, dat u bepaalde zaken noteert, dat u andere manieren van reageren in vooraf afgesproken situaties gaat uitproberen enzovoort. Uiteraard gaan we tijdens de sessies allerlei zaken uitpraten, maar de veranderingen zijn met name belangrijk buiten de therapie, in uw eigen leefomgeving. We kunnen niet op voorhand zeggen hoe lang de therapie duurt, maar we streven naar een zo kort mogelijke behandeling. Dit alles natuurlijk in samenspraak met u.

Opleidingen

 • Klinische psychologie
 • Gedragstherapie
 • Contextueel counselor
 • ACT
 • EMDR

Praktisch

 

Gedeeltelijke terugbetaling via je mutualiteit is mogelijk naargelang uw situatie