ANN SIMPERL

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

Contactgegevens

Ann Simperl
Granaatstraat 19
2600 Antwerpen

tel: 03/239.38.29.
E-Mail: annSIMperl@gmail.com
Website: www.keepitsimperl.be


Hoe werkt het?

In het psychotherapeutisch proces exploreren cliënt en therapeut samen de leefwereld van de betreffende client. We zoomen in op de lijdensdruk, mogelijke innerlijke conflicten, en aanhoudende of terugkerende moeilijkheden met anderen of/en in bepaalde situaties.  

Doorheen dit onderzoek ontwikkelen zich nieuwe manieren om met de eigen werkelijkheid om te gaan wat resulteert in een helende ervaring. Oude patronen zijn niet langer vruchtbaar en doorheen inzichten (werken op inzicht over de eigen gedachten, cognities (aannames), en emoties) en het uitproberen van vormen van omgaan met de realiteit (gedrag) ontstaat er een ‘shift’ in het gewaar-zijn waardoor er zich nieuwe mogelijkheden en oplossingen aandienen.


Thema's

Trauma (posttrauamtische stress): type 1 (= onverwachte, overspoelende gebeurtenissen : bv. Overlijden, ongeval, ramp, …) + type 2 (= aanhoudende, zich herhalende inbreuken op de psychische, fysische, mentale integriteit van een persoon).
Verlies en rouw
Burnout
Depressie
Moeilijke en/of pijnlijke overgangen
Psychosomatiek (hyperventilatie, spanningshoofdpijn, …)
Angst- en stemmingsstoornissen
Onzekerheid en eenzaamheid
Levensvragen
Persoonlijkheidsproblemen (bv. Borderline)
Relationele problemen (individueel en voor koppels)


Doelgroep

 • Jong-volwassenen en volwassenen die worstelen met persoonlijke en relationele moeilijkheden
 • Koppels die relatiemoeilijkheden ondervinden of wensen hun relatie onder de loepe te nemen
 • Personen die zoekende zijn naar zichzelf, en graag een beter contact en gewaar-zijn van zichzelf willen aanleren

Curriculum

 • Klinisch Psychologe-Psychotherapeute (°1968)
 • Lid BFP
 • Lid Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
 • Lid Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie
 • Psychologencommissie Erkenningsnummer

Ik ben aan de slag sinds 1995 en heb ervaring als :

 • Ambulant drughulpverleenster (MAT Leuven + Aarschot)
 • Psychopedagogische medewerkster CLB provincie Antwerpen
 • Preventie-adviseur-psycholoog Mensura (psychosociale aspecten op het werk)
 • Korpspsycholoog Brandweer Antwerpen (trauma, welzijn)
 • COO Solareh (arbeidsreïntegratie na langdurige arbeidsonbekwaamheid)
 • Business Unit Manager Arista (hoofd psychosociale aspecten op het werk)

Hiernaast heb ik ruime ervaring als trainer-consultant voor diverse welzijnsorganisaties en als psychotherapeut in mijn eigen privé-praktijk ‘Keep it Simperl’. Ik was in deze hoedanigheid ook gastdocent voor de opleiding ‘Master in de klinische psychologie’ aan KULeuven. Momenteel richt ik mij op mijn eigen zaak ‘Keep it Simperl’ waarin ik me voornamelijk concentreer op individuele en groepspsychotherapie.


Aanbod

 • Individuele gesprekstherapie
 • Groepstherapie
 • Partnerrelatietherapie
 • Bewegings- en danstherapie

Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige cliënten kunnen bij me terecht.


Werkwijze

Individuele gesprekstherapie :
In een eerste gesprek overloop en exploreer ik samen met jou wat je hulpvraag inhoudt. We bekijken samen wat je verwachtingen zijn, en bespreken wat mijn aanbod naar jou (of jullie, wanneer we het over partnerrelatietherapie hebben) zal zijn. Zo spreken we de regelmaat van de contacten af, en maken we de te benaderen thema’s die momenteel spelen helder. Vastleggen hoe lang de therapie zal lopen, is niet echt vooraf vast te leggen. Wel wordt het beëindigen van de therapie in overleg afgesproken. In therapie gaan is immers een engagement : helder goed afronden maakt een belangrijk deel uit van het proces.  

Ik werk, waar aangewezen en indien er instemming is van de client,in overleg met andere hulpverleners (dokters, psychiaters, kinesisten, relatietherapeut, …). Dit kan bevorderlijk zijn voor het therapeutische proces.  

Een sessie duurt 50 min.  

Groepstherapie :
Groepssessies worden aangekondigd en kunnen doorgaan in :
- gesloten groep = we vangen de sessies aan met een vaste, onveranderbare groep
- open groep = men kan instappen in een reeds bestaande groep  

Groepssessies kunnen georganiseerd worden rond een bepaalde thematiek (bv. ‘Sleutelmomenten in je leven’, ‘hoe omgaan met eenzaamheid’, ‘vrouwelijkheid/mannelijkheid’, …) of rond een bepaalde werkwijze (bv. Familieopstellingen, danstherapie, gestalt en groepstherapie).  

Partnerrelatietherapie :
Het verloop van de partnerrelatietherapie is als volgt :
- een eerste sessie met beide partners waarin de moeilijkheden en thematieken worden geëxploreerd en belicht.
- Twee volgende sessies waarin beide partners afzonderlijk worden beluisterd
- De volgende sessies waarin er aan een ‘gezonde dans’ tussen beide partners wordt gewerkt