PAPENHOF

PRAKTIJK VOOR PSYCHOTHERAPIE

Home
Aanbod
—> Individuele psychotherapie
—> Partnerrelatietherapie
Team
Praktisch
Contact

Papenhof – praktijk voor psychotherapie
Varenbosstraat 48
2800 Mechelen
www.papenhof.be
info@papenhof.be
0485 50 88 34
(Jutta Schnellbacher)
0485 51 78 49
(Elisabeth Roijaards)

AANBOD

Individuele psychotherapie

De vragen en problemen waarmee mensen in psychotherapie komen, kunnen heel divers zijn. Het kan gaan om moeilijkheden die men niet zelf of met behulp van familie of vrienden krijgt opgelost. Men voelt zich vastzitten in bepaalde patronen van denken, voelen of reageren die men graag anders zou zien. In elk van deze gevallen is psychotherapie heel zinvol.

In de individuele therapie werken wij volgens de cliëntgericht-experiëntiële therapiestroming. Cliëntgericht wil zeggen dat jouw beleving in de therapie centraal staat. Wij luisteren naar hoe jij naar jezelf kijkt en je omgeving beleeft. Dit helpt ons om door jouw bril naar jouw levenssituatie en moeilijkheden te kijken.

Experiëntieel houdt in dat we ons richten op het contact maken met je emoties. Het is immers dit contact met je binnenkant dat de hefboom vormt voor verandering. We zien emoties als belangrijke richtingaanwijzers die ons gedrag sturen. Het contact met je emoties kan verstoord raken. Met de therapeut kan je leren je gevoelens weer te herkennen, ze te gebruiken en opnieuw te structureren. Soms kan de therapeut hiertoe specifieke technieken inzetten vanuit de emotion-focused therapy (EFT).

Voorbeelden waarom mensen in psychotherapie gaan zijn de volgende:

• Emotionele moeilijkheden zoals angsten, depressie, rouw bij verlieservaringen
• Stressklachten, burn-out, chronische vermoeidheid, onverklaarde lichamelijke klachten, slaapproblemen
• Middelenmisbruik
• Dwangklachten, eetproblemen,
• Moeilijk kunnen verwerken van ervaringen uit het verleden zoals bij trauma
• Relationele problemen
• Gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsvragen, assertiviteitsproblemen
• Zingevingsvragen
• Het gevoel van vast te lopen in je leven

Partnerrelatietherapie

Alle koppels kennen moeilijke periodes binnen hun relatie. Soms komen koppels deze periodes zelf te boven. Soms kan het voelen alsof jullie er niet alleen uit raken en steeds meer vast komen te zitten. In dit geval kan relatietherapie helpend zijn.

In de begeleiding van koppels wordt er gewerkt volgens de behandelmethode van de emotionally focused therapy (EFT).

Het doel van relatietherapie is om de verbinding tussen de partners te verbeteren of te herstellen. Het helder krijgen van terugkerende negatieve interactiepatronenis is hierbij essentieel. Het is niet zozeer de taak van de therapeut om te bemiddelen of 'de schuldige' te vinden. Wel helpt de relatietherapeut om de gevoelens, de gedachten en reacties die zich voordoen binnen de relatie te begrijpen en bespreekbaar te maken. We hebben hierbij ook oog voor de familieachtergrond en de relationele geschiedenis van elk van de partners. De therapie komt neer op een gezamenlijke zoektocht naar meer verbinding en verdieping in de relatie.

Voorbeelden waarom koppels in relatietherapie gaan zijn de volgende:

• Jullie hebben frequent conflicten en hoogoplopende ruzies.
• Jullie ervaren meer verwijdering tot elkaar dan jullie zouden willen.
• Jullie hebben het gevoel elkaar niet meer te begrijpen en daarin vast te lopen.
• Jullie ervaren een gebrek aan vertrouwen in elkaar.
• Jullie raken verstrikt in negatieve interactiepatronen en slagen er niet in dit te doen keren.
• Jullie voelen een behoefte aan meer diepgang en verbondenheid in jullie relatie.