HET RATTENNEST

Praktijk voor psychoanalytische kinderpsychotherapie, ouder-kind begeleiding en psychologische ondersteuning aan ouders.

Contactgegevens

Katrien Zabeau
psycholoog/ psychoanalytische kinderpsychotherapie
(erkenningsnummer: 772113287)

Kortrijksesteenweg 779
9000 Gent

0477/297198
info@hetrattennest.be
www.hetrattennest.be
www.facebook.com/hetrattennest


Therapie

therapievormen:

 • speltherapie
 • tekentherapie
 • individuele gesprekstherapie
 • ouder kind begeleiding

Specialisatie

 • Gehechtheidsproblemen en hechtingsstoornissen
 • Verwerkings- en aanpassingsproblemen
 • Verstoorde communicatie en interactie tussen ouder(s) en kind
 • Pestgedrag en "cholerisch" temperament
 • Kinderen met een beperking, hun broers, zusjes, ouders en grootouders
 • Kinderen van ouders met een beperking
 • Alleenstaand ouderschap
 • Opvoeding
 • Nieuw samengestelde gezinnen
 • Rouwverwerking in het kader van verlies (partner, kind, ouder...)
 • Puberteit (peuter, kleuter, adolescent)
 • Keuzemoeilijkheden

Doelgroep

Vanuit mijn specialisatie en als ervaringsdeskundige richt ik me vooral op kinderen en jongeren, al dan niet met een beperking.

 • Baby’s
 • Peuters
 • Kleuters
 • Adolescenten
 • Jongvolwassenen
 • … en hun ouders

Thema's

Hier volgt een opsomming van de meest voorkomende thema’s. Uiteraard help ik je ook graag verder met niet opgesomde problemen.

 • Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • Gehechtheidsproblemen en hechtingsstoornissen
 • Relationele stoornissen
 • Sociale vaardigheden
 • Verwerkingsmoeilijkheden
 • Gedragsproblemen en -stoornissen
 • Automutilatie
 • Faalangst
 • Stemmingsschommelingen
 • Prikkelbaarheid
 • Geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
 • Pesten
 • Emotionele klachten: angst, depressie, somberheid, eenzaamheid…
 • Verwerking van trauma
 • Slaapproblemen
 • Adoptie, pleeggezin
 • Agressie
 • Spijbelen
 • Psychosociale problemen
 • Rouwproces
 • Scheiding
 • Middelengebruik
 • Zindelijkheidsproblemen
 • ADHD, ADD
 • Eetproblemen en -stoornissen

Werkmomenten

Op afspraak:
maandag, dinsdag en donderdag: van 9.00u u tot 16.00u
woensdag: van 19.00u tot 22.00u
vrijdag: van 14.00u tot 22.00u
zaterdag: van 9.00u tot 13.00u
De praktijk is gelegen op de Kortrijksesteenweg 779 in Gent, op ongeveer 10 min wandelen van het Sint-Pietersstation.
 
Aanmelden kan telefonisch of per email!
 
consultprijs: 60 euro
 
sessieduur: 60 min


Opleiding

Licenciaat in de Psychologie (VUB, 2001)
Licenciaat in de Criminologische Wetenschappen (VUB, 2003)
Getuigschrift postacademische en permanente opleiding Bemiddeling (Universiteit Gent, 2007)
Getuigschrift postgraduaat Psychoanalytisch georiënteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen (Hogeschool Gent, 2013)
Vorming ‘Blij, bang boos’ (VCOK, 2014)
Lid van de Psychologencommissie
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen