BART RABAEY

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUSSEL (VORST)

Contactgegevens

Bart Rabaey
Oscar Van Goidtsnovenlaan 97
1190 Brussel (Vorst)
 
gsm: 0486/714170
bartrabaey@gmail.com
http://www.bartrabaey.be


Werkdomein

Psychotherapie en psychoanalyse voor adolescenten en volwassenen.


Thema's

Depressie, angst, verslaving, eetstoornissen, manisch-depressieve of bipolaire stoornis, relationele problemen, seksuele problemen, burn-out, slaapstoornissen, psychosomatische klachten, faalangst, piekeren,...


Werkwijze

Mijn klinisch werk oriënteer ik vanuit een Freudiaans-Lacaniaans psychoanalytisch perspectief. Deze oriëntatie plaatst de ethiek centraal. Een ethiek van het luisteren, een ethiek gericht op de singulariteit van elkeen.
In één of meer verkennende gesprekken wordt u uitgenodigd om vrij te spreken over wat u hier brengt en gaan we dieper in op uw klachten en uw verwachtingen. Vervolgens bepalen we samen het verdere verloop en de frequentie van de sessies.
Iedereen draagt in zich de kracht om zijn verlangen te verwezenlijken. Spreken is een krachtig middel om ons bewust te worden van de hindernissen en remmingen die we hierbij ondervinden. In de vrije associatie—het vrij en ongedwongen spreken, in vertrouwen en zonder oordeel—ontdekken we onszelf, krijgen we zicht op onze bewuste en onbewuste motieven en verlangens. Deze exploratie maakt het mogelijk beperkende patronen te doorbreken, de kracht van de verantwoordelijkheid voor het eigen leven te herontdekken, en meer vrijheid te ervaren in het leven en in de keuzes die we maken.


Achtergrond

Ik behaalde een Masterdiploma in de Klinische Psychologie (Universiteit Gent, 2010) en voltooide de Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie (Universiteit Gent, 2015). Ik ben erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 771111543) en en lid van de beroepsvereniging KLIpsy.

Ik ben doctor in de psychologie (PhD), ik promoveerde met een proefschrift waar ik een Lacaniaanse benadering van de manisch-depressieve of bipolaire stoornis uitwerk: Language gone mad, a Lacanian study of mania (Universiteit Gent, 2023).

Ik ben werkzaam als psycholoog sinds 2010 (UZ Leuven, CGG Passant). Van 2012 tot 2018 werkte ik in CGG Brussel als psychotherapeut voor volwassenen en bij verslavingsproblematieken. Sinds 2015 werk ik in mijn privépraktijk voor psychotherapie en psychoanalyse te Brussel.

Sinds 2018 ben ik werkzaam als assistent en onderzoeker op de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (Universiteit Gent). Voor mijn publicaties, zie Research Explorer van de Universiteit Gent. Aan de vakgroep werk ik mee aan de vakken Herstelgerichte Psychiatrische Zorg, Modellen in de Psychoanalyse, Assessment Psychoanalytische Processen, Psychoanalytische Therapie, en Gevallenstudies in de Psychoanalytische Therapie. Ik ben ook lesgever en supervisor van klinische kartels in de Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie.


Praktisch

Een afspraak maken kan per telefoon of via mail.
De gesprekken kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels verlopen.