Tag Archives: Lokeren

WIEBEKE SEYMORTIER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKSAARDE

Contactgegevens

Wiebeke Seymortier
Klinisch psycholoog – Psychotherapeut

Praktijkadres:
KLAVO bvba
www.klavo.be
Dam 1D
9160 Eksaarde (Lokeren)

Tel: 0486/86.04.32.
Mail: wiebeke@klavo.be


Visie en werkwijze

Werken aan uw algemeen welzijn, en dat in een sfeer van optimisme, staat centraal!

U kunt bij mij terecht voor:
-gesprekstherapie
(oplossingsgerichte systeemtherapie)
-EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
-familieopstellingen
-sofrologie (relaxatie)

Deze methoden kunnen apart of gecombineerd toegepast worden. Dit is telkens afhankelijk van uw specifieke vraag, verwachtingen en doelstellingen.

Een eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin we de aanleiding tot contactname, uw doelstellingen en verwachtingen verkennen en verduidelijken.. Er wordt uitgelegd wat je verder kan verwachten van de begeleiding en de werkwijzen die eventueel kunnen worden toegepast in de volgende sessies.

In een tweede fase gaan we concreet aan het werk met de doelstellingen.

In een laatste en afsluitende fase wordt er teruggeblikt op het afgelegde proces en bekijken we samen wat je kan doen om er voor te zorgen dat de resultaten blijvend zijn.


Doelgroep

Volwassenen, koppels, families


Aanpak

Gesprekstherapie kan je helpen anders te voelen, te denken, te doen. De leidraad die gebruikt wordt is deze van de oplossingsgerichte systeemtherapie. Deze denkwijze laat ons toe op een zeer aangename, efficiënte wijze op zoek te gaan naar en toegang te krijgen tot jouw krachten, hulpbronnen en mogelijkheden in plaats van ons blind te staren op de moeilijkheden. Samen gaan we op zoek naar ofwel concrete oplossingen die bij jou passen ofwel naar andere mogelijkheden om comfortabeler met jouw moeilijkheden om te gaan. We richten ons vooruit, naar de toekomst, en we werken met de voor jou nuttige doelstellingen.

In deze vorm van therapie wordt ook rekening gehouden met jouw context en de relaties die je hebt met jouw omgeving. Indien nuttig bekijken we ook jouw familiegeschiedenis en waar nodig vullen we het systeemgericht denken aan met cognitieve technieken.

Mogelijke aanmeldingsredenen:
Verwerking van verlieservaringen, trauma, depressieve klachten, angsten, stressgerelateerde klachten, relationele moeilijkheden, psychosomatische klachten, steeds tegen dezelfde patronen aanlopen, identiteitsvragen, …

Wanneer het in therapie allemaal niet zo duidelijk is kan psychodiagnostiek je meer inzicht geven in jezelf. Dit biedt ook de nodige handvatten om de therapie op een juiste en efficiënte manier aan te pakken waardoor je vlugger resultaat zal ondervinden. Je moeilijkheden worden dan inzichtelijker waardoor we makkelijker je krachten en de bij jou passende oplossingen kunnen opsporen.

Afhankelijk van de aanmeldingsreden en de problematiek kan er tijdens de begeleiding ook gebruik gemaakt worden van andere invalshoeken en technieken zoals EMDR, familieopstellingen en/of sofrologie:

EMDR is een methode die bruikbaar is voor de verwerking van negatieve gebeurtenissen. EMDR kan toegepast worden indien de huidige klachten gelinkt zijn aan concrete gebeurtenissen uit het verleden. Het is een wetenschappelijk erkende methode die kan toegepast worden in het kader van o.a. trauma, angst, stress, laag zelfbeeld,… .

Familieopstellingen worden gebruikt om inzicht en verandering te krijgen in de processen en dynamiek die in relaties, gezinnen en families een rol spelen. Deze methodiek kan ingezet worden bij vragen die betrekking hebben op jouw herkomst of jouw familie- of gezinsbanden, bij andere hulpvragen met een relationeel karakter of indien er mogelijks iets relationeels aan de basis ligt van de klachten, wanneer het gaat over ziekte, psychosomatische klachten, incest, partnerproblemen, opvoedingsmoeilijkheden, …

