Tag Archives: Limburg

DIRK VERBEKEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE DIEPENBEEK

Contactgegevens

Dirk Verbeken
Lutselusstraat 24 B
3590 Diepenbeek
 
Tel: 0489/309540
E-mail: dirk.verbeken@telenet.be


Werkdomein

Individuele psychotherapie en relatietherapie  


Thema's

Je kan bij terecht voor (onder andere) de volgende problemen: je somber voelen, weinig zelfvertrouwen hebben, rouw/ verwerkingsproblemen, worstelen met schuldgevoelens, stemmingswisselingen hebben, gespannen zijn, angstig zijn, niet weten wat je wilt, in de knoop liggen met jezelf en/of anderen, ‘de weg kwijt zijn’, geen keuzes kunnen maken, (te) veeleisend zijn naar jezelf en/of anderen, overmatig controle houden, moeilijke situaties uit de weg gaan, geen relatie durven aangaan of je ongelukkig voelen in je relatie, (te) gesloten zijn, last hebben van nare of traumatische ervaringen, last hebben van boosheid/ woede, onduidelijke lichamelijke klachten hebben, je geremd of onprettig voelen bij anderen, je eenzaam voelen, je in de steek gelaten of tekortgedaan voelen...


Doelgroep

Adolescenten (16+), volwassenen en ouderen


Opleidingen

Lic. (Master) in de psychologie, richting klinische psychologie
Cognitieve gedragstherapie
Schematherapie
Oplossingsgerichte psychotherapie
Integratieve psychotherapie-opleiding


Werkervaring

15 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg

MUDICO

MultiDisciplinair Centrum voor Ontwikkeling

Contactgegevens

MultiDisciplinair Centrum voor Ontwikkeling
Leopoldplein 19/2
3500 Hasselt
 
Tel: 011/912728
www.mudico.be
info@mudico.be    


Werkdomein

Multidisciplinaire diagnostiek van ontwikkeling
 
Individuele psychologische begeleidingen
 
Cognitieve gedragstherapie
 
Groepstherapie
 
Kinderpsychiatrisch consult
 
Logopedisch onderzoek en behandeling
 
Psychomotorisch onderzoek en behandeling
 
Bij MUDICO kan je terecht voor diverse ontwikkelingsmoeilijkheden bij je kind: gedrags - en emotionele problemen, sociale moeilijkheden, leerproblemen en motorische problemen. Bezoek onze website voor een volledig overzicht: www.mudico.org


Werkwijze

 
MUDICO streeft naar een wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethode en behandeling. Tijdens een intake – gesprek worden de diverse ontwikkelingsdomeinen van je kind in kaart gebracht. Vervolgens wordt er een multidisciplinaire bespreking gehouden en wordt er een behandelplan voorgesteld. Elke behandeling wordt steeds geëvalueerd op zijn effectiviteit. Bezoek onze website voor meer informatie over onze visie: www.mudico.org


Doelgroep

Kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar met diverse ontwikkelingsmoeilijkheden


Thema's

ADHD, Autisme, opstandig gedrag, trauma, angst, depressie
 
Bedwateren, stoelgangsproblemen, medisch onverklaarbare pijn
 
Leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, spraak – en taal ontwikkeling
 
Schrijfmotoriek, grove en fijne motoriek, coördinatie en lateralisatie
 
Oudertraining ADHD, agressietraining, angsttraining

VALERE KONINGS

ARBEIDSPSYCHOLOOG TE HASSELT

Contactgegevens

VaK-creaties
Trekschurenstraat 22
3500 Hasselt

gsm: 0474 33 12 97
e-mail: vak-creaties@telenet.be
website: www.vak-creaties.be

Erkenningsnummer psycholoog 511101307


Werkdomein

Arbeids- en organisatiepsychologie


Thema's

Job crafting en HR-advies  
 
Nieuw aanbod job crafting voor werkenden: open aanbod ‘in je job in je kracht’, maatwerk op vraag van werkgevers en individuele coaching job crafting.
Gekwalificeerd voor psychodiagnostiek in de context van aanwerving, heroriëntering en loopbaan o.a. werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijsten en tests voor intellectuele capaciteiten,
interviews en jurydeelname voor het bevragen van persoonlijke competenties en arbeidsmotivatie, toepassing van Appreciative Inquiry, ontwikkelen van HR-tools en assessment cases.  
 
