Category Archives: supervisie

LAURENCE NEU

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BERCHEM

Contactgegevens

Neu Laurence
COACHING PRAKTIJK LAKO
Kardinaal Mercierlei 29
2600 Berchem

GSM: 0473/811373

laurence.neu@psycholoog.be
https://www.coachbureau.be/coach/laurence-neu
https://www.linkedin.com/in/laurence-neu-18113327/


Werkdomein

Coaching
Loopbaanbegeleiding
Gesprekstherapie


Thema's

Laurence Neu is klinisch psycholoog, met een specialisatie in neurosciences. Ze is gepassioneerd door groeiprocessen van mensen en van organisaties.
In bedrijven werkt ze als management coach, als team facilitator en als trainer.
In haar privépraktijk werkt ze als gesprekstherapeute, coach en als loopbaanbegeleider.
Op ontdekking gaan naar jouw innerlijke krachtbronnen en waarden en jouw groeiproces op een interactieve manier ondersteunen is haar passie.
Laurence is perfect tweetaling (Nederlands, Frans).


Doelgroep

Doelgroep
Volwassenen
Particulieren
Bedrijven


Achtergrond

Klinisch psychologe (1995)
Neuropsychologe (1997)
Professionele coach (2006)
Leadership en executive coach (2006)
Coach voor managers (2006)
Intervisie en supervisie begeleider (2009) Groepsbegeleider (2009) Mindfulness, Meditatie (2013) Voice Dialogue begeleider (2013) ACT begeleider (2015) Qigong, TCS (2016) AOT Ademhaling en ontspanningstherapeut (2016) Erkend loopbaanbegeleider VDAB


NELE DE MEYERE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUGGE

Contactgegevens

Bloemenstraat 23
8310 Brugge (Assebroek)
GSM: 0497/53.48.51.
E-mail: nele.de.meyere@telenet.be


Werkdomein

Individuele psychotherapie: gesprekstherapie en/of lichaamsgerichte therapie
Relaxatietherapie
Partner- en gezinstherapie
Groepstherapie
Teambegeleiding en teambuilding
Coaching en supervisie van hulpverleners
Advies en psycho-educatie Vorming  


Thema's

Relatie- en gezinsproblemen
Opvoedingsmoeilijkheden
Echtscheidingsproblematiek Conflictsituaties (relaties, gezin, werk)
Communicatiemoeilijkheden
Assertiviteit en sociale vaardigheden
Zelfbeeld en zelfvertrouwen Identiteitsproblemen
Moeilijkheden bij beslissingen en keuzes Verslavingsproblemen
Eetproblemen
Depressie en depressieve klachten
Angst, faalangst
Stress en spanningsklachten
Hyperventilatie
Psychosomatische klachten
Pijn
Burnout en moeilijkheden op professioneel vlak
Rouwverwerking Verlieservaringen en verwerkingsmoeilijkheden
Omgaan met emoties (verdriet, kwaadheid, angst,...)
Levensfaseproblemen
Begeleiding bij groeiprocessen
Zingevings- en spirituele vragen


Professionele achtergrond

 • Licentiaat in de psychologie; erkend door en lid van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 742106048); lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
 • Geaggregeerde voor het onderwijs
 • Relatie-, Gezins- en Systeemtherapeut; erkend door, en lid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie
 • Bijkomende opleidingen in lichaamsgericht werken, autogene training, relaxatietherapie, emotioneel lichaamswerk, communicatie, teambegeleiding, verslavingszorg
 • Naast zelfstandige praktijk, relevante ervaring in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en residentiële psychiatrie
 • Zorg voor kwaliteit via deelname aan supervisie, intervisiegroepen, continue bijscholing

NAIADE

Groepspraktijk Psychotherapie te Kessel-Lo

Home
Aanbod
Team
Bereikbaarheid
Publicaties
Links
Contact

NAIADE GROOT:
vestiging voor het volwassenteam
Koning Albertlaan 104
3010 Kessel-Lo
NAIADE KLEIN:
vestiging voor het kinder- en jongerenteam
Koningin Astridlaan 14 Kessel-Lo
0473/11.16.74.
info@naiade-therapie.be

Naiade

Naiade is een groepspraktijk voor psychotherapie, gelegen in de buurt van het centrum van Leuven. Je kan bij ons terecht voor individuele psychotherapie, partnerrelatietherapie, gezinstherapie, groepstherapie en specifieke therapeutische programma’s.

