MARIJ GIELEN 
Psycholoog 
Contactgegevens
 
Marij Gielen
Psychologisch Advies- & BegeleidingsCentrum (P-abc)
Oude Kuringerbaan 52
3500 Hasselt
 
011/87 24 78 - 0496/88 20 66
E-Mail:
p-abc@skynet.be
 
              

Werkdomein
 
Gesprekstherapie  
 
Hoe werkt gesprekstherapie?
Tijdens een eerste verkennend gesprek wordt nagegaan wat jouw hulpvraag is. In de therapie wordt gewerkt aan het inzicht in het samenspel van gedachten, gevoelens en gedrag en hoe je dit alles positief kan bijsturen (cfr. de principes van de (cognitieve) gedragstherapie). Omdat er ook eclectisch gewerkt wordt, kan de therapie op jouw maat gegeven worden. Ook elementen uit je omgeving komen ter sprake, zodat je kan nagaan welke betekenis ze voor jou hebben en hoe je ermee kan leren omgaan. Eveneens kunnen er nieuwe vaardigheden aangeleerd worden.  
 
Studie-/leerbegeleiding  
 
Hoe werkt studie-/leerbegeleiding?
Tijdens een eerste verkennend gesprek wordt nagegaan welke vaardigheden je nog onvoldoende beheerst m.b.t. leren en studeren. Tijdens de begeleiding worden deze vaardigheden aangeleerd met jouw leerstof.
Omdat bij studeren ook vaak een aantal emotionele factoren een rol kunnen spelen, wordt hieraan ook gewerkt in de vorm van gesprekstherapie (zie boven).  
 
Zowel de gesprekstherapie als de studie-/leerbegeleiding gebeuren aangepast aan jou en je hulpvraag. Dit betekent dat er op jouw vraag kan samengewerkt worden met externe hulpverleners, jouw school, …
              

Thema's
 
Gesprekstherapie
Begeleiding van depressie, lusteloosheid, identiteitsproblemen, sociale vaardigheden, motivatieproblemen, concentratieproblemen, ADHD, ASS, minderwaardigheidsgevoelens, rouwverwerking, bipolaire stoornis, angstproblemen, gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, contactproblemen, faalangst, …  
 
Vanaf het najaar 2012 wordt ook partnerrelatietherapie gegeven.  
 
Studie-/leerbegeleiding
Remediëren van tekorten in de leerstof: uitleg bij onderdelen van de leerstof, aangepaste ontwikkelingsbegeleiding, aangepaste aanpak van leerproblemen en leerstoornissen, …
Het aanleren van vaardigheden zoals: hoe kan ik mezelf een juiste studiehouding aanleren?, hoe moet ik bepaalde leerstof studeren?, hoe kan ik mezelf motiveren tot studeren?, hoe kan ik me beter concentreren?, waar let ik op bij het maken van toetsen/examens?, hoe kan ik mij beter organiseren, …  
 
Voorbeelden van vragen waarvoor je bij ons terecht kan, zijn:
- Ik ga als volwassene opnieuw studeren en ik zoek begeleiding hierbij;
- Mijn kind was niet geslaagd voor zijn examen en weet niet goed hoe hij zijn cursussen moet studeren;
- Ze hebben me aangeraden om mijn kind een andere studierichting te laten volgen, maar ik denk dat het aan haar studiemethode ligt;
- Ze hebben me aangeraden om mijn kind naar het buitengewoon onderwijs te laten gaan, maar ik weet niet of dat de juiste beslissing is;
- Mijn kind heeft hardnekkig problemen met lezen, is hier sprake van dyslexie?;
- Ik moet een eindwerk maken, maar taalkundig ben ik niet erg zeker van mezelf. Ik zou mijn teksten willen laten nalezen en verbeteren;
- Mijn kind gaat logopedie volgen en er dient een intelligentieonderzoek gedaan te worden in het kader van een aanvraag tot goedkeuring;
- Mijn kind kan moeilijk volgen op school, waaraan ligt dit?;
- Heeft mijn kind ADHD?;
- …
              

Doelgroep
 
Afhankelijk van de hulpvraag: van kinderen tot volwassenen
              

Professionele achtergrond
 
Ik ben een psycholoog met specialisaties in:
- (Cognitieve) gedragstherapie
- Leermoeilijkheden en leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, …)
- In september 2012 start ik met een bijkomende specialisatie, “Partnerrelatietherapie”.  
 
Erkenningsnummer van de psychologencommissie: 632103312
              

 
 
 
© www.psycholoog.be