Tag Archives: psychologie

NATALIE DE SCHEPPER 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

Contactgegevens

Natalie De Schepper
Leopoldplaats 10 / 3de verdieping
2000 Antwerpen

GSM : (0032)472/ 74 78 91
E-mailadres : Natalie.deschepper@psycholoog.be

Links:
http://www.kinderenjongerenpsycholoogantwerpen.be
http://www.psychologencommissie.be


Voor wie

Kinderen, jongeren en gezinnen


Werkdomein

Voor jongeren:

Als jongere kan je bij mij terecht met allerlei vragen en problemen.
Soms geeft je familie aan dat je hulp nodig hebt, maar vind jij dat niet nodig. Misschien zijn er zaken waar je mee worstelt of die je niet durft te vertellen.

Samen kunnen we bekijken hoe we de vragen en problemen waar jij mee zit stap voor stap kunnen aanpakken. Soms kunnen enkele gesprekken al helpen, soms vraagt therapie wat meer tijd. Steeds gaan we kijken naar wat jij nodig hebt en waar jij je best bij voelt.

Wist je dat er ieder jaar vele tienduizende mensen de stap zetten naar een psycholoog? Je hoeft je dus nergens voor te schamen.

Voor ouders en kinderen:

Kinderen en jongeren geven vaak in gedrag aan, wat ze met woorden niet kunnen zeggen. Als ouder is het niet altijd gemakkelijk om te begrijpen waar je kind mee worstelt. Elk gedrag heeft een betekenis, samen kunnen we deze betekenis proberen achterhalen, waardoor het gemakkelijker wordt om iets aan de problemen te doen.

Ouders kunnen bij mij primair terecht met vragen rond :

 • emotionele moeilijkheden
 • angsten, fobieën
 • zelfbeeld
 • ontwikkelingsvragen ( ADHD , autisme,…)
 • psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn,… )
 • studieproblemen en faalangst
 • rouw en verliesverwerking
 • sociale vaardigheden en communicatie
 • opvoedingsproblemen en/of -vragen
 • gedragsmoeilijkheden
 • hechtingsproblemen
 • zindelijkheidsproblemen
 • problematisch drugs- of alcoholgebruik bij jongeren
 • andere : individueel te bekijken

Werkwijze:

De eerste stap is een kennismakingsgesprek met het gezin waarin de hulpvraag wordt bekeken. In samenspraak met de ouders en het kind kan er vervolgens een traject op maat uitgewerkt worden. Eventueel wordt er gericht doorverwezen naar andere hulpverleners.

Bij bepaalde problematieken kan het zinvol zijn om via onderzoek na te gaan waar de sterktes en zwaktes liggen van het kind/de jongere. Ook kunnen we op die manier nagaan hoe de omgeving wordt beleefd.

Dergelijk onderzoek kan bestaan uit:

 • intelligentieonderzoek
 • neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, planning)
 • belevingsonderzoek

Binnen de begeleidingsfase kan worden gewerkt met individuele gesprekstherapie, speltherapie, psycho-educatie, gezinstherapie en ouderbegeleiding.


Opleiding / werk

Ik behaalde mijn masterdiploma in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent en volg een bijkomende integratieve psychotherapieopleiding ‘Jeugd en context’ aan de Universiteit van Antwerpen.
De afgelopen twee jaar heb ik gewerkt bij Solutions. Dit is een klinische setting (in Nederland) waarbij gewerkt wordt met verslaving.

Op dit moment werk ik in een groepspraktijk, genaamd Studio O, in samenwerking met een kinderpsychologe, logopedisten en een kinesist.

Voor meer informatie hierover kan je terecht op :
www.kinderpsycholoogantwerpen.be of www.studio-O.be


Visie

Het belangrijkste voor mij binnen de therapie is om samen met de ouders en het kind/de jongere een aanpak te vinden die aansluit bij wat werkt voor hen zelf. Ik volg daarom ook niet één bepaalde stroming maar werk op maat van de cliënt. De methodieken die ik toepas zullen daarom ook afhangen van wie ik voor mij heb. De vertrouwensrelatie met de cliënt is dan ook van primair belang.


Hoe aanmelden

Aanmelden kan telefonisch of per mail.
 
