Tag Archives: zoek een psycholoog

ELKE VAN GOETHEM

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BORNEM EN PUURS

Contactgegevens

Van Goethem Elke
SInt-Jozefkliniek
Kasteelstraat 23
2880 Bornem

Privé praktijk
Eeuwfeeststraat 39
2870 Puurs
Tel:
GSM: 0476/30.83.78
E-mail: elke.vangoethem@psycholoog.be


Werkdomein

Psychologische begeleiding
Psychotherapie (Systeemtherapie)
Neuropsychologische diagnostiek en advies
Dementiescreeningen


Thema's

Angstproblemen
Depressieve klachten
Minderwaardigheidsgevoelens/laag zelfbeeld
Stress & overspannenheid
Hyperventilatie
Psychosomatische klachten
Burn-out problematiek
Rouwverwerking
Relatie- en gezinsproblematieken
Dementie


Doelgroep

Adolescenten
Jongvolwassenen
Volwassenen
Ouderen


DIRK VERBEKEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE DIEPENBEEK

Contactgegevens

Dirk Verbeken
Lutselusstraat 24 B
3590 Diepenbeek
 
Tel: 0489/309540
E-mail: dirk.verbeken@telenet.be


Werkdomein

Individuele psychotherapie en relatietherapie  


Thema's

Je kan bij terecht voor (onder andere) de volgende problemen: je somber voelen, weinig zelfvertrouwen hebben, rouw/ verwerkingsproblemen, worstelen met schuldgevoelens, stemmingswisselingen hebben, gespannen zijn, angstig zijn, niet weten wat je wilt, in de knoop liggen met jezelf en/of anderen, ‘de weg kwijt zijn’, geen keuzes kunnen maken, (te) veeleisend zijn naar jezelf en/of anderen, overmatig controle houden, moeilijke situaties uit de weg gaan, geen relatie durven aangaan of je ongelukkig voelen in je relatie, (te) gesloten zijn, last hebben van nare of traumatische ervaringen, last hebben van boosheid/ woede, onduidelijke lichamelijke klachten hebben, je geremd of onprettig voelen bij anderen, je eenzaam voelen, je in de steek gelaten of tekortgedaan voelen...


Doelgroep

Adolescenten (16+), volwassenen en ouderen


Opleidingen

Lic. (Master) in de psychologie, richting klinische psychologie
Cognitieve gedragstherapie
Schematherapie
Oplossingsgerichte psychotherapie
Integratieve psychotherapie-opleiding


Werkervaring

15 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg

SUZANNE VAN KEMPEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE HERENTALS

Contactgegevens

Gezondheidscentrum De Berk
Berkenlaan 17
2200 Herentals
 
GSM: 0478785245
e-mail: suzanne.van.kempen@psycholoog.be
website: http://www.centrum-deberk.be    


Werkdomein

Therapie met meerdere personen: onder andere relatie- en gezinsbegeleiding.
Individuele begeleiding indien er geen plaats is bij mijn collega's.


Thema's

In de begeleiding voor koppels wordt vertrokken vanuit zorgen over de partnerrelatie. Elke relatie kent zijn ups en downs. Hoewel partners meestal samen de moeilijke periodes doorstaan, kan het zinvol zijn om bij blijvende spanningen professionele hulp te zoeken. Bij een koppelbegeleiding komen partners, in principe, samen op gesprek. We spreken onder andere over de moeilijkheden die zich voordoen evenals de krachten binnen de relatie en hetgeen jullie verbindt.
 
In de gezinsbegeleiding staan de zorgen binnen het gezin centraal. Ook gezinnen krijgen vaak te maken met spanningen, vooral als er zorgen zijn over één gezinslid of als er een periode aanbreekt waarin het gezin geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen (bv. tijdens een faseovergang of een nieuwe samenstelling van het gezin). We spreken samen over de zorgen die er zijn en zoeken naar manieren om met moeilijkheden om te gaan. Daarnaast gaan we op zoek naar de krachten die er zijn binnen het gezin en de bredere omgeving.


Doelgroep

koppels, gezinnen en systemen zonder familiale band (2 of meer personen die in relatie staan met elkaar, bv een vriendschapsrelatie, buren).