Sofrologie bestaat uit een reeks relaxatie- en bewustzijnsoefeningen die gebaseerd zijn op Oosterse technieken.
Deze methode werd ontwikkeld door de neuropsychiater A. Caycedo. Tijdens de oefeningen ga je met je aandacht naar je lichaam, jouw gevoelens en gedachten. De oefeningen leiden tot lichamelijke en geestelijke ontspanning en hebben een positief effect op je gezondheid en algemeen welbevinden.
Jij leert jezelf tot ontspanning te brengen en bovendien zijn de oefeningen makkelijk toe te passen, ook tijdens alledaagse activiteiten. Sofrologie wordt vaak toegepast in ziekenhuizen om psychische en lichamelijke klachten aan te pakken maar kan ook worden gebruikt om bv. (sport)prestaties te verbeteren. Je zal de krachten en het verborgen potentieel in jezelf meer ontwikkelen en deze bewuster kunnen inzetten.


Relevante opleidingen (chronologisch)

 • Licentiaat in de klinische psychologie, optie relatie- en gezinstherapie (UG)
 • Algemene Initiële Lerarenopleiding (UG)
 • Sofrologie: basisiopleiding + vervolgopleiding (5 jaar, Iscasof)
 • Oplossingsgerichte cognitieve en systeempsychotherapie, management & coaching (psychotherapeutische opleiding, 4 jaar, Korzybski-Instituut)
 • EMDR practitioner (2 jaar, Bipe)
 • Familieopstellingen (1 jaar, Leren over Leven)
 • Opleiding partnerrelatietherapie (1 jaar, School voor Relatietherapie)
 • Opleiding tot DISC gecertificeerd coach (2,5 dagen, DISC Factor NL, in opleiding)
 • Kortdurende opleidingen gevolgd in 2015:
  -EBTA congres 2015 ‘Don’t think, observe!’ (Wenen, sept ’15, 3 dagen)
  -‘EMDR & dissociation’ (Université de Lorraine, nov ‘15, 3 dagen )
 • Kortdurende opleidingen in 2016:
  -‘Het nieuwe familieopstellen’ met Bert Hellinger (Hellinger sciencia, Charleroi, maart ’16, 3 dagen)
  -EMDR Europe Conference 2016 (Den Haag, juni ’16, 3 dagen)
 • Kortdurende opleidingen in 2017:
  - Mindfullness voor ouders (Stresskliniek ZNA, juni ’17, 3 voormiddagen)

Relevante werkervaringen (chronologisch)

 • Stage (6 maanden) in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en Crisispsychologie (Defensie, Militair Hospitaal Koningin Astrid te Brussel)
 • Trainer bij het Centrum voor Nascholing van het Gemeenschapsonderwijs (2003-2007)
 • Freelance trainer bij Relatiestudio Gent (2007 – 2009)
 • Freelance trainer bij Upgrading vzw (2008-2012)
 • Zelfstandige privé-praktijk sinds januari 2006 te Lokeren
 • In de periode sept ’14 – aug’17 maakte ik als zelfstandig psychologe ook deel uit van de huisartsenpraktijk MediTeam Zele.
 • Zaakvoerder KLAVO bvba sinds dec ‘14

Lidmaatschappen

BfP, VVKP, VVDO, BVRGS, EMDR Belgium


Praktisch

Nederlandstalig & Engelstalig

Consultaties kunnen enkel op afspraak.


Richtprijzen

 • Individuele therapie (45 minuten):

        voor- en namiddag: 55 euro ; avond: 60 euro

 • Partner- en familietherapie (75 minuten):

        voor- en namiddag: 85 euro ; avond: 90 euro

 • Individuele familieopstelling (120 min):

        voor- en namiddag 135 euro, avond: 140 euro

        (incl. voorbereidende vragenlijst en telefonische nazorg)

KALINA MIKOLAJCZAK-DEGRAUWE 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LOKEREN

Contactgegevens

Dr. Mikolajczak-Degrauwe Kalina
 
Everslaarstraat 176
9160 Lokeren
 
GSM : 0488910525
Email : Degrauwe@psycholoog.be


Thema’s

- relatie problemen
- stress management / burn-out
- verslavingen
- sport psychologie


Doelgroep

Jongvolwassenen (18-25 jaar)
Volwassenen (26-65 jaar)


Opleiding

- Master in de Klinische Psychologie (UKSW Warschau, UGent)
- Doctoraat in TEW (Vrije Universiteit Brussel)
- Bijkomende cursussen en meerdaagse opleidingen op gebied van relatietherapie, verslavingen en stress management.