Bij een eerste telefonisch contact kunnen we kort samen verkennen waarom u de stap naar een psycholoog zet, wat onze manier van werken is en wat uw verwachtingen zijn.
 
Op uw vraag kan samengewerkt worden met andere betrokken hulpverleners, huisarts en eventueel school. Dit alles steeds binnen het kader van het beroepsgeheim.


Erkenning

Officieel erkend als Psychologe bij de Psychologencommissie
erkenningsnummer: 882111447
 
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
Lid van dagelijks bestuur BFP
 
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)

MARK MELLEMANS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BREE

Contactgegevens

Mellemans Mark
Bruglaan 48
3960 BREE
 
mark.mellemans@psycholoog.be
tel: +3289467002 - gsm: +32495219834
 


Werkdomein

Cognitieve therapie : klassiek, mindfulness based of dialectisch.

Thema’s

BURNOUT, neerslachtigheid, psychisch-lichamelijke klachten, uitputting, werkproblemen, overbelasting, overdreven piekeren..

HOOGGEVOELIGHEID fysiek, sensorieel of mentaal. BORDERLINE klachten, zelfbeeld.


Doelgroep

Enkel volwassenen

ELS TAEYMANS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EDEGEM

Contactgegevens

Els Taeymans
Trooststraat 32
2650 Edegem
 
gsm: 0483/223 514
e-mail: els.taeymans@psycholoog.be


Werkdomein

Bij de kennismaking omschrijven we in een of enkele gesprekken zo duidelijk mogelijk waar je last van hebt. We zoeken naar je wensen tot verandering, je doelstellingen en je behoeften.
Hieruit kunnen afspraken volgen over de thema's waaraan gewerkt zal worden en we bespreken hoe dit zou kunnen gebeuren.
Regelmatig wordt getoetst of je tevreden bent over de manier van werken en of je een goed gevoel hebt bij de gesprekken.
 
Vanuit een systeemtheoretisch denken wordt je probleem in een breder kader geplaatst. De impact van je omgeving op jou en omgekeerd - jou invloed op je omgeving - wordt mee in rekening gebracht.
Soms wordt een andere, helpende kijk op de situatie geboden of krijg je informatie via lectuur of interessante websites.
Indien het bij je past, werken we met concrete opdrachten.
We belichten niet alleen wat moeilijk loopt maar ook wat goed gaat. Je sterke kanten worden aangesproken.
 
Overleg met belangrijke derden, zoals een partner, ouders of kinderen, een huisarts, andere hulpverleners... is mogelijk indien nodig en gewenst.


Thema's

vermoeidheid en burn out
angst en perfectionisme
depressiviteit, melancholie
rouw, verlieservaringen
leven met (onverklaarde) lichamelijke klachten
problemen eigen aan het studeren en het student zijn
relatiemoeilijkheden
identiteitsvragen
beslissingsmoeilijkheden


Doelgroep

(jong)volwassenen
koppels


Opleiding

Master (licentiate) in de klinische psychologie
Aanvullende 3-jarige specialisatie in de systeemtheoretische therapie


Ervaring

20 jaar ervaring als psychotherapeute in een eigen praktijk, een Centrum Algemeen Welzijnswerk, een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en de de Universiteit Antwerpen.


Erkenning

erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 652103902)
lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
lid van de Belgische Federatie van Psychologen

DAVID BLOMME

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUGGE

Contactgegevens

Blomme David
Gistelse Steenweg 83 bus 2
8200 Brugge
 
tel: 0478215857
e-mail: blommedavid@gmail.com


Werkdomein

Psychotherapie
Psychoanalyse
Werken met dromen


Thema's

Afhankelijkheid - Alcohol/medicatie
Afhankelijkheid - Drugs
Angststoornissen
Borderline persoonlijkheidsstoornis
Burnout
Concentratieproblemen
CVS en fybromyalgie
Depressie
Dwangmatig gedrag
Echtscheidingsproblematiek
Eetstoornissen
Fobiëen
Gokproblemen
Hoog sensitief persoon (HSP)
Identiteitsproblemen
Incestverwerking
Persoonlijkheidsstoornissen
Postnatale depressie
Psychiatrische problematiek
Psychose
Psychosomatische klachten
Relationele Problemen
Rouwverwerking
Seksuele problemen
Stoornissen in de impulscontrole
Stress- of spanningsgerelateerde klachten
Traumaverwerking
Verslavingsproblematiek
Werkproblemen
Zingevingsvragen


