ANNELIES VERHOEVEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE HOOGSTRATEN (MINDERHOUT)

Contactgegevens

Annelies Verhoeven
Hal 8
2320 Hoogstraten (Minderhout)

GSM: 0473 55 11 76
e-mail: anneliesverhoeven@telenet.be
website: www.anneliesverhoeven.be


Voor wie

Kinderen, jongeren, studenten, ouders en gezinnen.


Werkdomein

1. Psychologische begeleiding en Psychotherapie bij uiteenlopende moeilijkheden:

 • Emotionele moeilijkheden (depressieve klachten, woedebeheersing, …)
 • Angstproblematieken (faalangst, specifieke fobieën, …)
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Problemen gerelateerd aan de echtscheiding van de ouders
 • Problemen bij verwerking van traumatische ervaringen
 • Vragen rond levensfase, identiteit, existentiële vragen (onzekerheid, laag zelfbeeld, …)
 • Opvoedkundige vragen
 • Relatieproblemen tussen ouders en kinderen
 • Stressgerelateerde klachten
 • Psychosomatische klachten (fysieke klachten zonder medische verklaring)
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Leermoeilijkheden (leerstoornis, studiemethode, …)
 • Concentratieproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD, autisme, Gilles de la Tourette, …)
 • Dwang
 • Gedragsproblemen
 • Sociale moeilijkheden (pestproblematieken, sociale vaardigheden, assertiviteit, …)
 • Genderidentiteitsvragen, genderdysforie, cross-gendergedrag, genderidentiteitsstoornis
 • …:

2. Psychodiagnostisch onderzoek:

Om een goed beeld te kunnen vormen van wat er nodig is om te zorgen dat het weer beter gaat, is het soms nodig via testen te meten wat de sterkte en minder sterke kanten zijn van een kind en te verkennen hoe de leef- en belevingswereld van een kind eruit zien.
Zo’n onderzoek kan bestaan uit:

 • intelligentieonderzoek
 • neuropsychologisch onderzoek (concentratie, geheugen, planning)
 • belevingsonderzoek

Opleiding

Klinisch Psychologe
Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 2001 als Licentiaat in de Klinische Psychologie, optie kind, jeugdige en gezin.

Psychotherapeut
Systeemtherapeut. Therapieopleiding van 4 jaar bij de Interactie-Academie in Antwerpen (2004-2008).

Gespecialiseerde opleiding psychotherapie met kinderen en jongeren. Interactie-Academie in Antwerpen (2009-2010).

Klinische psychodiagnostiek
PEV Klinische psychodiagnostiek bij kinderen. Katholieke Universiteit van Leuven (2013-2015)

Geaggregeerde voor het secundair onderwijs
Geaggregeerde voor het secundair onderwijs, groep 2, psychologie. Katholieke Universiteit van Leuven (2001-2002).

Permanente bijscholing via kortdurende opleidingen en studiedagen over diverse thema’s:
autisme, ADHD, Gilles de la Tourette, leerstoornissen, trauma, hechting, zelfmoordpreventie, creatieve therapie, relaxatietherapie (mindfullness, autogene training, …), …

Lid van verschillende intervisiegroepen met klinisch psychologen, psychotherapeuten, pedagoog, kinderpsychiater.


Erkenning

Officieel erkend als Psychologe bij de Psychologencommissie
registratienummer: 78 21 05 295

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).

Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Lid van dagelijks bestuur VVKP (2013-2014)
Werkgroep eerstelijnspsycholoog sinds 2013

Lid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).

Ondernemingsnummer: 0.867.242.455


Werkervaring

 • Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen
  - Functie: psychologe in Kinder- en Jeugdteam
  - 2002 tot 2013
 • Zelfstandig psychologe in een groepspraktijk
  - Doelgroep: kinderen, jongeren, studenten, ouders, gezinnen
  - Sinds 2004 tot op heden
 • Centrum voor leerlingbegeleiding
  - Functie: psychologe
  - 2001 - 2004

Hoe aanmelden

Aanmelden kan telefonisch of per mail.
Als de telefoon niet opgenomen wordt, laat u een boodschap achter. Telefonisch zal kort verkend worden waarom u de stap naar een psychologe zet. Ook wordt de manier van werken uitgelegd en kunnen vragen beantwoord worden.
 
In een eerste gesprek zal bevraagd worden waarom jullie komen, wat jullie verwachten en zal verkend worden wat er eventueel verder nodig is.
Met de begeleiding zal nauw aangesloten worden bij individuele noden en behoeften.
Op uw vraag kan samengewerkt worden met andere betrokken hulpverleners, huisarts en eventueel school. Dit alles steeds binnen het kader van het beroepsgeheim.