Wij staan garant voor een kwaliteitsvolle hulpverlening door aan monitoring te doen. Door op regelmatige en systematische manier het therapietraject te evalueren, proberen we ons aanbod optimaal af te stemmen op jouw vragen en verwachtingen.

Wij voorzien tevens in een aanbod van opleiding, vorming en supervisie.

Al onze therapeuten hebben een universitaire basisopleiding en een bijkomende erkende therapieopleiding gevolgd. Ieder van hen is aangesloten bij een gangbare beroepsvereniging en heeft een ruim aantal jaren professionele ervaring.

 

VERONIQUE VERMEIR 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

Contactgegevens

Veronique Vermeir
ABRI - Praktijk voor Psychotherapie
Rubenslei 32 (6)
2018 Antwerpen
gsm: 00 32 496501771
 
E-Mail: veronique.vermeir@psycholoog.be 
Website: www.abri-psychotherapie.be 


Hoe werkt het?

In psychotherapie bekijken en bespreken patiënt en therapeut samen de leefwereld (gevoelens, gedachten, gedragingen) van de patiënt, de spanningen, de pijn, angst, verlangens, alsook de innerlijke conflicten, en aanhoudende moeilijkheden met anderen.

De therapie is hoofdzakelijk gesprekstherapie. Soms wordt er gewerkt met (non-verbale) oefeningen (relaxatie, rollenspel, fantasie) maar dat hoeft niet.

Vanuit dat gezamenlijk onderzoek, in een warme, neutrale en ondersteunende omgeving, komt men tot een vollediger zelfacceptatie, en ontdekt men nieuwe mogelijkheden en oplossingen.


Thema's

Angst- en stemmingsmoeilijkheden
Depressie
Onzekerheid
Levensvragen
Verlies en rouw
Posttraumatische stress
Burnout
Persoonlijkheidsproblemen
Pijnlijke veranderingen en overgangen
Relatiemoeilijkheden


Doelgroep

- Volwassenen en jong-volwassenen die worstelen met persoonlijke en relationele moeilijkheden (zie thema's)
- Mensen op zoek naar verdieping en een beter aanvoelen van zichzelf en het eigen levensspoor
- Psychotherapeuten (in opleiding) op zoek naar leertherapie en/of supervisie


Curriculum

- Klinisch Psychologe-Psychotherapeute (°1954)
- Erkend Supervisor Gestalttherapie
- Lid BFP
- Lid Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
- Lid Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie
- Psychologencommissie Erkenningsnummer 542101163
 
Sinds 1985 ervaring in psychiatrische behandeling en therapie, (voornamelijk met narcistische, borderline en schizoïede persoonlijkheidsproblematieken, stemmingsstoornissen en post-traumatische stoornissen) in het O.P.Z. te Geel. Daarnaast ruime ervaring als trainer/supervisor (F.M.S. Turnhout) en als psychotherapeut in eigen privé-praktijk.


Werkwijze

In een eerste gesprek wordt overlopen wat de problemen, de hulpvraag en de verwachtingen zijn, en wordt besproken of er hier een therapeutisch proces kan op gang komen. Indien wenselijk omwille van de aard van de problematiek, wordt samen gekeken naar een geschikte doorverwijzing naar een collega psychotherapeut.
Elke sessie duurt 50 min.
De frequentie van de contacten wordt afgesproken, meestal wekelijkse of twee-wekelijkse sessie.
Hoe lang een therapie loopt is niet vooraf vast te leggen, het beëindigen wordt steeds in overleg afgesproken, met respect voor de autonomie van de patiënt.  
 
