ANNELIES MAERTEN

PSYCHOLOOG TE WONDELGEM

Contactgegevens

Annelies Maerten
Vroonstallestraat 54, 9032 Wondelgem
GSM: 0498/08.24.95.
Annelies.maerten@psycholoog.be


Visie en methodiek

Je niet goed in je vel voelen of persoonlijke problemen hebben, wil nog niet zeggen dat je psychische of psychiatrische problemen hebt. Problemen horen immers bij het leven en kunnen opgelost worden door erover te praten. Soms echter volstaat het niet je hart te luchten bij vrienden of familie en is professionele hulp aangewezen. Er bestaan geen duidelijke signalen die aangeven wanneer dit nodig is. Wanneer je echter merkt dat de problemen blijven bestaan en zo zwaar doorwegen dat ze een invloed hebben op jouw eigen welbevinden, jouw persoonlijke relaties, het contact met de omgeving, je werksituatie of studies, kan professionele hulp aangewezen zijn.
Aan de hand van gesprekken verkennen we samen jouw situatie en probleem. Hierbij besteden we niet enkel aandacht aan de moeilijkheden maar ook aan jouw persoonlijke sterktes en krachten. Via een oplossingsgerichte aanpak verhogen we jouw zelfredzaamheid waardoor je opnieuw een evenwicht vindt en zelf weer op weg kan.


Doelgroep

(Jong)Volwassenen met milde tot matige psychische klachten.


Verloop van de begeleiding

Hoewel het op voorhand onmogelijk is om de duur van een begeleiding te bepalen, wordt er gefocust op een eerder kort traject.
In een eerste fase wordt jouw situatie en klacht verkend. Het verloop van de begeleiding, wederzijdse verwachtingen en afspraken worden eveneens besproken. Jouw welbevinden, het beroepsgeheim en de deontologisch code van de psychologen, staan hierbij centraal.
In een tweede fase wordt er actief gewerkt rond de gedetecteerde probleemgebieden. Hierbij wordt er vertrokken vanuit jouw persoonlijke sterktes.
Mocht blijken dat jouw klachten een andere vorm van omkadering vereisen, dan gaan we samen op zoek naar een alternatief.
De afronding van de begeleiding verloopt steeds in onderlinge samenspraak.
Mits toestemming, kan er overleg of terugkoppeling plaats vinden met jouw huisarts of verwijzer.


Professionele achtergrond

Afgestudeerd in 2002 als licentiaat in de klinische psychologie: gedrag- en ysteemtherapeutisch denken.
Reeds 18 jaar ervaring met cliënten die op een bepaald moment in hun leven de richting kwijt zijn.
Permanente vorming en bijscholing: Therapie-opleiding Interactionele Vormgeving, ACT, EMDR, narratief en probleemoplossend denken.

Erkend Eerstelijns Psycholoog – RIZIV-nummer: 7-00651-77-000
Erkend psycholoog bij de Psychologencommissie
Lid Belgische Federatie van Psychologen (BFP), Lid Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), Lid EMDR Belgium, Lid Psychologenkring Gent.


Praktisch

Er kan zowel telefonisch als per mail contact opgenomen worden voor een afspraak of meer informatie.
Tijdens gesprekken kunnen telefonische oproepen niet beantwoord worden; gelieve je contactgegevens in te spreken zodat ik je terug kan bellen.
Vlot bereikbaar met openbaar vervoer (tram 1) of via R4.