KATHLEEN TEUGHELS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE HOMBEEK

Contactgegevens

Teughels Kathleen
Houtestraat 40
2811 Hombeek

0476 955 257

psycholoog@kathleenteughels.be

Websites:
www.kathleenteughels.be

Op Facebook vindt u mij als Psycholoog Kathleen Teughels en onder de groep MindfulnessMechelen en @MindfulYogaMechelen. 


Wie ben ik?

Kathleen Teughels, afgestudeerd aan de K.U. Leuven als klinisch psycholoog (2002) met specialisatie in kortdurende oplossingsgerichte systeemtherapie (Korzybski, Brugge) en een postgraduaat Mindfulness trainer (Artevelde Hogeschool, Gent) en opleiding tot EMDR therapeut (Integrativa, Zottegem) en yogateacher (Prana Vinyasa en Yin Yoga).

Afgelopen jaren heb ik in verschillende centra een ruime ervaring opgedaan met individuele, relatie en familie therapie, mindfulnesstraining, psycho-educatie (assertiviteit,..) en groepstherapie bij cliënten met verslaving, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en emotionele problemen met een kort- of langdurige therapeutische hulpvraag. In 2007 ben ik gestart met een privé-praktijk en tot 2018 combineerde ik dit met een job op een Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (Paaz). Vanaf 2019 combineer ik de privé-praktijk met een job in een algemeen ziekenhuis waar ik me toeleg op de psychologische invalshoek van gezondheidsproblemen.

Ik draag de officiële titel van 'psycholoog' via erkenning door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 782105446).


Visie

Therapie betekent voor mij.
- respect tonen voor de vraag van de cliënt en stilstaan bij de problemen die hem uit balans hebben gebracht
- helpen in het scheppen van een alternatieve context voor symptoomgedrag zodat een cliënt terug toegang kan vinden tot zijn eigen krachtbronnen om zo terug aansluiting te vinden tot de eigen natuurlijke, zelfhelende processen
- aandacht voor het onderscheid tussen problemen, waarvoor een oplossing denkbaar is, en beperkingen, waarvoor geen oplossing denkbaar is en eerder dient gewerkt te worden rond verwerking
- een proces, gebaseerd op het oplossingsgerichte systeemdenken, aangevuld met invloeden uit de recente psychologie


Werkdomein

Psychotherapie en Mindfulnesstraining


Doelgroep

Iedereen vanaf 17 jaar met een therapeutische hulpvraag kan zich aanmelden. Ik richt me niet tot een specifieke doelgroep. Problemen waar men bij mij mee terecht kan zijn ondermeer:
identiteitsproblemen
stemmingsstoornissen
relationele problemen
stressgerelateerde klachten
rouw- en verliesverwerking
emotionele problemen en angsten
...

Cliënten met een primaire verslavingsproblematiek, acute psychotische klachten of koppel of gezinstherapie zijn niet de groepen waartoe ik me richt.


Praktische gegevens

Een afspraak maken, kan zowel op eigen initiatief, als na doorverwijzing door een arts of een andere hulpverlener. Dit kan via e-mail (psycholoog@kathleenteughels.be) of telefonisch (gsm: 0476/ 955 257). Indien ik niet bereikbaar ben op de gsm, laat dan een korte boodschap achter op het antwoordapparaat. Vermeld goed je naam en telefoonnummer.

Eerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Hierin zullen we het probleem verkennen en kijken of we al dan niet verder gaan samenwerken. De gemiddelde duur van een gesprek is 60 minuten en kost 65 euro voor een individueel gesprek en 75 euro voor een gesprek met meerdere personen.

Als u niet op een afspraak kan komen, dient er minimum 24 uur op voorhand telefonisch verwittigd te worden. Niet of laattijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.

Ik ben erkend als therapeut bij de Christelijke en Liberale Mutualiteit. Voor verdere gegevens in verband met mogelijke terugbetaling door uw mutualiteit, kan u best contact opnemen met hen.

Ik waarborg uiterste discretie. Wat in een therapeutisch gesprek wordt gezegd, valt onder het beroepsgeheim. Enkel mits toelating van de hulpvrager is er contact met de doorverwijzer.