Praktisch

Gezondheidscentrum De Berk is een multidisciplinaire praktijk waar huisartsen, diëtist, kinesisten en psychologen samenwerken (voor meer informatie zie http://www.centrum-deberk.be). Disciplines kunnen echter ook afzonderlijk gecontacteerd worden.
 
In de praktijk zijn vier psychologen werkzaam met elk hun eigen specialisatie. Ik neem de koppel- en gezinstherapieën op mij. Een gesprek met meerdere personen duurt 60 minuten en kost 50 euro.
 
Opleiding:
- Master Klinische Psychologie
- Postgraduaat relatie-, gezins- en systeemtherapie (i.o.)
 
Lid van de VVKP, BFP
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 872111417

STEPHANIE TEOH

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BORNEM, BERCHEM EN DUFFEL

Contactgegevens

Sint-Jozef Kliniek
Kasteelstraat 23
2880 Bornem
 
Praktijk Psyrebro
2600/2610 Berchem/Wilrijk
Ringlaan
 
AZ Sint-Maarten/CEPOS/polikliniek
2570 Duffel
 
gsm: 0472/46.05.32
e-mail: stephanie.teoh@psycholoog.be
website: www.psyrebro.be  


Werkdomein

Psychologische begeleiding
Psychotherapie (Cognitieve Gedragstherapie, mindfulness)
Psychodiagnostiek en advies
Neuropsychologische diagnostiek en advies
Expertise


Thema's

Angstproblemen (algemene angst, faalangst, fobie...)
Stemmingsproblemen (depressie, neerslachtigheid...)
Gedragsproblemen (ADHD, obsessief gedrag, eetproblemen...)
Verslavingen
Identiteitsproblemen (laag zelfbeeld, minderwaardigheidsproblemen...)
Stress & nervositas (spanning, hyperventilatie, slaapproblemen...)
Relatieproblematieken
Rouw en verlies
Sociale omgangsproblemen (sociale angst, introvertie, pesten...)
Trauma (ongeval, aangrijpende gebeurtenissen...)
CVA/fibromyalgie
Psychiatrische problemen (borderline, paranoia...)


Doelgroep

Adolescenten
Jongvolwassenen
Volwassenen
Ouderen

SANDRA DE JONGH

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE JETTE

Contactgegevens

De Jongh Sandra
Gielelaan 20
1090 Jette
 
gsm: 0486/855.447
e-mail: contact@sandra-de-jongh.be
website: www.sandra-de-jongh.be
 
Erkenningsnummer psychologencommissie: 822110230  


Werkdomein

Individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie


Thema's

Relationele problemen, emotionele moeilijkheden, onzekerheid, het verwerken van het verleden, levensvragen, gezinsproblemen, agressieproblemen


Doelgroep

Adolescenten vanaf 16 jaar, volwassenen, koppels, gezinnen


Relevante opleidingen

Introductiecursus Contextuele hulpverlening
Initiatie in het systeemtheoretische denken
4-jarige opleiding systeemtherapie bij het IPRR (i.o.)

MIA MAES

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

U kan bij mij terecht voor

  • Individuele psychotherapie voor kinderen (ook speltherapie), jongeren en jongvolwassenen (tot 30)
  • Ouderbegeleiding
  • Gezinstherapie

Professionele achtergrond

Master in de klinische psychologie (optie kind, jeugdige en gezin) (KULeuven, 2000)
 
Cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin (Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout, 2008)
 
Opleiding Triple P (Positive Parenting Program) level 4 en 5
 
Opleiding Emotion Focused Therapy for Individuals (EFT) level 1 (Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout, 2013), level 2 bezig.
 
Lid Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 
Lid Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
 
Lid Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
 
Erkend psycholoog bij de psychologencommissie (nr 772105118)
 
Werkervaring : 11 jaar als psycholoog-psychotherapeut in algemene ziekenhuizen (UZ Leuven, Sint-Vincentius Antwerpen), CLB's, kinder en jeudpsychiatrie (Universitaire Kinder en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, Referentiecentrum Autisme (RCA)), groepspraktijk voor psychotherapie D_link Mechelen.