Ervaring op het vlak van arbeidsmarkt (VDAB), personeelsselectie, organisatieontwikkeling, management, kwaliteitszorg EFQM en opleidingstrajecten. Via mandaten in vzw-besturen een goed zicht op de sectoren jongerenwelzijn, onderwijs en sociale economie.  
 
Het persoonlijkheidsonderzoek gebeurt conform het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 10-12-2010. Zie ook gedragscode, rechten en verplichtingen op http://www.werk.be/online-diensten/bureaus-private-arbeidsbemiddeling/wetgeving-en-formulieren


Doelgroep

Consultants en organisaties die voor korte opdrachten gebruik willen maken van de ervaring van een arbeidspsycholoog op pensioen met erkende freelance beroepsactiviteit. Ook aanbod voor werkenden die aan hun job willen sleutelen.  
 
KBO: 0834.836.339

TUMI THERAPEUTICS

hyperventilatie - stressgerelateerde aandoeningen - medisch onverklaarde lichamelijke klachten

Contactgegevens

 • Regio Limburg
  De Lobbert 6, 3550 Heusden-Zolder
  Steenweg 32, 3890 Gingelom
  Zetellaan 68, 3630 Maasmechelen
  Tongerlostraat 16, 3960 Bree
 • Regio Vlaams-Brabant
  Industrieweg 3, 3001 Leuven (Heverlee)

Tel:
0476/43.27.75
e-mail: info@tumitherapeutics.be
website: www.tumitherapeutics.be


Werkdomein

Tumi Therapeutics is een multidisciplinair expertisecentrum voor de preventie, onderzoek, diagnostiek en behandeling van hyperventilatie, stressgerelateerde aandoeningen en medisch onverklaarde lichamelijke klachten.

De missie van Tumi Therapeutics is om de wetenschappelijke exper¬tise omtrent stressgerelateerde klachten (bvb. burn-out), psychische aandoeningen met een somatische component (bvb. paniekstoornis), en functionele syndromen (bvb. fibromyalgie) te vertalen naar concrete behandelinterventies voor het brede publiek.

Het evidence-based centrum is gegroeid uit en vormt een samenwerkingsconvenant met de Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie van de KU Leuven, gespecialiseerd in onderzoek omtrent stressfysiologie, interoceptie, chronische pijn, functionele syndromen, respiratoire psychofysiologie, paniekstoornis en interoceptieve conditionering. Verder werken we nauw samen met de Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Faculteit Geneeskunde, van UHasselt.
Onze vestigingen zijn gelokaliseerd in Heusden-Zolder, Maasmechelen, Bree, Gingelom en Leuven.

Wij werken volledig evidence-based en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten binnen ons expertisedomein. Je kan er dan ook op vertrouwen dat je de beste behandeling krijgt die op dit moment bekend is voor het probleem waarvoor je hulp zoekt.

Concreet bieden we een geïndividualiseerde behandeling aan, die nauw aansluit bij de zorgvraag en gebaseerd is op drie pijlers:

 1. Uniek onderzoeksmodel: Eigen onderzoek, bevindingen van onze onderzoeksgroep en het meest 'up-to-date' internationale wetenschappelijk onderzoek
 2. Gedragstherapie: Kortdurend, efficiënt, evidence-based, geprotocolleerd en meetbaar
 3. Aandacht voor het lichaam, de fysiologie: Unieke expertise op het vlak van de stressfysiologie en de biofeedback

Specifieke specialisaties:

 • Capnografietest bij vermoeden van hyperventilatie; meting van PCO2 - waarden in basislijn en na provocatie.
 • Blootstellingsonderzoek bij vermoeden van idiopathische omgevingsintolerantie
 • Bepalen van fysiologisch stressprofiel

Naast individuele therapie bieden we ook trainingen en cursussen aan omtrent specifieke thema's.

