ANNELIES MAERTEN

PSYCHOLOOG TE WONDELGEM

Contactgegevens

Annelies Maerten
Vroonstallestraat 54, 9032 Wondelgem
GSM: 0498/08.24.95.
Annelies.maerten@psycholoog.be


Visie en methodiek

Je niet goed in je vel voelen of persoonlijke/relationele moeilijkheden ervaren, betekent niet dat je lijdt aan een psychische of psychiatrische problematiek. Problemen horen immers bij het leven.
Wanneer je echter merkt dat deze zo zwaar doorwegen dat ze een invloed hebben op jouw welbevinden, kan professionele hulp aangewezen zijn.
Samen staan we stil bij datgene wat zo zwaar doorweegt en plaatsen dit in een ruimer perspectief. Jouw uniciteit staat hierbij centraal. Ben jij een denker, voeler of doener? Heb jij nood aan een verbale, inzicht-gevende en oplossingsgerichte methodiek of lijkt een creatieve en ervaringsgerichte aanpak meer te resoneren? Het therapeutisch proces wordt afgestemd op jouw ritme en jouw manier van in het leven staan. Dit alles met als doel terug beweging te creëren in functie van een nieuw evenwicht.


Doelgroep

(Jong)Volwassenen
- Milde tot matige klachten – Eerste Lijn Psychologisch traject
- Rouw, verlies, trauma


Verloop van de begeleiding

In een eerste fase wordt jouw situatie en klacht verkend. Het verloop van de begeleiding, wederzijdse verwachtingen en afspraken worden eveneens besproken. Jouw welbevinden, het beroepsgeheim en de deontologische code van de psychologen staan hierbij centraal.
In een tweede fase gaan we actief aan de slag met jouw hulpvraag. Deze fase kan gezien worden als een ontdekkingstocht: via zowel verbale, creatieve als ervaringsgerichte methodieken en technieken krijgen we meer zicht op wat er leeft en hoe er terug “beweging” kan komen.
Mits toestemming, kan er overleg of terugkoppeling plaats vinden met jouw huisarts of de verwijzer.


Professionele achtergrond

In 2002 afgestudeerd als licentiaat in de klinische psychologie: gedrag- en systeemtherapeutisch denken.
Permanente bijscholing en vorming:
- IV-therapeut (Interactionele Vormgeving)
- ACT
- EMDR en trauma
- Zandspeltherapie
- Narratief en probleemoplossend denken
- Rouw- en verlies
Erkend Eerste Lijn Psycholoog – RIZIV nummer: 7-00651-77-000
Erkend Psycholoog bij de Psychologencommissie


Praktisch

Er kan zowel telefonisch als per mail contact opgenomen worden voor een afspraak of meer informatie.
Tijdens gesprekken kunnen telefonische oproepen niet beantwoord worden; gelieve je contactgegevens in te spreken zodat ik je terug kan bellen.
Vlot bereikbaar met openbaar vervoer (tram 1) of via R4.