Ervaring en Erkenning

- eigen praktijk sinds 2009
- erkend door de Belgische Federatie van Psychologen  


Afspraak

telefonisch (0488/91.05.25) of via mail.


Talen

- Nederlands
- Pools
- Engels

MAROESKA DE SUTTER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT-WONDELGEM EN LOKEREN

Contactgegevens

De Sutter Maroeska
Braambezielaan 20
9031 Gent - Wondelgem
 
Lindestraat 9
9160 Lokeren
 
gsm: 0479/02.34.08
e-mail: therapie.maroeska@gmail.com  


Werkdomein

Privé-praktijk voor psychotherapie

Thema’s

Volwassenen:
- Emotionele problemen (depressie, eenzaamheid, angst, stress, ...)
- Rouw- en verliesverwerking
- Zingevingsvragen, identiteitsproblemen en persoonlijke ontwikkeling
- Relatie- en gezinsproblemen
- Moeilijkheden door belangrijke veranderingen in het leven
- Moeilijkheden bij het begin van een nieuwe levensfase (samenwonen, kinderen krijgen, ....)
- ...
 
Kinderen & jongeren, apart of met hun ouders:
- Emotionele problemen (somberheid, depressie, minderwaardigheidsgevoelens, angsten, woedeaanvallen, ...)
- Rouw- en verliesverwerking
- Gedragsproblemen
- Identiteitsproblemen
- Opvoedingsmoeilijkheden
-...


Doelgroep

Koppels
(Jong)Volwassenen
Gezinnen
Kinderen en jongeren


Lidmaatschappen

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 852110845


Praktisch

Consultaties enkel op afspraak
 
U kan telefonisch of via mail een afspraak maken.
Indien ik niet bereikbaar ben via GSM, kan u steeds een boodschap inspreken en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.
 
Individuele sessies ( +/- 60 minuten): 45 euro
Partnertherapie (+/- 90 minuten): 60 euro
 
Terugbetaling: Erkend door alle ziekenfondsen voor financiële tussenkomst (voorwaarden afhankelijk per ziekenfonds).
 
Nederlandstalig & Engelstalig
 
Interesse of bijkomende vragen ?
 
Neem contact het nummer 0479/02 34 08 of mail naar therapie.maroeska@gmail.com

KIM VAN PUYVELDE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LOKEREN EN ZELE

Contactgegevens

Kim Van Puyvelde
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut

Praktijkadres 1:

Privé-praktijk
Buisschootstraat 2
9160 Lokeren
0477/49 34 98

Praktijkadres 2 :

MediTeam
Lokerenbaan 100 W2
9240 Zele
052/52 28 70

kimvanpuyvelde@psycholoog.be

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 902112461

Lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
Lid van VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie)


Visie en werkwijze

Ik werk voornamelijk met cognitieve en gedragstherapeutische technieken, waarbij ook aandacht is voor de context en de omstandigheden. Er wordt gewerkt in een positieve en optimistische sfeer. Er wordt uitgegaan van de sterktes van de cliënt, deze staan naast de problemen, evenzeer centraal. Tijdens de gesprekken is er aandacht voor de specifieke situatie, en in de mate van het mogelijke worden concrete tips en handvaten aangereikt om (nog) beter met de problemen om te gaan. Daarnaast krijgt u vanzelfsprekend de steun en begeleiding die nodig is, om uiteindelijk deze strategieën alleen te gebruiken bij soortgelijke situaties


Doelgroep

Er is een grote verscheidenheid in de aard en de ernst van de problematiek waarmee mensen bij mij terecht kunnen.

Ik begeleid kinderen vanaf 6 jaar, jongeren, studenten en (hun) ouders. Ook voor intelligentieonderzoek van kinderen vanaf 2,5 jaar kunt U bij mij terecht.
Daarnaast begeleid ik ook begeleidingen van volwassenen met klachten die efficiënt behandelbaar zijn op cognitief gedragstherapeutische wijze. Oa. Angstproblematieken (Fobie, faalangst, obsessief-compulsieve stoornis (OCS- dwanggedachten en –gedrag), stemmingsproblemen, eetstoornissen (lichte varianten)..