Psychotherapeutische contacten worden beschermd door de deontologie van de klinisch psycholoog, waaronder de regel van de geheimhouding.
Mits instemming van de patiënt kan er samengewerkt worden met huisarts en/of psychiater, eventueel met een gezinstherapeut of een relaxatietherapeut.

SANDRA DIAS ALVES

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KORTRIJK

Contactgegevens

Sandra Dias Alves
Klinisch Psychologe - Klinisch Seksuologe - Psychotherapeute - Relatie Therapeute

Sint-Sebastiaanslaan 5A app.12 bus 4
8500 Kortrijk
GSM: 0495/12-1220

E-mail: psysda@telenet.be
Website: www.psycholoog.be/sandra.dias.alves

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie
Psychologe : Erkenningsnummer Psychologencommissie : 592104017
Ervaring : 25 jaar


Werkdomein

Individuele psychotherapie
Partnerrelatie Therapie
Psycho-begeleiding van kanker patiënten en familieleden
Gezinstherapie
Groepstherapie
Sekstherapie
Advies
Assertiviteistraining
Coaching en supervisie aan studenten/hulpverleners
Samenwerking met andere hulpverleners en artsen in het algemeen.

Scholen van psychotherapie :
Cognitieve gedragstherapie;
Transactionele Analysis;
Psychodrama;
Systeemtherapie;
Relaxatietherapie;
Psychoanalysis;
Opleiding in Onco-Psychologie (Stichting tegen Kanker en Cédric Hèle Instituut).
Psychologische begeleiding van mensen met kanker buiten het ziekenhuis (zie omschrijving hieronder).


Thema's

Relatie(s)problemen: Echtscheiding, 3rde in de relatie, ouderschap, co-ouderschap problemen, verliefdheid, conflictsituaties, seksuele intimiteit
op het werk, aggressiviteit, communicatie probleem, seksuele problemen, enz.;
Gezinsproblemen : Conflictsituaties in het gezin, machtstrijdrelaties , overlijden;
Communicatie probleem (in relaties, werk, sociaal);
Angst (faalangst, Hyperventilatie, agorafobie, paniekstoornissen, spanningsklachten, obssessies, angst om angst te krijgen);
Burn-out;
Opvoedingsprobleem (ouders-kind, ouders-ouders, kind-ouders);
Depressie (depressieve klachten, futloos, post-natale depressie);
Assertiviteitstrainig;
Eetstoornissen (anorexia + boulimia nervosa);
Eenzaamheid (probleem met sociale kontakten);
Stress;
Structuur creëren;
Rouwverwerking (van alle soorten);
Gedragsprobleem (aggressiviteit, isolatie, te intiem zijn);
Emotionele problemen (up's en downs);
Mishandeling (fysisch, psychisch, seksueel);
Psychosomatische klachten (pijnen in het algemeen, tics, obsessies);
Perversies;
Levensfaseprobleem (puberteit, midlifecrisis, menopause, andropause, levenscrisissen);
Identiteitscrisis - seksueel - (homo/hetero/bi/tanseksueel/aseksueel/andere?);
Conflict met zichzelf (in de knoop zitten);
Zelfvertrouwen problematiek (probleem om beslissingen/keuzes te maken, zelfbeeld);
Slachtoffer gevoel;
Postoperatoire aanpassingen (psychologische begeleiding);
Kanker verwerking (leren omgaan met kanker, nieuwe aanpassingen aan een nieuwe realiteit en de dreiging en veranderingen die kanker vaak achterlaat - , o.a. patiënt wordt vaak geconfronteerd met beperkingen, vermoeidheid, vragen, angst en onzekerheid. Ook behandeling van de partner of familieleden van de patiënt(e) i.v.m. de ziekte en gevolgen daarvan);
Incest verwerking;
Seksuele problemen (libido verlies, vaginisme, dyspareunie, pijn tijdens penetratie, impotentie, erectie probleem, vroegtijdigezaadlozing,
Viagra of niet?, post-partum depressie, zwangerschap x seks, IVF psychologische begeleiding + opvolging, kinderwens, adoptiewens, ongewenste
zwangerschap, Psychologische begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling, seksuele identiteit, homoseksualitiet, biseksualiteit, hermafrodisme,
transeksualiteit,enz.).