Voor meer informatie kan je terecht op onze website www.tumitherapeutics.be


Thema's

A. Stressgerelateerde klachten: overspannenheid; burn-out; hyperventilatie; spanningshoofdpijn
B. Psychische aandoeningen met een somatische component:
slaapstoornissen; paniekstoornis; medische fobieën; hypochondrie; smetvrees; posttraumatische stress-stoornis (PTSS); dysmorfofobie; trichotillomanie; skin picking; conversiestoornis; seksuele stoornissen
C. Functionele syndromen: chronisch vermoeidheidssyndroom; fibromyalgie; prikkelbare darmsyndroom; idiopathische omgevingsintolerantie (MCS, elektrogevoeligheid, sick building syndrome); functionele dyspepsie; chronische idiopathische misselijkheid; globus syndroom; chronisch hyperventilatiesyndroom; atypische pijn op de borst; chronisch whiplash syndroom; chronische rugpijn; chronische pelvische pijn; atypische gezichtspijn; temporomandibulaire dysfunctie (TMD)


Doelgroep

Kinderen, adolescenten en volwassenen

SOFIE PAESHUYSE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LOMMEL

Contactgegevens

Paeshuyse Sofie
Bonenven 26
3920 Lommel
 
tel: 011/75.78.85
gsm: 0497/84.31.80
 
e-mail: sofie.paeshuyse@psycholoog.be
website: www.sofiepaeshuyse.be  
 


Werkdomein

Ik doe aan individuele psychotherapie.


Thema's

Mensen melden zich met uiteenlopende klachten en problemen aan voor psychotherapie, o.a. moeilijkheden met (zelf)vertrouwen, angsten, emotionele problemen, relatieproblemen, vragen rond identiteit, trauma (misbruik,.), depressie, verlies/rouw, stressklachten, psychosomatische klachten, het gevoel vast te lopen in je leven.


Doelgroep

Ik werk met volwassenen (vanaf 18 jaar).


Opleiding

Ik ben licentiate klinische psychologie (KULeuven), erkend door de psychologencommissie, lid van VVKP en BFP. Daarnaast ben ik psychotherapeute richting Gestaltpsychotherapie, lid van NVAGT. Postacademische vorming klinische psychodiagnostiek voor volwassenen.


Ervaring

Ik heb meer dan tien jaar ervaring met psychotherapie binnen diverse settings: in een Universitair Centrum, een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, een Psychotherapeutisch Centrum, een Groepspraktijk en een privépraktijk.

PARAMEDISCH CENTRUM BREE

PSYCHOLOGIE / LOGOPEDIE

Contactgegevens

Paramedisch Centrum Bree
Kerkstraat 60
3960 Bree
 
tel: 089/841601
gsm: 0495/26 38 58
e-mail: info@pmcbree.be
Verdere info kan u vinden op onze website: www.pmcbree.be


Werkdomein

Paramedisch Centrum Bree staat zowel in voor logopedische hulp, als voor psychologische hulp. De psychologische hulpverlening werkt zowel aanvullend op het logopedisch aanbod, maar tevens fungeren we ook als een onafhankelijke psychologische dienst.
 
Binnen de psychologische dienst staan wij enerzijds in voor psychodiagnostiek (intelligentie, neuropsychologisch,...) en anderzijds voor psychologische begeleiding en/of psychotherapie vanuit een systeemtherapeutische visie.


Thema’s

We bieden begeleiding, ondersteuning en nazorg bij emotionele problemen (depressie, angsten,...), gedragsproblemen (agressie, pesten, verslaving,...), onzekerheid, faalangst, zingeving, identiteitsproblemen, eetproblemen, rouw en verlies, opvoedingsproblemen, traumaverwerking, relatieproblemen, persoonlijkheidsproblemen, loopbaanbegeleiding,...