Vaak behandelde problemen in de praktijk zijn onder andere :

Angsten (bv faalangst, angst om te slapen, specifieke fobieën, OCS, paniekaanvallen, stemmingsproblemen, gedragsproblemen (oa. ADHD, woedebuien), autismespectrumstoornissen (lichtere varianten), eetstoornissen (lichtere varianten), problemen bij eerste socialisatie (bv. Enuresis, encopresis, hechting, slaapproblemen, eetproblemen), problemen op school (assertiviteitsproblemen, problemen sociale vaardigheden, pesterijen), verlieservaringen (oa. Bij scheiding of overlijden).

Daarnaast is de vraag naar opvoedingsondersteuning één van de veel voorkomende vragen in de praktijk.

Ik behandel geen ernstige vormen van autismespectrumstoornissen of eetstoornissen omwille van de noodzaak aan gespecialiseerde hulp hierbij.


Relevante ervaringen en opleidingen

Basisopleiding:
- Master in de Psychologische Wetenschappen (UG, 2013)

Langdurige opleidingen:
- 3-jarige opleiding in de gedragstherapie voor kinderen en jongeren (2014-2017)
- Basisopleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (aan de School of Experiential Dialectical Psychodrama)

Kortdurende bijscholingsmomenten:
- KOP-model: tweedaagse opleiding (RINO (NL), 2012)
- Congres Kinderpsychiatrie en Kinderrechten: Ethiek in de praktijk (OLV Ziekenhuis te Aalst, 2013)
- Counselen in het beslissingsproces (bij ongewenst zwangere personen) (FARA, 2014)

Relevante werkervaringen:
- Studentenpsycholoog bij Odisee (campus Waas- vanaf 1/10/16)
- Klinisch psycholoog bij Indigo Zeeland, afdeling Kind & Jeugd (aug 2012 - febr 2013, stage UG)
- Psychopedagogisch consulent, VCLB Waas & Dender (dec 2013 – maart 2014)
- Projectmedewerker bij Gewenst Kind vzw (dec 2013 – februari 2015)

Publicaties:
- Een Experimentele studie naar de Kwaliteit van Motivatie voor het nastreven van Hoge Standaarden: De Invloed op Zelfkritisch Perfectionisme en Depressieve Symptomen. (Masterproef, UGent, 2012-2013, Promotor: Prof. Dr. Bart Soenens, Begeleider: Dr. Liesbet Boone)


Praktisch

Consultaties kunnen enkel op afspraak (telefonisch via gsmnr of via het MediTeamnr voor afspraken in Zele)

Prijs voor individuele therapie (45min): €55
Prijs voor families (75min): €80
Voor kinderen en jongeren is terugbetaling vaak mogelijk.

Indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, vraag ik u dit voor 8.30u te laten weten. Indien u niet of te laat verwittigd, wordt de afspraak volledig aangerekend.

EVELIEN VAN DOOREN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LOKEREN EN OVERMERE

Contactgegevens

Van Dooren Evelien
Klinisch neuropsycholoog - psychotherapeut i.o.

Praktijkadres:
Logoteam Zaman

Vestiging 1: Kapellestraat 7
9160 Lokeren
(speltherapie, oudergesprekken en neuropsychologisch onderzoek)

Vestiging 2: Kruisstraat 1 B1
9290 Overmere
(enkel oudergesprekken en neuropsychologisch onderzoek)

GSM: 0495/63 41 16
E-mail: evelienvandooren@psycholoog.be

Erkend psycholoog bij de Psychologencommissie, erkenningsnummer 892114094
Lid van BFP en VVKP.


Werkdomein

psychodynamische kindertherapie (speltherapie, ouderbegeleiding, ouder-kindtherapie): vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief samen zoeken naar wat moeilijk loopt en hoe we dit kunnen aanpakken, op het tempo van het kind.

neuropsychologisch onderzoek (intelligentie, aandacht & concentratie, executieve functies…), evt. in functie van het opstellen van een sterkte-zwakteprofiel.