Doelgroep

Volwassenen

BJORN WAERLOP

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT (ZWIJNAARDE)

Contactgegevens

Björn Waerlop
Wintervijverstraat 18
9052 Gent (Zwijnaarde)
 
(altijd vrije parkeerplaatsen)
Bereikbaar met openbaar vervoer (tram 21)
Bussen: 47,49, 70,71, 72
 
gsm: 0479/01.96.73
e-mail: bjorn.waerlop@telenet.be
 
Erkenningsnummer: 701113872


Werkdomein

Privé-praktijk voor psychoanalyse & psychotherapie. Gesprekstherapie. Therapie aan huis voor ouderen die zich niet kunnen verplaatsen.


Thema's

Een afspraak kan zowel telefonisch als per mail gemaakt worden. Tijdens de eerste gesprekken wordt uw probleem verder uitgediept. Naargelang het probleem en de vraag zullen in samenspraak verdere afspraken gemaakt worden.
 
Ik richt mij tot jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Specifiek voor ouderen die niet meer in staat zijn om zich te verplaatsen zijn huisbezoeken mogelijk. Voorwaarde hiervoor is dat u een ruimte hebt waar we ongestoord kunnen praten. De sessies zijn individueel, maar familiegesprekken zijn mogelijk indien dit noodzakelijk zou blijken. Psychische klachten kunnen heel divers zijn: depressie, ouder worden, angsten, zich schuldig voelen, zich niet goed in zijn vel voelen, burnout, relationele problemen,...
 
Het is niet altijd eenvoudig om te spreken over wat moeilijk of niet goed meer gaat. Soms ontbreken de woorden of worden de eigen gedachten niet begrepen. Een luisterend oor naar datgene wat achter de problemen schuilt kan hiervoor een oplossing bieden. Het is daarom belangrijk dat u zich goed voelt tijdens het eerste gesprek zodat dit de basis kan vormen voor het vertrouwen voor het verdere verloop van de therapie.
 
Naast het werk in mijn praktijk werk ik deeltijds als klinisch psycholoog in een psychiatrisch centrum. Ik werk ook als teambegeleider in woonzorgcentra in regio groot Gent.
 
Neem gerust telefonisch contact op indien u nog vragen heeft of wanneer u een afspraak wilt maken voor een kennismakingsgesprek.


Doelgroep

Jongvolwassenen, volwassenen en ouderen


Achtergrond

Opleiding:
Graduaat Gezinswetenschappen
Licentiaat in de Klinische Psychologie
Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie, Universiteit Gent
Permanente Vorming
 
Bestuurslid Gezelschap voor Psychotherapie en Psychoanalyse
 
Praktisch:
- Individuele gesprekstherapie
- Iedere avond en zaterdagvoormiddag. Overdag soms mogelijk.
- Afspraak : 0479/01.96.73 of bjorn.waerlop@telenet.be

BENEDIKTE DEMEESTER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-KRUIS (BRUGGE)

Contactgegevens

Demeester Benedikte
De Linde 47
8310 Sint-Kruis (BRUGGE)

tel: 050/36 00 39
gsm: 0478/33 00 39
E-Mail: benedikte.demeester@psycholoog.be


Werkdomein

individuele psychotherapie
relatietherapie
ouder-kind begeleiding


Thema's

- angst:
faalangst, verlatingsangst, paniekaanvallen, nachtelijke angst, fobie,...
 
- depressie:
gevoel van leegte, geen betekenis te hebben, weinig hoop, negatieve gedachten over zichzelf,de toekomst en de wereld
 
- stressregulatie :
innerlijke spanningen, psychosomatiek,piekeren, slaapproblemen, eetbuien, alcoholzucht,agressieve reakties,...
 