Doelgroep

Adolescenten (vanaf 16 jaar);  
Volwassenen (eventueel - als nodig - betrokkene kinderen, vrienden, enz., met toestemming van de patiënt);  
Ouderen;  
Partners (hetero, homo, bi);  
Gezinnen;  
Studenten en hulpverleners.


Taal

Nederlands, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Frans (kennis).


Consultaties

Op afspraak (telefonisch of via e-mail)  

PETER DEBAERE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KORTRIJK

Contactgegevens

Peter Debaere
Erasmuslaan 21
8500 Kortrijk
 
Tel: 056/570828 of 0485/050418
e-mail: peter.debaere@telenet.be


Werkdomein

Psychotherapie-relaxatie-psychoanalyse-coaching-supervisie


Thema's

angst-depressie-emotionele problemen-opvoedingsproblemen-seksualiteit-relatieproblemen-zelfvertrouwen-mishandeling-stress-burn-out-rouw-menselijke existentiële vragen


Doelgroep

volwassenen-adolescenten-senioren-koppels


Opleiding

Licentiaat Psychologie met erkenningsnummer Psychologencommissie 671111079
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging van klinisch Psychologen
Lid van de Belgische School voor Psychoanalyse
Lid van Psychologenkring Kortrijk
Postgraduaat Autogene training (KUL)


Werkervaring

Universitair Ziekenhuis Kortenberg
Sint-Jan Baptist (Zelzate)
17 jaar als psycholoog in het Centrum voor Psychiatie en Psychotherapie (Pittem)
Privé-praktijk

LEEN VAN RENSBERGEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GELRODE / AARSCHOT

Contactgegevens

Leen Van Rensbergen
Pastoor Dergentstraat 108
3200 Gelrode/Aarschot
 
gsm: 0495/570074
e-mail: leen@vanrensbergen.com  


Werkdomein

Psychotherapie
Coaching
Supervisie


Thema’s

Psychotherapie:
. Depressie, angsten, relatieproblemen, stress, ..
. Psychologische begeleiding bij lichamelijke ziekte,.
. Vanuit school of werksituatie: stress, conflicten, burn-out,.
. Vragen groeiend vanuit wat het leven met zich meebrengt .
 
Supervisie:
individueel of voor teams


Doelgroep

jongeren
volwassenen
ouderen


Opleiding

Licentiaat/master in de psychologie
Experiëntieel therapeut (FMS)
basisopleiding contextuele therapie
basisopleiding mindfulness
yogatraining


Werkervaring

zelfstandige therapeutische praktijk (20 jr)
bijzondere jeugdzorg (18 jr)
docent hoger onderwijs (7jr)
consultant EAP (employee assisance program): psychologische hulpverlening voor werknemers van bedrijven (10 jr)

ISOLDE ROOSE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Isolde Roose
Praktijk voor Psychotherapie, Relatietherapie en Gezinstherapie
Suzanne Lilarstraat 35
9000 Gent

tel: 0483/599817
gsm: 0483/599817
e-mail: isolderoose@hotmail.com
website: www.isolderoose.be  


Werkdomein

klinische psychologie – psychotherapie – relatietherapie – gezinstherapie – Emotion(ally) Focused Therapy (EFT) – systeemtherapie – supervisie  


Thema’s

De praktijk biedt psychotherapie, relatietherapie en gezinstherapie aan voor (jong)volwassenen, koppels en gezinnen met jonge en oudere kinderen, waarbij we samen duurzaam werken aan allerhande moeilijkheden van psychische en relationele aard.
 