Doelgroep

We werken met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, zowel individueel als met partner/gezin. Bovendien is er ook een groepsaanbod voor sociale vaardigheden en assertiviteit.

NATHALIE CARDINAELS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE HASSELT EN STEVOORT

Contactgegevens

Cardinaels Nathalie
 
Vestiging Hasselt-centrum (aan het Kolonel Dusartplein):
Maastrichtersteenweg 11 bus 1
3500 Hasselt
 
Vestiging Stevoort:
Hasseltse Dreef 110
3512 Stevoort
 
0485/327 830
nathalie.cardinaels@de-meiboom.be
www.de-meiboom.be   


Werkdomein

Individuele psychologische begeleiding en cognitieve gedragstherapie bij angst, depressie, gebrek aan assertiviteit, negatief zelfbeeld, opgehoopte spanningen en burnout, chronische pijn, chronische ziekten en kanker.
 
In de psychotherapie wordt ook gebruik gemaakt van mindfulness en heartfulness op maat, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), relaxatieoefeningen en stressweerbaarheidstraining.
 
Nathalie geeft Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) trainingen op individuele basis (Psychologenpraktijk De Meiboom) en in groep (Jessa Ziekenhuis, specifiek voor mensen met kanker).


Thema’s

Individueel  


Doelgroep

Adolescenten (vanaf 16 jaar)
Volwassenen


Werkwijze

Volgens het gedragstherapeutisch proces; werken aan inzicht in het samenspel van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en gedrag en hoe dit positief bij te sturen; leren hoe op andere manieren tegen problematische situaties aan te kijken en ermee om te gaan.  


Bijkomende informatie

Coördinator van psychologenpraktijk De Meiboom, zie ook www.de-meiboom.be.
Lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie) en VVPAZ (Vlaamse Vereniging voor Psychologen in Algemene Ziekenhuizen).
Erkenningsnummer van de Psychologencommissie: 802107455.  
 
ERKENNINGEN
* Februari 2012: Pink Panther Award nav boek “Mindfulness bij borstkanker” (Acco, 2011)
* Maart 2012: nominatie “Psycholoog van het Jaar 2012” door Universiteit Gent.  
 
MEDIA
Nathalie wordt regelmatig gevraagd om haar expertise op vlak van omgaan met kanker en behandeling bij burn-out. Ook voor onderstaande tv-programma’s werd zij geïnterviewd.
* Februari 2015: medewerking aan Terzake in verband met mindfulness bij borstkanker.
* Mei 2013: medewerking aan aflevering “De mindfulness-business” van Panorama over mindfulnesstrainers versus charlatans. In de aflevering wordt specifiek ingegaan op mindfulnesstrainingen voor mensen met kanker.  
 
PUBLICATIES
• Boek “Mildheid bij kanker” (Acco, 2017) (wordt verwacht)
• Boek “Burn-out bij hulpverleners” (Acco, 2015)
• Boek “Omgaan met kanker” (Acco, 2014)
• Boek “Pleine conscience et cancer du sein” (Acco, 2012)
• Boek “Mindfulness bij borstkanker” (Acco, 2011)  
 
PROFESSIONELE BLOG
Advies van de psychologe voor meer vrijheid en blijheid in je leven: www.drukketijden.com.  

MIEKE VINKENROYE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE TONGEREN

Contactgegevens

Mieke Vinkenroye
18de Oogstwal 31
3700 Tongeren
0478/771090
 
m.vinkenroye@gmail.com
www.huisartsenpraktijkachttiendeoogstwal.be
www.psycholoog.be/mieke.vinkenroye


Werkdomein

Vroeg of laat gebeurt het ons allemaal...je zit niet lekker in je vel. Dit erkennen is de belangrijkste stap. Initiatief nemen tot professionele hulp soms een volgende. Ik probeer in mijn praktijk mee te zoeken naar wat het probleem is en wat er nodig in om dit probleem aan te pakken. Hierbij maken we samen een behandelplan op maat. Eventueel is er ook mogelijkheid tot diagnostiek. In mijn behandelingen maak ik gebruik van integratieve psychotherapie daar ik in meerdere psychotherapeutische stromingen ben opgeleid. Het is niet de bedoeling om ons blind te staren op het probleem, maar ook aandacht te hebben voor uw eigenheid en sterktes opdat verandering wordt nagestreefd.
 
