ANNEMARIE MAKAY

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-KRUIS (BRUGGE)

Contactgegevens

Makay Annemarie
Ter Lo 40
8310 Sint-Kruis
 
gsm: 0474/73.64.88
e-mail: annemarie.makay@psycholoog.be


Werkdomein

Cliëntgerichte psychotherapie, gesprekstherapie
 
Psychotherapie heeft tot doel je psychische problemen, klachten en moeilijkheden te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken. Ook het begeleiden van je groeiproces of het creëren van ruimte voor betekenis- en zingeving behoren tot de doelstellingen. De behandelmethode bestaat uit gesprekken die jou helpen om meer inzicht te krijgen in je problemen en deze anders aan te pakken en te benaderen. In het hier en nu wordt getracht om de soms heel pijnlijke ervaringen en lastige emoties hanteerbaar te maken. Door samen je levensverhaal te bekijken en te onderzoeken, worden complexe knopen ontward en verwerf je meer vrijheid en veerkracht in het omgaan met anderen en met jezelf. Je wordt geholpen om het roer meer zelf in handen te nemen en regisseur in plaats van slachtoffer te worden van je eigen leven.
 
In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen of pasklare oplossingen aangereikt. De psychotherapeut helpt je om zelf oplossingen te vinden en je eigen, authentieke keuzes te maken.


Thema's

- Emotionele moeilijkheden: angst, depressie, verlies, trauma,...
- Stressklachten, burn-out, chronische vermoeidheid, onverklaarde lichamelijke klachten,...
- Dwangklachten, eetproblemen, slaapproblemen,...
- Relationele problemen, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsvragen, assertiviteitsproblemen, seksuele moeilijkheden,...
- Zingevingsproblemen, gevoel vast te lopen in je leven,...


Doelgroep

Als je worstelt met klachten of moeilijkheden die je niet zelf of met behulp van familie of vrienden kunt oplossen, kan psychotherapie een geschikte behandelmethode zijn.
 
Gesprekstherapie en cliëntgerichte therapie voor jongeren, volwassenen en ouderen
 
Groepstherapie


Hoe verloopt psychotherapie?

Een psychotherapeutisch proces start doorgaans met één of meerdere intakegesprekken. Deze zijn bedoeld om kennis te maken, om je hulpvraag uit te klaren, om een zicht te krijgen op jouw doelstellingen en verwachtingen en om een gemeenschappelijk traject af te spreken.
 
Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken.
 
Een therapiesessie duurt vijftig minuten. Doorgaans is een wekelijks engagement van enkele maanden nodig om intensief en diepgaand aan je problemen te kunnen werken. Maar in overleg met de therapeut wordt de duur en frequentie van therapie afgestemd op jouw noden en mogelijkheden. Op regelmatige basis wordt het therapietraject geëvalueerd en waar nodig, bijgestuurd, afgerond of geïntensifieerd.
 
Verdere informatie over cliëntgerichte therapie kunt u ook vinden op www.vvcepc.be