Werkdomein

Kinderen en jongeren:
 
sociaal-emotionele problemen: omgaan met en uiten van emoties (angst, verdriet, woede, frustraties, zich niet gehoord voelen, ...), gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid, verwerkingsmoeilijkheden bij ingrijpende gebeurtenissen en verlieservaringen, moeilijkheden in relaties en contactproblemen, identiteitsvragen, keuzes maken en zelfstandig worden, gepest worden, moeilijke leef/gezinssituaties, ...
 
Jong-volwassenen:
 
Vragen mbt zingeving, keuzes/beslissingen, je eigen weg vinden, verwerkingsmoeilijkheden, rouw, contactmoeilijkheden, relationele problemen, moeilijkheden met emoties, tekort aan eigenwaarde en zelfvertrouwen, ...
 
Ouders:
 
Therapie is een gezamelijke onderneming van ouders, kind en therapeut. Ouder (en/of gezins)gesprekken vormen dan ook een vast onderdeel van de therapie. In de oudergesprekken kunnen ouders hun eigen waarnemingen, gedragingen en vragen over het kind en hun rol als ouders uiten en bespreekbaar maken. Er wordt gesproken over de relatie tussen ouders en kind, over hoe ouders meer inzicht kunnen krijgen in de belevingen en behoeften van hun kind, maar ook in hun eigen mogelijkheden als ouders. Mogelijkheden, die ze na het stoppen van het therapie, kunnen gebruiken.
Mogelijkheden: ouderbegeleiding in het kader van een individuele kinderpsychotherapie, mediatietherapie (begeleiding van ouders met heel jonge kinderen waarbij enkel met de ouders wordt gewerkt), begeleiding mbt ouderschap, begeleiding bij verwerkingsproblemen mbt ontwikkelingsstoornissen en andere kindgerelateerde moeilijkheden.
 
Gezinstherapie:
 
Op eigen vraag of wanneer aangewezen na kennismakingsfase met ouders en kind/jongere
In gezinstherapie worden het kind/de jongere en zijn ouders uitgenodigd. Vaak worden ook andere gezinsleden of belangrijke personen betrokken. Het gezin wordt gezien als een belangrijke hulpbron. Een kind groeit op in interactie met het hele gezin. Problemen bij één van de kinderen staan meestal niet helemaal op zichzelf. Gezinsgesprekken richten zich op de onderlinge interacties, relaties en de hieraan gekoppelde gevoelens. De gezinsleden worden zich bewuster van de wijze waarop zij met elkaar omgaan en hoe dit samenhangt met de aanmeldingsproblemen. Ieder gezinslid krijgt hierdoor de kans om een stukje verantwoordelijkheid te nemen om de relaties en de communicatie in het gezin te onderzoeken en te verbeteren. De therapeut draagt hierbij geen pasklare oplossingen aan, maar schept de voorwaarden waarbinnen het gezin eigen oplossingen en waarden kan hervinden.


Doelgroep

Kinderen vanaf vier jaar tot en met jongvolwassenen (tot 30), ouders en gezinnen.


Praktisch

Aanmelding en verloop
 
Eerst is er een kennismakingsfase met één of meerdere verkennende gesprekken met de jongvolwassene of met het kind/de jongere en zijn ouders (tenzij anders geïndiceerd is). Deze dienen om de hulpvraag uit te klaren, om een zicht te krijgen op de doelstellingen en verwachtingen en om een gemeenschappelijk traject af te spreken.
Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken, bijvoorbeeld als er nood is aan meer specifieke psychodiagnostiek of een consultatie bij een (kinder)psychiater.
Het doel van psychotherapie is het herstel van de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Ik werk, indien nodig, nauw samen met de verwijzer, CLB, e.d.
Eén gesprek duurt vijftig minuten.
 