Verandering kan zijn:
-keuzes durven maken
-dingen anders bekijken
-anders omgaan met situaties
 
Aangezien dit alles directe invloed heeft op je directe omgeving (partners, ouders en/of kinderen), kunnen ze gerust meekomen. In de sfeer van wederzijds respect en begrip voor ieders verhaal en visie kan men zich gesterkt voelen in het nastreven van verandering.

Thema’s

 • trauma (ook EMDR)
 • depressie
 • stress en burn-out
 • zingevingsvragen
 • persoonlijke ontwikkeling
 • angst en paniek
 • levensfaseproblemen
 • rouw- en verliesverwerking
 • omgaan met pijnklachten en vermoeidheid
 • impulsbeheersing en emotie-regulatie
 • assertiviteit
 • vergeetachtigheid en dementie
 • intelligentie-onderzoek
 • neuropsychologisch onderzoek
 • ADHD en ASS diagnostiek en begeleiding bij volwassenen
 • persoonlijkheidsonderzoek
 • neuropsychologisch onderzoek

Doelgroep

(jong)volwassenen en ouderen: individueel of koppels/gezinnen


Bijkomende gegevens

 • afgestudeerd in 2004 aan de UM
 • opleiding in gedragstherapie 2006-2008
 • EMDR therapie 2008
 • extra master in de gezondheidszorgpsychologie 2009-2011 (integratieve psychotherapie en diagnostiek)

Daarnaast probeer ik me steeds bij te scholen door vormingen, workshops en studiedagen want de psychologie blijft in ontwikkeling.


Praktische info

Ik ben werkzaam in de huisartsenpraktijk 18de Oogstwal. Ook indien u geen patiënt bent in deze praktijk, kan u bij mij terecht. Ik ontvang hier patiënten op dinsdag, woensdag (ook avond) en vrijdag.
 
U kan best bellen om een eerste afspraak te plannen. In een eerste gesprek onderzoeken we of ik u kan helpen en of het klikt. Indien dit niet het geval is help ik desgewenst zoeken naar een alternatieve oplossing.
 
Een consultatie duurt ongeveer 50 minuten en kost 48 euro.
 
Gezins- en relatieconsultaties duren ongeveer 60 minuten en kosten 55 euro.
 
Terugbetaling is er voorlopig enkel voor kinderen en jongeren. Raadpleeg daarvoor uw mutualiteit. Vanaf september 2016 komt ook terugbetaling voor volwassenen via het riziv.
 
Huisbezoeken zijn bespreekbaar, alsook consultaties in het engels of frans.

MICHAEL HILDERSON

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ZUTENDAAL

Contactgegevens

Hoogstraat 30
3690 Zutendaal
tel: 089/62.21.06
e-mail: michael.hilderson@skynet.be


Werkdomein

Verslavingsproblemen
Fobieën
Weerbaarheidsproblemen
Depressie
Posttraumatische stress

Thema’s

Individueel
Met partner
Met gezin


Doelgroep

Volwassenen
Adolescenten

MARK MELLEMANS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BREE

Contactgegevens

Mellemans Mark
Bruglaan 48
3960 BREE
 
mark.mellemans@psycholoog.be
tel: +3289467002 - gsm: +32495219834
 


Werkdomein

Cognitieve therapie : klassiek, mindfulness based of dialectisch.

Thema’s

BURNOUT, neerslachtigheid, psychisch-lichamelijke klachten, uitputting, werkproblemen, overbelasting, overdreven piekeren..

HOOGGEVOELIGHEID fysiek, sensorieel of mentaal. BORDERLINE klachten, zelfbeeld.


Doelgroep

Enkel volwassenen