- relationele problemen:
communicatie, conflicthantering, hechtingsproblemen
 
- gezinsproblemen:
echtscheiding, opvoedingsproblemen, ouder-kind relaties, nieuw samengestelde gezinnen
 
- sociale problemen:
slachtoffers en daders van pesterijen, uitsluiting, psychische of fysieke mishandeling
 
- verlieservaring:
scheiding, ziekte, rouw, leven met beperking door ziekte of ongeval
 
- existentiële vragen


Doelgroep

kinderen/jongeren
volwassenen
ouderen
koppels
gezinnen


Opleiding

- Licentiate klinische psychologie
specialisatie in ontwikkelingsgerichte psychoanalyse en cognitieve gedragstherapie
 
- oplossingsgerichte systeemtherapie
 
- mindfulness
 
Erkend psycholoog bij mutualiteiten voor gedeeltelijke terugbetaling psychotherapie


Kader

Het uitgangspunt in therapie is respect voor de persoon in zijn totaliteit.
Er wordt gericht en ondersteunend geluisterd naar de individuele zorgen, noden en verlangens van de cliënt.
Uit de dialoog tussen psycholoog en cliënt ontstaat meer inzicht in de psychische mechanismen van de persoonlijkheidsstruktuur. De persoonlijkheid wordt beschouwd als dynamisch, steeds in ontwikkeling.
De cliënt voelt zich gesteund, krijgt hoop en ervaart hoe hij/zij kan groeien naar mentaal evenwicht en geluk.
Oude patronen (eventueel in relatievorming) worden losgelaten of herwerkt.
De veerkracht of innerlijke kracht wordt verstevigd zodat men het leven kan leiden zoals men zou willen.
Er wordt gebruik gemaakt van diverse therapeutische technieken, afgestemd op het unieke van de cliënt.
Na een eerste kennismakingsgespek wordt besproken hoe de cliënt geholpen kan worden.
De gesprekken vinden plaats in een rustgevend kader.
 
Enkel op afspraak per telefonische contactname op 050/36 00 39 of
0478/33 00 39,
of per mail: benedikte.demeester@psycholoog.be
 
Bij dringendheid is een snelle afspraak mogelijk.

ANNE DEKERK

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MELSELE

Contactgegevens

U kan een afspraak maken door een mail te sturen naar: annedekerk.psycholoog@gmail.com of door telefonisch contact op te nemen via het nummer 0475832038. Laat gerust een boodschap achter met uw telefoonnummer indien ik niet opneem en ik bel u zo spoedig mogelijk terug.
 
Een gesprek duurt 45 - 60 minuten.
In een eerste gesprek beluister ik uw vraag, problemen, moeilijkheden. We kunnen dan samen beslissen of het zinvol is om een therapeutisch proces op te starten.
 
Indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, gelieve dan zo vroeg als mogelijk te verwittigen.
In principe wordt de helft van een sessie aangerekend bij niet nageleefde afspraken.
 
Adres: GROTE BAAN 255, 9120 Melsele
Website: www.medischhuiswaas.be


Achtergrond

Mijn naam is Anne Dekerk. Ik studeerde klinische psychologie (minor theoretische psychologie) aan de KULeuven. Ik behaalde mijn diploma van Licentiate (Master) in de psychologische wetenschappen in 1998.
Daarnaast studeerde ik filosofie, theaterwetenschappen en APT / POPOK (Advanced Performance Training, Posthogeschool Podiumkunsten). Ik verdiepte mij in de psychoanalyse en ontwikkelde doorheen de tijd een manier van werken die verschillende technieken en methodes integreert. Via studiedagen, congressen, bijscholingen en vakliteratuur blijf ik mezelf verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen binnen de psychologie.


Ervaring

Ik werkte als onderzoeker-assistent aan de Universiteit van Antwerpen.
Ik werkte als diensthoofd en psychologe in twee centra voor kinderen en jongeren te Brussel.
En heden werk ik als psycholoog in het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel op een afdeling voor mensen met complexe en langdurige zorgvragen. Dit werk combineer ik met het werk in www.medischhuiswaas.be.
Naast ambulante gesprekken in de praktijk van het Medisch Huis biedt ik ook de mogelijkheid om in bepaalde situaties aan huis te komen. Dit gebeurt in onderling overleg.
 
Erkenningsnummer Psychologencommissie 2015: 742114109


Wie kan er terecht?