‘Homo fabulans’, de mens als verteller van zijn verhaal, krijgt bij uitstek een plaats
binnen de kamer van de therapeut. Oude verhalen, nieuwe verhalen, vergeten, pijnlijke en verdrietige, maar ook hoopvolle en verbindende verhalen komen tijdens de therapie tot leven. Samen creëren we een veilige ruimte waarbinnen deze verhalen verteld, empathisch beluisterd en geëxploreerd kunnen worden. Door een dialoog op gang te brengen, maken we moeilijke thema's bespreekbaar en krijgen de klachten betekenis binnen hun context.
 
Aan de hand van emotiegerichte therapie – Emotion(ally) Focused Therapy – voor individuen, koppels en gezinnen focussen we tijdens de therapie op de beleving van de eigen emoties, zowel in relatie tot onszelf als tot belangrijke anderen (partner, gezinsleden,…). We verfijnen en verdiepen deze emoties en leren ze te gebruiken als een leidraad bij het in kaart brengen van onze eigen noden. Doorheen het therapeutisch proces ontstaat een groter bewustzijn van de onderliggende hechtingsbehoeften die ons drijven naar een leven in balans tussen verbinding en autonomie.
 
Therapie hoeft niet louter te bestaan uit spreken, maar kan ook creatieve en expressieve wegen bewandelen: tekeningen, beelden, stoelenwerk en metaforen kunnen een krachtig hulpmiddel vormen om uit te drukken wat we met woorden alleen niet altijd gezegd krijgen.
 
Cliënten, koppels en gezinnen kunnen met uiteenlopende hulpvragen en zorgen bij de praktijk terecht:

 • koppels en gezinnen die…
  … de onderlinge verbinding terug willen aanhalen en versterken
  … worstelen met aanhoudende conflicten en ruzies
  … communicatiemoeilijkheden ervaren, elkaar niet meer begrijpen, elkaar niet meer vinden
 • rouw door een verlieservaring, neerslachtigheid, pijn, verdriet
 • angstgevoelens (faalangst, scheidingsangst,…), weinig zelfvertrouwen ervaren
 • piekeren, onzekerheid, je niet goed in je vel voelen
 • vast lopen in de zoektocht naar je eigen identiteit, je afvragen wie je bent en wat je nodig hebt
 • psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn, overgeven,…)
 • slapeloosheid, vermoeidheid, futloosheid, een gevoel van zinloosheid ervaren
 • rusteloosheid, opgejaagdheid of overbeweeglijkheid
 • woedeaanvallen, opgekropte en/of explosieve emoties
 • spanningen door een echtscheiding
 • moeilijkheden bij het ontstaan van een nieuw samengesteld gezin
 • opvoedingsvragen

Tijdens een kennismakingsgesprek, dat vrijblijvend is voor alle partijen, verkennen
we de hulpvraag van alle betrokkenen. We gaan na of deze vorm van hulpverlening geschikt is en of het ‘klikt’ tussen cliënt(systeem) enerzijds en therapeut anderzijds. In overleg bepalen we de frequentie van de afspraken.

Afhankelijk van de hulpvraag bekijken we op welke manier en met wie (individueel traject, koppel, gezin,…) we (aanvankelijk) zullen werken. Ook wanneer we in het kader van een gezinstherapie beslissen om één of meerdere individuele gesprekken met een gezinslid in te lassen, blijft de samenwerking met de ouders en de context centraal staan. Tijdens de therapie spreken we de hulpbronnen van zowel het individu als het gezin en de bredere context aan om wat vastgelopen is terug in beweging te brengen.