Kostprijs
 
50 euro per sessie, terugbetaling mutualiteiten (ook CM) mogelijk onder voorwaarden


Contactgegevens

www.conciente.be
 
Haantjeslei 101, 2018 Antwerpen
Tel: 0476/06.61.52
 
E-mail: mia.maes@conciente.be

KIM GOOVAERTS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BERINGEN, BALEN EN DIEST

Contactgegevens

Goovaerts Kim
 
Everselstraat 10/1
3580 Beringen
(bij Artsenpraktijk Smeedereynde)
 
Molenstraat 118
2490 Balen
 
Psychologenpraktijk Intra-Extra
Halensebaan 163
3290 Diest
 
Tel: +32(0)478/25 73 01
E-mail: goovaertskim@gmail.com


Iedereen heeft het wel eens moeilijk: Een kind heeft moeite met vriendjes maken, wordt gepest, kan zich moeilijk aanpassen aan een nieuwe situatie of lijdt onder de echtscheiding van zijn ouders. Tieners en jongeren ondervinden moeilijkheden in hun zoektocht naar volwassenheid, wat vaak tot conflicten met hun ouders kan leiden. Als jongvolwassene is het niet altijd even makkelijk om uit te zoeken wat je wil in je job en je eigen plek in het leven te vinden. Als volwassene sta je weer voor andere uitdagingen: Een andere job? Kinderen of niet? Scheiden of blijven? Al deze nieuwe uitdagingen gaan vaak gepaard met stress.
 
Soms geraak je hier zelf uit, soms merk je dat het toch langer duurt of moeilijker loopt dan je had verwacht. Dan is het beter om professionele hulp te zoeken.
 
Vanuit het oplossingsgerichte werken focus ik sterk op wat u wil in plaats van het probleem. Hierbij verkennen we samen uw sterktes en kwaliteiten die kunnen helpen om het probleem aan te pakken.


Specialisaties

- Individuele-, groeps- en gezinstherapie
- Gesprekstherapie
- Oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie
- Hartcoherentie
- Assertiviteit en sociale vaardigheden
- Angsten en stress
- Ouderbegeleiding


Thema’s

Angsten en piekeren
Stressklachten en burn-out
CVS en fybromyalgie
Depressie/depressieve gevoelens
Gebrek aan zelfvertrouwen en negatief zelfbeeld
Sociale vaardigheden en Assertiviteit
Problemen op het gebied van impulsiviteit en zelfcontrole (o.a. ADHD, zelfverwondend gedrag,...)
Gezinsproblemen
Opvoedingsproblemen
Ontwikkelingsproblemen (ADHD, ASS)
Schoolspecifieke problemen: pesten, faalangst, studiebegeleiding
Gedragsproblemen
Rouw- en verliesverwerking
Emotionele problemen
Problemen op het vlak van de identiteit en levensfaseproblemen


Doelgroep

kinderen, adolescenten, volwassenen


Opleidingen

- Master in de klinische psychologie (Universiteit Leuven)
- Vierjarige opleiding in de oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie (Korzybski instituut)
- Tweedaagse rond het werken met duplo


Praktisch

Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail gemaakt worden.
Ik ben van maandag t.e.m. vrijdag het beste telefonisch bereikbaar van 10u-12u of van 18-21u.
 
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 862110421
Beroepsverenigingen: BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen).
 
Kostprijs per afspraak: 50 euro (gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteiten voor kinderen en jongeren, soms ook voor volwassenen)

JEROEN DE RIDDER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BEVEREN-WAAS

Contactgegevens

Jeroen De Ridder
Kerkplein 6
9120 Beveren-waas
(boven dokterspraktijk)

gsm: 0468/105.900
e-mail: jdrpsy@hotmail.com


Werkdomein

Geen mens leeft in een vacuüm. We maken allemaal deel uit van een steeds veranderende wereld, hetgeen leidt tot een immer wisselende identiteit.
Dit brengt zorgen en vragen met zich mee maar ook ontwikkelingskansen, potentiële groeimomenten.
Binnen therapie willen we ruimte geven aan die twijfel, die vragen die inherent zijn aan het mens-zijn. Op een niet veroordelende wijze luisteren, de cliënt helpen zijn verhaal te schrijven, herschrijven, anders schrijven. Dat is therapie.