Iedereen kan er terecht. Mensen die zich niet goed voelen, ongelukkig zijn, zich niet gehoord of begrepen voelen door vrienden, collega’s, partners of ouders. Mensen die de draad verloren zijn en niet meer weten hoe ze met iets moeten omgaan of hoe ze moeten leven. Soms is het leven ook ondraaglijk geworden en kunnen zij met hun hersenspinsels, gedachten en bedoelingen nog maar bij weinig andere mensen terecht. Soms zijn de angsten te groot, ontstaat er een burn-out, ... . Mensen kunnen zich hierover schamen, kennen schuldgevoelens, worden angstig en vinden bij niemand in hun onmiddellijke omgeving gehoor. Veelal gaat deze mens minder goed functioneren op school, werk of sociale relaties, kan hij niet langer de persoon zijn die hij voor andere mensen zou willen zijn. Niet langer de rol opnemen die hij zou willen opnemen. Andere mensen willen zich misschien juist loswrikken uit deze rollen en gedaanten en zoeken de kracht en een manier om dit proces te kunnen voltrekken.
 
Mensen met alle mogelijke problemen en achtergronden kunnen bij mij terecht.
Volwassenen, jongeren en kinderen.


Wat doet een gesprekstherapeut ?

Een gesprekstherapeut zal in de eerste instantie goed luisteren. De grondregel van dit proces is dat de mensen die op gesprek komen, alles kunnen (haast moeten) zeggen, ook als het moeilijk en ondraaglijk is om dat te zeggen. Het kan inderdaad helpen dat die woorden, preoccupaties en gedachten kunnen worden uitgesproken ten opzichte van een buitenstaander die betaald wordt om die ruimte te geven. Hier en daar, waar het nodig is om dat te doen, zal de gesprekstherapeut duiden (en uitleggen) waarom het voor die betreffende persoon zo moeilijk en ondraaglijk is binnen zijn huidige leven zonder dat hij de verantwoordelijkheid voor het leven van deze mensen gaat dragen. Het moet van meet af aan duidelijk zijn dat de verantwoordelijkheid van het ‘genezingsproces’ bij de mensen zelf blijft liggen. Enkel op die manier kan een mens sterker uit zo’n therapeutisch proces komen om zijn zelf gekozen draad met meer kracht te kunnen hernemen. Zo ontstaat een ruimte waarin zaken herbenoemd kunnen worden, een mens zijn verhaal kan herschrijven en nieuwe betekenissen kunnen ontstaan.
 
Het mag duidelijk zijn dat het lijden van mensen niet los staat van gebeurtenissen in hun onmiddellijke omgeving (overlijden van dierbaren, scheiding of ander verlies, ...) of zelfs gekaderd kunnen worden binnen een breder contextueel netwerk of constellatie. Tijdens het gesprek wordt dit ter sprake gebracht zonder dat deze naaste omgeving tijdens deze gesprekssessies lijfelijk aanwezig hoeft te zijn. Ook hier wordt gezocht naar de verantwoordelijkheid die mensen zelf kunnen nemen om processen te veranderen of op welke manier ze beter en geschikter kunnen omgaan met een omgeving die van geen verandering wil weten. Een sociale constellatie kan het probleem mee helpen veroorzaken en versterken, maar kan wellicht ook worden gebruikt om mensen beter te laten functioneren. De vraag naar wat mensen tegenhoudt om binnen een bepaalde context op een geschikte wijze te functioneren, mag nooit ver weg zijn. Een vraag die mensen er toe zal brengen om zich binnen dat netwerk meer te laten gelden.

ANKA DE BRUCKER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUSSEL EN ANTWERPEN

Contactgegevens

Praktijkadres 1:  
Heidekenstraat 32
1083 Brussel
 
Praktijkadres 2:  
Markgravelei 3
2018 Antwerpen  
 
gsm: 0474/32.77.28
e-mail: anka@hartenziel.be
website: http://www.hartenziel.be


Werkdomein

U kunt bij mij terecht voor alle menselijke, psychologische problemen en levensvragen. Als therapeute streef ik daarbij in eerste instantie naar een goede therapeutische relatie. U kunt uw verhaal doen in alle rust en vertrouwen. Daarnaast put ik inspiratie uit mijn psychotherapeutische opleiding (cognitieve gedragstherapie) en uit een geheel van psychotherapeutische technieken afhankelijk van uw eigen stijl, vragen en wensen. Zo werk ik ook met EMDR, Mindfulness, creatieve technieken, voice dialogue, ...  