Doelgroep

(jong)volwassenen – koppels – gezinnen met jonge en oudere kinderen


Praktisch

(Jong)volwassenen, koppels en gezinnen komen op eigen initiatief of na doorverwijzing door de huisarts, (kinder)psychiater of andere instanties (school,
CLB,…) bij de praktijk terecht.

Een eerste afspraak maak je bij voorkeur telefonisch of via mail. Indien de telefoon - onder meer tijdens de sessies of in het weekend en in vakantieperiodes - niet wordt opgenomen, kan je een boodschap nalaten en word je zo snel mogelijk telefonisch gecontacteerd.
 
De kostprijs en de duur van de therapiesessies varieert:
- individuele sessie of gezinstherapie: 50€ voor 1 uur
- koppeltherapie: 60€ voor 1u15'
De betaling gebeurt aan het einde van elke sessie.
Voor sessies waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn, wordt gedeeltelijke terugbetaling voorzien door de meeste mutualiteiten (zie 'links' op de website).
 
De praktijk ligt in een zijstraat van de Koningin Fabiolalaan - op wandelafstand van het Sint-Pietersstation (1 km) - en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. De Fabiolalaan bevindt zich aan de voorkant van het station (uiterst links met de rug naar het station) en loopt parallel met de sporen. Er is voldoende parkeergelegenheid in de Fabiolalaan (blauwe zone: parkeerschijf leggen).


Wie?

Ik ben Isolde Roose (°1979), klinisch psycholoog en psychotherapeut met een specialisatie in relatie- en gezinstherapie en emotiegerichte therapie.
 
Ik behaalde het diploma van master in de klinische psychologie (Universiteit Gent, 1997-2002), waarna ik mij richtte op het domein van de kinder- en jeugdpsychotherapie doorheen een voltijdse jaaropleiding aan de ULB (Brussel, 2002-2003) en een jarenlange vorming in de psychoanalytische kindertherapie (Gent, 2001-2006). Daarna specialiseerde ik mij tot relatie- en gezinstherapeut tijdens een postgraduaat in de Familie-, Relatie- en Systeempsychotherapie aan de KU Leuven (‘Context’, 2006-2010). Aanvullend verdiep ik mij momenteel in emotiegerichte therapie - Emotion(ally) Focused Therapy (EFT) - voor individuen (EFT-i, level 1, oktober 2015 en level 2, november 2015/februari 2016), koppels (externship EFT, 2014 en core skills training EFT, 2014-2015) en gezinnen. Ik hecht blijvend belang aan vorming, supervisie en intervisie.
 
Ik kan steunen op een jarenlange werkervaring als psycholoog en psychotherapeut. Naast mijn werk binnen de praktijk begeleid ik momenteel studenten met psychosociale en studiegerelateerde moeilijkheden aan een hogeschool. Voordien werkte ik gedurende 10 jaar met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden en/of een mentale beperking binnen diverse settings (revalidatiecentrum, thuisbegeleiding, groepspraktijk, buitengewoon onderwijs). Daarnaast bouwde ik een ruime ervaring op in het psychotherapeutisch werken met (jong)volwassenen, ouders, gezinnen en koppels.
 
Ik ben lid van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 792106912),
de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en
de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventie.

HANNELORE HELMICH

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Zuidstationstraat 3B
9000 Gent
http://www.praktijkwelzijn.be
http://www.tools4you.be

E-Mail: helmich@psycholoog.be

Erkenning:
- Psychologencommissie: 832107163
- CM als Mindfulness-trainer
- Vereniging voor Mindfulness (‘I AM-See True’) www.aandacht.be
– Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) www.compassietraining.nl

Lid van:
- Vlaamse Kring voor Klinische Psychologen (VVKP)
- Belgische Federatie van Psychologen (BFP) www.bfp-fbp.be


Aanbod

 • Gesprekstherapie
 • Individuele Mindfulness (MBCT-Aandachtgerichte Cognitieve Therapie)
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Individuele assertiviteitstraining
 • Psychodiagnostisch testonderzoek
 • Mindfulness & Heartfulness meditatiedagen
 • Workshops en lezingen
 • Supervisie

Belangrijke informatie:
CM Midden-Vlaanderen steunt leden die een training Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) volgen om herval van depressie tegen te gaan. Deze tussenkomst geldt zowel in het kader van de groepstraining die ik geef via het Instituut voor Aandacht en Mindfulness, alsook indien u in mijn praktijk individueel Mindfulness therapie volgt. Er is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk tot 200 euro per CM-lid.