Volgende (en vele andere) vragen kunnen een goed vertrekpunt zijn voor therapie:

  • Wie ben ik, wie wil ik zijn?
  • Waarom lukt het me niet om bepaalde keuzes te maken, knopen door te hakken?
  • Hoe moet ik een bepaald verlies een plaats leren geven?
  • Wat betekent mijn job voor mij? De stress lijkt steeds groter te worden en toch kan ik er niet aan ontsnappen.
  • Waarom lijk ik steeds in dezelfde kuilen te stappen?
  • ...

Thema’s

Angst, depressie, dwang, burn-out, zingevingsvragen, relationele moeilijkheden, stress, negatief zelfbeeld, omgaan met fysiek lijden, leegheid,...
 
Om het prozaïscher te stellen: de pijn van het Zijn


Doelgroep

jongvolwassenen, volwassenen, ouderen


Praktisch

Tarief: 50 euro
Duur sessie: +/- 50 min.
 
Existentiële en integratieve psychotherapie zijn de voornaamste werkvormen die ik hanteer.
 
U kan telefonisch een afspraak maken via het nummer 0468/105 900 (liefst na 17u). Indien ik niet bereikbaar ben, gelieve dan uw naam en telefoonnummer in te spreken en dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

GRIET LUCAS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BORGLOON

Contactgegevens

Griet Lucas
Manshoven 1
3840 Borgloon
 
gsm: 0474/ 94.39.95
e-mail: griet.lucas@psycholoog.be


Werkdomein

Psychologische begeleiding en cognitieve gedragstherapie


Thema’s

Depressie, angst (fobieën, faalangst, paniekaanvallen), dwang, stress en burnout, trauma, chronische ziekte en pijn, CVS en fibromyalgie, identiteitsproblemen, aanpassings- en verwerkingsproblemen, persoonlijkheidsproblemen.


Doelgroep

Jongeren
Volwassenen


Opleiding

Ze studeerde in 2005 af als Licentiaat in de Klinische Psychologie. Daarnaast behaalde ze het postgraduaat Klinische Psychodiagnostiek (2007-2009) en heeft ze een bijkomende postacademische specialisatie in de Gedragstherapie gevolgd (2008-2011).
Ze schoolt zich op regelmatige basis bij over o.a. gedragstherapeutische principes, schemagerichte therapie, traumatherapie en mindfulness.


Lidmaatschappen

Lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen)
VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie)
 
Erkenningsnummer van de Psychologencommissie: 822107030

ELINE EYSKENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

Doelgroep

U kan bij mij terecht voor individuele psychotherapie voor kinderen en jongeren, ouderbegeleiding of gezinsgesprekken.


Werkdomein

Ik richt mij op kinderen en jongeren met allerlei vragen en problemen: sociale-, emotionele-, gedrags-, ontwikkelings- en psychosomatische problemen, rouw en verlieservaringen, echtscheiding en angsten.
 
Daarnaast ben ik er ook voor ouders die moeilijkheden ervaren met hun kind of op zoek zijn naar een andere opvoedingsaanpak.


Professionele achtergrond

Master Klinische Psychologie, optie kinderen en adolescenten (KU Leuven)

Opleiding Psychodiagnostiek (Thomas More)

Vierjarige therapieopleiding in de Experiëntiele en Ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie i.o. (Universiteit Antwerpen)

Lid Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

Lid Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

Erkend psycholoog bij de psychologencommissie (nr. 902112545)

Ervaring in een multidisciplinaire groepspraktijk

Ervaring in het Onderwijs als zorgleerkracht, zorgcoördinator en CLB-medewerker

Werkzaam als klinisch psycholoog in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)


Verloop van een begeleiding

Een afspraak wordt telefonisch of via e-mail gemaakt. Indien ik niet bereikbaar ben, laat gerust uw boodschap en telefoonnummer achter, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
In een eerste fase wordt samen gezocht wat er precies aan de hand is, om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de aanmelding. We gaan op zoek naar de aard van de problemen en mogelijke oorzaken.
 
Deze conclusies worden besproken in een adviesgesprek met een planning van de begeleiding. Indien nodig kan een doorverwijzing geadviseerd worden.


Contactgegevens

Groepspraktijk De Dageraad
Grotehondstraat 22
2018 Antwerpen
www.dedageraad.com
Tel.: 0477/05.76.85
E-mail: eline@dedageraad.com