Thema's

Depressie
Angst
Burn-out
Levensvragen
Psychosomatische klachten en CVS
Stress  


Doelgroep

Volwassenen  


Relevante opleidingen

Postgraduaat Cognitieve Gedragstherapie (KUL, 2002 - 2005)
EMDR (EMDR Belgium, 2005)
Mindfulness Based Cognitive Therapy (IAM, 2006 - 2007)
Creatieve Interactie, creatieve technieken in therapie (Educatieve Academie 2008 - 2009)
Voice Dialogue (Voice Dialogue Instituut, 2009)  

ANITA SANDERS

PSYCHOLOOG TE SINT-AMANDSBERG

Contactgegevens

Sanders Anita
Praktijk Psychotherapie en Yoga
Palmendreef 46
9040 Sint-Amandsberg
 
gsm: 0486/88 18 21
e-mail: praktijkpsychotherapie@yahoo.com
website: www.psychotherapieyoga.be


Werkdomein

U kan in mijn praktijk terecht voor :
* individuele psychotherapie
* relatietherapie
* groepstherapie, waaronder een groeigroep voor kinderen (zie ook www.degroepstrein.be)
* Integratieve therapie, psychotherapie in de Interactionele Vormgeving.
* lichaamsgerichte therapie (waarbij Yoga, relaxatie en ademhaling)
* Yoga en meditatieve therapie
* Gesprek én niet-verbale creatieve therapie


Thema's

Elke blokkade of levenscrisis waarbij begeleiding van gedrag en psyche wordt gezocht.
Stressgerelateerde klachten, fysieke of mentale uitputting, hyperventilatie. Burn-out.
Angst, paniek.
Gevoelens van hulpeloosheid,depressie, wenig levensvreugde.
Pijn vanuit verlieservaring, rouw.
Onverwerkte ervaringen, trauma's of misbruik.
In het reine willen komen met je verleden.
Agressie.
Piekeren.
Steeds in dezelfde patronen vervallen.
Persoonlijke thema's waarin u wil groeien.
Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen.
Voor kinderen en hun ouder(s): ondersteuning in de ontwikkeling/opvoeding of van een gekende diagnose.


Doelgroep

Kinderen, jongeren, volwassenen.
Koppels voor relatietherapie.
Indiviuele psychotherapie of groepstherapie.


Erkenning

Erkend door de mutualiteiten voor gedeeltelijke terugbetaling voor psychotherapie voor kinderen en jongeren.

ANGELIQUE VERZELEN

PSYCHOLOOG TE MOERBEKE-WAAS

Contactgegevens

Verzelen Angelique
Heidewegel 31
9180 Moerbeke-Waas
 
gsm: 0496 / 97 71 65
E-Mail: angelique.verzelen@gmail.com
Website: www.praktijkmagnolia.be
 
Erkenningsnummer 722107369  


Werkdomein

Gezondheidspsychologie, Psycho-Oncologie, Cognitieve Gedragstherapie, Existentiele Psychologie, Palliatieve Zorg, supervisie voor beginnende psychologen in de Gezondheidspsychologie en de Psycho-Oncologie.


Thema's

Je kan bij mij terecht als je te maken krijgt met of vragen hebt rond:
- een lichamelijke ziekte bij jezelf of iemand uit je omgeving
- een diagnose van kanker
- stressklachten
- burnoutklachten
- chronische vermoeidheid
- rouw na een verlieservaring (overlijden, echtscheiding, ...)
- angst- of paniekgevoelens
- een fobie ( bvb. claustrofobie, spinnen, autorijden, agorafobie, sociale fobie, ...)
- dwang (OCD)
- fertiliteitsproblemen
- vragen ivm leven (als expat) in het buitenland
- een traumatische gebeurtenis
- depressieve klachten
- zingevingsvragen


Doelgroep

Volwassenen


Praktisch

Je kan contact opnemen via mijn GSM nummer of per mail.
Tijdens een eerste gesprek wordt steeds stilgestaan bij de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden. Op basis daarvan worden de doelstellingen en de verdere werkwijze besproken.
De kostprijs voor een sessie van 1 h bedraagt 55 euro.