ILS DE DONCKER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MALDEREN

Contactgegevens

Ils De Doncker

klinisch en gezondheidspsycholoog
cliëntgericht psychotherapeut

supervisor psychotherapie en klinisch - psychologische behandeling 

dialectische gedragstherapie

hartcoherentie

Praktijk Psychologie
Hoefsmidstraat 66/1
1840 Malderen

(GSM: 0474/31.79.76)

e-mail: ils.de.doncker@psycholoog.be
website: http://ilsdedoncker.weebly.com

 


Aanbod

Wat houdt cliëntgerichte psychotherapie in?

Cliëntgerichte therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat je niet vanuit je probleem of diagnose wordt benaderd, maar wel vanuit jezelf als persoon. Samen gaan we na hoe het komt dat je, met jouw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, net op dit moment klachten/problemen ervaart.

Voor welke klachten/problemen?

Mensen met uiteenlopende klachten/problemen kunnen baat hebben bij cliëntgerichte psychotherapie.

De eerste gesprekken

In de eerste gesprekken bekijken we samen je klachten/problemen, je huidige situatie en je levensloop: hoe kijk je hier tegenaan, wat is hierin van belang voor jou en wat zou je willen veranderen of hoe zou je zelf willen veranderen? Ook de interactie tussen jou en de psycholoog komt regelmatig aan bod. Dit kan helpen om zicht te krijgen op de manier waarop je met anderen omgaat.

Vroeger en nu

In de gesprekken die volgen zal het vooral gaan over datgene wat jou op dat moment bezig houdt, alsook kunnen ervaringen uit het verleden die jou nu bezig houden onderwerp van gesprek zijn.
Daarnaast wordt er ook regelmatig stil gestaan bij de vorderingen die gemaakt worden en hoe de therapie en de therapeutische relatie wordt ervaren door jou als cliënt.


Specialiteiten

• Stemmingsstoornissen (depressie, bipolariteit,...)
• Trauma (misbruik, verwaarlozing,...)
• Verlieservaringen (rouw, relatiebreuk, scheiding,...)
• Relationele problemen (partner, kinderen/ouders, sociaal)
• Afhankelijkheid (alcohol, medicatie, drugs)
• Stress, overspannenheid, burnout en slaapproblemen
• Levensvragen en levenskwaliteit
• Conflicthantering
• Persoonlijkheidsstoornissen
• Oncologisch gerelateerde problemen
• Angstklachten (paniek, spanning, overmatige bezorgdheid,...)
• Pychosomatische klachten


Praktische informatie

Consultatie te Hoefsmidstraat 66/1 - 1840 Malderen is mogelijk op maandag en woensdag, dit na het maken van een afspraak via e - mail (ils.de.doncker@psycholoog.be).

 


Relevante informatie

Opleiding

 

  • Bachelor in de Toegepaste Psychologie - klinische psychologie

Lessius Hogeschool Antwerpen (2004 - 2007)

  • Schakelprogramma Bachelor Criminologische Wetenschappen

Katholieke Universiteit Leuven (2007 - 2008)

  • Schakelprogramma universitaire Bachelor Psychologie

Katholieke Universiteit Leuven (2008 - 2009)

  • Master of Science in de Psychologie - klinische en gezondheidspsychologie - volwassenen

Katholieke Universiteit Leuven (2009 - 2011)

  • Postgraduaat cliëntgerichte psychotherapie

Katholieke Universiteit Leuven (2014 - 2018)

  • Getuigschrift Emotion - Focused Therapy for individuals Level I

Focus On Emotion vzw (2016 - 2017)

  • Getuigschrift Focusing Level I, II, III en IV

Praxis P (2018 - 2019)

  • Getuigschrift Hartcoherentiecoach

Louvanie (2020)

  • Certificaat Supervisor psychotherapie en klinisch - psychologische behandeling

Universiteit Antwerpen (2020 - 2023)

  • Certificaat 10 - daagse training Dialectische Gedragstherapie

UPC Duffel (2023)

Werkervaring

 

Naast het aanbieden van individuele psychotherapie en relatietherapie aan volwassenen en ouderen binnen de praktijk sinds 2014, ben ik tevens sinds september 2022 actief als klinisch en gezondheidspsycholoog en cliëntgericht psychotherapeut op de nieuwe PAAZ - afdeling  (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) van AZ Rivierenland te campus Bornem, dewelke ik tevens mee hielp oprichten en vormgeven.

Voorheen was ik reeds 7,5 jaar actief als klinisch psycholoog binnen het oncologisch alsook palliatief support team van AZ Rivierenland - campus Bornem.

In het verleden ben ik tevens actief geweest binnen het werken met mensen die slachtoffer werden van een traumatische ervaring, alsook binnen residentiële, psychiatrische contexten.

Lidmaatschap

• Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
• Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
• Lid van de Vlaamse Vereniging voor Clientgericht - Experiëntiële Psychotherapie en     Counseling (VVCEPC)

Erkenningsnummer Psychologencommissie 862113147
Visumnummer 265933