Thema's

Gedrags- en emotionele moeilijkheden (woedebuien, angst, separatiemoeilijkheden, sociale problemen, ASS, ADHD, omgaan met verlies, omgaan met een beperking of anders zijn…)
Opvoedingsondersteuning
Leerproblemen (omgaan met specifieke zwaktes zoals een leerstoornis of bepaalde sterktes, bv. hoogbegaafdheid)


Doelgroep

Kinderen en jongeren tussen 0-18 jaar
Kinderen (tot 14jaar) met licht tot matig verstandelijke beperking


Werkervaring

- MFC De Hagewinde in Lokeren (2011-1014)
- MPI Zonneken in Sint-Niklaas: vervanging afdelingsverantwoordelijke type 2 (2014-2015)
- Psychologenpraktijk voor kinderen en jongeren Lochristi, meer info op www.praktijkcentrumlochristi.be
- Diagnostisch onderzoek bij Dienst voor logopedie Lynn Lammens (Lokeren) en Het logopediehuis (Gavere)


Diploma's en opleidingen

- Master in de klinische psychologie (UGent, 2012)
- Permanente vorming klinische neuropsychologie (UGent i.s.m. KULeuven en VUB, 2013-2015)
- Postgraduaat psychodynamische kinderpsychotherapie (KULeuven, 2015-2019)
- korte vormingen rond wederzijds emotionele beschikbaarheid, misbruik en mishandeling bij kleuters,...


Praktische info

De consultaties zijn op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail. In een verkennend gesprek wordt de hulpvraag verder uitgeklaard.
Indien nodig wordt een diagnostisch traject gestart. Dit kan neuropsychologisch onderzoek zijn, een belevingsonderzoek (waarin de belevingswereld van het kind bekeken wordt aan de hand van tekeningen, prenten,…) of beide.
Op basis van de bekomen info uit vorige fases wordt samen met de ouders en het kind gekeken naar de mogelijkheden voor verdere begeleiding. Dit kan individuele (spel)therapie zijn, maar ook ouder-kindtherapie, psycho-educatie of ouderbegeleiding. Uiteraard kan dit opnieuw besproken worden tijdens het therapieproces.
De kostprijs bedraagt:
- 45€ voor een intake- of oudergesprek (1u)
- 40€ voor een individuele sessie (45min)
- Neuropsychologisch onderzoek op aanvraag (ong. 40€/uur)
In afwachting van terugbetaling door het RIZIV voorzien de meeste mutualiteiten reeds een tegemoetkoming.

ANNE DEMEY

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LOKEREN

Contactgegevens

Anne Demey

Therapiepraktijk Holos
Lindestraat 9
9120 Lokeren

Een afspraak maken is mogelijk aan de telefoon of per mail
0479/52.40.85
annedemey@gmail.com


Achtergrond en werkmethode

Ik ben Anne Demey, ik ben steeds erg geboeid geweest door de levensverhalen van mensen, wat zich eerst vertaald heeft in een bachelor sociaal werk en nadien een master in de klinische psychologie. Momenteel volg ik een postgraduaat in de relatie-, gezins en systeempsychotherapie aan KU Leuven.

Ik geef psychologische en psychotherapeutische begeleiding. Bij een eerste kennismakingsgesprek vertel je iets meer over jezelf, jouw zorgen en verwachtingen. Daarna kijken we wie of wat jou het best kan helpen. Het is belangrijk dat je bereid bent stil te staan bij jezelf tijdens een therapeutisch gesprek. Er is mogelijkheid tot individuele, partner- en gezinsgesprekken.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 882116883
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Om als psychotherapeut te blijven groeien neem ik op regelmatige basis deel aan intervisie, supervisie en opleidingen.


Thema's

zorgen op relationeel, professioneel of persoonlijk vlak
• communicatieproblemen
• vreemd gaan
• te veel afstand in relaties
• te weinig verbondenheid in relaties
• onduidelijkheid over het verder zetten van de relatie
• moeilijke interacties in het gezin
• moeilijkheden van gezinsleden hebben een invloed op het gezin
• rouw en verlies
• ziekte verwerking, chronische ziektes
• ingrijpende gebeurtenissen
• depressie
• angstklachten
• stressklachten
• burn-out
• (post)trauma
• moeilijkheden om grenzen te stellen
• twijfel en existentiële vragen
• aanpassingsmoeilijkheden
• perfectionisme
• identiteitsvragen
• overspoelende emoties
• moeilijk in contact komen met je emoties


Doelgroep

Adolescenten (vanaf 16 jaar) en volwassenen. Kinderen of jongeren jonger dan 16 jaar zie ik enkel in het kader van gezinsgesprekken.


Tarieven

50€ voor een sessie van een uur.
 
Gelieve mij minstens 24uur op voorhand te verwittigen indien een afspraak niet kan doorgaan. Afhankelijk van uw mutualiteit kan u genieten van een gedeeltelijke terugbetaling.