Thema's

 • Toenemen van zelfbewustwording via Mindfulness
 • Vergroten van zelfacceptatie en zelfondersteuning
 • Angst- en stemmingstoornissen
 • Stresshantering
 • Burn-out
 • Omgaan met hooggevoeligheid
 • Psychologische begeleiding rondom zwangerschap
 • Werken rond assertiviteitstrainer
 • Zelfbeeld
 • Emotionele verwerking en rouw
 • Persoonlijkheidsmoeilijkheden
 • Begeleiding bij chronische ziekte en pijn
 • Emotie- en gedragsregulatie

Doelgroep

Jong volwassenen (vanaf 17jr), volwassenen en ouderen


Relevante training

Licentiate in de klinische psychologie (RUG) - erkend aandachtgerichte cognitieve therapeute (mindfulness) - trainer Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL) - relaxatietherapeute - assertiviteitstrainer - supervisor en docente mindfulness trainersopleiding.


Praktische richtlijnen praktijk Gent

Graag telefonisch of per mail een afspraak op voorhand maken.

Gemakkelijk parkeren in de directe omgeving (parking ‘Zuid’, parking ‘De Reep’).
Zeer makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Ingang doorheen glazen deur naast Interim Kantoor ‘Accent’.


Publikaties

 • Tijdschrift Libelle: uitleg over assertiviteit (februari 2008).
  Klik hier om het artikel te lezen
 • Uitleg over 'buitenbeentjes' alsook over 'geduld' (augustus 2008).
 • Uitleg over 'jaloezie'.(maart 2009)
 • Site van CM kinderservice Skoebidoe: uitleg over ‘Mindful zwanger zijn’
  (mei 2011; volg de link voor tips en praktische oefeningen).
 • Tips over ‘Vakantiestress en -ruzies’ (Libelle Magazine, augustus 2012).

GLENN STRUBBE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Strubbe Glenn
Brugsepoortstraat 30
9000 Gent

gsm: 0488574501
e-mail: glenn.strubbe@gmail.com


Werkdomein

Alle psychologische en psychiatrische problematieken zoals angst, depressiviteit, dwanggedachten of -handelingen, verwerkingsproblemen, impulscontroleproblemen, seksuele en-of relatieproblemen, functionele problemen, autisme, psychosen, verslaving enz.


Aanpak

In de loop van een aantal zittingen luister ik naar uw klachten en alle facetten die daarmee samenhangen, waarbij ik uw stijl en tempo volg. Van daaruit wordt onderzocht hoe het best gewerkt wordt. Ik ben geen voorstander van protocols of vastliggende schema's. U kan ervan op aan dat wat u brengt met de grootste openheid en discretie zal behandeld worden.
 
Ik superviseer ook psychologen en psychotherapeuten.


Doelgroep

Jongeren-volwassenen-ouderen


Opleidingen

- Licentiaat in de Psychologie, optie Klinische Psychologie, Universiteit Gent
- Postgraduaat Psychotherapie, Universiteit Gent
- Permanente vorming


Ervaring en Nevenactiviteiten

15 jaar ervaring als psycholoog en psychotherapeut.
Ik ben ook werkzaam als onderzoeker en lesgever aan de Universiteit Gent.


Praktisch

De praktijk is gesitueerd op de grens Gent-Centrum - Brugse Poort – Begijnhof en is vlot te bereikbaar met bus en tram.